Accesibilitate*

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII ADOBE® TYPEKIT®

Ultima revizuire:  Ultima revizuire: 18 iunie 2014. Această versiune înlocuieşte în întregime versiunea din data de 1 iunie 2013.

Prin utilizarea Serviciului Typekit sau prin instalarea oricărei părţi a software-ului Serviciului, acceptaţi următorii termeni şi condiţii. Vă rugăm să citiţi cu atenţie.

Cuprins

Comparaţie Planuri de abonament Planul Individual Planul Business Planul Enterprise
Termeni de bază
SLA (Contract privind nivelul garantat al Serviciilor) Suplimentar  
Despăgubire    

1. Definiţii.

Prezentul Contract conţine termeni cu majusculă care sunt definiţi în Secţiunea 7 de mai jos.

2. Termeni de bază.

Utilizarea de către dumneavoastră a Serviciului se supune acestor Termeni de Utilizare Suplimentari („Termenii suplimentari”), care completează Termenii de utilizare ai Adobe.com („Termenii generali”) disponibili la adresa www.adobe.com/go/terms_ro şi care sunt incluşi în aceşti Termeni Suplimentari prin prezenta referinţă.

2.1 Planurile şi taxele de abonament.

2.1.1 Serviciul dispune de Planuri de abonament individuale gratuite, precum şi Planuri de abonament individuale, business şi enterprise pe bază de tarif (plătite), care vă permit să accesaţi Conţinutul cu licenţă pentru utilizare în Publicaţiile dumneavoastră. Unele Planuri de abonament plătite includ, de asemenea, o perioadă de Probă.

2.1.2 Este posibil să nu vi se solicite un număr de card de credit pentru anumite opţiuni gratuite de Plan de abonament. Totuşi, dacă optaţi pentru un Plan de abonament Individual sau Business plătit, vi se va solicita să furnizaţi un card de credit, iar taxa corespunzătoare Planului de abonament va fi încasată de pe cardul dumneavoastră de credit imediat după înscriere. Ulterior, taxa Planului de abonament va fi încasată în avans de pe cardul dumneavoastră de credit în mod recurent, lunar sau anual, după caz.

2.1.3 Odată plătite, taxele de abonament sunt nerambursabile. În eventualitatea în care cardul dumneavoastră de credit nu poate fi debitat la momentul scadenţei plăţii Planului dumneavoastră de abonament, vom încerca să vă notificăm. Dacă nu răspundeţi şi nu ne furnizaţi în timp util informaţii actualizate cu privire la cardul dumneavoastră de credit şi nu plătiţi taxele de abonament aplicabile la timp, ne rezervăm dreptul de a suspenda accesul dumneavoastră la Serviciu.

2.1.4 Toate taxele Planului de abonament vor fi fără impozite, alte taxe sau costuri percepute de autorităţile fiscale, care sunt responsabilitatea dumneavoastră, excluzând impozitele (federale sau statale) percepute în Statele Unite.

2.2 Plata abonamentului; Trecerea la un nivel superior de abonament; Depăşiri.

2.2.1 Dacă vă abonaţi la un Plan de abonament Individual sau Business plătit, sunteţi de acord să efectuaţi plata cu promptitudine şi înainte de primirea accesului la Conţinutul cu licenţă.

2.2.2 Taxele aferente Planurilor de abonament sunt supuse modificărilor pe baza unei notificări prealabile de 30 de zile postate la adresa typekit.com. Dacă, printr-o notificare de 30 de zile (înainte de încheierea perioadei Planului dumneavoastră de abonament în vigoare în acel moment), Adobe modifică taxele Planului de abonament, orice utilizare ulterioară a Conţinutului licenţiat de către dumneavoastră va reprezenta acceptarea de către dumneavoastră a respectivelor modificări. Dacă sunteţi în mijlocul unei perioade plătite în avans a Planului de abonament, orice modificare a taxelor Planului de abonament se va aplica la momentul reînnoirii perioadei Planului dumneavoastră de abonament, după expirarea perioadei plătite în avans a Planului dumneavoastră de abonament.

2.2.3 Fiecare Plan de abonament prevede anumite limitări ale volumului de Utilizare. Aceste limitări se aplică în legătură cu Conţinutul cu licenţă şi este posibil să fie enumerate şi în profilul Contului dumneavoastră. În cazul în care utilizarea de către dumneavoastră a Conţinutului cu licenţă depăşeşte limitele prevăzute pentru Conţinutul cu licenţă sau pentru Planul dumneavoastră de abonament specific („depăşire(i)”), indiferent dacă sunteţi abonat individual, Reseller, sau abonat Typekit Enterprise Plan sau Creative Cloud Enterprise, şi indiferent dacă depăşirile apar în mod intenţionat sau neintenţionat, ne rezervăm dreptul, la propria noastră discreţie, de a vă factura la adresa pe care aţi furnizat-o în comanda dumneavoastră de vânzare pentru Typekit Enterprise Plan sau Creative Cloud Enterprise, sau Contul Planului dumneavoastră Individual sau Business şi să vă taxăm pe dumneavoastră sau cardul dumneavoastră de credit imediat pentru depăşire, de a vă trece Contul la un nivel superior la un Plan de abonament alternativ adecvat nivelurilor dumneavoastră de utilizare, sau de a vă suspenda accesul la Conţinutul cu licenţă până când Contul dumneavoastră sau taxele pentru depăşire sunt plătite integral. Sunteţi de acord să ne achitaţi cu promptitudine toate sumele datorate pentru Contul dumneavoastră.

