Chính sách quyền riêng tư của Adobe

 

 

Lần cập nhật mới nhất: 14/02/2024

 

Chính sách quyền riêng tư của Adobe mô tả các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của Dịch vụ và Phần mềm của Adobe (như được xác định trong Điều khoản sử dụng chung của chúng tôi) và bất cứ nơi nào chúng tôi hiển thị hoặc dẫn chiếu chính sách này.

 

Nếu bạn là cư dân của Bắc Mỹ, thì mối quan hệ của bạn là với Adobe Inc. (Adobe U.S.) và luật pháp của California và Hoa Kỳ sẽ áp dụng.

 

Nếu bạn cư trú ở bên ngoài Bắc Mỹ, thì mối quan hệ của bạn là với Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Ireland), đơn vị kiểm soát thông tin cá nhân của bạn do Adobe thu thập và luật pháp Ireland sẽ áp dụng. 

 

Xin lưu ý rằng để sử dụng Dịch vụ và Phần mềm của chúng tôi, bạn xác nhận rằng Adobe sẽ chuyển thông tin cá nhân của bạn qua biên giới quốc gia và đến những quốc gia khác nơi Adobe cũng như các đối tác và nhà cung cấp của Adobe hoạt động, bao gồm cả Hoa Kỳ. Các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và quyền của cơ quan có thẩm quyền trong việc truy cập thông tin của bạn ở những quốc gia này có thể không tương đương với những biện pháp ở quốc gia của bạn. Chúng tôi sẽ chỉ chuyển thông tin cá nhân của bạn đến những quốc gia được pháp luật cho phép làm như vậy và chúng tôi sẽ thực hiện các bước nhằm đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn tiếp tục được bảo vệ thích đáng. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần "Adobe có chuyển thông tin cá nhân của tôi xuyên biên giới quốc gia không?"

 

Nếu nội dung hoặc thông tin mà bạn lưu trữ trong Dịch vụ và Phần mềm của Adobe chứa thông tin cá nhân của người khác, thì bạn phải được phép tiết lộ thông tin cá nhân đó cho Adobe một cách hợp pháp.

 

Tóm tắt nội dung chính

 • Trong trường hợp cần có sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi (i) gửi cho bạn tin tức và tài liệu quảng cáo về Adobe; (ii) truy cập thông tin được lưu trữ trên thiết bị của bạn liên quan đến việc bạn sử dụng và tương tác với Dịch vụ và Phần mềm (ví dụ: cuộc họp trên Adobe Connect) và báo cáo sự cố; và (iii) phân tích nội dung của bạn. Bạn có thể rút lại sự đồng ý đối với các hoạt động đó bất cứ lúc nào.  Tìm hiểu thêm.

 • Chính sách này giải thích trường hợp chúng tôi xử lý thông tin cá nhân vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý thông tin này. Tìm hiểu thêm về các quyền của bạn và cách thực hiện quyền của mình.

 • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cho phép bạn đăng ký với Adobe, đồng thời để cung cấp cho bạn Dịch vụ và Phần mềm của chúng tôi, cũng như các sản phẩm hoặc dịch vụ khác mà bạn yêu cầu. Tìm hiểu thêm.

 • Chúng tôi cung cấp những tính năng tương tác nhằm tương tác với các trang mạng xã hội, chẳng hạn như Facebook. Nếu bạn sử dụng những tính năng này, những trang web này sẽ gửi cho chúng tôi thông tin cá nhân về bạn. Tìm hiểu thêm.

 • Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ khác để theo dõi việc sử dụng Dịch vụ và Phần mềm của chúng tôi. Để tìm hiểu về các cơ hội chọn không cho phép cookie, hãy nhấp vào đây. Nếu bạn đang sử dụng trang web của chúng tôi trên trình duyệt, thông tin này cũng được cung cấp trong Chính sách cookie.

 • Có một số vị trí trong Dịch vụ và Phần mềm của Adobe cho phép bạn đăng bình luận, tải ảnh lên, hoặc gửi nội dung sẽ được cung cấp công khai ở nơi bạn chọn tham gia những hoạt động này. Chúng tôi cũng tiết lộ thông tin cá nhân cho các công ty khác trong tập đoàn Adobe, cùng với các đối tác quảng cáo và bán hàng phù hợp với lựa chọn của bạn. Chúng tôi cũng tiết lộ thông tin với những bên thứ ba mà chúng tôi thuê để xử lý thông tin cá nhân thay mặt chúng tôi hoặc khi việc chia sẻ đó được pháp luật yêu cầu, hoặc trong một số trường hợp nhất định khác. Tìm hiểu thêm.

 • Chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của bạn đến Hoa Kỳ và các quốc gia khác, có thể nằm ngoài quốc gia bạn sinh sống. Chúng tôi sử dụng các điều khoản hợp đồng được chính phủ phê duyệt, chẳng hạn như Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn được Ủy ban Châu Âu phê duyệt, để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tìm hiểu thêm.


Chính sách quyền riêng tư này bao gồm những gì?

Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách Adobe (còn được gọi là "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi") sẽ sử dụng thông tin của bạn trong bối cảnh:

 

 • Các trang web Adobe; các dịch vụ dựa trên web như Behance; và các khía cạnh dựa trên web của Creative Cloud, Document Cloud và Experience Cloud (gọi chung là "trang web");
 • Những dịch vụ hiển thị hoặc bao gồm dẫn chiếu đến chính sách này;
 • Các hoạt động tiếp thị, bán hàng và quảng cáo của Adobe; và
 • Biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của các công ty được mua lại trước đây, trừ khi có ghi chú khác ở đây.

 

Xin lưu ý rằng các trang web và ứng dụng do một số công ty mà Adobe mua lại cung cấp có thể hoạt động theo chính sách quyền riêng tư của riêng họ cho đến khi các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của họ được tích hợp với các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của Adobe. Để biết danh sách những công ty này ở thời điểm hiện tại, hãy nhấp vào đây. Bạn có thể tìm thấy thông tin bổ sung liên quan đến quyền riêng tư đối với một số Dịch vụ và Phần mềm của Adobe trong bảng bên dưới:

 

Vui lòng xem thêm Điều khoản sử dụng của Adobe và mọi Điều khoản sử dụng hoặc Thỏa thuận cấp phép sản phẩm bổ sung có thể áp dụng cho Dịch vụ và Phần mềm bạn đang sử dụng.

 

Adobe thu thập thông tin gì về tôi?

 

Adobe ID, đăng ký và hỗ trợ khách hàng

Khi bạn đăng ký sử dụng Dịch vụ của Adobe, tạo Adobe ID, mua giấy phép cho Dịch vụ và Phần mềm của chúng tôi, hoặc liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ hoặc về các dịch vụ khác, Adobe sẽ thu thập thông tin nhận dạng bạn. Điều này bao gồm:

 

Thông tin nhận dạng và thông tin liên hệ, chẳng hạn như:

 • Tên;
 • Địa chỉ email;
 • Số điện thoại;
 • Địa chỉ bưu điện hoặc địa chỉ thực tế;
 • Quốc gia;

 

Thông tin thương mại và giao dịch, chẳng hạn như:

 • Thông tin thanh toán/lập hóa đơn (để "thanh toán" cho việc sử dụng một ứng dụng hoặc trang web);
 • Giấy phép đã mua;
 • Thông tin về điều kiện cần đáp ứng (ví dụ: thông tin nhận dạng học sinh, sinh viên hoặc giáo viên cho các phiên bản ứng dụng dành cho học sinh, sinh viên và giáo viên);
 • Nội dung và thông tin được cung cấp thông qua dịch vụ hỗ trợ khách hàng và các thông tin liên lạc khác (ví dụ: các cuộc gọi hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng được ghi âm, nội dung thư từ được lưu trữ giữa bạn với chúng tôi qua trang web, tính năng trò chuyện, cuộc gọi điện thoại và cuộc gọi qua video, email và các kênh khác của chúng tôi);
 • Các loại Dịch vụ và Phần mềm được quan tâm.

