Vi har hatt det travelt.

Med Premiere Pro CC får du alltid tilgang til nye funksjoner så snart de er tilgjengelig. Bruker du en eldre versjon? Sammenlign funksjoner

 1. Adobe Premiere Pro CC (2014)

  Sanntidstekstmaler

  Endre teksten i After Effects-komposisjoner uten å gå ut av Premiere Pro. (Krever 2014-utgaven av After Effects.) Slik fungerer det

  Maskeoppretting og sporing

  Lag uttonede masker som skjuler eller fremhever objekter ved å følge bevegelsen på tvers av bildene. Send masker til After Effects via Dynamic Link for å få tilgang til mer avanserte sporingsfunksjoner. Slik fungerer det

  Masterklippeffekter

  Når du legger til effekter i et masterklipp, spres endringene nedover i alle delene av det klippet i sekvensen. Slik fungerer det

  Økt grafikkytelse i Mercury-avspillingsmotoren

  Arbeid raskere takket være forbedringer i OpenCL-arbeidsflyten, en GPU-debayer for RED-medier og ny støtte for Intel Iris.

  Raskere redigeringsarbeidsflyt

  Gled deg over bedre håndtering av store prosjekter i tillegg til raskere ordning og søk i prosjektpanelet. Du får en rekke nye redigeringsfunksjoner som er forespurt av brukere, blant annet reversert rammematch og skyving av volumnøkkelrammer.

  Nye leveringsformater

  Eksporter til bransjestandarden AS11 for kringkasting og Digital Cinema Package (DCP) for kinosaler. Begge formatene inneholder tilknyttede metadata. Du kan også eksportere stereolyd til Dolby Digital og Dolby Digital Plus.

  Typekit-integrering

  Bla gjennom skrifter fra Typekit fra tittelmenyen og last dem ned slik at du kan bruke dem i prosjektene. Slik fungerer det

  Lagre automatisk i nettskyen

  Sikkerhetskopier Premiere Pro-prosjektene automatisk i Adobe Creative Cloud.

  Støtte for nye opprinnelige formater

  Få innebygd støtte for ARRI AMIRA-kameraet, med riktige oppslagstabeller for fargestyring (LUT) brukt på masterklipp ved import. Få også innebygd støtte for Sony SStP og Canon RAW og forbedret støtte for CinemaDNG-formater. Slik fungerer det

  Effektivisert innspilling av kommentarer

  Få tilgang til innstillinger for lydinndata, innspillingsinnstillinger og signalovervåking fra tidslinjepanelet. Etter konfigureringen spiller du inn kommentarer direkte i tidslinjen med et museklikk.

  Bevar tonehøyden under søk

  Bevar lydtonehøyden når du søker eller spiller av med høyere eller lavere hastighet, slik at det er lett å høre talte og musikalske cue-punkter.

 2. Adobe Premiere Pro CC (7.2)

  Forbedret kommentarinnspilling

  En ny arbeidsflyt for innspilling av kommentarer gir deg mulighet til å konfigurere og spille inn kommentarer på lydspor direkte fra tidslinjen – uten bruk av lydspormikseren.

  Flere medieleserpaneler

  Du kan ha flere medieleserpaneler åpne samtidig slik at du kan se gjennom flere prosjekter eller plasseringer på samme tid.

  Klipputvalg overstyrer sporplassering

  Klipputvalg overstyrer sporplassering for flere redigeringskommandoer, blant annet for bildetilpassing, klippmerking, fjerning/uttrekking og tillegg av redigering. Slik fungerer det

  Bedre visning av enkeltkamera i flerkameramodus

  Enkeltkamera i flerkameramodus viser bare enkeltkamera i kilde- og programskjermbildet.

  Dra for å opprette en sekvens

  En sekvens kan opprettes ved å dra medieinnhold til et tomt tidslinjepanel.

