Adobes produktförbättringsprogram

 

Adobes produktförbättringsprogram är utformat med syfte att förstå och förutse kundbehov för att kunna skapa produkter och lösningar i världsklass. Det är frivilligt att delta och information som samlas in kan bara kopplas till en viss enhet.

 

Vilken typ av information samlas in?

 • Systeminformation, som till exempel operativsystem, processor och installerat minne
 • Typ och version av webbläsare
 • Information om Adobe-produkt, till exempel versionsnummer
 • Information om användning av funktionerna i Adobes programvaror, som till exempel vilka menyalternativ och knappar som används

Observera att Adobe kräver viss information för aktiveringsändamål.


Vilka produkter ingår för närvarande?

 • CS: CS5-, CS5.5- och CS6-programmen
 • CC: De flesta installerade program före 2014-releasen, Muse CC 32-bitarsversionen (2014-releasen).
 • Adobe Acrobat Standard/Pro- och Adobe Reader-versionerna 9, X, XI
 • Adobe Photoshop Elements och Adobe Premiere Elements, Elements Organizer
 • Adobe Captivate

Du kan enkelt kolla om en produkt är med i programmet genom att välja Hjälp. Om du ser Adobes produktförbättringsprogram så ingår den produkten i programmet.

Observera att det här programmet inte gäller 2014 års utgåva av Creative Cloud-datorprogrammen. Läs mer om insamlingen av information om dessa produkter genom att klicka här.


Hur tänker Adobe använda informationen?

Den insamlade informationen ska användas för att utveckla nya funktioner och förbättra befintliga produkter från Adobe. 


Hur skyddas min integritet?

Adobe vidtar många försiktighetsåtgärder för att skydda informationen som samlas in och överförs. Du kan läsa mer om hur vi hanterar användar-/kundinformation i Adobes sekretesspolicy.

Eftersom det endast är enhetsinformation som samlas in har ingen utanför Adobe något intresse av dessa anonyma data.


Hur fungerar det?

Om du väljer att delta tillåter du att Adobe hämtar användningsdata, kopplade till ett slumpmässigt tilldelat användar-id, från din dator. Deltagandet innebär att en liten konfigurationsfil kommer att läsas in på din dator då och då. Syftet med filen är att uppdatera konfigurationen av de data som samlas in. Om du är utloggad kommer uppgifterna att skickas nästa gång du loggar in. Datorns prestanda påverkas inte.

För vissa produkter kan du få en förfrågan om att delta i en anonym enkät med två frågor där du får ge återkoppling. Enkäten är frivillig och hör inte samman med ditt deltagande i Adobes produktförbättringsprogram. Enkätsvaren skickas direkt till Adobes säkra databas där de analyseras av våra produktteam.


Hur deltar jag?

När produkterna från Adobe är installerade visas en dialogruta med en fråga om du vill delta i programmet. Om du inte kan påminna dig om att du har svarat på denna dialogruta kan du följa dessa anvisningar:

 1. Starta Adobe-produkten.
 2. Välj Hjälp > Adobes produktförbättringsprogram.
 3. När dialogrutan visas väljer du antingen ”Participate”, ”Allow” eller ”Yes”, beroende på vilket alternativ som ges.

Vad händer om jag ändrar mig?

Sluta delta genom att

 1. välja Hjälp > Adobes produktförbättringsprogram.
 2. välja antingen Delta inte, Tillåt inte eller Nej, beroende på vilket alternativ som ges.

Delta i programmet genom att

 1. välja Hjälp > Adobes produktförbättringsprogram.
 2. välja antingen ”Delta”, ”Tillåt” eller ”Ja”, beroende på vilket alternativ som ges.

Kommer jag att få spam om jag deltar i programmet?

Du kommer inte att få någon e-post från Adobe angående det här programmet, oavsett om du deltar eller inte.


Behöver jag en internetuppkoppling?

Det krävs internetuppkoppling för att kunna delta i det här programmet. Du behöver dock inte vara ansluten hela tiden. När en uppkoppling blir tillgänglig överförs informationen automatiskt med minimal inverkan på din uppkoppling.


Kan jag se vilka data som samlas in innan de skickas till Adobe?

Nej, informationen kan inte visas. Programmet är utformat för att fungera för miljontals användare utan att påverka deras produktanvändning, så uppgifterna skickas automatiskt först när produkten stängs. Informationen är även kodad så att den kan bearbetas effektivt.


Hur länge pågår programmet?

Information samlas in så länge du använder produktversionen som du har medgivit deltagande för, eller tills du bestämmer dig för att avsluta deltagandet i programmet.


När jag gick med på att delta i programmet ställde ni frågor om mitt jobb. Varför?

Den frivilliga demografiska informationen hjälper oss att förstå de funktioner som används i just ditt arbete, din bransch och företag av motsvarande storlek, så att vi kan utveckla bättre arbetsflöden och funktioner som uppfyller dina behov.