Accesibilitate*

TERMENI DE UTILIZARE SUPLIMENTARI PENTRU SERVICIILE ADOBE® EDGE WEB FONT

Ultima actualizare: 1 mai 2013.

1. Definiţii.

Prezentul Contract conţine termeni cu majusculă care sunt definiţi în Secţiunea 6 de mai jos.

2. Descrierea Serviciului.

Serviciul oferă o gamă de fonturi gratuite şi pentru utilizări comerciale, disponibile pentru utilizare pe site‑ul dumneavoastră web. Adobe vă acordă prin prezentul un drept şi o licenţă personale, netransferabile, neexclusive şi limitate pentru utilizarea Serviciului, sub rezerva următorilor termeni şi condiţii.

2.1 Utilizarea de către dumneavoastră a Serviciului sau a oricăror produse ale terţilor care accesează datele Serviciului este guvernată de aceşti Termeni de utilizare suplimentari, iar prin utilizarea Serviciului conveniţi expres după cum urmează:

2.1.1 Dacă sunteţi o Platformă de revânzare (conform definiţiei din Secţiunea 6 de mai jos) care utilizează Serviciul, trebuie să transmiteţi o notificare prealabilă către Adobe sub forma unui e-mail care include numele dumneavoastră şi denumirea Platformei dumneavoastră de revânzare, cu subiectul „Notificare platformă de revânzare” către: support@typekit.com;

2.1.2 Aţi citit Secţiunea 5.2 „Asistenţă” de mai jos; şi

2.1.3 Aţi citit Secţiunea 5.3 „Reziliere” de mai jos.

3. Termeni de bază.

3.1 Raportul dumneavoastră cu Serviciul. Utilizarea de către dumneavoastră a Serviciului se supune acestor Termeni de utilizare suplimentari („Termenii suplimentari”), care completează Termenii de utilizare a Adobe.com („Termenii generali”) disponibili la adresa www.adobe.com/go/terms_ro şi incluşi în aceşti Termeni suplimentari prin referinţă. În eventualitatea unor discrepanţe între aceşti Termeni suplimentari şi Termenii generali, aceşti Termeni suplimentari vor prevala cu privire la Serviciu. Serviciul şi aceşti Termeni suplimentari pot fi modificaţi în orice moment de către Adobe. Cea mai recentă versiune a acestor Termeni suplimentari poate fi găsită permanent la adresa URL indicată mai sus.

4. Drepturile şi obligaţiile dumneavoastră; Restricţii şi limitării impuse utilizării Serviciului de către dumneavoastră.

4.1 Utilizarea Serviciului şi a Conţinutului licenţiat de către dumneavoastră. Adobe vă acordă prin prezentul un drept şi o licenţă neexclusive, necesionabile, netransferabile şi limitate de a accesa şi de a utiliza Serviciul şi Conţinutul licenţiat pentru sau în legătură cu designul şi dezvoltarea de Site-uri web publice, conform celor permise în aceşti Termeni suplimentari, cu următoarele condiţii:

4.1.1 Componente cu sursă deschisă incluse. O parte din Servicii sau din Conţinutul licenţiat poate utiliza sau conţine componente software şi programe software cu sursă deschisă. Utilizarea acestor componente de către dumneavoastră va fi supusă, suplimentar, termenilor oricărei licenţe pentru surse deschise specificate în fişierul de notificare a drepturilor de autor şi licenţei pus la dispoziţie împreună cu Serviciul sau cu Conţinutul licenţiat, publicat pe sau prin intermediul site-ului web al Serviciului sau accesibil în altă manieră din fişierul CSS încărcat pentru fiecare Font licenţiat.

4.1.2 Menţinerea notificărilor existente. Serviciul poate include Conţinut licenţiat oferit cu anumite notificări ale dreptului de proprietate intelectuală, inclusiv notificări privind brevetele, drepturile de autor şi drepturile asupra mărcilor comerciale. Veţi menţine toate notificările privind dreptul de proprietate exact aşa cum v-au fost acestea furnizate pe toate copiile permise ale Conţinutului licenţiat.