 

Thông tin chuyên môn, giáo dục hoặc nhân khẩu học khác, chẳng hạn như:

 • Ngày sinh;
 • Tên công ty hoặc trường học;
 • Chức danh;
 • Nghề nghiệp;
 • Chức năng công việc;
 • Chuyên môn;
 • Thông tin chi tiết về công ty, chẳng hạn như quy mô, ngành và thông tin khác về công ty nơi một người dùng có thể làm việc (khi người dùng đã cung cấp tên công ty);

 

Dữ liệu phân tích hoặc hoạt động mạng điện tử khác, chẳng hạn như:

 • Địa chỉ IP;
 • Trình duyệt;
 • ID thiết bị di động;
 • Tiện ích mở rộng trình duyệt được kết nối với tài khoản Adobe của bạn.

 

Thông tin suy luận

 

Để giúp cập nhật cơ sở dữ liệu của chúng tôi và cung cấp cho bạn nội dung cũng như trải nghiệm phù hợp nhất, chúng tôi có thể suy luận hoặc tạo thông tin dựa trên thông tin chúng tôi thu thập được hoặc kết hợp thông tin do bạn cung cấp với thông tin từ các nguồn của bên thứ ba, theo luật hiện hành. Ví dụ: quy mô, ngành và thông tin khác về công ty bạn làm việc (khi bạn đã cung cấp tên công ty) sẽ được lấy từ các nguồn bao gồm các trang mạng nghề nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ thông tin. Chúng tôi cũng có thể suy luận, tạo hoặc thu thập và nhận thông tin từ các bên thứ ba, bao gồm cả đối tác, và từ các nguồn có thể truy cập công khai, cho các mục đích bao gồm phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý các hoạt động gian lận, lừa đảo hoặc bất hợp pháp, lạm dụng Dịch vụ và Phần mềm của chúng tôi, các vấn đề về bảo mật hoặc kỹ thuật, cũng như để bảo vệ khỏi bị tổn hại đến quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Adobe và nhân viên của chúng tôi, người dùng, trẻ em hoặc công chúng.
 

Sử dụng Dịch vụ và Phần mềm

Chúng tôi thu thập thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi (ví dụ: khi bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ và Phần mềm của chúng tôi) hoặc cho phép chúng tôi thu thập (ví dụ: như một phần trong quá trình tích hợp của bên thứ ba). Chúng tôi cũng thu thập hoặc tạo thông tin về cách bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ và Phần mềm của chúng tôi, bao gồm cả khi bạn sử dụng tính năng trong ứng dụng dành cho máy tính hoặc thiết bị di động và tính năng đó khiến bạn phải kết nối mạng (chẳng hạn như tính năng đồng bộ hóa ảnh). Tùy thuộc vào Dịch vụ và Phần mềm mà bạn truy cập và sử dụng, thông tin này có thể được liên kết với thiết bị hoặc trình duyệt của bạn hoặc có thể được liên kết với tài khoản hoặc nội dung Adobe của bạn. Thông tin này bao gồm:

 

Dữ liệu phân tích hoặc hoạt động mạng điện tử khác, chẳng hạn như:

 • Địa chỉ IP;
 • Thông tin về trình duyệt và thiết bị, bao gồm loại trình duyệt và thiết bị, chế độ cài đặt, mã nhận dạng duy nhất, phiên bản, chế độ cài đặt ngôn ngữ và cấu hình;
 • Trang web đưa bạn đến một trang web Adobe;
 • Cụm từ tìm kiếm được nhập vào công cụ tìm kiếm đã đưa bạn đến trang web Adobe;
 • Việc sử dụng và điều hướng trong Dịch vụ và Phần mềm, bao gồm cách bạn tương tác với các trang web của Adobe (được thu thập thông qua cookie và các công nghệ tương tự, hoặc bởi máy chủ Adobe khi bạn đăng nhập vào ứng dụng hoặc trang web);
 • Phân tích việc bạn sử dụng và điều hướng trong Dịch vụ và Phần mềm cũng như nội dung của bạn

 

Thông tin chuyên môn, giáo dục hoặc nhân khẩu học khác, chẳng hạn như:

 • Thông tin hồ sơ (ví dụ: hồ sơ tài khoản, hồ sơ công khai, hồ sơ Behance).

 

Thông tin thương mại và giao dịch, chẳng hạn như:

 • Nội dung bao gồm thông tin cá nhân được gửi hoặc nhận bằng tính năng trực tuyến của Dịch vụ và Phần mềm Adobe, hoặc được lưu trữ trên máy chủ Adobe, chẳng hạn như tài liệu, ảnh, video, nhật ký hoạt động, phản hồi trực tiếp từ bạn, siêu dữ liệu về nội dung của bạn, yêu cầu do người dùng tạo, chẳng hạn như cụm từ tìm kiếm, câu lệnh (ví dụ: văn bản, hình ảnh, video, âm thanh, v.v.), các truy vấn, phản hồi và thông tin khác mà bạn có thể tiết lộ khi truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ và Phần mềm của chúng tôi, cũng như mọi thông tin mà Dịch vụ và Phần mềm trả về để phản hồi những yêu cầu như vậy.

 

Thông tin cá nhân nhạy cảm, chẳng hạn như:

 • Thông tin nhận dạng sinh trắc học hoặc thông tin như được xác định theo luật pháp Hoa Kỳ (ví dụ: dấu vân tay và vết giọng nói từ Nội dung người dùng của bạn, như được định nghĩa trong Điều khoản sử dụng chung của Adobe) và định vị địa lý chính xác. Khi luật pháp yêu cầu, chúng tôi sẽ xin bạn cấp cho bất kỳ quyền nào cần thiết trước khi thực hiện bất kỳ việc thu thập nào như vậy. Xem phần "Adobe hành động thay mặt bạn" và "Cách chúng tôi phân tích nội dung của bạn để cung cấp các tính năng mà bạn yêu cầu" bên dưới để biết thêm thông tin. 

 

Những liên kết sau đây cung cấp thêm thông tin về:

 

Kích hoạt phần mềm Adobe và bản cập nhật tự động

 

 • Khi bạn kích hoạt Phần mềm Adobe của mình hoặc khi bạn cài đặt các bản cập nhật cho Phần mềm, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu phân tích hoặc thông tin hoạt động mạng điện tử khác, chẳng hạn như: thiết bị của bạn (nhà sản xuất, model, địa chỉ IP);
 • Phần mềm Adobe (phiên bản, ngày kích hoạt, các bản cập nhật thành công và không thành công);
 • số sê-ri sản phẩm của bạn (ví dụ: trong trường hợp bắt buộc phải có số sê-ri này để bạn có thể bắt đầu sử dụng sản phẩm của mình).