  Ripple Delete for inn/ut

  Ripple Delete-kommandoen kan brukes med et inn-/ut-område angitt i en sekvens.

  Dolby E-utdata

  Mercury Transmit kan levere en Dolby E-strøm for ekstern maskinvaredekoding.

  Forbedret smart gjengivelse

  MOV-filer av typen AVCi100 kan smartgjengis til MXF-pakket AVCi100.

  Aktiv kilde for flerkamera

  Klippnavnet for den aktive kilden vises i flerkameraklipp som brukes i en sekvens.

  Nytt prosjekt fra sekvens

  Med én eller flere sekvenser valgt i prosjektpanelet kan et nytt prosjekt opprettes fra kun disse sekvensene ved å velge File > Export > Selection as Premiere Pro project.

  Eksportmarkør med miniatyrbilde

  Markører kan eksporteres fra et hvilket som helst objekt eller en hvilken som helst sekvens til et dokument, som en CSV- eller HTML-fil med miniatyrbilder.

  Legg til en klippmarkør direkte i klippet

  Klippmarkører kan legges til utvalgte klipp i tidslinjen uten at du trenger å laste dem inn i kildeskjermbildet.

  Forhåndsinnstilling for lydbytte for flerkamera

  Flerkamerasekvenser kan opprettes med en tilpasset forhåndsinnstilling for lydbytte.

 3. Adobe Premiere Pro CC (7.1)

  Effektiv redigering

  Nye og forbedrede redigeringsfunksjoner hjelper deg med å holde tritt med de stadig skiftende behovene i videomarkedet. Arbeid raskere takket være et overvåkingsoverlegg som gir deg blant annet en kort oversikt over viktig informasjon og forbedret flerkameraredigering.

  Utvidet støtte for opprinnelige formater

  Arbeid med flott 4K-, 5K-, 6K-, Pro Res-, DNxHD- og RAW-innhold uten strevet og forsinkelsene som omkoding og filkonvertering medfører.

  Direct Link til SpeedGrade

  Åpne Premiere Pro-prosjekter i SpeedGrade og utfør fargegradering. Send deretter prosjektene tilbake til Premiere Pro med fargekorrigeringer og utseender lagt til, og fortsett redigeringen. Slik fungerer det

  Forbedret koble og finn-funksjon

  Sekvensinnstillinger kan nå redigeres, noe som gjør at du kan bruke koble og finn-funksjonen til å koble tilbake til (nettbasert) medieinnhold i full oppløsning etter opprinnelig å ha brukt proxyversjoner. Slik fungerer det

  Nye alternativer for klippnavneffekt

  Klippnavneffekten tilbyr nå ulike alternativer for å merke klipp og vise dem på skjermen. Du kan vise sekvensnavnet, prosjektnavnet eller filnavnet ved å velge blant følgende alternativer:
  Sequence Item Name
  Project Item Name
  File Name

  Forbedret tidskodeeffekt

  Tidskodeeffekten tilpasser tidsvisningsparameteren (eller tidsbasen) automatisk til kildeklippet.

  Kopier overganger og lime dem inn på flere redigeringspunkter

  Du kan raskt legge til en overgang på flere redigeringspunkter i sekvensen ved å kopiere og lime inn overgangen. Denne funksjonen er nyttig hvis du har endret standardinnstillingene for en overgang og ønsker å bruke den endrede overgangen på nytt.

  Enkeltstående tilbakestillingsknapper for effektparametere

  Du kan nå tilbakestille bestemte parameterverdier til en effekt uten å tilbakestille de andre parameterverdiene.

  Metadatavisning i overvåkingsoverlegg

  Med Premiere Pro kan du vise ønskede metadata som overlegg i programskjermbildet og kildeskjermbildet.

