Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Adobe

 

 

Naposledy aktualizované: 14. február 2024

 

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Adobe opisujú postupy ochrany osobných údajov služieb a softvéru spoločnosti Adobe (ako sú definované v našich Všeobecných podmienkach používania) a kdekoľvek, kde uvádzame alebo odkazujeme na tieto zásady.

 

Ak ste obyvateľom Severnej Ameriky, máte vzťah so spoločnosťou Adobe Inc. (Adobe USA) a uplatňujú sa právne predpisy Kalifornie a Spojených štátov.

 

Ak máte bydlisko mimo Severnej Ameriky, máte vzťah so spoločnosťou Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Ireland), ktorá je prevádzkovateľom vašich osobných údajov získaných spoločnosťou Adobe, a platia pre ňu írske právne predpisy. 

 

Upozorňujeme, že pri používaní našich služieb a softvéru beriete na vedomie, že spoločnosť Adobe bude prenášať vaše osobné údaje cez hranice štátov a do iných krajín, v ktorých spoločnosť Adobe a jej partneri a poskytovatelia pôsobia, vrátane Spojených štátov. Ochrana súkromia a práva orgánov na prístup k vašim údajom v týchto krajinách nemusia byť rovnaké ako vo vašej krajine. Vaše osobné údaje budeme do týchto krajín prenášať len v prípadoch, keď to povoľuje zákon, a podnikneme kroky na zabezpečenie toho, aby boli vaše osobné údaje naďalej primerane chránené. Ďalšie informácie nájdete v časti „Prenáša spoločnosť Adobe moje osobné údaje cez štátne hranice?

 

Ak obsah alebo údaje, ktoré ukladáte v službách a softvéri spoločnosti Adobe, obsahujú osobné údaje iných osôb, musíte mať zákonné povolenie na poskytnutie osobných údajov spoločnosti Adobe.

 

Zhrnutie kľúčových bodov

 • Ak sa vyžaduje váš súhlas, získame ho pred (i) zasielaním noviniek a propagačných materiálov o spoločnosti Adobe; (ii) prístupom k údajom uloženým vo vašom zariadení, ktoré sa týkajú vášho používania a zapojenia do služieb a softvéru (napr. stretnutia Adobe Connect) a hlásení o haváriách a (iii) analýzou vášho obsahu. Svoj súhlas s takýmito činnosťami môžete kedykoľvek odvolať.  Ďalšie informácie.

 • Tieto zásady vysvetľujú, kedy spracúvame osobné údaje z dôvodu našich oprávnených záujmov. Môžete nás požiadať, aby sme tieto údaje prestali spracúvať. Ďalšie informácie o svojich právach a o tom, ako ich môžete uplatniť, nájdete na adrese.

 • Vaše osobné údaje používame na to, aby sme vám umožnili registráciu v spoločnosti Adobe a poskytli vám naše služby, softvér a ďalšie produkty alebo služby, ktoré si vyžiadate. Ďalšie informácie.

 • Poskytujeme interaktívne funkcie, ktoré sa spájajú so stránkami sociálnych sietí, ako je napríklad Facebook. Ak tieto funkcie použijete, tieto stránky nám o vás pošlú osobné údaje. Ďalšie informácie.

 • Na sledovanie používania našich služieb a softvéru používame súbory cookie a iné technológie. Ak sa chcete dozvedieť o možnostiach nepovolenia súborov cookie, kliknite tu. Ak používate našu webovú lokalitu v prehliadači, tieto informácie sú k dispozícii aj v našich Zásadách používania súborov cookie.

 • V rámci služieb a softvéru spoločnosti Adobe je niekoľko miest, ktoré vám umožňujú uverejňovať komentáre, nahrávať obrázky alebo odosielať obsah, ktorý bude verejne dostupný, ak sa rozhodnete na týchto činnostiach zúčastniť. Osobné údaje poskytujeme aj iným spoločnostiam z rodiny Adobe a reklamným a predajným partnerom v súlade s vašou voľbou. Údaje poskytujeme aj tretím stranám, ktoré využívame na spracúvanie osobných údajov v našom mene, alebo ak takéto zdieľanie vyžaduje zákon, alebo v špecifických situáciách. Ďalšie informácie.

 • Vaše osobné údaje prenášame do USA a iných krajín, ktoré môžu byť mimo krajiny, v ktorej žijete. Na ochranu vašich osobných údajov používame zmluvné doložky schválené vládou, napríklad štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou. Ďalšie informácie.


Na čo sa vzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov?

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú, ako bude spoločnosť Adobe (tiež označovaná ako „my“, „nás“ alebo „naše“) používať vaše údaje v kontexte:

 

 • webové lokality spoločnosti Adobe, webové služby, ako je Behance, a webové aspekty služieb Creative Cloud, Document Cloud a Experience Cloud (spoločne označované ako „webové lokality“);
 • služby, ktoré zobrazujú alebo obsahujú odkaz na tieto zásady;
 • Marketingové, predajné a reklamné postupy spoločnosti Adobe; a
 • Postupy ochrany osobných údajov predtým nadobudnutých spoločností, pokiaľ tu nie je uvedené inak.

 

Upozorňujeme, že webové lokality a aplikácie poskytované niektorými spoločnosťami, ktoré získala spoločnosť Adobe, môžu fungovať podľa vlastných zásad ochrany osobných údajov, kým sa ich postupy ochrany osobných údajov nezjednotia s postupmi ochrany osobných údajov spoločnosti Adobe. Aktuálny zoznam týchto spoločností nájdete tu. Ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov pre určité služby a softvér spoločnosti Adobe nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 

Prečítajte si tiež Podmienky používania spoločnosti Adobe a akékoľvek dodatočné podmienky používania alebo licenčné zmluvy na produkt, ktoré sa môžu vzťahovať na služby a softvér, ktoré používate.

 

Aké informácie o mne spoločnosť Adobe získava?

 

Adobe ID, registrácia a zákaznícka podpora

Keď sa zaregistrujete na používanie služby Adobe, vytvoríte si Adobe ID, zakúpite si licenciu na naše služby a softvér alebo nás kontaktujete kvôli podpore či iným ponukám, spoločnosť Adobe získava údaje, ktoré vás identifikujú. To zahŕňa:

 

Identifikátory a kontaktné údaje, ako napríklad:

 • Meno;
 • E-mailová adresa;
 • Telefónne číslo;
 • Poštová alebo fyzická adresa;
 • Krajina;

 

Obchodné a transakčné údaje, ako napríklad:

 • Platobné/fakturačné údaje (ak je aplikácia alebo webová lokalita „platená“);
 • Zakúpené licencie;
 • Informácie o oprávnenosti (napr. identifikácia študenta alebo učiteľa v prípade študentských a učiteľských verzií aplikácií);
 • Obsah a údaje poskytnuté prostredníctvom zákazníckej podpory a inej komunikácie (napr. zaznamenané hovory so zákazníkmi a technickou podporou a uložený obsah vašej korešpondencie s nami prostredníctvom našej webovej lokality, funkcií chatu, telefonických a video hovorov, e-mailov a iných kanálov);
 • Typy služieb a softvéru, o ktoré máte záujem.