Bạn có thể tìm hiểu thêm về việc kích hoạt ứng dụng tại đây.


Email của Adobe

Email chúng tôi gửi cho bạn có thể chứa một công nghệ (được gọi là web beacon) giúp thu thập Analytics hoặc hoạt động mạng điện tử khác, chẳng hạn như bạn đã nhận được hoặc mở email/nhấp vào liên kết trong email hay chưa. Nếu không muốn chúng tôi thu thập thông tin này, bạn có thể từ chối nhận email tiếp thị của Adobe.


Quảng cáo trực tuyến Adobe

Adobe quảng cáo trực tuyến theo nhiều cách khác nhau, bao gồm hiển thị quảng cáo Adobe cho bạn trên các trang web và ứng dụng của các công ty khác, cũng như trên các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook và LinkedIn. Các trang web của Adobe sử dụng cookie, pixel và công nghệ tương tự do công ty chúng tôi cung cấp (Adobe Experience Cloud) và những công ty khác cho phép chúng tôi thu thập thông tin bổ sung để đo lường và cải thiện hiệu quả quảng cáo của chúng tôi. Chúng tôi thu thập số liệu phân tích hoặc thông tin hoạt động mạng điện tử khác, chẳng hạn như:

 

 • Những quảng cáo nào được hiển thị;
 • Những quảng cáo nào được nhấp vào; và 
 • Nơi quảng cáo được hiển thị. 

 

Tìm hiểu thêm về các hoạt động quảng cáo của Adobe.
 

Các nút, công cụ và nội dung từ các công ty khác

Dịch vụ và Phần mềm của Adobe có thể bao gồm những nút, công cụ hoặc nội dung liên kết đến các dịch vụ của công ty khác (ví dụ: nút "Thích" của Facebook). Chúng tôi có thể thu thập thông tin về việc bạn sử dụng những tính năng này, chẳng hạn như nội dung "đã thích" và thông tin địa chỉ trong Google Maps. Ngoài ra, khi bạn nhìn thấy hoặc tương tác với những nút, công cụ hoặc nội dung này, hoặc xem một trang web hoặc ứng dụng Adobe có chứa chúng, một số thông tin từ trình duyệt của bạn có thể tự động được gửi đến công ty khác. Vui lòng đọc chính sách quyền riêng tư của công ty đó để biết thêm thông tin.

 

Các trang web Adobe có thể triển khai Google reCAPTCHA Enterprise để giúp ngăn chặn spam và lạm dụng. reCAPTCHA Enterprise thu thập thông tin phần cứng và phần mềm, chẳng hạn như dữ liệu thiết bị và ứng dụng, đồng thời gửi thông tin đó đến Google nhằm mục đích cung cấp, duy trì và cải thiện reCAPTCHA Enterprise cũng như cho các mục đích bảo mật chung. Việc bạn sử dụng reCAPTCHA Enterprise phải tuân theo Chính sách quyền riêng tưĐiều khoản sử dụng của Google.


Các trang mạng xã hội Adobe và dịch vụ đăng nhập qua mạng xã hội

Bạn có thể đăng nhập vào một số Dịch vụ và Phần mềm Adobe bằng tài khoản mạng xã hội, chẳng hạn như tài khoản Facebook. Khi bạn cấp quyền phù hợp, chúng tôi sẽ nhận được thông tin liên hệ và thông tin nhận dạng về bạn từ tài khoản mạng xã hội của bạn, chẳng hạn như tên, quốc gia và thông tin nhân khẩu học cơ bản.

 

Adobe có các trang riêng trên nhiều trang mạng xã hội (ví dụ: trang Facebook của nhóm Adobe® Photoshop®). Chúng tôi sẽ thu thập thông tin mà bạn đã công khai trên tài khoản mạng xã hội của mình, chẳng hạn như tên và sở thích đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, khi bạn tương tác với các trang mạng xã hội của chúng tôi. Các trang mạng xã hội có thể cung cấp số liệu thống kê và thông tin chi tiết cho Adobe để giúp chúng tôi hiểu những loại hành động mà mọi người thực hiện trên trang của chúng tôi. Nếu có thể, Adobe và các trang truyền thông xã hội đã ký kết một thỏa thuận xác định trách nhiệm tương ứng của chúng tôi.

 

Bạn có thể tìm hiểu thêm về phương thức bảo vệ quyền riêng tư của Adobe đối với các trang mạng xã hội và dịch vụ đăng nhập tài khoản tại đây

 

Adobe hành động thay mặt bạn

Trong một số trường hợp nhất định, Adobe chỉ hành động thay mặt bạn đối với thông tin cá nhân được thu thập và xử lý bởi các dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: đối với người liên hệ trong danh bạ được người dùng chia sẻ khi nhập thông tin người nhận). Trong những trường hợp như vậy, Adobe chỉ hành động theo hướng dẫn của bạn nhằm hỗ trợ Dịch vụ mà bạn yêu cầu, và bạn sẽ chịu trách nhiệm về thông tin được chia sẻ. Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua một thông báo trong ứng dụng hoặc các hình thức liên lạc kịp thời khác. Nếu bạn gửi bất kỳ thông tin nào liên quan đến người khác cho chúng tôi hoặc cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi liên quan đến việc bạn sử dụng ứng dụng hoặc trang web Adobe, bạn tuyên bố rằng bạn có quyền làm như vậy và cho phép chúng tôi sử dụng thông tin theo chính sách này.

 

Cách chúng tôi phân tích nội dung của bạn để cung cấp các tính năng mà bạn yêu cầu

Adobe cung cấp một số tính năng nhất định cho phép bạn chỉnh sửa và sắp xếp ảnh, video và các loại nội dung khác bằng cách sử dụng các đặc điểm như khuôn mặt và giọng nói (ví dụ: bạn có thể nhóm các khuôn mặt, địa điểm và đặc điểm hình ảnh tương tự trong bộ sưu tập của mình), và các đặc điểm đó có thể được coi là thông tin nhận dạng sinh trắc học hoặc thông tin sinh trắc học theo một số luật của Hoa Kỳ hoặc các luật về quyền riêng tư hiện hành khác. Khi bạn chọn sử dụng những tính năng này, Adobe sẽ chỉ hành động theo hướng dẫn của bạn để hỗ trợ dịch vụ mà bạn yêu cầu. Những tính năng này bị tắt theo mặc định, và nếu bạn chọn bật chúng, bạn luôn có thể tắt những tính năng này. Khi chúng tôi xử lý thông tin nhận dạng sinh trắc học hoặc thông tin sinh trắc học để cung cấp tính năng mà bạn yêu cầu, chúng tôi sẽ xóa thông tin này sau khi bạn tắt tính năng đó, trừ khi có quy định khác trong Phần mềm hoặc Dịch vụ.

 

Đến thăm văn phòng thực tế của chúng tôi

Khi bạn đến văn phòng của Adobe, chúng tôi sẽ thu thập Thông tin nhận dạng và Thông tin liên hệ như tên, tên công ty và địa chỉ email của bạn; và thông tin Âm thanh, điện tử, hình ảnh hoặc thông tin tương tự, bao gồm hình ảnh khuôn mặt và thông tin giọng nói như từ video CCTV hoặc bản ghi âm giọng nói và ảnh.

