Vi har hatt det travelt.

Med Premiere Pro CC får du alltid tilgang til nye funksjoner så snart de er tilgjengelig. Bruker du en eldre versjon? Sammenlign funksjoner ›

Premiere Pro CC (2014.1)

Søkegrupper

Opprett mediegrupper basert på prosjektets søkekriterier for metadata. Søkegruppene oppdateres automatisk etter hvert som relevant innhold legges til i prosjektet.

Konsolidering og omkoding

Konsolider innhold ved å flytte alle relevante filer i et prosjekt eller en sekvens i henhold til innstillingene som du angir. Gjengi filer i én enkelt kodek som du kan videresende til andre arbeidsgrupper, systemer eller arkiver – og bevar muligheten til å redigere prosjektet igjen senere.
Slik fungerer det ›

Arbeidsflyter for flere prosjekter

Bla gjennom medieinnhold og sekvenser fra andre prosjekter og importer dem direkte i det aktuelle prosjektet. Rediger eller gjenbruk eksisterende klipp, kutt og overganger fra tidligere prosjekter. Bla gjennom andre prosjekter i så mange medieleserpaneler som du måtte trenge.
Slik fungerer det ›

Støtte for mellomliggende GoPro CineForm-kodek

Kod eller dekod medieinnholdet til GoPro CineForm og få effektive redigeringsarbeidsflyter med innhold med 4K-oppløsning og høyere, og få støtte for smart gjengivelse.
Slik fungerer det ›

Finjustert brukergrensesnitt med HiDPI-støtte

Et forenklet, moderne brukergrensesnitt gjør at du kan fokusere på innholdet og levere en mer enhetlig opplevelse på tvers av enheter, blant annet HiDPI Windows 8.1-skjermer.

Tidslinjevisning av kildeskjermbilde

Åpne kildeskjermbildesekvenser på tidslinjen slik at du enkelt kan overføre klipp, effekter og kutt fra andre prosjekter i det gjeldende prosjektet.

GPU-optimalisert avspilling

Få en problemfri avspilling med GPU-basert debayer-behandling av Phantom Cine- og Canon RAW-bildemateriale, og arbeid raskere med økt maskeopprettings- og sporingsytelse.

Forbedret AAF-eksport til DAW-systemer

En mer robust AAF-eksportfunksjon gir mulighet for mer problemfrie arbeidsflyter mellom Premiere Pro- og DAW-systemer.

Gjengivelse og erstatting for After Effects-sammensetninger

Få fart på avspillingen av VFX-tunge sekvenser ved å gjengi After Effects-komposisjoner i sammenslåtte videoklipp. Dynamic Link sørger for at du kan gå tilbake til de opprinnelige sammensetningene om nødvendig.

Forbedret maskeoppretting og sporing

Juster maskeuttoning direkte i programskjermbildet. Bruk det nye Polygon Pen-verktøyet for frihåndstegning til å opprette komplekse maskeformer rundt innhold og omdanne et hvilket som helst maskestyringspunkt til et Bezier-styringspunkt med et museklikk.

Avansert søk i tidslinjen

Finn og velg klipp i en sekvens basert på spesifikke kriterier, for eksempel klippnavn eller markørkommentar.

Automatisk oppdatering av klippnavn og etiketter

Klippnavn og etikettfarger oppdateres nå automatisk. I tillegg vil endringer som gjøres i et klipp i prosjektpanelet, spres nedover til alle forekomster brukt i sekvensen og omvendt.

Forbedret arbeidsflyt for sending til Audition

Når du nå sender et klipp til Adobe Audition for lydredigering, lagres den gjengitte kopien automatisk sammen med originalfilen på disken slik at mediehåndteringen forenkles.

Forbedrede masterklippeffekter

Nye tidslinjeindikatorer viser om en masterklippeffekt er brukt i et sekvensklipp, og effektkontrollpanelet gjør det enkelt å navigere tilbake til masterklippeffekten slik at den kan redigeres.