 

Profesijné, vzdelanostné alebo iné demografické údaje, ako napríklad:

 • Dátum narodenia;
 • Názov spoločnosti alebo školy;
 • Titul;
 • Povolanie;
 • Pracovná funkcia;
 • Odbornosť;
 • Údaje o spoločnosti, ako je veľkosť, odvetvie a ďalšie informácie o spoločnosti, v ktorej môže používateľ pracovať (ak používateľ uviedol názov spoločnosti);

 

Analytické alebo iné aktivity v elektronickej sieti, ako napríklad: 

 • Adresa IP;
 • Prehliadač;
 • ID mobilného zariadenia;
 • Rozšírenia prehliadača pripojené k vašim účtom Adobe.

 

Odvodené údaje

 

S cieľom udržiavať naše databázy aktuálne a poskytovať vám čo najrelevantnejší obsah a zážitky môžeme v súlade s príslušnými právnymi predpismi odvodzovať alebo vytvárať údaje na základe údajov, ktoré získavame, alebo kombinovať vami poskytnuté údaje s údajmi zo zdrojov tretích strán.  Napríklad veľkosť, odvetvie a ďalšie informácie o spoločnosti, v ktorej pracujete (ak ste uviedli názov spoločnosti), sa získajú zo zdrojov vrátane profesionálnych sietí a poskytovateľov informačných služieb.  Môžeme tiež odvodzovať, vytvárať alebo získavať a prijímať údaje od tretích strán vrátane partnerov a z verejne dostupných zdrojov na účely, ktoré zahŕňajú zisťovanie, prevenciu alebo iné riešenie podvodných, klamlivých alebo nezákonných činností, zneužívanie našich služieb a softvéru, bezpečnostné alebo technické problémy, ako aj ochranu pred poškodením práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Adobe a našich zamestnancov, používateľov, detí alebo verejnosti.
 

Používanie služieb a softvéru spoločnosti Adobe

Získavame údaje, ktoré nám poskytnete (napr. keď pristupujete k našim službám a softvéru a používate ich) alebo nám ich dovolíte získavať (napr. v rámci integrácie tretej strany). Získavame alebo vytvárame aj údaje o tom, akým spôsobom pristupujete k našim službám a softvéru a ako ich používate, a to aj vtedy, keď používate funkciu počítačovej alebo mobilnej aplikácie, ktorá vás pripája online (napríklad funkciu synchronizácie fotografií). V závislosti od služieb a softvéru, ku ktorým pristupujete a ktoré používate, môžu byť tieto údaje spojené s vaším zariadením, prehliadačom, s vaším účtom Adobe alebo obsahom. To zahŕňa:

 

Analytické alebo iné aktivity v elektronickej sieti, ako napríklad:

 • Adresa IP;
 • Informácie o prehliadači a zariadení vrátane typu prehliadača a zariadenia, nastavení, jedinečných identifikátorov, verzie, jazykových nastavení a konfigurácie;
 • Webová lokalita, ktorá vás viedla na webovú lokalitu spoločnosti Adobe;
 • Vyhľadávacie výrazy zadané do vyhľadávača, ktoré vás viedli na webovú lokalitu spoločnosti Adobe;
 • Používanie a navigácia v službách a softvéri vrátane spôsobu interakcie s webovými lokalitami spoločnosti Adobe (získavané prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií alebo servermi spoločnosti Adobe, keď ste sa prihlásili do aplikácie alebo webovej lokality);
 • Analýza vášho používania a navigácie v službách a softvéri, ako aj vášho obsahu.

 

Profesijné, vzdelanostné alebo iné demografické údaje, ako napríklad:

 • Údaje o profile (napr. profil účtu, verejný profil, profil Behance).

 

Obchodné a transakčné údaje, ako napríklad:

 • Obsah, ktorý zahŕňa osobné údaje, ktoré sú odoslané alebo prijaté pomocou online funkcie služieb a softvéru spoločnosti Adobe, alebo ktoré sú uložené na serveroch spoločnosti Adobe, ako sú dokumenty, fotografie, videá, záznamy o činnosti, priama spätná väzba od vás, metadáta o vašom obsahu, požiadavky generované používateľom, ako sú vyhľadávacie výrazy, výzvy (napr. text, obrázky, videá, zvuk atď.), otázky, spätná väzba a iné informácie, ktoré môžete zverejniť pri prístupe alebo používaní našich služieb a softvéru, ako aj všetky údaje, ktoré služby a softvér vrátia v rámci reakcie na takéto požiadavky.

 

Citlivé osobné údaje, ako napríklad:

 • Biometrické identifikátory alebo informácie definované v právnych predpisoch USA (napr. rozpoznávanie tváre a hlasu z vášho používateľského obsahu, ako je definované vo Všeobecných podmienkach používania produktov Adobe), a presnú geolokáciu. Ak to vyžadujú právne predpisy, pred každým takýmto zberom si od vás vyžiadame všetky potrebné povolenia. Ďalšie informácie nájdete v častiach „Spoločnosť Adobe koná vo vašom mene“ a „Ako analyzujeme váš obsah na poskytovanie vami požadovaných funkcií“ nižšie. 

 

Na nasledujúcich odkazoch nájdete ďalšie informácie o:

 

Aktivácia softvéru Adobe a automatické aktualizácie

 

 • Pri aktivácii softvéru Adobe alebo pri inštalácii aktualizácií softvéru získavame analytické alebo iné údaje o činnosti elektronickej siete, napríklad: vaše zariadenie (výrobca, model, adresa IP);
 • softvér Adobe (verzia, dátum aktivácie, úspešné a neúspešné aktualizácie);
 • sériové číslo vášho produktu (napr. ak sa vyžaduje pred začatím používania produktu).


Viac o aktivácii aplikácie sa dozviete tu.


E-maily od spoločnosti Adobe

E-maily, ktoré vám posielame, môžu obsahovať technológiu (nazývanú webový maják), ktorá získava údaje služby Analytics alebo o inej aktivite v elektronickej sieti, napríklad o tom, či ste prijali alebo otvorili e-mail alebo klikli na odkaz v ňom. Ak nechcete, aby sme tieto údaje získavali, môžete sa odhlásiť z prijímania marketingových e-mailov od spoločnosti Adobe.