Adobe sử dụng thông tin thu thập về bạn như thế nào, và cơ sở pháp lý cho những mục đích sử dụng này là gì?

Adobe sử dụng thông tin chúng tôi thu thập về bạn cho những mục đích sau:

 

 • Để thực hiện hợp đồng hoặc thực hiện các bước liên quan đến hợp đồng: trường hợp này áp dụng khi bạn đăng ký sử dụng ứng dụng hoặc trang web Adobe (cho dù trả phí hay dùng thử miễn phí). Điều này bao gồm:
  • Cung cấp cho bạn Dịch vụ và Phần mềm Adobe mà bạn đã đăng ký, cũng như mọi dịch vụ hoặc sản phẩm khác mà bạn yêu cầu;
  • Quản lý các khóa học cung cấp kiến thức/kỹ năng về sản phẩm hoặc nền tảng và nội dung khác, bao gồm kiểm tra và chứng nhận (nếu có);
  • Xác minh danh tính của bạn;
  • Xử lý các khoản thanh toán;
  • Gửi cho bạn những thông tin liên lạc cần thiết (ví dụ: liên quan đến khoản thanh toán hoặc hạn sử dụng gói đăng ký của bạn); và
  • Cung cấp dịch vụ hoặc hỗ trợ khách hàng.
 • Theo yêu cầu của Adobe để tiến hành hoạt động kinh doanh và theo đuổi các lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là:
  • Cung cấp cho bạn Dịch vụ và Phần mềm Adobe mà bạn đã đăng ký, cũng như mọi dịch vụ hoặc sản phẩm khác mà bạn yêu cầu;
  • Phân tích việc bạn sử dụng và đo lường tính hiệu quả của Dịch vụ và Phần mềm của chúng tôi, bao gồm cả các bản ghi, để hiểu rõ hơn cách chúng được sử dụng để chúng tôi có thể cải thiện, cũng như thu hút và giữ chân người dùng;
  • Gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của Adobe, các ưu đãi đặc biệt và thông tin tương tự, cũng như chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba vì mục đích tiếp thị của riêng họ (khi không cần có sự đồng ý của bạn);
  • Phân tích việc bạn sử dụng và điều hướng trong Dịch vụ và Phần mềm của chúng tôi, nội dung, thông tin hồ sơ của bạn và tương tác của bạn với thông tin liên lạc của chúng tôi, để điều chỉnh và tùy chỉnh Dịch vụ và Phần mềm, cũng như thông tin tiếp thị (tìm hiểu thêm) (trong trường hợp không cần có sự đồng ý của bạn);
  • Phân tích việc bạn sử dụng và điều hướng trong Dịch vụ và Phần mềm của chúng tôi, cũng như nội dung và siêu dữ liệu về nội dung của bạn thông qua cả phương pháp tự động (ví dụ: công nghệ học máy) và thủ công để:
   • Phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận, lừa đảo hoặc bất hợp pháp hoặc lạm dụng Dịch vụ và Phần mềm của chúng tôi (khi không cần có sự đồng ý của bạn)
   • Cải thiện Dịch vụ và Phần mềm của chúng tôi, cũng như trải nghiệm người dùng (khi không cần có sự đồng ý của bạn và tuân theo các chế độ cài đặt mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn, bao gồm cả những chế độ cài đặt được mô tả ở đây);
  • Chẩn đoán sự cố trong Dịch vụ và Phần mềm của chúng tôi;
  • Phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các hoạt động gian lận, lừa đảo hoặc bất hợp pháp cũng như lạm dụng Dịch vụ và Phần mềm, các vấn đề về bảo mật hoặc kỹ thuật, cũng như bảo vệ khỏi bị tổn hại đến các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Adobe, người dùng của chúng tôi hoặc công chúng;
  • Tiến hành khảo sát và nghiên cứu thị trường về khách hàng, sở thích của họ, hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị và sự hài lòng của khách hàng (trừ khi chúng tôi cần sự đồng ý để thực hiện các cuộc khảo sát như vậy, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ chỉ thực hiện việc này khi có sự cho phép của bạn);
  • Điều tra và phản hồi mọi ý kiến hoặc khiếu nại mà bạn có thể gửi cho chúng tôi;
  • Kiểm tra tính hợp lệ của mã phân loại, số tài khoản và số thẻ bạn gửi nếu bạn sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ để thanh toán, nhằm ngăn chặn gian lận thanh toán hoặc các hành vi thanh toán bất hợp pháp hoặc lừa đảo khác (chúng tôi sử dụng bên thứ ba để thực hiện việc này – xem phần "Adobe có tiết lộ thông tin cá nhân của tôi cho người khác không?" bên dưới); 
  • Chia sẻ thông tin tài khoản được đăng ký theo địa chỉ email doanh nghiệp với nhà tuyển dụng vì mục đích di chuyển tài khoản;
  • Kết hợp với dữ liệu khác mà chúng tôi có thể có về cách bạn tương tác với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi khi đăng xuất hoặc đăng nhập, nhằm cung cấp trải nghiệm liền mạch hơn, hiển thị cho bạn nội dung và dịch vụ phù hợp nhất, cũng như cho mục đích tiếp thị, với sự đồng ý của bạn khi được yêu cầu;
  • Nếu chúng tôi hợp nhất hoặc được một công ty khác mua lại, bán trang web, ứng dụng hoặc đơn vị kinh doanh của Adobe, hoặc nếu tất cả hoặc một phần đáng kể tài sản của chúng tôi được một công ty khác mua lại, thì thông tin của bạn có thể sẽ được tiết lộ cho bên mua tiềm năng đó, cố vấn của chúng tôi và cố vấn khác của bên mua tiềm năng, đồng thời thông tin của bạn sẽ là một trong những tài sản được chuyển giao cho chủ sở hữu mới; và
  • Liên quan đến các khiếu nại pháp lý, việc tuân thủ, các mục đích quản lý và điều tra khi cần thiết (bao gồm việc tiết lộ thông tin liên quan đến các yêu cầu của cơ quan chính phủ, quy trình pháp lý hoặc kiện tụng).

 

Khi chúng tôi xử lý thông tin của bạn dựa trên lợi ích hợp pháp, bạn có thể phản đối việc xử lý này trong một số trường hợp nhất định. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ ngừng xử lý thông tin trừ khi chúng tôi có căn cứ hợp pháp thuyết phục để tiếp tục xử lý hoặc khi cần thiết vì lý do pháp lý.

 

Nếu lợi ích hợp pháp không phải là cơ sở pháp lý được cung cấp ở một khu vực pháp lý cụ thể, chúng tôi sẽ tham gia vào các hoạt động xử lý được mô tả ở trên, trên cơ sở pháp lý được cung cấp ở khu vực pháp lý cụ thể đó.

