Programma ter verbetering van Adobe-producten

Het Programma ter verbetering van Adobe-producten is bedoeld om inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige behoeften van klanten, zodat Adobe producten en oplossingen van topklasse kan aanbieden. Deelname is vrijwillig en verzamelde informatie is alleen gekoppeld aan een bepaald apparaat.

 

Programma ter verbetering van Adobe-producten voor mobiele apparaten ›

 

Welke informatie wordt verzameld?
 • Systeeminformatie, zoals het geïnstalleerde besturingssysteem, de processor en het geheugen
 • Type en versie van browser
 • Informatie over het Adobe-product, zoals de versie
 • Het gebruik van Adobe-functies, zoals geselecteerde menuopties en knoppen
Houd er rekening mee dat Adobe bepaalde gegevens nodig heeft ten behoeve van de activering.

Welke producten maken er momenteel deel van uit?
 • CS: CS5-, CS5.5-, CS6-desktopapps
 • CC: de meeste releases van CC-desktopapps van vóór 2014, 32-bits versie van Muse CC (2014-release).
 • Adobe Acrobat Standard/Pro en Adobe Reader 9, X en XI
 • Adobe Photoshop Elements en Adobe Premiere Elements, Elements Organizer
 • Adobe Captivate
In de Help kunt u eenvoudig zien of een product onder het programma valt. Als u "Programma ter verbetering van Adobe-producten" ziet, maakt het product deel uit van het programma.
Dit programma geldt niet voor de 2014-release van Creative Cloud-desktopapps. Voor meer informatie over de gegevens die bij deze producten worden verzameld, klikt u hier.

Hoe wordt deze informatie door Adobe gebruikt?
De verzamelde gegevens worden gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe functies en de verbetering van Adobe-producten.

Hoe wordt mijn privacy beschermd?
Adobe neemt veel voorzorgsmaatregelen om de verzamelde en verzonden informatie te beschermen. Een uitvoerigere beschrijving van hoe wij omgaan met informatie van gebruikers vindt u in het Privacybeleid van Adobe.
Aangezien er alleen apparaatgegevens worden verzameld, zijn de gegevens alleen zinvol voor intern gebruik bij Adobe.

Hoe werkt het?
Bij uw deelname geeft u Adobe toestemming om gebruiksgegevens, die aan een willekeurig toegekend gebruikers-ID zijn gekoppeld, vanaf uw computer naar Adobe te laten versturen. Deelname houdt in dat af en toe een klein configuratiebestand naar uw computer wordt gedownload. Het bestand heeft als doel de configuratie van de gegevens die worden verzameld, bij te werken. Als u op een bepaald moment offline bent, zullen de gegevens op een later tijdstip worden verstuurd (wanneer u weer online bent). Dit heeft geen invloed op de prestaties.
Mogelijk ontvangt u voor sommige Adobe-producten een bijkomende vraag in het product zelf om deel te nemen aan een korte, anonieme enquête van twee vragen als feedback. Deelname is niet verplicht en staat los van uw deelname aan het programma ter verbetering van Adobe-producten. De enquêtegegevens worden rechtstreeks verstuurd naar de beveiligde database van Adobe voor analyse door het verantwoordelijke productteam.

Hoe neem ik deel?
Na de installatie van een Adobe-product verschijnt er een dialoogvenster op uw scherm met de vraag of u aan het programma wilt deelnemen. Indien u zich niet herinnert of u op dit bericht hebt geantwoord, volgt u deze instructies:
 1. Start uw Adobe-product.
 2. Kies Help > Programma ter verbetering van Adobe-producten.
 3. Wanneer het dialoogvenster verschijnt, selecteert u "Deelnemen", "Toestaan" of "Ja", afhankelijk van de beschikbare keuzemogelijkheid.

 


Wat als ik op mijn keuze wil terugkomen?
Uw deelname stopzetten:
 1. Kies Help > Programma ter verbetering van Adobe-producten.
 2. Selecteer "Niet deelnemen", "Niet toestaan" of "Nee", afhankelijk van de beschikbare keuzemogelijkheid.
Deelnemen aan het programma:
 1. Kies Help > Programma ter verbetering van Adobe-producten.
 2. Selecteer "Deelnemen", "Toestaan" of "Ja", afhankelijk van de beschikbare keuzemogelijkheid.

 


Ontvang ik spam als ik aan het programma deelneem?
U zult van Adobe geen e-mails ontvangen met betrekking tot dit programma, of u nu deelneemt aan het programma of niet.

Heb ik een internetverbinding nodig?
U hebt een internetverbinding nodig om aan dit programma deel te nemen. U hoeft echter niet voortdurend met het internet verbonden te zijn. Wanneer een internetverbinding beschikbaar is, wordt de informatie automatisch verzonden met een minimale impact op uw verbinding.

Kan ik de verzamelde gegevens bekijken voordat deze naar Adobe worden verzonden?
Nee, de informatie kan niet worden weergegeven. Dit programma is ontworpen om te werken voor miljoenen gebruikers zonder invloed uit te oefenen op hun gebruik van het product. Daarom worden de gegevens automatisch verzonden nadat het product is afgesloten. De gegevens worden ook gecodeerd, zodat deze efficiënt kunnen worden verwerkt.

Hoelang duurt dit programma?
Er wordt informatie verzameld zolang u de productversie gebruikt waarvoor u hebt ingestemd om aan het programma deel te nemen, of tot u beslist uw deelname aan het programma stop te zetten.

Nadat ik had aangegeven dat ik aan het programma wilde deelnemen, werden er vragen gesteld over mijn functie. Waarom?
De optionele demografische gegevens helpen ons te begrijpen welke functies in uw specifieke functie, sector en bedrijf worden gebruikt, zodat wij werkprocessen en functies kunnen ontwikkelen die beter op uw behoeften zijn afgestemd.