Online reklama spoločnosti Adobe

Spoločnosť Adobe inzeruje online rôznymi spôsobmi vrátane zobrazovania reklám spoločnosti Adobe na webových lokalitách, v aplikáciách iných spoločností a na platformách sociálnych sietí, ako sú Facebook a LinkedIn. Webové lokality spoločnosti Adobe používajú súbory cookie, pixely a podobné technológie poskytované našou vlastnou spoločnosťou (Adobe Experience Cloud) a inými spoločnosťami, ktoré nám umožňujú získavať ďalšie údaje na meranie a zlepšovanie účinnosti našej reklamy. Získavame údaje služby Analytics alebo o inej aktivite v elektronickej sieti. Napríklad:

 

 • aké reklamy sa zobrazujú;
 • na ktoré reklamy sa klikne a 
 • kde sa reklama zobrazila. 

 

Získajte ďalšie informácie o reklamných postupoch spoločnosti Adobe.
 

Tlačidlá, nástroje a obsah od iných spoločností

Služby a softvér spoločnosti Adobe môžu obsahovať tlačidlá, nástroje alebo obsah, ktoré odkazujú na služby iných spoločností (napríklad tlačidlo „Páči sa mi to“ na Facebooku). Môžeme získavať informácie o vašom používaní týchto funkcií, napríklad informácie o obsahu, ktorý sa vám „páči“, a informácie o adrese v Mapách Google. Okrem toho pri zobrazení alebo interakcii s týmito tlačidlami, nástrojmi alebo obsahom, alebo pri zobrazení webovej stránky alebo aplikácie spoločnosti Adobe, ktorá ich obsahuje, sa môžu niektoré údaje z vášho prehliadača automaticky odoslať inej spoločnosti. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov danej spoločnosti.

 

Webové lokality spoločnosti Adobe môžu implementovať službu Google reCAPTCHA Enterprise, ktorá pomáha predchádzať spamu a zneužívaniu. Služba reCAPTCHA Enterprise získava informácie o hardvéri a softvéri, ako sú údaje o zariadeniach a aplikáciách, a odosiela ich na adresu Google na účely poskytovania, údržby a zlepšovania služby reCAPTCHA Enterprise a na všeobecné bezpečnostné účely. Vaše používanie služby reCAPTCHA Enterprise podlieha Zásadám ochrany osobných údajov a Podmienkam používania spoločnosti Google.


Stránky spoločnosti Adobe na sociálnych sieťach a služby prihlasovania prostredníctvom sociálnych sietí

Do niektorých služieb a softvéru spoločnosti Adobe sa môžete prihlásiť pomocou účtu sociálnej siete, ako je napríklad účet Facebook. Ak nám udelíte príslušné povolenie, získame o vás kontaktné a identifikačné informácie z vášho účtu na sociálnej sieti, ako je meno, krajina a základné demografické údaje.

 

Spoločnosť Adobe má vlastné stránky na mnohých sociálnych sieťach (napríklad stránka tímu Adobe® Photoshop® na Facebooku). Pri interakcii s našimi stránkami na sociálnych sieťach budeme získavať informácie, ktoré ste zverejnili na svojom účte na sociálnej sieti, napríklad meno a záujmy o naše produkty a služby. Stránky sociálnych sietí môžu spoločnosti Adobe poskytovať štatistiky a informácie, ktoré nám pomáhajú pochopiť typy činností, ktoré ľudia na našich stránkach vykonávajú. V prípade potreby spoločnosť Adobe a stránky sociálnych sietí uzavreli dohodu, ktorá určuje naše príslušné zodpovednosti.

 

Ďalšie informácie o postupoch spoločnosti Adobe v súvislosti so stránkami sociálnych sietí a službami prihlasovania do účtu nájdete tu

 

Spoločnosť Adobe koná vo vašom mene

V niektorých prípadoch spoločnosť Adobe koná len vo vašom mene, pokiaľ ide o osobné údaje získané a spracované našimi službami (napríklad v prípade kontaktov z adresára, ktoré používatelia zdieľajú pri zadávaní informácií o príjemcovi). V takýchto prípadoch spoločnosť Adobe koná len na základe vašich pokynov s cieľom zjednodušiť vami požadovanú službu a za zdieľané informácie nesiete zodpovednosť vy. V týchto prípadoch vás budeme informovať prostredníctvom oznámení v aplikácii alebo inej včasnej komunikácie. Ak nám alebo našim poskytovateľom služieb v súvislosti s používaním aplikácií alebo webových lokalít spoločnosti Adobe poskytnete akékoľvek informácie týkajúce sa iných osôb, vyhlasujete, že máte oprávnenie tak urobiť a povoliť nám používať tieto informácie v súlade s týmito zásadami.

 

Ako analyzujeme váš obsah na poskytovanie vami požadovaných funkcií

Spoločnosť Adobe ponúka určité funkcie, ktoré vám umožňujú upravovať a organizovať fotografie, videá a iné typy obsahu, pomocou charakteristík, ako je tvár a hlas (napr. môžete zoskupovať podobné tváre, miesta a obrazové charakteristiky v rámci svojej zbierky). Takéto charakteristiky sa môžu považovať za biometrické identifikátory alebo biometrické informácie podľa určitých právnych predpisov USA alebo iných platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Keď sa rozhodnete používať tieto funkcie, spoločnosť Adobe koná len na základe vašich pokynov s cieľom sprostredkovať vami požadovanú službu. Tieto funkcie sú predvolene vypnuté. Ak sa ich rozhodnete zapnúť, môžete ich vždy vypnúť. Ak spracúvame biometrické identifikátory alebo biometrické informácie na poskytnutie funkcie, ktorú ste si vyžiadali, tieto informácie po vypnutí funkcie vymažeme, pokiaľ nie je v softvéri alebo službách uvedené inak.

 

Návšteva našich fyzických kancelárií

Keď navštívite kanceláriu spoločnosti Adobe, budeme získavať identifikačné a kontaktné údaje, ako je vaše meno, názov spoločnosti a e-mailová adresa, a zvukové, elektronické, vizuálne alebo podobné informácie vrátane obrázkov tváre a hlasových informácií, napríklad z videozáznamov alebo hlasových záznamov a fotografií z priemyselných kamier.

Ako spoločnosť Adobe používa informácie, ktoré o vás získava, a aké sú právne základy týchto použití?