Adobe Premiere Pro CC (2014)

Sanntidstekstmaler

Endre teksten i After Effects-komposisjoner uten å gå ut av Premiere Pro. (Krever 2014-utgaven av After Effects.)
Slik fungerer det ›

Maskeoppretting og sporing

Lag uttonede masker som skjuler eller fremhever objekter ved å følge bevegelsen på tvers av bildene. Send masker til After Effects via Dynamic Link for å få tilgang til mer avanserte sporingsfunksjoner.
Slik fungerer det ›

Masterklippeffekter

Når du legger til effekter i et masterklipp, spres endringene nedover i alle delene av det klippet i sekvensen.
Slik fungerer det ›

Økt grafikkytelse i Mercury-avspillingsmotoren

Arbeid raskere takket være forbedringer i OpenCL-arbeidsflyten, en GPU-debayer for RED-medier og ny støtte for Intel Iris.

Raskere redigeringsarbeidsflyt

Gled deg over bedre håndtering av store prosjekter i tillegg til raskere ordning og søk i prosjektpanelet. Du får en rekke nye redigeringsfunksjoner som er forespurt av brukere, blant annet reversert rammematch og skyving av volumnøkkelrammer.

Nye leveringsformater

Eksporter til bransjestandarden AS11 for kringkasting og Digital Cinema Package (DCP) for kinosaler. Begge formatene inneholder tilknyttede metadata. Du kan også eksportere stereolyd til Dolby Digital og Dolby Digital Plus.

Typekit-integrering

Bla gjennom skrifter fra Typekit fra tittelmenyen og last dem ned slik at du kan bruke dem i prosjektene.
Slik fungerer det ›

Lagre automatisk i nettskyen

Sikkerhetskopier Premiere Pro-prosjektene automatisk i Adobe Creative Cloud.

Støtte for nye opprinnelige formater

Få innebygd støtte for ARRI AMIRA-kameraet, med riktige oppslagstabeller for fargestyring (LUT) brukt på masterklipp ved import. Få også innebygd støtte for Sony SStP og Canon RAW og forbedret støtte for CinemaDNG-formater.
Slik fungerer det ›

Effektivisert innspilling av kommentarer

Få tilgang til innstillinger for lydinndata, innspillingsinnstillinger og signalovervåking fra tidslinjepanelet. Etter konfigureringen spiller du inn kommentarer direkte i tidslinjen med et museklikk.

Bevaring av tonehøyde

Bevar lydtonehøyden når du søker eller spiller av med høyere eller lavere hastighet, slik at det er lett å høre talte og musikalske cue-punkter.

Og mye annet

Også inkludert: en kommando for reversert rammematch, et verktøy for spormerking bakover, forbedret prosjektpanelsøk og sorteringstid, med mer.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›

Adobe Premiere Pro CC (7.2)

Forbedret innspilling av kommentarer

En ny arbeidsflyt for innspilling av kommentarer gir deg mulighet til å konfigurere og spille inn kommentarer på lydspor direkte fra tidslinjen – uten bruk av lydspormikseren.

Flere medieleserpaneler

Du kan ha flere medieleserpaneler åpne samtidig slik at du kan se gjennom flere prosjekter eller plasseringer på samme tid.

Overstyring av klipputvalg

Klipputvalg overstyrer sporplassering for flere redigeringskommandoer, blant annet for bildetilpassing, klippmerking, fjerning/uttrekking og tillegg av redigering.
Slik fungerer det ›

Bedre visning av enkeltkamera i flerkameramodus

Enkeltkamera i flerkameramodus viser bare enkeltkamera i kilde- og programskjermbildet.

Sekvensdraing

En sekvens kan opprettes ved å dra medieinnhold til et tomt tidslinjepanel.

Ripple Delete for inn/ut

Ripple Delete-kommandoen kan brukes med et inn-/ut-område angitt i en sekvens.