  Forbedret undertekst

  Ny støtte for undertekst i MXF-medier og koding til CEA-708-undertekststandarder. Slik fungerer det

  Forbedret flerkameraarbeidsflyt

  Ytterligere forbedrede flerkameraarbeidsflyter gir nå mulighet for visning av utdataendringer i sammensetninger i flerkameraredigeringsvisning. Redigerere kan enkelt aktivere/deaktivere kameravinkler eller bytte om på dem. Slik fungerer det

  Støtte for nye kameraformater

  Ny støtte for opprinnelige filformater for Cinema DNG, Sony RAW, Phantom Cine, Canon RAW, forbedret MJPG fra Canon 1DC, Sony XAVC Long GOP, Panasonic AVC Ultra (Long GOP), 64-bits ProRes-dekoding (kun Mac OS X 10.8 eller nyere), og støtte for eksport av XAVC opptil 4K og AVCi200. Phantom Cine, Canon RAW og Cinema DNG kan debayer-behandles på en støttet GPU-enhet slik at du får høyere ytelse.

 4. Adobe Premiere Pro CC (7.0.1)

  Lag unike titler

  Bruk en hurtigtast til å opprette en ny sekvenstittel basert på den gjeldende tittelen i tidslinjen. I tidslinjen trykker du bare på Alt (Win) eller Option (Mac OS) og drar en gjeldende tittel.

  Forbedret funksjon for fjerning og uttrekking

  Med funksjonen for fjerning og uttrekking kan du enkelt flytte deler av merkede klipp fra én sekvens til en annen. I tidligere versjoner måtte du angi både et inn- og utpunkt for å definere området som skulle "fjernes" eller "trekkes ut". Nå fungerer begge deler når enten et inn- eller utpunkt er angitt.

  Kopiering, utklipping og fjerning fungerer på inn- og utpunkter

  Funksjonene for utklipping, kopiering og fjerning fungerer på plasserte spor som har inn- eller utpunkter angitt i det området. Du kan bruke disse funksjonene uten å velge bestemte klipp i sekvensen.

  Aktiver/deaktiver klipp ved hjelp av kommandoen for klippaktivering

  Du kan nå raskt veksle mellom statusene for aktiverte klipp. Når du forhåndsviser redigeringer, hjelper denne funksjonen deg med å veksle frem og tilbake mellom to ulike avspillingsresultater.

  Tilpass bilder ved hjelp av klippmerking

  Når du merker et klipp, ignorerer funksjonen for bildetilpassing sporplasseringen, og klippet tilpasses bildet under avspillingshodet i det merkede klippet.

  Koble frakoblede sekvenser på nytt

  Kommandoen for mediekobling er nå tilgjengelig for frakoblede sekvenser. Med denne kommandoen kan du koble alle mediene som brukes i en bestemt sekvens, på nytt – uten at du trenger å koble alle mediene i hele prosjektet på nytt. Slik fungerer det

  Forbedret dialogboks for EDL-eksport

  I tidligere versjoner av Premiere Pro måtte du slette nøkkelspor og -overganger manuelt for å opprette enkle EDL-filer (Edit Decision List-filer). Nå kan du ekskludere nøkkelspor og -overganger direkte fra dialogboksen for EDL-eksport.

  Visning i prosjekt fra kildeskjermbildet

  Last inn et klipp i kildeskjermbildet og høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) på et klipp i en sekvens, og velg alternativet for visning i prosjekt. Premiere Pro finner deretter kildeklippet i prosjektpanelet og merker det.

  Veksleknapp for koblet utvalg tilgjengelig fra tidslinjen

  Premiere Pro tilbyr en kommando for koblet utvalg som kan brukes på alle åpne sekvenser i tidslinjepanelene. Du kan bruke kommandoen for koblet utvalg som en vekslekommando som kan slås på og av.

  Visning i Finder fra tidslinjen

  Velg et sekvensklipp og finn den koblede mediefilen på disken.

  Innstilling for standard starttidskode

  Endre starttiden for sekvenser fra 00:00:00:00 til en starttid som du selv ønsker. Du kan angi ønsket starttid som standard starttid.