 

 • Khi được yêu cầu, khi bạn đồng ý với Adobe hoặc nhất quán với lựa chọn của bạn:
  • Gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của Adobe, các ưu đãi đặc biệt và thông tin tương tự, cũng như chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị của riêng họ;
  • Đặt cookie và sử dụng công nghệ tương tự trong Dịch vụ và Phần mềm của chúng tôi, cũng như trong nội dung liên lạc qua email, theo Chính sách Cookie của chúng tôi và thông tin được cung cấp cho bạn khi sử dụng những công nghệ đó;
  • Truy cập thông tin được lưu trữ trên thiết bị của bạn liên quan đến việc bạn sử dụng và tương tác với Dịch vụ và Phần mềm (ví dụ: cuộc họp qua Adobe Connect) và báo cáo sự cố;
  • Truy cập thông tin được lưu trữ trên thiết bị của bạn mà bạn cho phép chúng tôi nhận thông qua chế độ cài đặt dựa trên thiết bị (ví dụ: ảnh, vị trí và máy ảnh) để cung cấp một số chức năng nhất định trong Dịch vụ và Phần mềm của chúng tôi;
  • Phân tích việc bạn sử dụng và điều hướng trong Dịch vụ và Phần mềm hoặc nội dung của bạn (bao gồm siêu dữ liệu về nội dung của bạn) bằng các kỹ thuật như học máy để phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận, lừa đảo hoặc bất hợp pháp, hoặc lạm dụng Dịch vụ và Phần mềm, đồng thời cải thiện dịch vụ và trải nghiệm người dùng; và
  • Cho phép bạn tham gia rút thăm trúng thưởng, các cuộc thi và các chương trình khuyến mãi tương tự cũng như quản lý những hoạt động này.

 

Trong những trường hợp khác khi chúng tôi xin phép bạn đồng ý, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cho các mục đích mà chúng tôi giải thích tại thời điểm đó. Khi chúng tôi dựa vào sự đồng ý để xử lý thông tin, bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn đối với các hoạt động đó bất kỳ lúc nào.

 

 • Vì lý do pháp lý:
  • Đáp ứng yêu cầu của chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật đang tiến hành điều tra.
  • Sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cần thiết một cách hợp lý để phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý hành vi gian lận, bảo mật, các hoạt động lừa đảo hoặc bất hợp pháp tiềm ẩn, lạm dụng Dịch vụ và Phần mềm, hoặc các vấn đề kỹ thuật và vi phạm bản quyền phần mềm (ví dụ: để xác nhận rằng phần mềm là chính hãng và được cấp phép hợp lệ), giúp bảo vệ bạn cũng như Adobe.

 

Trong trường hợp pháp luật không quy định nghiêm ngặt về hoạt động xử lý và tiết lộ này, Adobe có thể dựa vào lợi ích hợp pháp của mình, nếu có, và lợi ích hợp pháp của các bên thứ ba được mô tả ở trên.


 

Adobe có tiết lộ thông tin cá nhân của tôi cho người khác không?

 

Tiết lộ cho Bên kiểm soát dữ liệu khác

Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong tập đoàn Adobe cho những mục đích được xác định ở trên (xem danh sách các pháp nhân Adobe và các công ty chúng tôi đã mua lại).

 

Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn với những bên kiểm soát dữ liệu bên thứ ba khác với sự đồng ý của bạn (nếu cần) hoặc để cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà bạn yêu cầu (ví dụ: các tích hợp của bên thứ ba). Những loại bên thứ ba mà thông tin của bạn có thể được tiết lộ bao gồm: bên bán lại của chúng tôi và các đối tác bán hàng và quảng cáo khác, nhà bán lẻ, nhà quảng cáo, công ty quảng cáo, mạng và nền tảng quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ thông tin, nhà cung cấp giám sát và ngăn chặn gian lận, và nhà xuất bản. Trong một số trường hợp, để hiển thị cho bạn những quảng cáo phù hợp hơn, chúng tôi tiết lộ với các nền tảng truyền thông xã hội và các đối tác quảng cáo khác thông tin về những hành động bạn thực hiện trên trang web và ứng dụng của chúng tôi, chẳng hạn như những trang bạn truy cập và quảng cáo bạn đã xem. Những bên này có thể là bên đồng kiểm soát dữ liệu đối với việc xử lý dữ liệu này. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin tại đây.

 

Bên kiểm soát dữ liệu bên thứ ba cũng có thể sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Adobe để thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn đang sử dụng địa chỉ email được liên kết với miền doanh nghiệp (ví dụ: yourname@businessname.com) để truy cập Dịch vụ và Phần mềm Adobe hoặc nếu bạn được một doanh nghiệp mời sử dụng Dịch vụ và Phần mềm, thì chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho doanh nghiệp đó.

 

Tiết lộ vì mục đích phòng chống gian lận, an toàn và bảo mật

Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin cá nhân cho những công ty giúp chúng tôi điều hành hoạt động kinh doanh để phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý hành vi gian lận, lừa dối, hoạt động bất hợp pháp, lạm dụng Dịch vụ và Phần mềm Adobe, cũng như các vấn đề về bảo mật hoặc kỹ thuật.

 

Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin cá nhân cho các công ty, tổ chức, cơ quan chính phủ hoặc cá nhân bên ngoài Adobe nếu chúng tôi thực sự tin rằng việc truy cập, sử dụng, bảo toàn hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để phát hiện, ngăn chặn hoặc bảo vệ chống lại hoạt động gian lận, lừa đảo hoặc bất hợp pháp đó, lạm dụng Dịch vụ và Phần mềm của chúng tôi, hoặc các vấn đề về bảo mật hoặc kỹ thuật, hoặc khi cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ khỏi bị tổn hại đến các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Adobe và nhân viên của chúng tôi, người dùng, trẻ em hoặc công chúng theo yêu cầu của pháp luật hoặc được pháp luật cho phép.

 

Tiết lộ cho Bên xử lý dữ liệu

Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho những công ty giúp chúng tôi điều hành hoạt động kinh doanh bằng cách xử lý thông tin cá nhân thay mặt cho Adobe để phục vụ những mục đích được xác định ở trên. Những công ty như vậy (bao gồm cả những công ty có thể ghi lại hoặc lưu trữ thông tin liên lạc) bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng, chatbot, đối tác phát lại phiên hoạt động (chuyên cung cấp dịch vụ tạo lại phiên hoạt động trên web hoặc ứng dụng nhằm cung cấp thông tin hữu ích về trải nghiệm của khách truy cập), nhà cung cấp công nghệ phân tích ghi lại và phân tích các tương tác của bạn với trang web của chúng tôi để giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm của bạn, nhà cung cấp công nghệ trí tuệ nhân tạo chuyên ghi lại và phân tích nội dung hoặc thông tin liên lạc của bạn, dịch vụ xử lý thanh toán, giám sát và ngăn chặn gian lận, phát hiện và ngăn chặn hoạt động lừa đảo hoặc bất hợp pháp hoặc lạm dụng Dịch vụ và Phần mềm của chúng tôi, email, phương tiện truyền thông xã hội, các nền tảng tiếp thị và nhà cung cấp dịch vụ, cũng như dịch vụ lưu trữ khác. Chúng tôi yêu cầu những công ty này bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách quyền riêng tư này.


Tiết lộ thông tin khác

Adobe cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn:

 • Khi bạn đồng ý tiết lộ;
 • Khi chúng tôi thực sự tin rằng chúng tôi được yêu cầu cung cấp thông tin theo yêu cầu của trát đòi hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc luật hiện hành khác hoặc theo quy trình pháp lý (tìm hiểu thêm), hoặc để ứng phó với trường hợp khẩn cấp có thể đe dọa đến tính mạng hoặc gây thương tích nghiêm trọng;
 • Nếu chúng tôi hợp nhất hoặc được một công ty khác mua lại, bán trang web, ứng dụng hoặc đơn vị kinh doanh của Adobe, hoặc nếu tất cả hoặc một phần đáng kể tài sản của chúng tôi được một công ty khác mua lại, thì thông tin của bạn có thể sẽ được tiết lộ cho bên mua tiềm năng đó, cố vấn của chúng tôi và cố vấn của bên mua tiềm năng, đồng thời thông tin của bạn sẽ là một trong những tài sản được chuyển giao cho chủ sở hữu mới.