4.2 Utilizarea Serviciului de către editorii în numele cărora creaţi site-uri web publice. Editorii în numele cărora creaţi sau aţi creat Site-ul web public pot continua să acceseze şi să utilizeze Conţinutul licenţiat pe care l‑aţi inclus în Site-ul web public pe care l-aţi oferit, cu condiţia ca fiecare utilizare a unui astfel de Editor a Conţinutului licenţiat să fie supusă acestor Termeni suplimentari. Sunteţi de acord să puneţi o copie a acestor Termeni suplimentari (disponibili la www.adobe.com/go/terms_ro) la dispoziţia Editorilor în numele cărora creaţi sau aţi creat Site-urile web publice.

4.3 Revânzarea Serviciului. Platformele de revânzare vor utiliza Serviciul (inclusiv orice Conţinut licenţiat) după cum vă permite legea, inclusiv, fără a se limita la importul sau exportul de date sau aplicaţii software, legile locale şi legile privind protecţia datelor şi confidenţialitatea, precum şi regulile aplicabile informaţiilor personale şi identificabile personal.

4.4 Utilizări neautorizate ale Serviciului. Cu excepţia permisiunilor acordate prin termenii licenţei cu surse deschise aplicabili unui anumit tip de Conţinut licenţiat cu surse deschise care poate fi inclus ori distribuit împreună cu sau prin intermediul Serviciului, următoarele sunt interzise în mod expres:

4.4.1 Găzduirea Conţinutului licenţiat pe propriul server sau folosind o altă opţiune sau un alt serviciu de auto-găzduire;

4.4.2 Includerea, oferirea împreună cu un alt produs, ataşarea, încorporarea sau distribuirea de orice alt tip a oricărui Conţinut licenţiat ca parte a oricărui pachet de fişiere software, a unui document digital sau electronic sau a unei aplicaţii pentru mobil sau tabletă;

4.4.3 Adăugarea oricărei funcţii sau modificarea, schimbarea, adaptarea, translatarea, convertirea, crearea sau realizarea în prezent sau în trecut a oricăror Opere derivate pe baza oricărei părţi a Conţinutului licenţiat;

4.4.4 Dezasamblarea, decompilarea, ingineria reversibilă sau orice altă încercare de descoperire a codului sursă al Serviciului sau al Conţinutului licenţiat, precum şi spargerea, eludarea sau orice alt tip de evitare a oricărui mecanism de protecţie software al Serviciului sau al Conţinutului licenţiat (cu excepţia măsurii în care legea aplicabilă din jurisdicţia dumneavoastră de domiciliu interzice expres astfel de restricţii, cu condiţia ca, mai întâi, să solicitaţi aceste informaţii de la Adobe, iar Adobe să aibă dreptul, la discreţia sa, fie să vă furnizeze aceste informaţii, fie să impună condiţii justificate, inclusiv taxe rezonabile, pentru utilizarea aplicaţiei Software sau a Conţinutului licenţiat, astfel încât să se asigure că Drepturile de proprietate intelectuală ale Adobe şi/sau ale Proprietarilor licenţelor asupra Serviciului sau asupra Conţinutului licenţiat sunt protejate);

4.4.5 Cesionarea, constituirea drept garanţie sau transferul de orice alt tip al oricărei părţi a drepturilor dumneavoastră de utilizare a Serviciului;

4.4.6 Încercarea de a accesa sau de a utiliza Serviciul sau Conţinutul licenţiat în altă modalitate decât prin utilizarea JavaScript Tag (sau a altor mecanisme de programare puse la dispoziţie de Adobe în acest scop);

4.4.7 Utilizarea Serviciului sau a Conţinutului licenţiat sub forma unui acord de utilizare în comun sau a unui acord de partajare a serviciilor de birou; şi

4.4.8 Înlăturarea sau modificarea oricăror mărci comerciale, embleme, drepturi de autor sau altor notificări privind drepturile de proprietate intelectuală, precum şi a oricăror legende, simboluri sau etichete din cadrul Serviciului sau a Conţinutului licenţiat.

5. Drepturile şi obligaţiile Adobe.

5.1 Livrarea Serviciului. Adobe depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a pune la dispoziţie Serviciul şi accesul la Conţinutul licenţiat. Cu toate acestea, vor exista situaţii în care Serviciul şi/sau accesul la Conţinutul licenţiat vor fi întrerupte pentru întreţinere, upgrade-uri şi reparaţii, sau ca urmare a unei defecţiuni a legăturilor de telecomunicaţii şi echipamentelor asupra cărora Adobe nu are control. Adobe va face demersurile necesare pentru a reduce la un nivel minim aceste întreruperi, acolo unde acest lucru poate fi controlat în mod rezonabil de către Adobe.