Spoločnosť Adobe používa informácie, ktoré o vás získavame, na tieto účely:

 

 • Plnenie zmluvy alebo kroky súvisiace so zmluvou: to sa týka prípadov, keď sa zaregistrujete na používanie aplikácie alebo webovej lokality spoločnosti Adobe (platenej alebo bezplatnej skúšobnej verzie). To zahŕňa:
  • Poskytovanie služieb a softvéru Adobe, ktoré ste si zaregistrovali, a akýchkoľvek ďalších služieb alebo produktov, ktoré ste si vyžiadali.
  • Správa kurzov zručností/znalostí produktu alebo platformy a iného obsahu vrátane testovania a certifikácie (podľa vhodnosti).
  • Overenie vašej identity.
  • Spracovanie platieb.
  • Zasielanie potrebnej komunikácie (napríklad v súvislosti s platbami alebo vypršaním predplatného).
  • Poskytovanie zákazníckeho servisu alebo podpory.
 • Podľa požiadaviek spoločnosti Adobe na vykonávanie našej činnosti a sledovanie našich oprávnených záujmov, najmä:
  • Poskytovanie služieb a softvéru Adobe, ktoré ste si zaregistrovali, a akýchkoľvek ďalších produktov a služieb, ktoré ste si vyžiadali.
  • Analýza vášho používania a meranie účinnosti našich služieb a softvéru vrátane nahrávok, aby sme lepšie pochopili, ako sa používajú, mohli ich vďaka tomu vylepšiť a následne zapojiť a udržať si používateľov.
  • Zasielanie informácií o produktoch a službách spoločnosti Adobe, špeciálnych ponukách a podobných informáciách a zdieľanie vašich informácií s tretími stranami na ich vlastné marketingové účely (ak sa nevyžaduje váš súhlas).
  • Analyzovanie vášho používania a navigácie v našich službách a softvéri, vášho obsahu, informácií o vašom profile a vašej interakcie s našou komunikáciou prostredníctvom automatizovaných (napr. strojového učenia) aj manuálnych metód s cieľom prispôsobiť, upraviť a zlepšiť služby, softvér a marketingovú komunikáciu (ďalšie informácie) (ak sa nevyžaduje váš súhlas).
  • Analýza vášho používania a navigácie v našich službách a softvéri, ako aj vášho obsahu a metadát o vašom obsahu prostredníctvom automatizovaných (napr. strojového učenia) a manuálnych metód s týmto cieľom:
   • Odhaľovanie podvodných, klamlivých alebo nezákonných činností alebo zneužívanie našich služieb a softvéru a predchádzanie tomu (ak sa nevyžaduje váš súhlas).
   • Zlepšovanie našich služieb a softvéru a používateľského zážitku (ak nie je potrebný váš súhlas a v závislosti od nastavení, ktoré vám môžeme poskytnúť, vrátane nastavení opísaných tu).
  • Diagnostikovanie problémov v našich službách a softvéri.
  • Odhaľovanie, prevencia alebo iné riešenie podvodnej, klamlivej alebo nezákonnej činnosti, zneužívania služieb a softvéru, bezpečnostných alebo technických problémov, ako aj ochrana pred poškodením práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Adobe, našich používateľov alebo verejnosti.
  • Vykonávanie výskumov a prieskumov trhu o našich zákazníkoch, ich záujmoch, účinnosti našich marketingových kampaní a spokojnosti zákazníkov (pokiaľ nepotrebujeme súhlas na vykonanie takýchto prieskumov, v takom prípade to urobíme len s vaším súhlasom).
  • Prešetrovanie a reagovanie na akékoľvek pripomienky alebo sťažnosti, ktoré nám môžete poslať.
  • Kontrolovanie platnosti kódu druhu, čísla účtu a čísla karty, ktoré zadávate, ak na platbu používate kreditnú alebo debetnú kartu, aby sme zabránili platobným podvodom alebo iným nezákonným alebo klamlivým platobným praktikám (na tento účel využívame tretie strany – pozrite si časť „Sprístupňuje spoločnosť Adobe moje osobné údaje iným subjektom?“ nižšie). 
  • Zdieľanie informácií o účte registrovanom pod firemnou e-mailovou adresou so zamestnávateľmi na účely migrácie účtu.
  • Kombinovanie s inými údajmi, ktoré môžeme mať o tom, ako ste interagovali s našimi produktmi a službami, keď ste sa odhlásili alebo prihlásili, s cieľom poskytnúť vám plynulejší zážitok, zobraziť vám najrelevantnejší obsah a služby a na marketingové účely, v prípade potreby s vaším súhlasom.
  • Ak sa zlúčime s inou spoločnosťou alebo nás iná spoločnosť nadobudne, ak predáme webovú lokalitu, aplikáciu alebo obchodnú jednotku spoločnosti Adobe alebo ak celý náš majetok alebo jeho podstatnú časť nadobudne iná spoločnosť, vaše údaje budú pravdepodobne sprístupnené potenciálnemu kupujúcemu, našim poradcom a poradcom iného potenciálneho kupujúceho, a budú jedným z aktív, ktoré sa prevedú na nového vlastníka.
  • V súvislosti s právnymi nárokmi, dodržiavaním predpisov, regulačnými a vyšetrovacími účelmi, ak je to potrebné (vrátane zverejnenia informácií v súvislosti so žiadosťami vládnych agentúr, súdnymi procesmi alebo súdnymi spormi).

 

Ak spracúvame vaše údaje na základe oprávnených záujmov, môžete za určitých okolností proti tomuto spracúvaniu namietať. V takýchto prípadoch prestaneme spracúvať údaje, pokiaľ nemáme presvedčivé oprávnené dôvody na ich ďalšie spracúvanie alebo ak sú potrebné zo zákonných dôvodov.

 

Ak oprávnený záujem nie je v danej jurisdikcii dostupným právnym základom, budeme vyššie opísané činnosti spracúvania vykonávať na právnom základe, ktorý je v danej jurisdikcii dostupný.

