Często zadawane pytania dotyczące informacji diagnostycznych i statystyk użytkowania aplikacji

 

Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2022 r.

 

Zasady ochrony prywatności Adobe określają sposoby gromadzenia, używania i ujawniania danych osobowych przez Adobe w wyniku interakcji użytkownika z Usługami lub Oprogramowaniem Adobe. W odpowiedziach na często zadawane pozwalają podano dodatkowe informacje na temat sposobu, w jaki komputerowe, mobilne i internetowe aplikacje firmy Adobe („aplikacje”) gromadzą, wykorzystują i przekazują do Adobe dane osobowe użytkownika dotyczące jego dostępu do tych aplikacji i korzystania z nich.

W aplikacji na urządzeniu użytkownika automatycznie gromadzone są pewne informacje o sposobie uzyskiwania dostępu do tej aplikacji lub oferowanej przez nią zawartości i korzystania z nich.  Niektóre z tych danych są przesyłane do firmy Adobe, ponieważ są one niezbędne do aktualizowania aplikacji, zapewniania jej oczekiwanego działania oraz do ochrony prywatności urządzenia i danych użytkownika („informacje diagnostyczne”). Pozostałe dane gromadzone przez aplikację mają charakter opcjonalny i można zrezygnować z wysyłania tych danych do firmy Adobe („statystyki użytkowania”). W przypadku Użytkowników Biznesowych, którym organizacja przyznała Uprawnienie dostępu do usług Adobe, niektóre z tych danych mogą być przesyłane do organizacji, która przyznała Uprawnienie (terminy pisane wielką literą zdefiniowano w Ogólnych warunkach użytkowania).

Statystyki użytkowania i informacje diagnostyczne są powiązane z kontem Adobe i umożliwiają zapewnianie użytkownikowi lepiej dostosowanej zawartości, lepszej jakości, niezawodności, funkcjonalności i obsługi aplikacji, personalizację komunikacji (w tym materiałów marketingowych), a także pomagają Adobe wykrywać działania związane z oszustwami, wprowadzające w błąd lub niezgodne z prawem albo niewłaściwe wykorzystanie Usług i Oprogramowania. Firma Adobe może w wymienionych celach analizować statystyki użytkowania i informacje diagnostyczne przy użyciu metod takich jak uczenie maszynowe.

Czy można zrezygnować z wysyłania do firmy Adobe statystyk użytkowania aplikacji Adobe i interakcji z nimi?

Tak. Można zrezygnować z wysyłania do firmy Adobe statystyk użytkowania, konfigurując ustawienia w opisany poniżej sposób.

W przypadku aplikacji komputerowych: Zmień ustawienie „Wykorzystanie aplikacji stacjonarnych” w opcjach prywatności na stronie Zarządzanie kontem. To ustawienie odnosi się do sposobu korzystania z funkcji i narzędzi we wszystkich aplikacjach komputerowych Adobe, ale nie dotyczy usług internetowych, z którymi te aplikacje komputerowe mogą się łączyć, na przykład Behance, Adobe Fonts, Document Cloud lub Creative Cloud. To ustawienie jest niedostępne dla osób korzystających z konta Creative Cloud dla przedsiębiorstw lub Creative Cloud dla sektora edukacji, ponieważ w przypadku tych użytkowników gromadzenie statystyk użytkowania aplikacji komputerowych jest wyłączone. Więcej informacji: „Jakie opcje mają użytkownicy z przedsiębiorstw i sektora edukacyjnego w zakresie udostępniania informacji o sposobie korzystania z aplikacji firmy Adobe” poniżej.

W przypadku aplikacji mobilnych: Zmień swoje ustawienia w danej aplikacji mobilnej w obszarze „ustawienia” lub „preferencje”. Ustawienie dotyczące gromadzenia danych w aplikacji odnosi się tylko do tej konkretnej aplikacji, ale nie dotyczy usług internetowych, z którymi aplikacje mogą się łączyć (jak na przykład Behance, Adobe Fonts, Document Cloud lub Creative Cloud) ani sposobów gromadzenia danych przez inne aplikacje firmy Adobe (ustawienia należy dostosować w każdej aplikacji mobilnej z osobna).

W przypadku aplikacji internetowych: Zmień ustawienia, klikając łącze „Preferencje dotyczące plików cookie” w aplikacji internetowej. Konieczne może być powtórzenie tego procesu w przypadku każdej aplikacji lub usługi przeglądarkowej Adobe, która gromadzi statystyki używania. Więcej informacji: https://www.adobe.com/pl/privacy/cookies.html. 