Dolby E-utdata

Mercury Transmit kan levere en Dolby E-strøm for ekstern maskinvaredekoding.

Forbedret smart gjengivelse

MOV-filer av typen AVCi100 kan smartgjengis til MXF-pakket AVCi100.

Aktiv kilde for flerkamera

Klippnavnet for den aktive kilden vises i flerkameraklipp som brukes i en sekvens.

Nytt prosjekt fra sekvens

Med én eller flere sekvenser valgt i prosjektpanelet kan et nytt prosjekt opprettes fra kun disse sekvensene ved å velge File > Export > Selection as Premiere Pro project.

Markøreksport med miniatyrbilder

Markører kan eksporteres fra et hvilket som helst objekt eller en hvilken som helst sekvens til et dokument, som en CSV- eller HTML-fil med miniatyrbilder.

Forbedrede klippmarkører

Klippmarkører kan legges til utvalgte klipp i tidslinjen uten at du trenger å laste dem inn i kildeskjermbildet.

Forhåndsinnstilling for lydbytte for flerkamera

Flerkamerasekvenser kan opprettes med en tilpasset forhåndsinnstilling for lydbytte.

Og mye annet

Også inkludert: støtte for nye skjermkort, høyere ytelse for OpenCL og UltraHD, forbedret AVC-Ultra-støtte, forbedret OMF-eksport, med mer.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›

Adobe Premiere Pro CC (7.1)

Effektiv redigering

Nye og forbedrede redigeringsfunksjoner hjelper deg med å holde tritt med de stadig skiftende behovene i videomarkedet. Arbeid raskere takket være et overvåkingsoverlegg som gir deg blant annet en kort oversikt over viktig informasjon og forbedret flerkameraredigering.

Utvidet støtte for opprinnelige formater

Arbeid med flott 4K-, 5K-, 6K-, Pro Res-, DNxHD- og RAW-innhold uten strevet og forsinkelsene som omkoding og filkonvertering medfører.

Direct Link til SpeedGrade

Åpne Premiere Pro-prosjekter i SpeedGrade og utfør fargegradering. Send deretter prosjektene tilbake til Premiere Pro med fargekorrigeringer og utseender lagt til, og fortsett redigeringen.
Slik fungerer det ›

Forbedret koble og finn-funksjon

Sekvensinnstillinger kan nå redigeres, noe som gjør at du kan bruke koble og finn-funksjonen til å koble tilbake til (nettbasert) medieinnhold i full oppløsning etter opprinnelig å ha brukt proxyversjoner.
Slik fungerer det ›

Nye alternativer for klippnavneffekt

Klippnavneffekten tilbyr nå ulike alternativer for å merke klipp og vise dem på skjermen. Du kan vise sekvensnavnet, prosjektnavnet eller filnavnet ved å velge blant følgende alternativer:
Sequence Item Name
Project Item Name
File Name

Forbedret tidskodeeffekt

Tidskodeeffekten tilpasser tidsvisningsparameteren (eller tidsbasen) automatisk til kildeklippet.

Legge til overganger ved å kopiere og lime inn

Du kan raskt legge til en overgang på flere redigeringspunkter i sekvensen ved å kopiere og lime inn overgangen. Denne funksjonen er nyttig hvis du har endret standardinnstillingene for en overgang og ønsker å bruke den endrede overgangen på nytt.

Enkeltstående tilbakestillingsknapper for effektparametere

Du kan nå tilbakestille bestemte parameterverdier til en effekt uten å tilbakestille de andre parameterverdiene.

Metadatavisning i overvåkingsoverlegg

Med Premiere Pro kan du vise ønskede metadata som overlegg i programskjermbildet og kildeskjermbildet.

