Adobes produktforbedringsprogram

 

Adobes produktforbedringsprogram er utviklet for å øke forståelsen av kundenes behov, nå og i fremtiden, slik at vi kan fortsette å levere produkter og løsninger i verdensklasse. Deltakelse er frivillig, og innsamlet informasjon er bare knyttet til en bestemt enhet.

 

Hvilken type informasjon samles inn?

 • Systeminformasjon, for eksempel operativsystem, prosessor og installert minne
 • Lesertype og versjon
 • Adobe-produktinformasjon, for eksempel versjon
 • Informasjon om bruken av Adobe-funksjoner, for eksempel menyalternativer eller knapper

Vær oppmerksom på at Adobe krever enkelte opplysninger for aktiveringsformål.


Hvilke produkter er for øyeblikket med i programmet?

 • CS: CS5-, CS5.5- og CS6-skrivebordsprogrammer
 • CC: de fleste CC-skrivebordsprogrammer eldre enn 2014-utgaven, Muse CC (2014-utgaven) 32-bits versjon
 • Adobe Acrobat Standard/Pro og Adobe Reader versjon 9, X, XI
 • Adobe Photoshop Elements og Adobe Premiere Elements, Elements Organizer
 • Adobe Captivate

Ved å velge Hjelp kan du enkelt kontrollere om et produkt er med. Hvis du ser Adobes produktforbedringsprogram, er produktet med i programmet.

Vær oppmerksom på at dette programmet ikke gjelder for 2014-utgaven av Creative Cloud-skrivebordsprogrammene. Hvis du vil vite mer om informasjonsinnsamling i forbindelse med disse produktene, kan du klikke her.


Hvordan vil Adobe bruke informasjonen?

Innsamlet informasjon blir brukt til utvikling av nye funksjoner og forbedring av Adobe-produkter. 


Hvordan ivaretas personvernet?

Adobe tar mange forholdsregler for å beskytte informasjonen som samles inn og overføres. Du kan få mer informasjon om hvordan vi håndterer brukerinformasjon, ved å lese Adobes retningslinjer for personvern.

Siden bare enhetsinformasjon samles inn, gir ikke dataene mening for andre utenfor Adobe.


Hvordan fungerer programmet?

Du velger å delta og gir Adobe tillatelse til å sende bruksdata som er tilknyttet en tilfeldig tildelt bruker-ID, fra datamaskinen din til Adobe. Hvis du deltar, vil en liten konfigurasjonsfil bli lastet ned til datamaskinen av og til. Denne filen skal oppdatere konfigurasjonen til dataene som samles inn. Hvis du på ett eller annet tidspunkt er offline, vil dataene bli sendt neste gang du er online. Dette har ingen innvirkning på ytelsen.

I tillegg leveres enkelte Adobe-produkter med en forespørsel om å delta i en kort anonym undersøkelse bestående av to spørsmål. Du velger selv om du vil delta i dette, uavhengig av om du deltar i Adobes produktforbedringsprogram. Undersøkelsesdataene sendes direkte til Adobes sikre database der de analyseres av den ansvarlige produktgruppen.


Hvordan deltar jeg?

Etter at Adobe-produktene er installert, vises det en dialogboks som spør om du ønsker å delta i programmet. Hvis du ikke kan huske at du har gitt tilbakemelding i denne dialogboksen, følger du disse instruksjonene:

 1. Start Adobe-produktet.
 2. Velg Hjelp > Adobes produktforbedringsprogram
 3. Når dialogboksen vises, velger du enten "Delta", "Tillat" eller "Ja", avhengig av hvilket alternativ som vises.

Hva om jeg ombestemmer meg?

Slik avbryter du deltakelsen,

 1. Velg Hjelp > Adobes produktforbedringsprogram.
 2. Velg enten "Ikke delta", "Ikke tillat" eller "Nei", avhengig av hvilket alternativ som vises.

Slik blir du med i programmet,

 1. Velg Hjelp > Adobes produktforbedringsprogram.
 2. Velg enten "Delta", "Tillat" eller "Ja", avhengig av hvilket alternativ som vises.

Vil jeg motta spam hvis jeg deltar i programmet?

Du vil ikke motta e-post fra Adobe om dette programmet, uansett om du har valgt å delta eller ikke.


Trenger jeg Internett-forbindelse?

Du trenger Internett-forbindelse for å delta i dette programmet. Det er imidlertid ikke nødvendig å være tilkoblet hele tiden. Når du er tilkoblet Internett, vil informasjonen automatisk bli overført, men med minimal innvirkning på forbindelsen.


Kan jeg få se på de dataene som er samlet inn, før de sendes til Adobe?

Nei, den informasjonen kan ikke vises. Dette programmet er laget for å fungere for millioner av brukere – uten at innsamlingent skal ha innvirkning på bruken av produktet. Derfor sendes data automatisk når programmet lukkes. Dataene kodes dessuten slik at de effektivt kan behandles.


Hvor lenge varer programmet?

Informasjonen samles inn så lenge du bruker den aktuelle produktversjonen som informasjonen samles inn fra, eller til du gir beskjed om at du ikke lenger ønsker å delta i programmet.


Etter at jeg sa ja til å delta i programmet, stilte dere meg spørsmål om jobben min. Hvorfor?

Den valgfrie demografiske informasjonen gjør at vi lettere kan forstå hvilke funksjoner som brukes i akkurat din jobb i din bransje. Hvis vi i tillegg også har informasjon om bedriftens størrelse, kan vi utvikle en forbedret arbeidsflyt og videreutvikle funksjoner som passer dine behov.