Należy pamiętać, że w przypadku wycofania zgody na gromadzenie danych, aplikacje Adobe nadal będą gromadzić informacje diagnostyczne wymagane ze względów prawnych i związanych z bezpieczeństwem, ale informacje te będą wykorzystywane wyłącznie w celu wykrywania i zwalczania problemów związanych z oszustwami, bezpieczeństwem, potencjalnymi działaniami wprowadzającymi w błąd lub niezgodnymi z prawem, niewłaściwym korzystaniem z Usług i Oprogramowania firmy Adobe lub problemami technicznymi i oprogramowaniem pirackim, a także zapobiegania takim problemom, zgodnie z opisem w Zasadach ochrony prywatności firmy Adobe. Ponadto ustawienia te nie obowiązują w przypadku Usług lub Oprogramowania w wersji przedpremierowej lub beta (które wysyłają statystyki użytkowania do firmy Adobe w ramach programu przedpremierowego lub beta, zgodnie z opisem w Ogólnych warunkach użytkowania). 

Dane statystyczne zbierane w ramach tych usług są objęte osobnymi zasadami zachowania poufności właściwymi dla każdej usługi oraz Zasadami ochrony prywatności firmy Adobe. Więcej informacji na temat wycofania zgody na śledzenie statystyk używania online podano w sekcji „Opcje dotyczące prywatności” w serwisie Centrum ochrony prywatności Adobe.

Jakie dane statystyczne są gromadzone i przesyłane do firmy Adobe i w jaki sposób firma Adobe je wykorzystuje?

Przesyłanie statystyk użytkowania do firmy Adobe spowoduje, że na bieżąco będą przesyłane następujące rodzaje informacji o sposobie korzystania z aplikacji Adobe i interakcji z nimi:

  • informacje o przeglądarce i urządzeniu, takie jak model urządzenia i system operacyjny, informacje o oprogramowaniu i sprzęcie, ustawienia przeglądarki i urządzenia, niepowtarzalne identyfikatory (takie jak adres IP, identyfikator pliku cookie lub identyfikator urządzenia), ilość zainstalowanej pamięci, ustawienia językowe i rozdzielczość ekranu;
  • informacje o produkcie Adobe (np. numer wersji);
  • informacje o zawartości i dokumentach, takie jak liczba stron i niepowtarzalne identyfikatory dokumentów (ale nie zawartość dokumentów użytkownika);
  • informacje o korzystaniu z zawartości w aplikacji, np. ile razy uzyskiwano dostęp do zawartości i w jaki sposób jej używano;
  • informacje o sposobie interakcji użytkownika z aplikacjami Adobe oraz interakcji aplikacji Adobe z zawartością użytkownika, m.in. o wybieranych opcjach i używanych funkcjach, ścieżce użytkownika prowadzącej do aplikacji Adobe, użytych przez niego funkcjach i wybranych opcjach;
  • dzienniki awarii.

Więcej informacji o sposobie gromadzenia i używania przez firmę Adobe informacji powiązanych z użytkownikiem lub urządzeniem podano w Centrum ochrony prywatności Adobe.

Jakie opcje mają użytkownicy z przedsiębiorstw i sektora edukacji w zakresie udostępniania informacji o sposobie korzystania z aplikacji firmy Adobe?

W przypadku aplikacji komputerowych:

Creative Cloud

W przypadku planów Creative Cloud dla przedsiębiorstw oraz Creative Cloud dla sektora edukacji możliwość przekazywania tych statystyk jest wyłączona, jeśli proces instalowania aplikacji jest zarządzany za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager lub jeśli wykorzystywane są identyfikatory Enterprise ID. W takiej sytuacji nie można włączyć tej opcji. Jednak aplikacje w wersji beta wysyłają informacji o sposobie korzystania do firmy Adobe.

Natomiast jeśli administrator zezwala użytkownikom na instalowanie aplikacji Creative Cloud za pomocą programu Creative Cloud Desktop i używanie identyfikatorów Adobe ID, to tacy użytkownicy będą mogli przekazywać swoje statystyki używania. Użytkownicy mogą zmienić swoje preferencje w każdej chwili na stronie Zarządzanie kontem.

Photoshop Elements / Adobe Premiere Elements

Jeśli instalowaniem aplikacji zarządza się w ramach licencji zbiorowych (Adobe Volume Licensing), w tym licencji edukacyjnych, możliwość przekazywania tych statystyk jest wyłączona i nie można jej włączyć.

W przypadku aplikacji mobilnych i internetowych: Wszyscy użytkownicy, niezależnie od posiadanego typu licencji lub uprawnienia, mogą dostosować ustawienia dotyczące gromadzenia informacji o korzystaniu z aplikacji mobilnych i internetowych w sposób opisany powyżej w sekcji „Czy mogę zrezygnować z wysyłania do firmy Adobe statystyk użytkowania aplikacji Adobe i interakcji z nimi?”.