Forbedret undertekst

Ny støtte for undertekst i MXF-medier og koding til CEA-708-undertekststandarder.
Slik fungerer det ›

Forbedret flerkameraarbeidsflyt

Ytterligere forbedrede flerkameraarbeidsflyter gir nå mulighet for visning av utdataendringer i sammensetninger i flerkameraredigeringsvisning. Redigerere kan enkelt aktivere/deaktivere kameravinkler eller bytte om på dem.
Slik fungerer det ›

Støtte for nye kameraformater

Ny støtte for opprinnelige filformater for Cinema DNG, Sony RAW, Phantom Cine, Canon RAW, forbedret MJPG fra Canon 1DC, Sony XAVC Long GOP, Panasonic AVC Ultra (Long GOP), 64-bits ProRes-dekoding (kun Mac OS X 10.8 eller nyere), og støtte for eksport av XAVC opptil 4K og AVCi200. Phantom Cine, Canon RAW og Cinema DNG kan debayer-behandles på en støttet GPU-enhet slik at du får høyere ytelse.

Og mye annet

Også inkludert: nye hurtigtaster, alternativ for endring av beskjæringstype for et tidligere valgt redigeringspunkt, samt muligheten til å mikse flerkanallyd ned til stereo for overvåkingsformål.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›

Adobe Premiere Pro CC (7.0.1)

Unike titler

Bruk en hurtigtast til å opprette en ny sekvenstittel basert på den gjeldende tittelen i tidslinjen. I tidslinjen trykker du bare på Alt (Win) eller Option (Mac OS) og drar en gjeldende tittel.

Forbedret funksjon for fjerning og uttrekking

Med funksjonen for fjerning og uttrekking kan du enkelt flytte deler av merkede klipp fra én sekvens til en annen. I tidligere versjoner måtte du angi både et inn- og utpunkt for å definere området som skulle "fjernes" eller "trekkes ut". Nå fungerer begge deler når enten et inn- eller utpunkt er angitt.

Kopiering, utklipping og fjerning for spor med inn- og utpunkter

Funksjonene for utklipping, kopiering og fjerning fungerer på plasserte spor som har inn- eller utpunkter angitt i det området. Du kan bruke disse funksjonene uten å velge bestemte klipp i sekvensen.

Kommando for klippaktivering

Du kan nå raskt veksle mellom statusene for aktiverte klipp. Når du forhåndsviser redigeringer, hjelper denne funksjonen deg med å veksle frem og tilbake mellom to ulike avspillingsresultater.

Tilpass bilder ved hjelp av klippmerking

Når du merker et klipp, ignorerer funksjonen for bildetilpassing sporplasseringen, og klippet tilpasses bildet under avspillingshodet i det merkede klippet.

Koble frakoblede sekvenser på nytt

Kommandoen for mediekobling er nå tilgjengelig for frakoblede sekvenser. Med denne kommandoen kan du koble alle mediene som brukes i en bestemt sekvens, på nytt – uten at du trenger å koble alle mediene i hele prosjektet på nytt.
Slik fungerer det ›

Forbedret dialogboks for EDL-eksport

I tidligere versjoner av Premiere Pro måtte du slette nøkkelspor og -overganger manuelt for å opprette enkle EDL-filer (Edit Decision List-filer). Nå kan du ekskludere nøkkelspor og -overganger direkte fra dialogboksen for EDL-eksport.

Visning i prosjekt fra kildeskjermbildet

Last inn et klipp i kildeskjermbildet og høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) på et klipp i en sekvens, og velg alternativet for visning i prosjekt. Premiere Pro finner deretter kildeklippet i prosjektpanelet og merker det.

Veksleknapp for koblet utvalg tilgjengelig fra tidslinjen

Premiere Pro tilbyr en kommando for koblet utvalg som kan brukes på alle åpne sekvenser i tidslinjepanelene. Du kan bruke kommandoen for koblet utvalg som en vekslekommando som kan slås på og av.

Visning i Finder fra tidslinjen

Velg et sekvensklipp og finn den koblede mediefilen på disken.