 

Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc công bố thông tin tổng hợp không nhận dạng cụ thể bạn, chẳng hạn như thông tin thống kê về khách truy cập trang web của chúng tôi hoặc thông tin thống kê về cách khách hàng sử dụng Adobe Experience Cloud.
 

 

Thông tin cá nhân của tôi có được hiển thị ở bất kỳ đâu trên các trang web hoặc ứng dụng của Adobe không?

Có một số vị trí trong Dịch vụ và Phần mềm của Adobe cho phép bạn đăng bình luận, tải ảnh lên, tham gia bảng tin hoặc trò chuyện, tương tác với blog, chia sẻ thông tin kỹ thuật, hoặc gửi nội dung khác cho người khác xem. Đôi khi, bạn có thể giới hạn những ai có thể xem nội dung bạn chia sẻ, nhưng có một số vị trí mà công chúng hoặc những người dùng khác của dịch vụ có thể xem nội dung bạn chia sẻ. Thông tin như vậy có thể xuất hiện trong kết quả của công cụ tìm kiếm hoặc thông qua các nền tảng công khai khác và có thể được các bên thứ ba "thu thập thông tin" hoặc tìm kiếm. Ví dụ: khi người dùng đăng nội dung lên bảng tin, cuộc trò chuyện trực tuyến, blog và Diễn đàn cộng đồng, thông tin do người dùng đó đăng sẽ được công khai. Một số nội dung trực tuyến có thể vẫn được truy cập công khai ngay cả sau khi Adobe thực hiện yêu cầu xóa thông tin cá nhân của người đăng.

 

Hãy cẩn thận khi bạn chia sẻ thông tin cá nhân của bạn. Không chia sẻ bất cứ điều gì bạn không muốn công chúng biết, trừ khi bạn chắc chắn rằng mình đang đăng nội dung đó trong một ứng dụng hoặc trang web cho phép bạn kiểm soát những người có thể xem nội dung bạn đăng. Xin lưu ý rằng khi bạn đăng tin nhắn trên một số diễn đàn người dùng nhất định trên trang web và ứng dụng của chúng tôi, địa chỉ email hoặc tên và/hoặc ảnh hồ sơ của bạn có thể được đưa vào và hiển thị cùng với tin nhắn của bạn. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách quản lý hồ sơ công khai của mình tại đây. Để xóa nội dung bạn đã chia sẻ trên Dịch vụ và Phần mềm của chúng tôi, vui lòng sử dụng chính tính năng mà bạn đã dùng để chia sẻ nội dung đó. Nếu người dùng khác mời bạn cùng xem, chỉnh sửa hoặc bình luận về nội dung được chia sẻ, bạn có thể xóa nội dung bạn đóng góp, nhưng thông thường, người dùng đã mời bạn sẽ có toàn quyền kiểm soát. Nếu bạn có thắc mắc hoặc mối quan ngại về vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

Thông tin cá nhân của tôi được bảo mật phải không?

Chúng tôi nỗ lực để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp kiểm soát bảo mật hành chính, kỹ thuật và vật lý khi thích hợp, chẳng hạn như mã hóa, xác minh 2 bước và các nghĩa vụ bảo mật theo hợp đồng phù hợp đối với nhân viên và nhà thầu.

Adobe lưu trữ thông tin cá nhân của tôi ở đâu?

Thông tin cá nhân và tệp của bạn được lưu trữ trên máy chủ của Adobe và máy chủ của những công ty mà chúng tôi thuê để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.

 

Adobe có chuyển thông tin cá nhân của tôi qua biên giới quốc gia không?

Chúng tôi chủ yếu xử lý thông tin cá nhân của bạn ở Hoa Kỳ và Ấn Độ, nhưng chúng tôi cũng chuyển thông tin cá nhân đến tất cả các quốc gia khác nơi Adobe hoặc các chi nhánh, nhà cung cấp và đối tác của Adobe hoạt động. Chúng tôi thực hiện những hoạt động chuyển dữ liệu này tuân thủ luật pháp hiện hành – ví dụ: bằng cách ký kết các thỏa thuận chuyển dữ liệu để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

 

Nếu bạn cư trú bên ngoài Bắc Mỹ, thì mối quan hệ của bạn là với Adobe Ireland. Khi Adobe Ireland chuyển thông tin cá nhân của bạn đến một quốc gia không thuộc EEA và không phải tuân theo quyết định về tính đầy đủ của Ủy ban EU, chúng tôi sẽ dựa vào một hoặc nhiều cơ chế pháp lý sau: Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn được Ủy ban Châu Âu phê duyệt và/hoặc sự đồng ý của bạn trong một số trường hợp nhất định. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao của các cơ chế liên quan để xem xét thông qua thông tin liên hệ được cung cấp ở cuối Chính sách quyền riêng tư này. Để biết thêm thông tin về cách Adobe Ireland chuyển thông tin cá nhân ở Châu Âu, vui lòng xem phần Chuyển dữ liệu xuyên biên giới.

 

Adobe và các công ty con tại Hoa Kỳ là Marketo Inc, Magento (X-commerce, Inc) và Workfront Inc. tuân thủ Khuôn khổ bảo vệ quyền riêng tư đối với dữ liệu giữa Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ (DPF EU – U.S.), Phụ lục của Vương quốc Anh dành cho DPF EU – U.S. và Khuôn khổ bảo vệ quyền riêng tư đối với dữ liệu giữa Thụy Sĩ và Hoa Kỳ (DPF Thụy Sĩ – U.S.) theo quy định của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Adobe cũng đã chứng nhận với Bộ Thương mại Hoa Kỳ rằng Adobe tuân thủ các Nguyên tắc trong Khuôn khổ bảo vệ quyền riêng tư đối với dữ liệu giữa Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ (Nguyên tắc trong DPF EU – U.S.) liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân nhận được từ Liên minh châu Âu dựa trên DPF EU – U.S. và từ Vương quốc Anh (và Gibraltar) dựa trên Phụ lục của Vương quốc Anh dành cho DPF EU – U.S. (các công ty con tại Hoa Kỳ là Marketo Inc, Magento (X-commerce, Inc) và Workfront Inc. cũng như vậy). Adobe cũng đã chứng nhận với Bộ Thương mại Hoa Kỳ rằng Adobe tuân thủ các Khuôn khổ bảo vệ quyền riêng tư đối với dữ liệu giữa Thụy Sĩ và Hoa Kỳ (Nguyên tắc trong DPF Thụy Sĩ – U.S.) liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân nhận được từ Thụy Sĩ dựa trên DPF Thụy Sĩ – U.S. (các công ty con tại Hoa Kỳ là Marketo Inc, Magento (X-commerce, Inc) and Workfront Inc. cũng như vậy). Nếu có bất kỳ xung đột nào giữa các điều khoản trong chính sách này và Nguyên tắc trong DPF EU – U.S. và/hoặc Nguyên tắc trong DPF Thụy Sĩ – U.S., thì Nguyên tắc sẽ được ưu tiên áp dụng. Các cam kết của Adobe theo Khuôn khổ Bảo vệ Quyền riêng tư trong Dữ liệu phải tuân theo quyền điều tra và thực thi của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ. Để tìm hiểu thêm về chương trình Khuôn khổ bảo vệ quyền riêng tư đối với dữ liệu và xem chứng nhận của chúng tôi, vui lòng truy cập https://www.dataprivacyframework.gov/s/.


