Ochrona prywatności w usłudze Adobe Experience Cloud

Ostatnia aktualizacja: 3 maja 2018 r.
Rozwiązania Adobe Experience Cloud pozwalają klientom biznesowym Adobe personalizować i poprawiać działanie ich serwisów internetowych, aplikacji i stron w mediach społecznościowych. Firmy te korzystają z rozwiązań Adobe Experience Cloud w celu gromadzenia i analizowania danych, np. kliknięć użytkowników w serwisach internetowych, aplikacjach i na stronach społecznościowych. Rozwiązania te pozwalają również firmom dostarczać użytkownikom lepiej dopasowane reklamy w serwisach internetowych, wiadomościach e-mail, wiadomościach SMS oraz innych kampaniach marketingowych online i offline. Mówiąc ogólnie, firmy używają rozwiązania Adobe Experience Cloud, aby analizować i doskonalić swoje zasoby internetowe i działania marketingowe.


 
Jakie rodzaje rozwiązań wchodzą w skład platformy Adobe Experience Cloud?
Rozwiązania Adobe Experience Cloud dzielą się na cztery ogólne kategorie:
Rozwiązania pomiarowe, które pomagają firmom mierzyć i poznawać sposób korzystania przez użytkowników z ich serwisów internetowych, aplikacji i stron w serwisach społecznościowych, a także sposoby interakcji z ich elektronicznymi kampaniami marketingowymi.
Rozwiązania do personalizacji, które pomagają firmom testować nowe treści oraz dostosowywać serwisy internetowe, aplikacje, strony w mediach społecznościowych i wiadomości e-mail do potrzeb użytkowników.
Rozwiązania do zarządzania treściami, które pomagają firmom przechowywać, aktualizować i dostarczać obrazy i inne treści w serwisach internetowych, aplikacjach i materiałach marketingowych online.
Rozwiązania reklamowe, które pomagają firmom udoskonalać reklamy elektroniczne w serwisach internetowych, aplikacjach, wyszukiwarkach i mediach społecznościowych. Rozwiązania te pomagają również firmom w wysyłaniu wiadomości e-mail i SMS oraz w innych kampaniach marketingowych online i offline.
W każdej z tych czterech kategorii firmy mogą korzystać z udostępnianych przez rozwiązania Adobe technologii uczenia maszynowego w celu zautomatyzowania przetwarzania niektórych danych.
 
Jakie dane są gromadzone przez firmy za pomocą rozwiązań Adobe Experience Cloud?
Firma korzystająca z rozwiązań Adobe Experience Cloud może wybrać różne opcje, w tym rodzaje danych gromadzonych i przesyłanych na jej konto. Poniżej podano przykłady gromadzonych informacji — są one uzależnione od konkretnego rozwiązania Adobe Experience Cloud oraz systemu prawnego, w którym działa firma:
 • Odwiedzane miejsca oraz aktywność użytkowników w witrynach internetowych i aplikacjach oraz na stronach serwisów społecznościowych
 • Czynności przeglądania internetu, w tym adresy URL odwiedzanych stron internetowych firmy
 • Adres URL strony, na której znajdowało się łącze, które odesłało użytkownika do witryny internetowej firmy
 • Operacje wyszukiwania, które zaprowadziły użytkownika do witryny internetowej firmy
 • Informacje o przeglądarce internetowej i urządzeniu użytkownika, takie jak rodzaj urządzenia, rodzaj przeglądarki, identyfikator reklamowy, system operacyjny, prędkość połączenia internetowego oraz ustawienia wyświetlania
 • Adres IP (lub częściowy adres IP, w zależności od tego jak firma skonfigurowała rozwiązanie), który może służyć do ustalenia przybliżonej lokalizacji użytkownika
 • Informacje o lokalizacji z urządzenia przenośnego lub przeglądarki internetowej użytkownika
 • Informacje o profilu w serwisie społecznościowym
 • Informacje przekazywane przez użytkownika w witrynie internetowej, aplikacji lub podczas interakcji ze stronami serwisu społecznościowego tej firmy, takie jak informacje podawane w formularzach rejestracyjnych
 • Wskaźniki skuteczności kampanii reklamowych, np. informacje o tym, czy użytkownik kliknął reklamę firmy oraz czy wyświetlenie lub kliknięcie reklamy zakończyło się zakupem produktu tej firmy
 • Produkty już zakupione lub dodane do koszyka w witrynie lub aplikacji tej firmy
 