Innstilling for standard starttidskode

Endre starttiden for sekvenser fra 00:00:00:00 til en starttid som du selv ønsker. Du kan angi ønsket starttid som standard starttid.

Enklere filforhåndsvisning i kildeskjermbildet

Du kan nå forhåndsvise filer enklere ved ganske enkelt å dra filene fra Finder (Mac OS) eller Utforsker (Windows) direkte til kildeskjermbildet.

Forbedret bildetilpassing

Tilpass bilder fra kildeskjermbildet til kildefilene i en sekvens uten først å måtte åpne sekvensen i tidslinjen.

Enkel identifisering av frakoblede klipp

I tidligere versjoner av Premiere Pro ble frakoblede klipp vist i rødt i tidslinjen kun når du utvidet sporet. Nå vises alle frakoblede klipp i rødt, også uten at du utvider sporet.

Dialogboks for toneinnstillinger

Med den nye dialogboksen for toneinnstillinger kan du opprette prøvebildeklipp med en amplitude på -20 dB.

Visning av undertekstklipp fra undertekstpanelet

Du kan nå dobbeltklikke på et undertekstklipp i undertekstpanelet og vise innholdet i klippet.

Dialogboks for kildeinnstillinger tilgjengelig fra tidslinjen

For klipp som tilbyr kildeinnstillinger, blant annet RED og Arri Raw, kan du få tilgang til dialogboksen for kildeinnstillinger direkte fra tidslinjen.

Og mye annet

Også inkludert: forbedret automatisk lagring, bedre time-lapse-støtte når du legger til klipp i en sekvens, og nye innstillinger og hurtigtaster.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›

Adobe Premiere Pro CC (7)

Redigeringsfinpussing

Rediger på en mer effektiv måte med en omarbeidet tidslinje, intuitiv sporplassering og en rekke nye snarveier. Se viktig informasjon, blant annet dupliserte bilder og "through edits". Med funksjonen for attributtinnliming kan du kopiere de bestemte effektene du trenger i ett klipp, og lime dem inn i et annet.
Slik fungerer det ›

Koble og finn

Moderne produksjoner kan inneholde tusenvis av klipp og objekter, noe som gjør det altfor lett å miste oversikten over filer og sikkerhetskopier som er lagret på flere ulike stasjoner. Finn klipp raskt ved hjelp av den forbedrede koble og finn-funksjonen. Arbeid med proxyfiler og koble dem til medier med full oppløsning.
Slik fungerer det ›

Lumetri-motor for dype farger

Bruk avanserte og flotte forhåndsangitte fargegraderinger i Adobe Premiere Pro takket være Lumetri-motoren for dype farger. Med Looks-leseren kan du forhåndsvise og legge til utseender fra Adobe SpeedGrade like enkelt som du legger til en oppløsning. Du kan også importere LUT-er fra andre systemer.
Slik fungerer det ›

Nøyaktig styring og overvåking av lyd

Styr lyden med lydklippmikseren, og juster klipp uavhengig for å få en perfekt miks. Prøv selv med en lydstyringsoverflate for større nøyaktighet. Finjuster med TC Electronic Radar Loudness-måleren og få tilgang til effektpluginmoduler som VST3 og Audio Units (kun Mac OS).
Slik fungerer det ›

Adobe Anywhere-integrering

Adobe Premiere Pro integreres med Adobe Anywhere for video. Medlemmene i arbeidsgruppen arbeider med filer på en felles server uten behov for nedlasting. Unngå versjonsproblemer. Utfør og gjennomgå redigeringer fra hvor som helst. Samle sammen den optimale arbeidsgruppen – uten geografiske begrensninger.
Slik fungerer det ›

Mesaninkodeker, opprinnelige formater

Mesaninkodeker av bransjestandard er innebygd. Rediger på tvers av plattformer med Apple ProRes (kun koding på Mac OS). Få plattformuavhengig støtte for MXF-pakkede Avid DNxHD-filer. Rediger enda flere formater direkte takket være ny støtte for Sony XAVC og Panasonic AVC-Intra 200.