 

 • V prípade potreby, keď spoločnosti Adobe udelíte súhlas, alebo inak v súlade s vašou voľbou:
  • Zasielanie informácií o produktoch a službách spoločnosti Adobe, špeciálnych ponukách a podobných informáciách a zdieľanie vašich informácií s tretími stranami na ich vlastné marketingové účely.
  • Umiestňovanie súborov cookie a používanie podobných technológií v našich službách a softvéri a v e-mailovej komunikácii v súlade s našimi Zásadami používania súborov cookie a informáciami, ktoré vám poskytneme pri používaní týchto technológií.
  • Prístup k informáciám uloženým vo vašom zariadení, ktoré sa týkajú vášho používania a zapojenia do služieb a softvéru (napr. stretnutia Adobe Connect) a správy o chybách.
  • Prístup k informáciám uloženým vo vašom zariadení, ktoré nám povolíte získať prostredníctvom nastavení zariadenia (napr. fotografie, poloha a kamera), aby sme mohli poskytovať určité funkcie v rámci našich služieb a softvéru.
  • Analýza vášho používania a navigácie v službách a softvéri alebo vášho obsahu (vrátane metadát o vašom obsahu) pomocou techník, ako je strojové učenie, s cieľom odhaliť a zabrániť podvodným, klamlivým alebo nezákonným činnostiam alebo zneužitiu služieb a softvéru a zlepšiť naše služby a používateľský zážitok.
  • Umožniť vám účasť na lotériách, súťažiach a podobných propagačných akciách a spravovať tieto aktivity.

 

V ostatných prípadoch, keď vás požiadame o súhlas, použijeme tieto údaje na účely, ktoré vám vtedy vysvetlíme. Ak sa spoliehame na súhlas so spracúvaním údajov, môžete svoj súhlas s takýmito činnosťami kedykoľvek odvolať.

 

 • Zo zákonných dôvodov:
  • Reagovanie na žiadosti vládnych orgánov alebo orgánov činných v trestnom konaní, ktoré vedú vyšetrovanie.
  • Použitie alebo zverejnenie informácií, ktoré sú primerane potrebné na odhalenie, prevenciu alebo iné riešenie podvodov, bezpečnosti, potenciálnych podvodných alebo nezákonných činností, zneužívania služieb a softvéru alebo technických problémov a softvérového pirátstva (napr. na potvrdenie, že softvér je originálny a riadne licencovaný), čo pomáha chrániť vás aj spoločnosť Adobe.

 

Ak toto spracúvanie a zverejňovanie nie je prísne vyžadované právnymi predpismi, spoločnosť Adobe sa môže spoliehať na svoje oprávnené záujmy, ak sú k dispozícii, a na oprávnené záujmy tretích strán opísané vyššie.


 

Sprístupňuje spoločnosť Adobe moje osobné údaje iným subjektom?

 

Sprístupnenie iným prevádzkovateľom údajov

Vaše osobné údaje budeme sprístupňovať v rámci rodiny spoločností Adobe na vyššie uvedené účely (pozrite si zoznam subjektov Adobe a našich nadobudnutých spoločností).

 

Vaše osobné údaje poskytneme aj iným prevádzkovateľom údajov tretích strán s vaším súhlasom (ak je to potrebné) alebo na poskytnutie akéhokoľvek produktu alebo služby, ktorú ste si vyžiadali (napr. integrácie tretích strán). Medzi typy tretích strán, ktorým môžu byť vaše údaje poskytnuté, patria: naši predajcovia a iní predajní a reklamní partneri, maloobchodníci, inzerenti, reklamné agentúry, reklamné siete a platformy, poskytovatelia informačných služieb, poskytovatelia monitorovania a prevencie podvodov a vydavatelia. V niektorých prípadoch, aby sme vám mohli zobrazovať relevantnejšie reklamy, poskytujeme platformám sociálnych sietí a iným reklamným partnerom informácie o činnostiach, ktoré vykonávate na našich webových lokalitách a v aplikáciách, napríklad o tom, ktoré stránky ste navštívili a ktoré reklamy ste videli. Tieto strany môžu byť pri tomto spracúvaní spoločnými prevádzkovateľmi. Ďalšie informácie sú k dispozícii tu.

 

Na získavanie a spracúvanie vašich osobných údajov môžu produkty a služby spoločnosti Adobe používať aj prevádzkovatelia údajov z tretích strán. Ak na prístup k službám a softvéru spoločnosti Adobe používate e-mailovú adresu, ktorá je spojená s firemnou doménou (napr. yourname@businessname.com), alebo ak vás na používanie služieb a softvéru pozvala firma, môžeme vaše osobné údaje poskytnúť tejto firme.

 

Poskytovanie na účely prevencie podvodov, bezpečnosti a ochrany

Osobné údaje poskytneme spoločnostiam, ktoré nám pomáhajú riadiť našu činnosť, aby sme zistili, zabránili alebo inak riešili podvody, podvodné konanie, nezákonnú činnosť, zneužívanie služieb a softvéru spoločnosti Adobe a bezpečnostné alebo technické problémy.

 

Okrem toho poskytneme osobné údaje spoločnostiam, organizáciám, vládnym orgánom alebo jednotlivcom mimo spoločnosti Adobe, ak sme v dobrej viere presvedčení, že prístup, použitie, uchovanie alebo zverejnenie informácií je primerane potrebné na odhalenie, prevenciu alebo ochranu pred takouto podvodnou, klamlivou alebo nezákonnou činnosťou, zneužitím našich služieb a softvéru alebo bezpečnostnými alebo technickými problémami, alebo ak je to primerane potrebné na ochranu pred poškodením práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Adobe a našich zamestnancov, našich používateľov, detí alebo verejnosti, ako to vyžadujú alebo povoľujú právne predpisy.

 

Poskytovanie sprostredkovateľom údajov

Vaše osobné údaje poskytneme aj spoločnostiam, ktoré nám pomáhajú vykonávať našu činnosť tým, že spracúvajú osobné údaje v mene spoločnosti Adobe na vyššie uvedené účely. Medzi takéto spoločnosti (vrátane tých, ktoré môžu zaznamenávať alebo ukladať komunikáciu) patria poskytovatelia služieb zákazníckej podpory, chatboty, partneri prehrávania relácií, ktorí poskytujú služby, ktoré obnovujú webové relácie alebo relácie aplikácií a ukazujú zmysluplný pohľad na skúsenosti návštevníka, poskytovatelia analytických technológií, ktorí zaznamenávajú a analyzujú vašu interakciu s našimi webovými lokalitami, aby nám pomohli zlepšiť vaše skúsenosti, poskytovatelia technológií umelej inteligencie, ktorí zaznamenávajú a analyzujú váš obsah alebo komunikáciu, služby spracovania platieb, monitorovanie a prevencia podvodov, odhaľovanie a prevencia podvodnej alebo nezákonnej činnosti alebo zneužívania našich služieb a softvéru, e-mailové platformy, platformy sociálnych sietí a iné marketingové platformy, poskytovatelia služieb a hostingové služby. Od týchto spoločností vyžadujeme, aby chránili vaše osobné údaje v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.