Jak firmy wykorzystują Adobe Experience Cloud do gromadzenia danych?
Pliki cookie i podobne technologie. Rozwiązania Adobe Experience Cloud wykorzystują pliki cookie i podobne technologie, takie jak sygnalizatory sieci Web (znane także jako tagi lub piksele), aby umożliwić firmom gromadzenie danych związanych z ich witrynami internetowymi. Przeglądając ustawienia plików cookie w przeglądarce, można zauważyć pliki cookie z domen należących do firmy Adobe, takich jak omtrdc.net i demdex.net. Większość przeglądarek internetowych zalicza je do plików cookie innych firm, ponieważ nie są generowane przez odwiedzaną witrynę. Firmy korzystające z platformy Adobe Experience Cloud czasami używają własnych plików cookie (ang. „first-party cookies”).
Aplikacje dla urządzeń mobilnych. Firma może także korzystać z technologii Adobe Experience Cloud w swoich aplikacjach mobilnych. Firma może za ich pomocą przesyłać dane na swoje konto Adobe Experience Cloud. Mogą to być na przykład informacje o tym, jak użytkownicy korzystają z aplikacji mobilnych tej firmy, a także inne dane udostępniane aplikacjom przez urządzenie mobilne, takie jak informacje o lokalizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności firmy, a także zasadami prywatności dostarczonymi przez producenta urządzenia mobilnego.
Serwisy społecznościowe. Gdy użytkownik korzysta ze stron serwisu społecznościowego danej firmy, odwiedzany serwis (w którym znajduje się strona) może umożliwiać przesyłanie pewnych informacji o użytkowniku na konto Adobe Experience Cloud. Większość stron serwisów społecznościowych umożliwia użytkownikom konfigurowanie ustawień dotyczących sposobów wykorzystywania ich danych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności serwisu społecznościowego, którego używasz.
 
Jakie opcje dotyczące prywatności są dostępne w związku z korzystaniem przez inne firmy z rozwiązań Adobe Experience Cloud?
Informacje o sposobie wykorzystania rozwiązań Adobe Experience Cloud przez daną firmę można znaleźć w zasadach ochrony prywatności tej firmy. Firma Adobe oczekuje od swoich klientów biznesowych udostępnienia zasad prywatności opisujących:
 • praktyki ochrony prywatności w odniesieniu do oferty Adobe Experience Cloud;
 • metody ustawiania preferencji dotyczących gromadzenia lub używania danych uzyskanych przez firmę za pomocą rozwiązań Adobe Experience Cloud;
Pliki cookie i podobne technologie. Platforma Adobe Experience Cloud wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie umożliwiające firmom gromadzenie danych. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj można skonfigurować przeglądarkę, by blokowała wszystkie pliki cookie lub tylko te generowane przez firmy inne niż ta, której witrynę internetową odwiedza użytkownik. Skonfigurowanie przeglądarki, by blokowała pliki cookie, może uniemożliwić firmie gromadzenie danych przy użyciu rozwiązania Adobe Experience Cloud w jej serwisach internetowych. Artykuł Opcje dotyczące prywatności zawiera więcej informacji o opcjach wycofania zgody na użycie rozwiązań reklamowych Adobe Experience Cloud przez inne firmy.
Aplikacje dla urządzeń mobilnych. Większość urządzeń mobilnych pozwala ograniczyć korzystanie z identyfikatorów reklamowych urządzeń mobilnych dla reklam opartych na zainteresowaniach. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta urządzenia mobilnego. Aplikacja AppChoices organizacji Digital Advertising Alliance może również udostępniać więcej opcji rezygnacji z otrzymywania reklam opartych na zainteresowaniach w aplikacjach dla urządzeń mobilnych. Artykuł Opcje dotyczące prywatności zawiera więcej informacji o opcjach wycofania zgody na użycie rozwiązań reklamowych Adobe Experience Cloud przez inne firmy.
Wiadomości e-mail i SMS. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak zrezygnować z reklamowych wiadomości e-mail lub SMS wysyłanych przez firmę za pomocą rozwiązania Adobe Experience Cloud, należy zapoznać się z procesem rezygnacji określonym w przesyłanej wiadomości lub z zasadami ochrony prywatności wdrożonymi przez tę firmę. Aby zrezygnować z otrzymywania powiadomień na urządzenie mobilne, należy zapoznać się z informacjami dostarczonymi przez producenta urządzenia mobilnego.
Reklamy oparte na zainteresowaniach. Firma Adobe jest członkiem następujących grup samoregulacji w zakresie reklam opartych na zainteresowaniach:
Firma Adobe spełnia wymagania członkowskie tych grup, w tym kodeksu postępowania NAI i innych obowiązujących wytycznych NAI. W serwisach internetowych tych grup można uzyskać więcej informacji na temat reklam opartych na zainteresowaniach, w tym dostępnych opcjach wycofania zgody na używanie rozwiązań reklamowych Adobe Experience Cloud przez inne firmy.
W sekcji Opcje dotyczące prywatności podano więcej informacji o opcjach wycofania zgody na użycie rozwiązań reklamowych Adobe Experience Cloud przez inne firmy.
W przypadku wycofania tej zgody użytkownik nie będzie otrzymywać za pośrednictwem rozwiązań reklamowych Adobe Experience Cloud reklam opartych na zainteresowaniach, generowanych w oparciu o wcześniejsze działania użytkownika w serwisach internetowych. Użytkownik nadal może otrzymywać reklamy od firm korzystających z rozwiązań reklamowych firmy Adobe, ale nie będą one już oparte na jego historii przeglądania ani potencjalnych zainteresowaniach. Po rezygnacji firma Adobe zainstaluje w przeglądarce użytkownika co najmniej jeden plik cookie umożliwiający rezygnację. W przypadku usunięcia plików cookie, zmiany przeglądarki lub zmiany urządzenia konieczne będzie powtórzenie procesu rezygnacji. Ponadto należy pamiętać, że proces rezygnacji przyniesie pożądane rezultaty tylko wtedy, gdy w ustawieniach przeglądarki zezwolono na obsługę plików cookie innych firm.
 
