Program Adobe Product Improvement

Program Adobe Product Improvement umożliwia poznawanie oraz przewidywanie potrzeb klientów, a także oferowanie im produktów i rozwiązań światowej klasy. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne, a gromadzone informacje są powiązane tylko z konkretnym urządzeniem.

 

Program Adobe Product Improvement dla urządzeń mobilnych ›

 

Jakie informacje są zbierane?
 • Informacje systemowe (m.in. system operacyjny, procesor, zainstalowana pamięć);
 • Typ i wersja przeglądarki;
 • Informacje o produkcie firmy Adobe (na przykład jego wersja);
 • Sposób używania funkcji produktu Adobe, na przykład wybierane opcje menu i przyciski.
Należy pamiętać, że firma Adobe wymaga podania niektórych informacji na potrzeby Aktywacji.

Jakie produkty są obecnie objęte programem?
 • Pakiet CS: aplikacje komputerowe CS5, CS5.5, CS6
 • Większość aplikacji komputerowych CC przed wersją 2014, 32-bitowa wersja aplikacji Muse CC (wersja 2014)
 • Adobe Acrobat Standard/Pro i Adobe Reader wersje 9, X, XI
 • Adobe Photoshop Elements oraz Adobe Premiere Elements i Elements Organizer
 • Adobe Captivate
Można w prosty sposób sprawdzić, czy produkt jest objęty programem, wybierając opcję Pomoc. Jeśli opcja Program Adobe Product Improvement jest widoczna, oznacza to, że produkt jest objęty programem.
Należy pamiętać, że program ten nie dotyczy wersji 2014 aplikacji komputerowych Creative Cloud. Więcej informacji na temat gromadzenia informacji w związku z tymi produktami można znaleźć tutaj.

Jak firma Adobe używa tych informacji?
Gromadzone informacje służą do rozwijania nowych funkcji i ulepszania produktów firmy Adobe.

W jaki sposób jest chroniona prywatność użytkowników?
Firma Adobe podejmuje szereg kroków pozwalających chronić zbierane i przesyłane informacje. Sposoby przetwarzania informacji pochodzących od użytkowników opisano szerzej w Zasadach ochrony prywatności firmy Adobe.
Ponieważ gromadzone są tylko informacje o urządzeniu, będą one pozbawione znaczenia dla podmiotów innych niż Adobe.

Jak to działa?
Użytkownik podejmuje decyzję o udziale w programie i zezwala firmie Adobe na wysyłanie danych dotyczących używania produktu. Dane te są wysyłane z komputera użytkownika do firmy Adobe i powiązane z losowo przydzielanym identyfikatorem użytkownika. Uczestnictwo w programie wiąże się z okresowym pobieraniem niewielkiego pliku na komputer użytkownika. Zawiera on zaktualizowaną konfigurację dotyczącą zbieranych danych. W przypadku braku połączenia z Internetem dane są wysyłane później, po nawiązaniu połączenia przez użytkownika. Te operacje nie mają wpływu na wydajność komputera.
W przypadku niektórych produktów firmy Adobe mogą być wysyłane prośby o zgłoszenie opinii przez wypełnienie krótkiej, zawierającej dwa pytania ankiety. Udział w tych ankietach jest dobrowolny — niezależny od udziału w programie Adobe Product Improvement. Dane z każdej ankiety są zwracane bezpośrednio do bezpiecznej bazy danych firmy Adobe, gdzie analizuje je zespół danego produktu.

Jak wziąć udział w programie?
Po zainstalowaniu produktów firmy Adobe jest wyświetlane okno dialogowe z pytaniem o chęć uczestniczenia w programie. Aby zobaczyć to okno po rozpoczęciu używania produktu, należy wykonać następujące czynności:
 1. Uruchom produkt firmy Adobe.
 2. Wybierz opcję Pomoc > Program Adobe Product Improvement.
 3. Po wyświetleniu okna dialogowego wybierz opcję „Weź udział”, „Zezwalaj” lub „Tak”, w zależności od dostępnych opcji wyboru.

 


Co należy zrobić, jeśli użytkownik zmieni zdanie?
Aby zrezygnować z uczestnictwa:
 1. Wybierz opcję Pomoc > Program Adobe Product Improvement.
 2. Następnie wybierz pozycję „Nie bierz udziału”, „Nie zezwalaj” lub „Nie”, w zależności od dostępnych opcji wyboru.
Aby dołączyć do programu:
 1. Wybierz opcję Pomoc > Program Adobe Product Improvement.
 2. Następnie wybierz pozycję „Weź udział”, „Zezwalaj” lub „Tak”, w zależności od dostępnych opcji wyboru.

 


Czy uczestnicząc w tym programie użytkownicy narażają się na spam?
Użytkownik nie otrzyma od Adobe żadnych wiadomości e-mail dotyczących tego programu (niezależnie od statusu uczestnictwa).

Czy jest potrzebne połączenie z Internetem?
Uczestnictwo w tym programie wymaga połączenia z Internetem. Nie musi ono jednak być stale aktywne. Gdy połączenie z Internetem będzie dostępne, informacje będą automatycznie przesyłane (ich ilość praktycznie nie obciąża połączenia).

Czy można przejrzeć zebrane dane przed ich wysłaniem do firmy Adobe?
Nie. Nie można wyświetlać tych informacji. Program zaprojektowano w taki sposób, aby miliony użytkowników mogły go używać bez utrudnień podczas korzystania z produktów. Z tego powodu dane są wysyłane automatycznie i tylko po zamknięciu danego produktu. Dane są również kodowane, co usprawnia ich przetwarzanie.

Jak długo trwa ten program?
Informacje są zbierane, dopóki jest używana wersja produktu, dla której wyrażono zgodę na uczestnictwo w programie, lub do momentu rezygnacji z uczestnictwa.

Po wyrażeniu zgody na uczestnictwo w programie zostały wyświetlone pytania o zatrudnienie użytkownika. Dlaczego?
Opcjonalne informacje dotyczące użytkownika pozwalają lepiej zrozumieć sposób zastosowania funkcji produktu w konkretnym zawodzie, określonej branży i firmie określonej wielkości. Ułatwia to opracowywanie lepszych obiegów pracy i funkcji dopasowanych do potrzeb klientów.