Poskytnutie ďalších údajov

Spoločnosť Adobe môže tiež zverejniť vaše osobné údaje:

 • Keď súhlasíte s poskytnutím.
 • Ak sme v dobrej viere presvedčení, že sme povinní poskytnúť informácie v reakcii na predvolanie, súdny príkaz alebo iný platný zákonný alebo právny postup (ďalšie informácie), alebo v reakcii na núdzovú situáciu zahŕňajúcu nebezpečenstvo smrti alebo vážneho ublíženia na zdraví.
 • Ak sa zlúčime s inou spoločnosťou alebo nás iná spoločnosť nadobudne, ak predáme webovú lokalitu, aplikáciu alebo obchodnú jednotku spoločnosti Adobe, alebo ak celý náš majetok alebo jeho podstatnú časť nadobudne iná spoločnosť, vaše údaje budú pravdepodobne sprístupnené potenciálnemu kupujúcemu, našim poradcom a poradcom potenciálneho kupujúceho, a budú jedným z aktív, ktoré sa prevedú na nového vlastníka.

 

Môžeme poskytnúť alebo zverejniť súhrnné informácie, ktoré vás konkrétne neidentifikujú, napríklad štatistické informácie o návštevníkoch našich webových lokalít alebo štatistické informácie o tom, ako zákazníci používajú službu Adobe Experience Cloud.
 

 

Zobrazujú sa moje osobné údaje kdekoľvek na webových lokalitách alebo v aplikáciách spoločnosti Adobe?

V rámci služieb a softvéru spoločnosti Adobe existuje niekoľko miest, ktoré vám umožňujú uverejňovať komentáre, nahrávať obrázky, zúčastňovať sa na diskusných fórach alebo rozhovoroch, zapájať sa do blogov, zdieľať technické informácie alebo odosielať iný obsah, ktorý si môžu ostatní pozrieť. Niekedy môžete obmedziť, kto môže vidieť to, čo zdieľate, ale na niektorých miestach môže vaše zdieľanie vidieť široká verejnosť alebo iní používatelia služby. Takéto informácie sa môžu objaviť vo výsledkoch vyhľadávačov alebo prostredníctvom iných verejne dostupných platforiem a môžu byť „prehľadávané“ alebo vyhľadávané tretími stranami. Napríklad, keď používatelia zverejňujú obsah na diskusných fórach, online chatoch, blogoch a komunitných fórach, informácie zverejnené používateľom sa stanú verejnými. Nejaký online obsah môže zostať verejne prístupný aj po tom, ako spoločnosť Adobe splní žiadosť o vymazanie osobných údajov zverejňujúcej osoby.

 

Pri zdieľaní svojich osobných údajov buďte opatrní. Nezdieľajte nič, čo by ste nechceli, aby bolo verejne známe, pokiaľ si nie ste istí, že to zverejňujete v rámci aplikácie alebo webovej lokality, ktorá vám umožňuje kontrolovať, kto vidí, čo zverejňujete. Upozorňujeme, že pri odosielaní správ na určitých používateľských fórach na našich webových lokalitách a v aplikácii môže byť k vašej správe pripojená a zobrazená vaša e-mailová adresa alebo meno a/alebo profilová fotografia. Ďalšie informácie o správe svojho verejného profilu nájdete tu. Ak chcete odstrániť obsah, ktorý ste zdieľali v našich službách a softvéri, použite tú istú funkciu, ktorú ste použili na zdieľanie obsahu. Ak vás iný používateľ pozve, aby ste sa zúčastnili na spoločnom prezeraní, upravovaní alebo komentovaní obsahu, môžete svoje príspevky vymazať, ale zvyčajne má plnú kontrolu používateľ, ktorý vás pozval. Ak máte v tejto súvislosti otázky alebo obavy, kontaktujte nás.

 

Sú moje osobné údaje v bezpečí?

Usilovne pracujeme na ochrane vašich osobných údajov. V prípade potreby používame administratívne, technické a fyzické bezpečnostné kontroly, ako je šifrovanie, dvojstupňové overovanie a príslušné zmluvné záväzky o dôvernosti pre zamestnancov a dodávateľov.

Kde spoločnosť Adobe uchováva moje osobné údaje?

Vaše osobné údaje a súbory sú uložené na serveroch spoločnosti Adobe a na serveroch spoločností, ktoré nám poskytujú služby.

 

Prenáša spoločnosť Adobe moje osobné údaje cez štátne hranice?

Hlavnými lokalitami, kde spracúvame vaše osobné údaje, sú USA a India, ale osobné údaje prenášame aj do všetkých ostatných krajín, v ktorých pôsobí spoločnosť Adobe alebo jej pobočky, poskytovatelia a partneri. Tieto prenosy vykonávame v súlade s príslušnými právnymi predpismi – napríklad prostredníctvom dohôd o prenose údajov, ktoré pomáhajú chrániť vaše osobné údaje.

 

Ak máte bydlisko mimo Severnej Ameriky, máte vzťah so spoločnosťou Adobe Ireland. Ak spoločnosť Adobe Ireland prenáša vaše osobné údaje do krajiny, ktorá nie je v EHP a nepodlieha rozhodnutiu Komisie EÚ o primeranosti, spoliehame sa na jeden právny mechanizmus alebo na viacero z nich: štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou a/alebo za určitých okolností váš súhlas. Kópiu príslušného mechanizmu vám na požiadanie poskytneme na nahliadnutie prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na konci týchto Zásad ochrany osobných údajov. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Adobe Ireland prenáša európske osobné údaje, nájdete v časti Cezhraničné prenosy údajov.

 

Spoločnosť Adobe a jej dcérske spoločnosti v USA Marketo Inc, Magento (X-commerce, Inc) a Workfront Inc. dodržiavajú Rámec EÚ a USA na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (Rámec DPF EÚ – USA), Rozšírenie rámca EÚ a USA na ochranu osobných údajov v Spojenom kráľovstve a Rámec Švajčiarsko – USA na ochranu osobných údajov (Švajčiarsko-americký rámec DPF), ako ich stanovilo Ministerstvo obchodu USA. Spoločnosť Adobe tiež potvrdila Ministerstvu obchodu USA, že dodržiava zásady Rámca EÚ a USA na ochranu osobných údajov (zásady DPF EÚ – USA), pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov získaných z Európskej únie na základe rámca DPF EÚ – USA a zo Spojeného kráľovstva (a Gibraltáru) na základe rozšírenia DPF EÚ – USA na Spojené kráľovstvo (rovnako ako jej americké dcérske spoločnosti Marketo Inc, Magento (X-commerce, Inc) a Workfront Inc.). Spoločnosť Adobe tiež potvrdila Ministerstvu obchodu USA, že dodržiava zásady Rámca na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA (zásady švajčiarsko-amerického rámca DPF), pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov získaných zo Švajčiarska na základe švajčiarsko-amerického rámca DPF (rovnako ako jej americké dcérske spoločnosti Marketo Inc, Magento (X-commerce, Inc) a Workfront Inc.). Ak dôjde k rozporu medzi podmienkami uvedenými v týchto zásadách a zásadami rámca DPF EÚ – USA a/alebo zásadami rámca DPF Švajčiarsko – USA, platia tieto zásady. Záväzky spoločnosti Adobe na základe Rámca na ochranu osobných údajov podliehajú vyšetrovacím a vynucovacím právomociam Federálnej obchodnej komisie Spojených štátov. Ak sa chcete dozvedieť viac o Rámci na ochranu osobných údajov a pozrieť si našu certifikáciu, navštívte adresu https://www.dataprivacyframework.gov/s/.