Jak długo przechowywane są dane dla firm korzystających z rozwiązań reklamowych Adobe Experience Cloud?
Jak opisano powyżej, rozwiązania reklamowe Adobe Experience Cloud wykorzystują pliki cookie i podobne technologie, w tym również technologie mobilne, aby ułatwiać firmom gromadzenie informacji o sposobach korzystania z ich serwisów internetowych i aplikacji, a tym samym umożliwić dostarczanie użytkownikom lepiej dopasowanych reklam. Reklamy te są często nazywane „reklamami opartymi na zainteresowaniach”. Adobe zasadniczo przechowuje te informacje w ramach usług Adobe Experience Cloud przez maksymalnie 37 miesięcy od chwili ich zebrania. Firmy korzystające z usług reklamowych Adobe Experience Cloud mogą używać technologii Adobe w celu gromadzenia danych lub, jak wyjaśniono poniżej, w celu dodawania informacji do danych gromadzonych za pomocą rozwiązań Adobe Experience Cloud. W takich sytuacjach firma Adobe przechowuje dane zgodnie z instrukcjami firmy.
 
Jakie dane firma może przesyłać do Adobe Experience Cloud?
Niektóre rozwiązania Adobe Experience Cloud umożliwiają firmie przesyłanie danych na jej konto Adobe Experience Cloud. W związku z tym firmy przesyłają niekiedy dane zgromadzone w ich własnych serwisach internetowych, aplikacjach, stronach sieci społecznościowych lub pozyskane z innych źródeł, na przykład od osób trzecich — dostawców danych.
 
Czy firma Adobe udostępnia jakiekolwiek dane zgromadzone przez jej klientów biznesowych za pomocą Adobe Experience Cloud?
Firma Adobe nie udostępnia danych swoich klientów biznesowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Zasadach Ochrony Prywatności firmy Adobe, w ramach usługi Adobe Experience Cloud Device Co-op lub na wniosek klienta biznesowego. Więcej informacji można znaleźć w zasadach ochrony prywatności określonych przez firmę korzystającą z platformy Adobe Experience Cloud.
Firmy często zezwalają firmie Adobe agregować swoje dane w sposób, który nie pozwala na identyfikację osób, do celów publikowania raportów, takich jak Adobe Digital Index.