Như đã nêu ở trên, Adobe sử dụng một số nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có giới hạn để hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ cho người dùng và khách hàng doanh nghiệp. Những bên thứ ba này có thể truy cập, xử lý hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân trong quá trình cung cấp dịch vụ của họ. Adobe duy trì hợp đồng với những bên thứ ba này để hạn chế việc họ truy cập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân theo nghĩa vụ trong Khuôn khổ bảo vệ quyền riêng tư đối với dữ liệu của chúng tôi, bao gồm cả các điều khoản chuyển giao tiếp theo và Adobe vẫn chịu trách nhiệm pháp lý nếu họ không đáp ứng những nghĩa vụ đó, đồng thời Adobe chịu trách nhiệm về sự kiện làm phát sinh thiệt hại.

 

Thông tin trên áp dụng cho người dùng Adobe cá nhân. Chúng tôi cũng cung cấp thêm thông tin nếu khách hàng doanh nghiệp muốn tìm hiểu thêm về hoạt động Chuyển dữ liệu xuyên biên giới.

 

Tôi có những quyền gì đối với thông tin cá nhân của mình và làm cách nào để thực hiện những quyền này?

Khi được pháp luật hiện hành quy định, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao thông tin cá nhân của bạn; quyền sửa, xóa hoặc hạn chế (ngăn chặn mọi hoạt động) xử lý thông tin cá nhân của bạn; và quyền lấy thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi theo hợp đồng hoặc với sự đồng ý của bạn ở định dạng có cấu trúc, có thể đọc được bằng máy, và quyền yêu cầu chúng tôi chia sẻ (chuyển) thông tin này cho bên kiểm soát dữ liệu khác. Bạn có thể được hưởng các quyền bổ sung dựa trên luật hiện hành về quyền riêng tư trong dữ liệu ở khu vực tài phán của bạn.

 

Ngoài ra, bạn có thể phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp (chẳng hạn như khi chúng tôi đang sử dụng thông tin đó để tiếp thị trực tiếp).

 

Những quyền này có thể bị hạn chế, ví dụ: nếu việc thực hiện yêu cầu của bạn sẽ khiến tiết lộ thông tin cá nhân về người khác, hoặc nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin mà pháp luật yêu cầu chúng tôi phải lưu giữ hoặc thông tin mà chúng tôi cần để bào chữa trong những vụ khiếu kiện chống lại chúng tôi. Ngoài ra, các trang web Adobe cũng nhận diện biện pháp Kiểm soát quyền riêng tư toàn cầu có sẵn trong một số trình duyệt web. Nếu trình duyệt của bạn được đặt cấu hình để gửi tín hiệu này, Adobe sẽ loại bạn khỏi danh sách sử dụng cookie quảng cáo trên trình duyệt đó của Adobe. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các phương pháp quảng cáo của Adobe và các lựa chọn về quyền riêng tư của bạn tại đây

 

Để thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này (bao gồm cả việc vô hiệu hóa tài khoản Adobe ID), bạn có thể liên hệ với chúng tôi – hoặc nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi – theo thông tin chi tiết được nêu bên dưới. Ngoài ra, nhiều Dịch vụ và Phần mềm của chúng tôi cho phép bạn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bằng cách truy cập vào "tài khoản của tôi", "hồ sơ của tôi" hoặc một tính năng tương tự của dịch vụ bạn đang sử dụng. Tương tự, bạn có thể xóa những tệp hoặc ảnh bạn đã lưu trữ trong Dịch vụ và Phần mềm của chúng tôi bằng cách đăng nhập và sử dụng những chức năng xóa hiện có.

 

Nếu có mối lo ngại chưa được giải quyết, bạn có quyền báo cáo với cơ quan quản lý quyền riêng tư hoặc cơ quan bảo vệ dữ liệu tại địa phương của mình. Nếu áp dụng, bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát chính của Adobe Ireland, Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland.

 

Khi được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, bạn có thể từ chối. Và bạn có thể sử dụng các chế độ kiểm soát của trình duyệt web hoặc hệ điều hành để ngăn chặn một số kiểu thu thập dữ liệu tự động nhất định. Tuy nhiên, nếu bạn chọn không cung cấp hoặc cho phép thu thập thông tin cần thiết cho một số dịch vụ hoặc tính năng nhất định, thì có thể bạn sẽ không sử dụng được dịch vụ hoặc tính năng đó hoặc chúng có thể không hoạt động đầy đủ chức năng. Ví dụ: để đăng ký với Adobe, tạo Adobe ID, sử dụng một số Dịch vụ và Phần mềm của Adobe, bạn bắt buộc phải cung cấp một số thông tin, nếu bạn không cung cấp thông tin liên quan thì chúng tôi không thể quản lý tài khoản Adobe cho bạn, hoặc cung cấp cho bạn Dịch vụ và Phần mềm được yêu cầu. Nếu bạn không cung cấp các thông tin tùy chọn khác, thì chúng tôi không thể cung cấp trải nghiệm được cá nhân hóa hoặc nội dung hay dịch vụ phù hợp với bạn.

 

Tôi có những quyền gì ở tiểu bang của mình?

Ngoài các quyền nêu trên, hãy xem Quyền riêng tư bổ sung của Tiểu bang Hoa Kỳ để biết thêm thông tin.

 

Rút lại sự đồng ý hoặc phản đối tiếp thị trực tiếp

Tập đoàn Adobe (xem danh sách các pháp nhân Adobe và những công ty chúng tôi đã mua lại) và các công ty mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi tiếp thị Dịch vụ và Phần mềm có thể sử dụng thông tin của bạn để cung cấp cho bạn thông tin và ưu đãi liên quan đến Adobe. 

 

Khi chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn, bạn có thể rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào, mặc dù chúng tôi có thể có các căn cứ pháp lý khác để xử lý thông tin của bạn cho các mục đích khác, chẳng hạn như những mục đích đã nêu ở trên. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin tiếp thị trực tiếp mà không cần bạn đồng ý, dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Bạn có toàn quyền từ chối hoạt động tiếp thị trực tiếp, hoặc việc lập hồ sơ về bạn mà chúng tôi thực hiện để tiếp thị trực tiếp, bất kỳ lúc nào bằng cách:

 

 • cập nhật tùy chọn của bạn trong hồ sơ Adobe ID;
 • cập nhật tùy chọn của bạn trong tài khoản trang web hoặc ứng dụng cụ thể;
 • nhấp vào liên kết hủy đăng ký ở cuối email tiếp thị của chúng tôi; hoặc
 • liên hệ với chúng tôi theo thông tin chi tiết được cung cấp ở cuối chính sách quyền riêng tư này.

 

Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về các lựa chọn của bạn liên quan đến các phương pháp tiếp thị của chúng tôi.