Ako je uvedené vyššie, spoločnosť Adobe využíva obmedzený počet poskytovateľov služieb tretích strán, ktorí nám pomáhajú pri poskytovaní služieb našim používateľom a firemným zákazníkom. Tieto tretie strany môžu pri poskytovaní svojich služieb pristupovať k osobným údajom, spracúvať ich alebo uchovávať. Spoločnosť Adobe udržiava zmluvy s týmito tretími stranami, ktoré obmedzujú ich prístup k osobným údajom, ich používanie a zverejňovanie v súlade s našimi povinnosťami vyplývajúcimi z rámca ochrany osobných údajov vrátane ustanovení o ďalšom prenose, a spoločnosť Adobe zostáva zodpovedná, ak si tieto povinnosti nesplnia, a je zodpovedná za udalosť, ktorá viedla k vzniku škody).

 

Vyššie uvedené informácie sa týkajú používateľov spoločnosti Adobe, ktorí sú spotrebiteľmi. Pre našich firemných zákazníkov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o cezhraničných prenosoch údajov, sú k dispozícii ďalšie informácie.

 

Aké mám práva týkajúce sa mojich osobných údajov a ako môžem tieto práva uplatniť?

Ak to stanovujú platné právne predpisy, máte právo požiadať nás o kópiu svojich osobných údajov; opraviť, vymazať alebo obmedziť (zastaviť akékoľvek aktívne) spracúvanie svojich osobných údajov; získať osobné údaje, ktoré nám poskytujete na účely zmluvy alebo s vaším súhlasom, v štruktúrovanom, strojovo čitateľnom formáte a požiadať nás o zdieľanie (prenos) týchto údajov inému prevádzkovateľovi. Na základe platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov vo vašej jurisdikcii môžete mať ďalšie oprávnenia.

 

Okrem toho môžete za určitých okolností vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov (napríklad ak informácie používame na priamy marketing).

 

Tieto práva môžu byť obmedzené, napríklad ak by sa splnením vašej žiadosti odhalili osobné údaje inej osoby alebo ak nás požiadate o vymazanie údajov, ktoré sme povinní uchovávať podľa právnych predpisov alebo ktoré potrebujeme na obhajobu proti nárokom voči nám. Okrem toho webové lokality spoločnosti Adobe rozpoznávajú funkciu globálnej kontroly súkromia, ktorá je k dispozícii v niektorých webových prehliadačoch. Ak je váš prehliadač nakonfigurovaný na odosielanie tohto signálu, spoločnosť Adobe vás odhlási z používania reklamných súborov cookie spoločnosťou Adobe v tomto prehliadači. Získajte ďalšie informácie o reklamných postupoch spoločnosti Adobe a vaše voľby ochrany osobných údajov nájdete tu

 

Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv (vrátane deaktivácie svojho účtu Adobe ID), môžete nás kontaktovať – alebo našu zodpovednú osobu – pomocou údajov uvedených nižšie. Okrem toho vám mnohé z našich služieb a softvéru umožňujú upravovať vaše osobné údaje prístupom do časti „môj účet“, „môj profil“ alebo podobnou funkciou služby, ktorú používate. Podobne môžete vymazať súbory alebo fotografie, ktoré ste uložili v našich službách a softvéri, prihlásením sa a použitím dostupných funkcií na vymazanie.

 

Ak máte nevyriešené obavy, máte právo nahlásiť ich miestnemu regulačnému orgánu pre ochranu súkromia alebo orgánu na ochranu údajov a v prípade potreby máte tiež právo podať sťažnosť hlavnému dozornému orgánu spoločnosti Adobe Ireland, Írskej komisii pre ochranu údajov.

 

Ak dostanete žiadosť o poskytnutie osobných údajov, môžete to odmietnuť. Môžete tiež použiť ovládacie prvky webového prehliadača alebo operačného systému, aby ste zabránili určitým typom automatického získavania údajov. Ak sa však rozhodnete neposkytnúť alebo nepovoliť údaje, ktoré sú potrebné pre určité služby alebo funkcie, tieto služby alebo funkcie nemusia byť dostupné alebo plne funkčné. Napríklad na registráciu v spoločnosti Adobe, vytvorenie Adobe ID a používanie niektorých služieb a softvéru spoločnosti Adobe je poskytnutie niektorých údajov povinné: ak príslušné údaje neposkytnete, nebudeme vám môcť spravovať účet Adobe ani vám poskytovať požadované služby a softvér. Ak neposkytnete ďalšie voliteľné údaje, môže to mať vplyv na našu schopnosť poskytovať personalizované služby alebo prispôsobený obsah či ponuky.

 

Aké práva mám vo svojom štáte?

Okrem vyššie uvedených práv nájdete ďalšie informácie v časti Ďalšie práva na ochranu osobných údajov v štátoch USA.

 

Odvolanie súhlasu alebo iná námietka proti priamemu marketingu

Rodina spoločností Adobe (pozrite si zoznam subjektov Adobe a naše nadobudnuté spoločnosti) a spoločnosti, ktoré si najímame na pomoc pri marketingu našich služieb a softvéru v našom mene, môžu používať vaše údaje na to, aby vám poskytli informácie a ponuky týkajúce sa spoločnosti Adobe. 

 

Ak sa spoliehame na váš súhlas, vždy ho budete môcť odvolať, hoci môžeme mať iné právne dôvody na spracúvanie vašich údajov na iné účely, napríklad tie, ktoré sú uvedené vyššie. V niektorých prípadoch vám môžeme posielať materiály priameho marketingu bez vášho súhlasu, ak sa spoliehame na naše oprávnené záujmy. Máte absolútne právo kedykoľvek odmietnuť priamy marketing alebo profilovanie, ktoré vykonávame na účely priameho marketingu:

 

 • aktualizáciou vašich predvolieb v profile Adobe ID;
 • aktualizáciou vašich predvolieb v účtoch konkrétnych webových lokalít alebo aplikácií;
 • kliknutím na odkaz na odhlásenie v spodnej časti našich marketingových e-mailov alebo
 • kontaktovaním nás prostredníctvom údajov uvedených na konci týchto Zásad ochrany osobných údajov.