  Dra og forhåndsvis filer i kildeskjermbildet

  Du kan nå forhåndsvise filer enklere ved ganske enkelt å dra filene fra Finder (Mac OS) eller Utforsker (Windows) direkte til kildeskjermbildet.

  Forbedret bildetilpassing

  Tilpass bilder fra kildeskjermbildet til kildefilene i en sekvens uten først å måtte åpne sekvensen i tidslinjen.

  Identifiser frakoblede klipp i tidslinjen på en enkel måte

  I tidligere versjoner av Premiere Pro ble frakoblede klipp vist i rødt i tidslinjen kun når du utvidet sporet. Nå vises alle frakoblede klipp i rødt, også uten at du utvider sporet.

  Dialogboks for toneinnstillinger

  Med den nye dialogboksen for toneinnstillinger kan du opprette prøvebildeklipp med en amplitude på -20 dB.

  Åpne undertekstklipp fra undertekstpanelet

  Du kan nå dobbeltklikke på et undertekstklipp i undertekstpanelet og vise innholdet i klippet.

  Dialogboks for kildeinnstillinger tilgjengelig fra tidslinjen

  For klipp som tilbyr kildeinnstillinger, blant annet RED og Arri Raw, kan du få tilgang til dialogboksen for kildeinnstillinger direkte fra tidslinjen.

 5. Adobe Premiere Pro CC (7)

  Redigeringsfinpussing

  Rediger på en mer effektiv måte med en omarbeidet tidslinje, intuitiv sporplassering og en rekke nye snarveier. Se viktig informasjon, blant annet dupliserte bilder og "through edits". Med funksjonen for attributtinnliming kan du kopiere de bestemte effektene du trenger i ett klipp, og lime dem inn i et annet. Slik fungerer det

  Koble og finn

  Moderne produksjoner kan inneholde tusenvis av klipp og objekter, noe som gjør det altfor lett å miste oversikten over filer og sikkerhetskopier som er lagret på flere ulike stasjoner. Finn klipp raskt ved hjelp av den forbedrede koble og finn-funksjonen. Arbeid med proxyfiler og koble dem til medier med full oppløsning. Slik fungerer det

  Lumetri-motor for dype farger

  Bruk avanserte og flotte forhåndsangitte fargegraderinger i Adobe Premiere Pro takket være Lumetri-motoren for dype farger. Med Looks-leseren kan du forhåndsvise og legge til utseender fra Adobe SpeedGrade like enkelt som du legger til en oppløsning. Du kan også importere LUT-er fra andre systemer. Slik fungerer det

  Nøyaktig styring og overvåking av lyd

  Styr lyden med lydklippmikseren, og juster klipp uavhengig for å få en perfekt miks. Prøv selv med en lydstyringsoverflate for større nøyaktighet. Finjuster med TC Electronic Radar Loudness-måleren og få tilgang til effektpluginmoduler som VST3 og Audio Units (kun Mac OS). Slik fungerer det

  Adobe Anywhere-integrering

  Adobe Premiere Pro integreres med Adobe Anywhere for video. Medlemmene i arbeidsgruppen arbeider med filer på en felles server uten behov for nedlasting. Unngå versjonsproblemer. Utfør og gjennomgå redigeringer fra hvor som helst. Samle sammen den optimale arbeidsgruppen – uten geografiske begrensninger. Slik fungerer det

  Mesaninkodeker, opprinnelige formater

  Mesaninkodeker av bransjestandard er innebygd. Rediger på tvers av plattformer med Apple ProRes (kun koding på Mac OS). Få plattformuavhengig støtte for MXF-pakkede Avid DNxHD-filer. Rediger enda flere formater direkte takket være ny støtte for Sony XAVC og Panasonic AVC-Intra 200.

