Vanlige spørsmål om diagnostisering av applikasjoner og bruksinformasjon

 

Sist oppdatert: 5. desember 2022

 

Adobes retningslinjer for personvern beskriver hvordan Adobe samler, bruker og fremlegger personlig informasjon når du bruker eller samhandler med våre Tjenester og Programvarer. Disse vanlige spørsmålene gir tilleggsinformasjon om hvordan Adobes skrivebords-, mobil- og webapplikasjoner ("applikasjoner") samler inn, bruker og sender personlig informasjon til Adobe om din tilgang til og bruk av disse applikasjonene.

Applikasjonen på enheten din samler automatisk inn visse opplysninger om hvordan du får tilgang til og bruker applikasjonen eller innholdet i applikasjonen. Noen av disse opplysningene sendes til Adobe fordi Adobe trenger dem for å holde applikasjonen oppdatert, sikre at den fungerer som forventet, og for å beskytte enheten og informasjonen din ("diagnoseinformasjon"). Andre opplysninger som samles inn av applikasjonen, er valgfrie, og du kan velge å ikke sende dem til Adobe ("bruksinformasjon"). For bedriftsbrukere som har fått en Rettighet til å bruke Adobes tjenester av en organisasjon, kan noen av disse opplysningene sendes til organisasjonen som ga deg Rettigheten (begreper med stor forbokstav er definert i våre Generelle vilkår for bruk).

Diagnose- og bruksinformasjon er knyttet til Adobe-kontoen din og bidrar til at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse, forbedre applikasjonenes kvalitet, pålitelighet, funksjoner og brukeropplevelse og tilpasse kommunikasjonen med deg (inkludert markedsføring), samt avdekke svindel, villedende eller ulovlig aktivitet eller misbruk av Tjenester og Programvare. Adobe kan analysere diagnose- og bruksinformasjon ved å bruke teknikker som maskinlæring for de angitte formålene.

Kan jeg velge å ikke sende bruksinformasjon til Adobe om hvordan jeg får tilgang til, bruker og samhandler med Adobes applikasjoner?

Ja. Du kan velge å ikke sende bruksinformasjon til Adobe ved å angi innstillingene som er beskrevet nedenfor.

For skrivebordsapplikasjoner: Endre innstillingen "Bruk av skrivebordsapplikasjoner" på personvernsiden for Kontoadministrasjon. Denne innstillingen gjelder for hvordan du bruker funksjonene i alle Adobe-skrivebordsapplikasjoner, men ikke for nettjenestene som disse applikasjonene kan koble seg til, som for eksempel Behance, Adobe Fonts, Document Cloud eller Creative Cloud. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for kunder med Creative Cloud for Enterprise eller Creative Cloud for utdanningssektoren, siden innsamling av informasjon om bruk av skrivebordsapplikasjoner er deaktivert for disse brukerne. Du finner mer informasjon i avsnittet "Hvilke alternativer har brukere i bedrifter og utdanningssektoren for å dele informasjon om hvordan de bruker Adobe-applikasjoner?" nedenfor.

For mobilapplikasjoner: Endre innstillingen i den aktuelle mobilapplikasjonen under "Innstillinger" eller "Preferanser". Innsamlingsinnstillingen i hver applikasjon gjelder bare for innsamlingen som utføres av den aktuelle applikasjonen, og ikke for nettjenestene disse applikasjonene kan kobles til (som Behance, Adobe Fonts, Document Cloud eller Creative Cloud) og heller ikke innsamling utført av andre Adobe-applikasjoner (innstillingen må angis i hver mobilapplikasjon).

For webapplikasjoner: Endre innstillingen ved å klikke på koblingen for informasjonskapsler i webapplikasjonen. Merk deg at du kanskje må gjenta denne prosessen for alle nettbaserte Adobe-applikasjoner/-tjenester som samler inn bruksdata. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se https://www.adobe.com/privacy/cookies.html. 