 

Những công ty sử dụng giải pháp Adobe Experience Cloud sẽ thu thập những thông tin nào?

Các giải pháp Adobe Experience Cloud giúp khách hàng doanh nghiệp cá nhân hóa và cải thiện hiệu suất của trang web, ứng dụng và thông điệp tiếp thị của họ. Ví dụ: những khách hàng này có thể sử dụng giải pháp Adobe Experience Cloud để thu thập và phân tích thông tin về cách người dùng cá nhân sử dụng trang web của họ (tìm hiểu thêm). Thông tin đã thu thập sẽ được lưu trữ trong các dịch vụ của chúng tôi thay mặt cho những khách hàng doanh nghiệp này để họ sử dụng.

 

Adobe lưu giữ thông tin của tôi trong bao lâu?

Khi bạn đăng ký tài khoản và tạo Adobe ID, chúng tôi sẽ xử lý và lưu giữ hầu hết thông tin cá nhân mà chúng tôi thay mặt bạn xử lý chừng nào bạn còn là người dùng tích cực của Dịch vụ và Phần mềm của chúng tôi. Chúng tôi xóa một số thông tin cá nhân nhất định mà chúng tôi thu thập về bạn khi không còn lý do kinh doanh để giữ lại thông tin đó nữa. Ngoài ra, có một số thông tin cá nhân mà chúng tôi cần lưu giữ ngay cả sau khi bạn đóng tài khoản để tuân thủ các yêu cầu kinh doanh và pháp lý, chẳng hạn như thông tin cá nhân liên quan đến hợp đồng và các giao dịch kinh doanh với bạn. Chúng tôi lưu giữ những thông tin như vậy trong mười năm sau lần tương tác cuối cùng của bạn với chúng tôi.

 

Khi xử lý thông tin cá nhân cho mục đích tiếp thị hoặc với sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ xử lý thông tin cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi dừng lại và trong một khoảng thời gian ngắn sau đó (để cho phép chúng tôi thực hiện yêu cầu của bạn). Chúng tôi cũng lưu giữ hồ sơ vĩnh viễn về việc bạn đã yêu cầu chúng tôi không gửi cho bạn thông tin tiếp thị trực tiếp hoặc xử lý thông tin của bạn để chúng tôi có thể tôn trọng yêu cầu của bạn trong tương lai.

 

Trẻ em có thể sử dụng các trang web và ứng dụng Adobe không?

Dịch vụ và Phần mềm Adobe không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi, ngoại trừ một số trường hợp hạn chế khi một số sản phẩm, bao gồm cả Adobe Express và Creative Cloud All Apps, có thể được cung cấp cho trẻ em vì mục đích giáo dục dưới sự giám sát trực tiếp của giáo viên. Trong những trường hợp này, Adobe được phép thu thập dữ liệu học sinh bởi trường tham gia. Trường này đã nhận được sự đồng ý phù hợp, nếu cần. Thông báo COPPA trực tiếp của Adobe cung cấp thêm thông tin về việc thu thập và sử dụng dữ liệu học sinh.

 

Tất cả các Dịch vụ và Phần mềm khác của Adobe đều không dành cho trẻ em sử dụng, và một số sản phẩm nhất định đặc biệt nghiêm cấm người dùng dưới một độ tuổi nhất định. Nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu về độ tuổi hiện hành, vui lòng không sử dụng các Dịch vụ và Phần mềm đó. Nếu bạn từ 13 tuổi trở lên và đáp ứng các yêu cầu hiện hành về độ tuổi để sử dụng một số Dịch vụ và Phần mềm nhất định, Adobe sẽ cung cấp trang Quyền riêng tư dành cho Người dùng nhỏ tuổi để cung cấp thông tin về các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi ở định dạng phù hợp với lứa tuổi.

 

Chính sách quyền riêng tư này có thay đổi không?

Đôi khi, chúng tôi có thể cập nhật chính sách quyền riêng tư này (hoặc các tài liệu khác trong Trung tâm quyền riêng tư của Adobe) để cho phép Adobe đề cập đến các công nghệ mới, phương pháp bảo vệ quyền riêng tư của ngành, các yêu cầu theo quy định hoặc cho các mục đích khác. Nếu thay đổi, chúng tôi sẽ thay đổi "ngày cập nhật gần nhất" ở đầu chính sách này và chính sách sửa đổi sẽ được đăng lên trang này để bạn biết về thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó, và những trường hợp chúng tôi có thể tiết lộ thông tin. Bạn nên định kỳ truy cập Trung tâm quyền riêng tư của Adobe để biết thông tin mới nhất về phương pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi. Trong một số trường hợp nhất định (ví dụ: với một số thay đổi quan trọng hoặc khi luật về quyền riêng tư hiện hành yêu cầu), chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi này và, nếu luật hiện hành yêu cầu, chúng tôi sẽ xin phép bạn đồng ý. Chúng tôi có thể gửi thông báo qua email, đăng thông báo về những thay đổi đó trên Dịch vụ và Phần mềm của chúng tôi, hoặc bằng các phương tiện khác phù hợp với luật hiện hành.

 

Tôi có thể liên hệ với ai nếu có thắc mắc hoặc mối quan ngại?

Nếu bạn có câu hỏi, mối quan ngại hoặc yêu cầu về quyền riêng tư, vui lòng điền vào biểu mẫu yêu cầu về quyền riêng tư

 

Nếu ở bên ngoài khu vực Bắc Mỹ, bạn cũng có thể liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu của Adobe Ireland qua email DPO@Adobe.com hoặc qua đường bưu điện, địa chỉ 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ireland.

 

Đối với những hoạt động thuộc phạm vi Chứng nhận PRP của chúng tôi, nếu bạn có mối quan ngại về quyền riêng tư hoặc về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu mà chúng tôi chưa giải quyết thỏa đáng, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp bên thứ ba có trụ sở tại Hoa Kỳ của chúng tôi (miễn phí) theo địa chỉ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

 

Nếu bạn cho rằng Adobe lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn ở một trong những dịch vụ thuộc phạm vi chứng nhận Khuôn khổ Bảo vệ Quyền riêng tư trong Dữ liệu của chúng tôi, bạn có thể gửi bất kỳ câu hỏi hoặc đơn khiếu nại nào liên quan đến việc tuân thủ Khuôn khổ Bảo vệ Quyền riêng tư trong Dữ liệu của chúng tôi bằng cách điền vào biểu mẫu thắc mắc về quyền riêng tư. Nếu bạn có mối quan ngại về quyền riêng tư hoặc về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu mà chúng tôi chưa giải quyết thỏa đáng, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp bên thứ ba có trụ sở tại Hoa Kỳ của chúng tôi (miễn phí) theo địa chỉ https://www.ana.net/content/show/id/accountability-dpf-consumers. Nếu cả Adobe và nhà cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp của chúng tôi đều không giải quyết được khiếu nại của bạn, thì bạn có thể yêu cầu trọng tài ràng buộc phân xử thông qua Ban trọng tài về Khuôn khổ Bảo vệ Quyền riêng tư trong Dữ liệu. Để biết thêm thông tin về tùy chọn này, vui lòng xem Phụ lục I của Nguyên tắc trong Khuôn khổ Bảo vệ Quyền riêng tư trong Dữ liệu giữa EU và Hoa Kỳ.

 

TRUSTe