Odpovědi na nejčastější dotazy k diagnostice a používání aplikace

 

Poslední aktualizace: 5. prosince 2022

 

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe poskytují informace o tom, jak společnost Adobe shromažďuje, používá a zveřejňuje osobní informace při používání nebo interakci s našimi službami a softwarem. Tyto odpovědi na nejčastější dotazy nabízí další informace o tom, jak aplikace pro stolní počítače, mobilní zařízení a webové aplikace (dále jen „aplikace“) společnosti Adobe shromažďují, používají a odesílají osobní údaje o vašem přístupu a používání těchto aplikací na servery společnosti Adobe.

Aplikace ve vašem zařízení automaticky shromažďuje specifické informace o způsobu, jakým přistupujete a používáte aplikaci nebo obsah v aplikaci.  Některé z těchto údajů jsou odesílány společnosti Adobe, protože je nutné, aby společnost Adobe udržovala aplikace vždy aktuální, zajistila její fungování podle očekávání a aby ochránila vaše zařízení a obsažené informace (dále jen „diagnostické údaje“). Shromažďování dalších informací v aplikaci je volitelné a podle potřeby můžete zasílání těchto informací společnosti Adobe zakázat (dále jen „informace o používání“). V případě firemních uživatelů, kterým organizace umožnila přístup ke službám Adobe, mohou být některé z těchto informací odesílány organizaci, která vám toto oprávnění poskytla (pro vybrané použité výrazy najdete definici v našich Všeobecných podmínkách použití).

Diagnostické údaje a informace o používání jsou vázány na váš účet Adobe a umožňují nám zajistit pro vás prostředí na míru, zlepšit kvalitu aplikací, zajistit spolehlivost, dostupnost funkcí a uživatelského prostředí, podpořit vhodnou komunikaci s vámi (včetně marketingu) a pomáhají nám odhalit podvodné klamavé nebo nezákonné činnosti nebo zneužití služeb a softwaru. Společnost Adobe může pro uvedené účely použít analýzu diagnostických údajů a informací o používání pomocí technik, jako je např. strojové učení.

Mohu se rozhodnout, že nebudu společnosti Adobe odesílat informace o přístupu, používání a interakce s aplikacemi Adobe?

Ano. Můžete si zvolit, že nebudete odesílat společnosti Adobe informace o používání, a to tak, že podle následujících pokynů nastavíte své předvolby.

Aplikace pro stolní počítače: Změňte nastavení „používání aplikací pro stolní počítače“ na stránce Správa účtu věnované ochraně osobních údajů. Toto nastavení se vztahuje na použití funkcí ve všech aplikacích Adobe pro stolní počítače, nikoliv na služby online, k nimž se mohou tyto aplikace pro stolní počítače připojovat, například Behance, Adobe Fonts, Document Cloud nebo Creative Cloud. Toto nastavení není dostupné pro členy s plánem Creative Cloud pro podniky a Creative Cloud pro vzdělávací instituce, protože shromažďování informací o využívání aplikací pro stolní počítače je u těchto uživatelů zakázáno. Další informace najdete v následujícím tématu „Jaké mají uživatelé z řad firem a vzdělávacích institucí možnosti sdílení informací o tom, jak používají aplikace Adobe pro stolní počítače?“.

Aplikace pro mobilní zařízení: Upravte své nastavení ve specifické aplikaci pro mobilní zařízení v části „Nastavení“ nebo „Předvolby“. Nastavení shromažďování v každé z aplikací se vztahuje pouze na shromažďování dat v této konkrétní aplikaci, nikoli na online služby, se kterými může být tato aplikace propojena (jako např. Behance, Adobe Fonts, Document Cloud nebo Creative Cloud), stejně jako na shromažďování realizované jinou aplikací Adobe (nastavení je třeba upravit v každé mobilní aplikaci).

Webové aplikace: Upravte své nastavení kliknutím na odkaz Předvolby pro soubory cookie ve webové aplikaci. Tento postup může být vyžadován u každé webové služby či aplikace společnosti Adobe, která shromažďuje údaje o využití. Další informace naleznete v tématu https://www.adobe.com/privacy/cookies.html. 