Vær oppmerksom på at selv om du velger bort innsamling av opplysninger, vil applikasjonene våre fortsatt samle inn diagnoseinformasjon for juridiske og sikkerhetsmessige formål, men denne informasjonen vil kun bli brukt til å oppdage, forhindre eller på annen måte håndtere svindel, sikkerhet, potensielle villedende eller ulovlige aktiviteter, misbruk av Adobes Tjenester og Programvare, eller tekniske problemer og piratkopiering av programvare, som beskrevet i Adobes retningslinjer for personvern. I tillegg gjelder ikke disse innstillingene for forhåndsutgivelser eller betaversjoner av Tjenester eller Programvare (som sender bruksinformasjon til Adobe som en del av et forhåndsutgivelses- eller betaprogram som beskrevet i våre Generelle vilkår for bruk). 

Bruksinformasjonen som samles inn som en del av disse tjenestene, styres av de respektive retningslinjene for personvern og Adobes retningslinjer for personvern. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du velger bort sporing av nettbruk, kan du lese delen "Dine personvernvalg" i Adobes personvernsenter.

Hvilken bruksinformasjon samles inn og sendes til Adobe, og hvordan bruker Adobe denne informasjonen?

Når bruksinformasjon sendes til Adobe, blir følgende typer opplysninger om hvordan du bruker og samhandler med Adobe-applikasjoner, sendt kontinuerlig:

  • Nettleser- og enhetsinformasjon, for eksempel enhetsmodell og operativsystem, programvare- og maskinvareinformasjon, nettleser- og enhetsinnstillinger, unike identifikatorer (som IP-adresse, informasjonskapsel-ID eller enhets-ID), mengden installert minne, språkinnstillinger og skjermoppløsning
  • Adobe-produktinformasjon, for eksempel versjonsnummer
  • Informasjon om innholdet ditt og dokumentene dine, for eksempel antall sider og unike dokumentidentifikatorer, (men ikke selve innholdet i dokumentene)
  • Bruksinformasjon knyttet til innholdet, for eksempel hvor mange ganger du får tilgang til innholdet, og hvordan du samhandler med innholdet ditt i applikasjonen
  • Hvordan du samhandler med Adobes applikasjoner, og hvordan Adobes applikasjoner samhandler med innholdet ditt, inkludert funksjonene du bruker og alternativene du velger, hvordan du finner Adobes applikasjoner, funksjonene du bruker, og alternativene du velger
  • Krasjlogger

Du kan finne mer informasjon om hvordan Adobe samler inn og bruker informasjon knyttet til deg eller enheten din, i Adobes personvernsenter.

Hvilke alternativer har brukere i bedrifter og utdanningssektoren for å dele informasjon om hvordan de bruker Adobe-applikasjoner?

For skrivebordsapplikasjoner:

Creative Cloud

Når du administrerer applikasjonsinstallasjoner via Creative Cloud Packager, eller med Enterprise ID-er, er alternativet om å sende denne informasjonen til Adobe deaktivert for Creative Cloud for enterprise og Creative Cloud for utdanningssektoren, og det kan ikke aktiveres. Applikasjoner i betaversjon sender imidlertid bruksinformasjon til Adobe.

Men hvis administratorer tillater brukere å installere Creative Cloud-applikasjoner via Creative Cloud for skrivebordet, mens de bruker en Adobe ID, har imidlertid brukerne muligheten til å sende informasjon om hvordan de bruker applikasjonene. Brukere kan endre innstillingene sine når som helst ved å gå til siden for kontoadministrasjon.

Photoshop Elements / Adobe Premiere Elements

Når du administrerer applikasjonsinstallasjoner via Adobe Volume Licensing, inkludert for utdanningssektoren, er muligheten for å sende denne informasjonen til Adobe deaktivert og kan ikke aktiveres.

For mobil- og webapplikasjoner: Alle brukere, uavhengig av lisens/rettighetstype, kan justere innstillingene for innsamling av informasjon for mobil- og webapplikasjoner som nevnt ovenfor i avsnittet "Kan jeg velge å ikke sende bruksinformasjon til Adobe om hvordan jeg får tilgang til, bruker og samhandler med Adobes applikasjoner?".