 

Kliknite tu, kde nájdete ďalšie informácie o vašich možnostiach týkajúcich sa našich marketingových postupov.

 

Aké údaje získavajú spoločnosti používajúce riešenia Adobe Experience Cloud?

Riešenia Adobe Experience Cloud pomáhajú našim firemným zákazníkom prispôsobovať a zlepšovať výkon ich webových lokalít, aplikácií a marketingových správ. Títo zákazníci môžu napríklad používať riešenia Adobe Experience Cloud na získavanie a analýzu informácií o tom, ako jednotlivci používajú ich webové lokality (ďalšie informácie). Získané údaje sa ukladajú v našich službách v mene týchto obchodných zákazníkov a na ich použitie.

 

Ako dlho spoločnosť Adobe uchováva moje údaje?

Keď si zaregistrujete účet a vytvoríte Adobe ID, spracúvame a uchovávame väčšinu osobných údajov, ktoré spracúvame vo vašom mene, kým ste aktívnym používateľom našich služieb a softvéru. Niektoré osobné údaje, ktoré o vás získavame, vymažeme, keď už nemáme obchodný dôvod na ich uchovávanie. Okrem toho niektoré osobné údaje musíme uchovávať aj po uzavretí účtu, aby sme splnili obchodné a právne požiadavky, napríklad osobné údaje týkajúce sa našich zmlúv a obchodných transakcií s vami, ktoré uchovávame desať rokov po vašej poslednej interakcii s nami.

 

Ak spracúvame osobné údaje na marketingové účely alebo s vaším súhlasom, spracúvame ich dovtedy, kým nás nepožiadate, aby sme ich prestali spracúvať, a krátku dobu po tom (aby sme mohli realizovať vaše požiadavky). Taktiež si vedieme trvalý záznam o tom, že ste nás požiadali, aby sme vám neposielali materiály priameho marketingu alebo nespracúvali vaše údaje, aby sme vašu žiadosť mohli v budúcnosti rešpektovať.

 

Môžu deti používať webové lokality a aplikácie Adobe?

Služby a softvér spoločnosti Adobe nie sú určené pre deti mladšie ako 13 rokov, s výnimkou obmedzených situácií, keď môžu byť určité produkty vrátane Adobe Express a Creative Cloud – Všetky aplikácie dostupné deťom na vzdelávacie účely pod priamym dohľadom učiteľa. Za týchto okolností je spoločnosť Adobe oprávnená zhromažďovať údaje študentov zúčastnenou školou, ktorá v prípade potreby získala príslušný súhlas. V priamom oznámení spoločnosti Adobe podľa amerického zákona COPPA sa nachádzajú ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov o študentoch.

 

Všetky ostatné služby a softvér spoločnosti Adobe nie sú určené na používanie deťmi a niektoré produkty výslovne zakazujú používanie používateľom mladším ako v určitom veku. Ak nespĺňate príslušné vekové požiadavky, tieto služby a softvér nepoužívajte. Ak máte 13 rokov alebo viac a spĺňate príslušné vekové požiadavky na používanie určitých služieb a softvéru, spoločnosť Adobe sprístupňuje stránku Ochrana osobných údajov pre mladších používateľov, kde sa uvádzajú informácie o našich postupoch ochrany osobných údajov vo formáte primeranom veku.

 

Zmenia sa tieto zásady ochrany osobných údajov?

Príležitostne môžeme tieto zásady ochrany osobných údajov (alebo iné dokumenty v Centre ochrany osobných údajov spoločnosti Adobe) aktualizovať, aby spoločnosť Adobe mohla prispôsobiť nové technológie, postupy v odvetví, regulačné požiadavky alebo na iné účely. Ak tak urobíme, zmeníme dátum „poslednej aktualizácie“ v hornej časti týchto zásad a revidované zásady budú zverejnené na tejto stránke, aby ste vedeli, aké údaje získavame, ako ich používame a za akých okolností ich môžeme poskytnúť. Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali Centrum ochrany osobných údajov spoločnosti Adobe, kde nájdete najnovšie informácie o našich postupoch ochrany osobných údajov. Za určitých okolností (napríklad pri určitých podstatných zmenách alebo ak to vyžadujú príslušné právne predpisy o ochrane osobných údajov) vás o týchto zmenách budeme informovať. Ak to vyžadujú príslušné právne predpisy, získame váš súhlas. Oznámenie vám môže byť zaslané e-mailom, zverejnením oznámenia o takýchto zmenách v našich službách a softvéri alebo iným spôsobom v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

 

Na koho sa môžem obrátiť s otázkami alebo obavami?

Ak máte otázku, obavu alebo požiadavku týkajúcu sa ochrany osobných údajov, vyplňte formulár s otázkami súvisiacimi s ochranou osobných údajov

 

Ak sa nachádzate mimo Severnej Ameriky, môžete sa obrátiť aj na zodpovednú osobu spoločnosti Adobe Ireland na adrese DPO@Adobe.com alebo poštou na adrese 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Írsko.

 

Ak v prípade postupov, na ktoré sa vzťahuje naša certifikácia PRP, máte nevyriešené obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo používania údajov, ktoré sme uspokojivo nevyriešili, kontaktujte nášho poskytovateľa riešenia sporov z tretej strany so sídlom v USA (bezplatne) na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

 

Ak sa domnievate, že spoločnosť Adobe uchováva vaše osobné údaje v jednej zo služieb v rámci našej certifikácie Rámca na ochranu osobných údajov, môžete akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa dodržiavania Rámca na ochranu osobných údajov zaslať vyplnením nášho formulára s otázkami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. Ak máte nevyriešený problém týkajúci sa ochrany osobných údajov alebo používania údajov, ktorý sme uspokojivo nevyriešili, kontaktujte nášho poskytovateľa riešenia sporov so sídlom v USA (bezplatne) na adrese https://www.ana.net/content/show/id/accountability-dpf-consumers. Ak spoločnosť Adobe ani náš poskytovateľ riešenia sporov vašu sťažnosť nevyriešia, môžete mať možnosť zapojiť sa do záväzného rozhodcovského konania prostredníctvom Panelu pre ochranu osobných údajov. Ďalšie informácie o tejto možnosti nájdete v prílohe I k Zásadám rámca EÚ a USA na ochranu osobných údajov.

 

TRUSTe