  Undertekst

  Importer, vis og juster plasseringen av undertekst, også i MXF-medier. Kod til CEA-708-standarder. Innlem undertekstene i mediet eller bevar dem som separate filer. Slik fungerer det

  Forbedret Mercury-avspillingsmotor

  Flere redigerere får nå sanntidsytelse når de arbeider med komplekse sekvenser, takket være støtte for flere GPU-er. Få forbedret plattformuavhengig støtte for OpenCL og CUDA. Gjengi sjeldnere, arbeid raskere med effekter fra tredjeparter, og overhold tidsfrister bedre.

  Utveksling av høy kvalitet

  Få større nøyaktighet og en mer problemfri arbeidsflyt når du importerer eller eksporterer Avid- eller Final Cut Pro-prosjekter. AAF-import tilbyr forbedret støtte for DNxHD-medier. I tillegg kan du velge akkurat de sekvensene du ønsker, når du eksporterer til forbedret XML- eller AAF-format.

  Forbedret flerkameraredigering

  Opprett flerkamerasekvenser direkte fra en bin, synkroniser automatisk via lydbølgeform, få større kontroll over lydsporhåndteringen og bruk hurtigtaster for neste/forrige kamera. Vis flerkamerainnhold direkte i programskjermbildet. Slik fungerer det

  Synkroniser innstillinger

  Nå kan du besøke en hvilken som helst redigeringsavdeling i verden og synkronisere innstillingene dine med Creative Cloud, så vil alle de tilpassede innstillingene – inkludert arbeidsområder og hurtigtaster – være nøyaktig der du vil ha dem. Slik fungerer det

  Prosjektblaing

  Bruk mindre tid på å søke og mer tid på å redigere. Finn og innfør innhold raskere med den forbedrede medieleseren. Bla gjennom eksisterende prosjekter for å finne de bestemte sekvensene og medieinnholdet du trenger, og importer alt sammen til det gjeldende prosjektet.

  Støtte for eksport med flere GPU-kort

  Premiere Pro kan nå dra full nytte av datamaskiner med flere GPU-kort og få betydelig raskere eksporttider. Gjengivelse og komprimering går mye raskere.

  Omfattende formatstøtte

  Få ekte støtte for mange ulike kildeformater uten behov for omkoding eller konvertering. Importer filer raskt og få umiddelbar, gjengivelsesfri avspilling. For båndbaserte arbeidsflyter gir det nye Edit-to-Tape-panelet mulighet for enklere layback (maskinvare fra tredjepart kreves).

  Adobe Story-panel

  Adobe Story Plus – som følger med Creative Cloud-medlemskap – er et robust skriptskrivingsverktøy. Importer skript og de tilknyttede metadataene med det nye Story-panelet i Adobe Premiere Pro. Naviger raskt til bestemte scener, steder, dialoger og rollefigurer mens du redigerer. Slik fungerer det

  Bedre oversikt

  Se alle nødvendige detaljer direkte i kildepanelet og programskjermbildepanelet. Bytt mellom video- og lydbølgeformer med et museklikk. Se forbedrede hjelpelinjer for tekst- og handlingssikre områder. I tillegg er hele applikasjonen oppdatert med HiDPI-støtte, noe som gir forbedret visning på de nyeste skjermtypene.

  Adobe Exchange-panel

  Få et mer effektivt redigeringssystem med de nyeste pluginmodulene og utvidelsene. I Adobe Exchange-panelet kan du enkelt bla gjennom, installere og finne støtte for både gratis og kostnadsbelagte tillegg.

 6. Sammenlign med eldre versjoner
 • Få alle applikasjonene

  Creative Cloud – komplett

  Inneholder blant annet Premiere Pro, After Effects og Photoshop.

  NOK475,00per md. Inkl. mva

  Kjøp nå

  Se alle planene

 • Enkeltapplikasjon

  Premiere Pro CC

  Videoproduksjon og -redigering

  NOK188,75per md. Inkl. mva

  Kjøp nå

  Se alle planene