Mějte na paměti, že po případném odhlášení budou naše aplikace i nadále shromažďovat diagnostické informace pro právní a bezpečnostní účely. Tyto údaje nicméně budou používány výhradně k odhalení, prevenci nebo jinému řešení podvodů, zabezpečení, potenciálních podvodných nebo nezákonných činností, zneužití služeb či softwaru pro řešení technických problémů a softwarového pirátství dle definice v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Adobe. Tato nastavení se dále nevztahují na předběžné verze a beta verze služeb nebo softwaru (ve kterých dochází k odesílání informací o používání společnosti Adobe dle podmínek přístupu k předběžné verzi nebo beta verzi programu dle definice ve Všeobecných podmínkách použití). 

Tyto informace o používání shromažďované jako součást služeb se řídí jejich příslušnými zásadami ochrany osobních údajů společnosti Adobe. Další informace o odmítnutí sledování používání online naleznete v části „Vaše možnosti volby v oblasti ochrany osobních údajů“ v rámci Centra ochrany osobních údajů společnosti Adobe.

Jaké informace o používání jsou shromažďovány a odesílány společnosti Adobe a jak je společnost Adobe používá?

Kdykoli společnosti Adobe odešlete informace o používání, bude probíhat průběžné odesílání následujících typů informací o vašem používání a interakci s aplikací Adobe:

  • informace o prohlížeči a zařízení (např. model zařízení a operační systém), informace o softwaru a hardwaru, nastavení prohlížeče a zařízení, jedinečné identifikátory (IP adresa, ID souboru cookie nebo ID zařízení), množství dostupné paměti, jazyková nastavení a rozlišení obrazovky;
  • informace o produktu Adobe, například číslo verze;
  • informace o vašem obsahu a dokumentech, jako např. počet stránek a jedinečné identifikátory dokumentů (nikoliv obsah ve vašich dokumentech);
  • informace o používání obsahu (např. kolikrát k obsahu přistupujete a jak probíhá interakce s obsahem v aplikaci);
  • jak probíhá vaše interakce s aplikacemi Adobe a jak aplikace Adobe interagují s vaším obsahem, a to včetně používaných funkcí a vámi vybraných možností, vaší cesty uživatele k aplikacím Adobe, používanými funkcemi a zvolenými možnostmi;
  • protokoly o nečekaném ukončení.

Další informace o způsobu, jakým společnost Adobe shromažďuje a používá informace spojené s vaší osobou nebo vaším zařízením, naleznete v Centru ochrany osobních údajů společnosti Adobe.

Jaké mají uživatelé z řad firem a vzdělávacích institucí možnosti sdílení informací o tom, jak používají aplikace Adobe?

Aplikace pro stolní počítače:

Creative Cloud

Při správě instalací aplikací prostřednictvím aplikace Creative Cloud Packager nebo pomocí Enterprise ID je možnost odesílání těchto informací společnosti Adobe zakázána pro služby Creative Cloud pro podniky a Creative Cloud pro vzdělávací instituce a nelze ji aktivovat. V případě beta verze aplikací se nicméně informace o použití společnosti Adobe odesílají.

Pokud však správci umožňují uživatelům instalovat aplikace Creative Cloud prostřednictvím služby Creative Cloud pro stolní počítače při použití Adobe ID, mají uživatelé možnost odesílat informace o tom, jak tyto aplikace používají. Uživatelé si mohou kdykoli změnit své předvolby na stránce Správa účtu.

Photoshop Elements / Adobe Premiere Elements

Při správě instalací aplikací prostřednictvím Adobe Volume Licensing, včetně aplikací pro vzdělávací instituce, je možnost odesílání těchto informací společnosti Adobe zakázána a nemůže být povolena.

Aplikace pro mobilní zařízení a webové aplikace: Všichni uživatelé bez ohledu na typ licence a oprávnění mohou upravit své nastavení shromažďování informací o používání aplikací pro mobilní zařízení a webových aplikací dle pokynů v předchozí části „Mohu se rozhodnout, že nebudu společnosti Adobe odesílat informace o přístupu, používání a interakce s aplikacemi Adobe?“.