Vanliga frågor och svar om användningsinformation i Adobe Experience Cloud

Senast uppdaterad: 3 maj 2018

Adobes sekretesspolicy beskriver hur Adobe samlar in och använder personuppgifter när du använder eller interagerar med våra webbplatser, produkter och tjänster. I dessa vanliga frågor och svar finns ytterligare information om hur våra Experience Cloud-lösningar kan samla in och använda dina personuppgifter.
Du som använder Experience Cloud-lösningar har möjlighet att dela information med Adobe om hur du använder våra Experience Cloud-lösningar (”användningsinformation”). Användningsinformationen är kopplad till ditt användar-ID och gör att vi kan ge dig en mer personlig upplevelse. Den hjälper oss också att förbättra produkternas kvalitet och funktioner. Du kan välja bort delning av användningsinformation med Adobe här.
Kan jag välja att inte dela information om hur jag använder och interagerar med Experience Cloud-lösningar?
Ja. Du kan välja bort delning av användningsinformation med Adobe här.
Denna avanmälan gäller för insamling av användningsinformation för Experience Cloud, inte för andra onlinetjänster (som Behance, Creative Cloud eller Document Cloud) eller Adobes webbplatser. Den användningsinformation som samlas in som en del av tjänsterna regleras av deras respektive sekretesspolicyer och Adobes sekretesspolicy. Mer information om att välja bort spårning av onlineanvändning för andra onlinetjänster eller webbplatser från Adobe finns i avsnittet Dina sekretessinställningar i Adobes Sekretesscenter.

Vilken information delas och hur använder Adobe den?
Du har möjlighet att dela följande typer av information om hur du använder och interagerar med Adobe Experience Cloud-lösningar:
  • IP-adress;
  • Typ av webbläsare och enhet;
  • Webbsida som tog dig till en Adobe-webbplats;
  • Ibland sökord som angetts i en sökmotor och som tagit dig till en Adobe-webbplats;
  • Användning av och navigering på webbplatser och program (samlas in via cookies och liknande teknik, eller via Adobe-servrar när du är inloggad på programmet eller webbplatsen);
  • Analyser av ditt innehåll (till exempel aktivitetsloggar och direkt feedback från dig) som skickas eller tas emot via en onlinefunktion i ett Adobe-program eller en Adobe-webbplats eller som finns på Adobe-servrar.
  • Användar-ID
  • Företagsnamn för användare
Den här informationen är kopplad till ditt användar-ID och gör att vi kan ge dig en mer personlig upplevelse. Den hjälper oss också att förbättra produkternas kvalitet och funktioner och att kommunicera med dig.
Du hittar en översikt över hur Adobe kan komma att använda information som är kopplad till dig i Adobes Sekretesscenter.

Vilka Experience Cloud-lösningar samlar in användningsinformation?
  • Enligt beskrivningen ovan samlar alla värdhanterade Experience Cloud-lösningar in användningsinformation. Du kan välja bort delning av användningsinformation med Adobe här.
  • Du, eller din administratör, kan också konfigurera användningen av Experience Cloud-lösningar på plats och skicka användningsinformation till Adobe.