5.2 Asistenţă. Nu vi se vor furniza servicii de întreţinere, asistenţă tehnică sau alt tip de asistenţă în legătură cu Serviciul. Adobe nu este obligată să furnizeze Actualizări şi Upgrade-uri pentru Serviciu.

5.3 Reziliere.

5.3.1 Confirmaţi şi sunteţi de acord cu faptul că dreptul şi licenţa dumneavoastră de a utiliza un anumit Conţinut licenţiat şi de a integra Conţinutul licenţiat într-un Site web public sunt sublicenţe acordate dumneavoastră de Adobe, din postura de utilizator al licenţelor diferiţilor Proprietari de conţinut licenţiat, şi, în plus, faptul că drepturile dumneavoastră asupra acestui Conţinut licenţiat depind de continuitatea derulării şi aplicabilităţii oricăror contracte încheiate între Adobe şi Proprietarii conţinutului licenţiat. Dacă aceste contracte între Adobe şi Proprietarii licenţelor expiră sau sunt reziliate, înţelegeţi faptul că este posibil să nu mai aveţi dreptul de a utiliza respectivul Conţinut licenţiat al Proprietarilor licenţelor (inclusiv Conţinutul licenţiat pe care l-aţi integrat deja pe un Site web public).

5.3.2 Adobe îşi rezervă dreptul, în orice moment, cu sau fără preaviz şi din orice motiv, să limiteze temporar sau permanent, să modifice, să suspende sau să înceteze Serviciul (sau orice parte a acestuia), accesul dumneavoastră la Serviciu sau la orice Conţinut licenţiat sau la Interfeţele de Serviciu. Adobe nu va fi responsabil către dumneavoastră sau către un terţ pentru orice astfel de limitare, modificare, suspendare sau întrerupere a Serviciului, a Conţinutului licenţiat sau a accesului dumneavoastră la acestea.

5.3.3 Adobe poate suspenda sau rezilia dreptul dumneavoastră de a utiliza Serviciul şi/sau Conţinutul licenţiat distribuit prin intermediul Serviciului dacă în orice moment încălcaţi aceşti Termeni suplimentari.

5.3.4 Adobe, la discreţia sa, poate suspenda temporar sau permanent accesul dumneavoastră la Interfeţele de Servicii dacă Adobe constată situaţii de abuz, solicitări excesiv de frecvente ale Serviciului sau altă utilizare excesivă prin intermediului unei Interfeţe de Servicii.

5.3.5 Orice tentativă de interferare cu funcţionarea Serviciului sau a Conţinutului licenţiat în orice mod poate fi pasibilă de sancţiuni penale şi va fi supusă investigaţiei şi urmăririi penale.

6. Definiţii.

Termenii cu majusculă utilizaţi în prezentul vor avea înţelesurile definite mai jos. Termenii cu majuscule care nu sunt definiţi în conţinutul prezentului document vor avea înţelesul atribuit acestora în definiţiile din Termenii generali de la www.adobe.com/go/terms_ro.

6.1 „Adobe” se referă la societatea Adobe Systems Incorporated, o companie din Delaware, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, dacă acest contract este încheiat în timp ce vă aflaţi în Statele Unite, Canada sau Mexic; în caz contrar, se referă la Adobe Systems Software Ireland Limited, 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlanda.

6.2 „JavaScript Tag(s)” înseamnă JavaScript Tag configurat de dumneavoastră prin intermediul Serviciului, care cuprinde setările preferate de dumneavoastră, alegerile de fonturi şi formate, foi de stiluri şi alte coduri software licenţiate, precum şi JavaScript în versiune lightweight care este pusă la dispoziţie prin intermediul Serviciului pentru încărcarea foilor de stiluri şi a Fonturilor licenţiate, precum şi pentru gestionarea şi urmărirea utilizării Conţinutului licenţiat în legătură cu un Site web public.

6.3 „Proprietarul(ii) Licenţei” înseamnă o terţă parte care a acordat Adobe o licenţă asupra oricărui Conţinut licenţiat pe care Adobe îl pune la dispoziţie pentru utilizare de către dumneavoastră.