Undertekst

Importer, vis og juster plasseringen av undertekst, også i MXF-medier. Kod til CEA-708-standarder. Innlem undertekstene i mediet eller bevar dem som separate filer.
Slik fungerer det ›

Forbedret Mercury-avspillingsmotor

Flere redigerere får nå sanntidsytelse når de arbeider med komplekse sekvenser, takket være støtte for flere GPU-er. Få forbedret plattformuavhengig støtte for OpenCL og CUDA. Gjengi sjeldnere, arbeid raskere med effekter fra tredjeparter, og overhold tidsfrister bedre.

Utveksling av høy kvalitet

Få større nøyaktighet og en mer problemfri arbeidsflyt når du importerer eller eksporterer Avid- eller Final Cut Pro-prosjekter. AAF-import tilbyr forbedret støtte for DNxHD-medier. I tillegg kan du velge akkurat de sekvensene du ønsker, når du eksporterer til forbedret XML- eller AAF-format.

Forbedret flerkameraredigering

Opprett flerkamerasekvenser direkte fra en bin, synkroniser automatisk via lydbølgeform, få større kontroll over lydsporhåndteringen og bruk hurtigtaster for neste/forrige kamera. Vis flerkamerainnhold direkte i programskjermbildet.
Slik fungerer det ›

Synkroniser innstillinger

Nå kan du besøke en hvilken som helst redigeringsavdeling i verden og synkronisere innstillingene dine med Creative Cloud, så vil alle de tilpassede innstillingene – inkludert arbeidsområder og hurtigtaster – være nøyaktig der du vil ha dem.
Slik fungerer det ›

Prosjektblaing

Bruk mindre tid på å søke og mer tid på å redigere. Finn og innfør innhold raskere med den forbedrede medieleseren. Bla gjennom eksisterende prosjekter for å finne de bestemte sekvensene og medieinnholdet du trenger, og importer alt sammen til det gjeldende prosjektet.

Støtte for eksport med flere GPU-kort

Premiere Pro kan nå dra full nytte av datamaskiner med flere GPU-kort og få betydelig raskere eksporttider. Gjengivelse og komprimering går mye raskere.

Omfattende formatstøtte

Få ekte støtte for mange ulike kildeformater uten behov for omkoding eller konvertering. Importer filer raskt og få umiddelbar, gjengivelsesfri avspilling. For båndbaserte arbeidsflyter gir det nye Edit-to-Tape-panelet mulighet for enklere layback (maskinvare fra tredjepart kreves).

Adobe Story-panel

Adobe Story Plus – som følger med Creative Cloud-medlemskap – er et robust skriptskrivingsverktøy. Importer skript og de tilknyttede metadataene med det nye Story-panelet i Adobe Premiere Pro. Naviger raskt til bestemte scener, steder, dialoger og rollefigurer mens du redigerer.
Slik fungerer det ›

Bedre oversikt

Se alle nødvendige detaljer direkte i kildepanelet og programskjermbildepanelet. Bytt mellom video- og lydbølgeformer med et museklikk. Se forbedrede hjelpelinjer for tekst- og handlingssikre områder. I tillegg er hele applikasjonen oppdatert med HiDPI-støtte, noe som gir forbedret visning på de nyeste skjermtypene.

Adobe Exchange-panel

Få et mer effektivt redigeringssystem med de nyeste pluginmodulene og utvidelsene. I Adobe Exchange-panelet kan du enkelt bla gjennom, installere og finne støtte for både gratis og kostnadsbelagte tillegg.

Og mye annet

Også inkludert: nye hurtigtaster, endringer i GPU-behandlingen, støtte for mesaninkodeker og innebygde formater, forbedrede import-/eksportarbeidsflyter for Avid- og Final Cut Pro-prosjekter, utvidet formatstøtte med mer.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›