Ostatnia aktualizacja: 7 sierpnia 2017
 
Zasady Ochrony Prywatności firmy Adobeopisują praktyki ochrony prywatności firmy Adobe w większości witryn internetowych i aplikacji Adobe, w tym w usłudze Typekit. Poniżej udostępniono więcej informacji dotyczących prywatności dla usługi Typekit.
Typekit to usługa zapewniająca użytkownikowi dostęp do biblioteki czcionek.
 
W jaki sposób Typekit korzysta z plików cookie?
Dostarczając witrynę Typekit (www.typekit.com), wykorzystujemy pliki cookiezgodnie z naszymi zasadami prywatności.
Podczas świadczenia usługi Typekit firma Adobe nie ustawia ani nie używa plików cookie na stronach internetowych w celu obsługiwania swoich czcionek.
 
Jakie dane gromadzi usługa Typekit?
Na potrzeby świadczenia usługi Typekit firma Adobe może gromadzić dane na temat czcionek obsługiwanych na stronie internetowej użytkownika. Dane te są wykorzystywane na potrzeby rozliczenia i zgodności z przepisami i mogą obejmować:
 • Obsługiwane czcionki
 • Numer ID zestawu (Kit)
 • Wersję JavaScript zestawu (ciąg znaków)
 • Typ zestawu (ciąg znaków „configurable” albo „dynamic”)
 • Numer ID konta (służy identyfikacji klienta, od którego pochodzi zestaw)
 • Usługę dostarczającą czcionki (np. Typekit lub Edge Web Fonts)
 • Aplikację żądającą czcionek (np. Adobe Muse)
 • Serwer obsługujący czcionki (np. serwery Typekit lub Enterprise CDN)
 • Nazwę hosta strony ładującej czcionki
 • Ilość czasu potrzebną do pobrania czcionek przez przeglądarkę
 • Ilość czasu od pobrania czcionek przez przeglądarkę do zastosowania czcionek
 • Informację o tym, czy zainstalowany jest dodatek blokujący reklamy, w celu ustalenia, czy dodatek taki wpływa na dokładność danych o odsłonach strony
Do czego firma Adobe wykorzystuje zebrane informacje?
Informacji otrzymanych ze stron internetowych innych firm, na których używane są czcionki Typekit, firma Adobe używa do świadczenia usługi Typekit. Takie informacje są też używane do diagnozowania problemów z dostarczaniem lub pobieraniem oraz do rozliczeń finansowych z domami typograficznymi.
 
Czy usługa Typekit udostępnia moje dane osobowe?
Firma Adobe współpracuje z domami typograficznymi w celu udostępniania użytkownikowi czcionek za pośrednictwem usługi Typekit. Ponadto domy te mogą również oferować czcionki na sprzedaż w systemie Typekit Marketplace za pośrednictwem usługi Typekit. W takim przypadku firma Adobe przekaże domom typograficznym informacje, takie jak dane kontaktowe użytkownika oraz podsumowanie zakupu licencjonowanych czcionek, aby ich pracownicy mogli sprawdzić, czy użytkownik ma ważną licencję na czcionki zakupione w systemie Typekit Marketplace.