6.4 „Conţinut licenţiat” înseamnă Fonturile licenţiate, aplicaţiile Software licenţiate şi Serviciul, Interfaţa (Interfeţele) de Serviciu şi simbolurile Interfeţei de Serviciu.

6.5 „Fonturile licenţiate” înseamnă fonturile şi/sau familiile de fonturi pe care Adobe le licenţiază către dumneavoastră sau vi le pune la dispoziţie în altă manieră prin intermediul Serviciului, pentru utilizare conform prezentului Contract.

6.6 „Software licenţiat” înseamnă Serviciul şi orice software care însoţeşte prezentul Contract, inclusiv, fără a se limita la fişierele software care conţin Fonturile licenţiate şi orice scripturi, logică de realizare a scripturilor sau alt cod utilizat în cadrul Serviciului sau încorporat în formatele de fişiere exportate (precum şi orice Actualizări şi Upgrade-uri sau Documentaţii legate de oricare din cele de mai sus), pe care Adobe le pune la dispoziţia dumneavoastră prin intermediul Serviciului, pentru a vă permite accesul la Conţinutul licenţiat şi primirea acestuia.

6.7 „Editor” înseamnă persoana fizică sau juridică (dumneavoastră sau clientul dumneavoastră, în numele căruia acţionaţi) care deţine controlul asupra conţinutului vizibil pe un Site web public.

6.8 „Site web public” înseamnă site-uri web, pagini web sau conţinut de pagini web concepute, dezvoltate sau create de dumneavoastră, care sunt publice şi care integrează, accesează, utilizează şi afişează public Serviciul sau Conţinutul licenţiat.

6.9 „Platforma de revânzare” este orice serviciu care permite clienţilor săi să aleagă fonturile pentru site‑uri web sau alte produse pe care le furnizează în numele acestora (de exemplu platforme de blogging, profiluri pe reţele de socializare, etc.).

6.10 „Serviciu(i)” înseamnă Serviciul Adobe Edge Web Font şi toate celelalte caracteristici sau conţinut puse la dispoziţie din, în, sau care pot fi accesate prin site-ul web al Serviciului Adobe Edge Web Font.

6.11 „Interfaţa (Interfeţele) de Serviciu” înseamnă orice insert sau interfaţă de aplicaţie furnizată de sau prin intermediul Serviciului, care vă acordă acces, în scopul programării, la funcţiile Serviciului şi vă permite să previzualizaţi Conţinutul licenţiat sau să creaţi, să configuraţi, să modificaţi şi să publicaţi JavaScript Tags şi să obţineţi metadate despre fonturi în biblioteca de fonturi a Serviciului.

6.12 „Actualizări şi Upgrade-uri” înseamnă orice actualizări, revizii, modificări sau adăugiri efectuate şi implementate sau puse la dispoziţie de Adobe în orice moment pentru upgrade-ul, extinderea sau îmbunătăţirea Serviciului, în măsura în care acestea nu fac obiectul unor termeni separaţi. Adobe nu va fi răspunzător în niciun fel pentru orice astfel de Actualizări şi Upgrade-uri.

6.13 „Utilizare(ări)”, „Utilizând” sau „Uz” înseamnă orice utilizare de către dumneavoastră a Serviciului, în legătură cu descărcarea, integrarea, accesul, sincronizarea, utilizarea sau afişarea Conţinutului licenţiat de către dumneavoastră.

6.14 „Dumneavoastră” şi „al dumneavoastră” înseamnă orice persoană fizică sau juridică ce accesează şi utilizează Serviciile în nume propriu sau în numele clienţilor săi, în legătură cu Site-uri web publice.


EWFS ATOU-ro_RO-20130501-1200

Termeni suplimentari

Acrobat.com
Adobe Content Server 4
Adobe Edge Web Fonts
SERVICIILE PLATFORMEI ADOBE FLASH
ADOBE WAVE
BUSINESS CATALYST
Serviciile CS
DOCUMENT CENTER
DIGITAL PUBLISHING SUITE
ADOBE TRANSLATOR
ADOBE TYPEKIT
PHOTOSHOP.COM
PHONEGAP BUILD
Caracteristici Adobe Premium pentru Flash Player

Informaţii legale