2.2.4 Dacă sunteţi abonat la un Plan de abonament individual gratuit, înţelegeţi faptul că unele Conţinuturi cu licenţă accesibile dumneavoastră pot să fie transformate în Planuri de abonament cu plată la un anumit moment în viitor. Drept urmare, vi se poate solicita să treceţi la un nivel superior sau să modificaţi opţiunea Planului de abonament pentru a putea continua să beneficiaţi de acces la respectivul Conţinut licenţiat.

2.2.5 Dacă treceţi vreodată de la un Plan de abonament individual gratuit la un Plan de abonament plătit, sau dacă treceţi vreodată la un nivel superior de la un Plan de abonament plătit (inclusiv pe durata perioadei de Probă a unui Plan de abonament plătit) la un Plan de abonament plătit mai scump, atunci perioada oricărui Plan de abonament gratuit sau Plan de abonament plătit existent la momentul respectiv (inclusiv orice perioadă de Probă a Planului de abonament) se va încheia în momentul în care treceţi la un nivel superior, iar taxa aplicabilă pentru noul Plan de abonament plătit va fi încasată de pe cardul dumneavoastră de credit imediat. Ulterior, taxa Planului de abonament va fi încasată în avans de pe cardul dumneavoastră de credit în mod recurent, conform prevederilor din secţiunea 2.1.2  de mai sus.

2.2.6 Dacă treceţi vreodată la un nivel inferior în ceea ce priveşte Planul dumneavoastră de abonament plătit, admiteţi că acest lucru poate conduce la pierderea anumitor caracteristici, sau la scăderea capacităţii de Utilizare sau a limitelor de Utilizare asociate Contului dumneavoastră. Nu acceptăm nicio responsabilitate pentru această pierdere.

3. Drepturile şi obligaţiile dumneavoastră; Limitări şi restricţii impuse utilizării Conţinutului cu licenţă de către dumneavoastră.

3.1 Utilizarea Conţinutului cu licenţă de către dumneavoastră. În funcţie de Planul de abonament selectat de dumneavoastră, categoriile de Conţinut cu licenţă puse la dispoziţia dumneavoastră pot varia. Este posibil ca unele caracteristici ale Serviciului, funcţionalităţi sau categorii de Conţinut cu licenţă descrise în Termenii Suplimentari prezenţi să nu fie disponibile pentru toate Planurile de abonament. În momentul înregistrării, accesării sau utilizării oricărei părţi din Conţinutul cu licenţă, şi în conformitate cu Planul de abonament specific pe care l-aţi selectat (şi plata taxelor Planului de abonament, dacă este cazul), Adobe vă acordă prin prezentul un drept şi o licenţă neexclusive, necesionabile, netransferabile şi limitate de a accesa şi de a utiliza Conţinutul cu licenţă pentru sau în legătură cu proiectarea şi dezvoltarea de Publicaţii, în condiţiile prevăzute de Termenii Suplimentari prezenţi, şi doar pe perioada în care menţineţi un Plan de abonament neîntrerupt, cu următoarele condiţii:

3.1.1 Desktop Publishing. Dacă Planul dumneavoastră de abonament prevede Utilizarea Conţinutului cu licenţă pentru desktop publishing, atunci

(a) Puteţi utiliza doar Typekit Desktop (inclusiv Conţinutul cu licenţă care noi permitem să fie descărcat, instalat sau pus la dispoziţia dumneavoastră în alt mod prin intermediul Typekit Desktop) pe numărul permis de calculatoare;

(b) Odată instalat pe computerul dumneavoastră, puteţi accesa Conţinutul cu licenţă prin intermediul Typekit Desktop, pentru a selecta dintre Fonturile cu licenţă disponibile pe cele pe care doriţi să le sincronizaţi cu computerul dumneavoastră pentru utilizare în desktop publishing;

(c) Puteţi utiliza Fonturile cu licenţă care au fost sincronizate cu Computerul dumneavoastră pentru a proiecta şi dezvolta Documente publicate şi puteţi încorpora şi distribui Fonturile cu licenţă în Documentele dumneavoastră publicate astfel încât, atunci când alte persoane vizualizează, tipăresc sau interacţionează cu Documentele dumneavoastră publicate, acestea vor vedea Conţinutul dumneavoastră afişat (şi pot edita părţi din Documentele dumneavoastră publicate, cum ar fi introducerea textului în câmpuri de formular, dacă este cazul) cu Fonturile cu licenţă pe care le-aţi dorit;

(d) Puteţi încorpora doar acele caractere (de ex. subset) din Fonturile cu licenţă care sunt necesare pentru a afişa, tipări şi vizualiza (sau edita, dacă este cazul) Documentul publicat; şi

(e) Puteţi utiliza şi distribui doar Fonturile cu licenţă încorporate în Documentele dumneavoastră publicate, aşa cum este descris în prezenta Secţiune 3.1.1.

3.1.2 Website Publishing. Dacă Planul dumneavoastră de abonament prevede Utilizarea Conţinutului cu licenţă pentru website publishing, atunci

(a) Puteţi utiliza Conţinutul cu licenţă pentru a proiecta şi dezvolta Site-urile dumneavoastră web publicate sau paginile web (şi trebuie să utilizaţi orice Kit pe care îl solicităm în acest sens) şi puteţi face referire la sau codifica un link către Fonturile cu licenţă în cadrul proiectului dumneavoastră de Site web publicat, astfel încât, atunci când alte persoane vizualizează sau interacţionează cu Site-urile dumneavoastră web publicate, acestea vor vedea Conţinutul dumneavoastră afişat cu Fonturile cu licenţă pe care le-aţi dorit; şi

(b) Puteţi utiliza doar Fonturi cu licenţă în Site-urile dumneavoastră web publicate, aşa cum este descris în prezenta Secţiune 3.1.2.

3.2 Utilizarea Conţinutului cu licenţă de către editorii în numele cărora creaţi Publicaţii. Editorii în numele cărora creaţi Publicaţii pot continua să acceseze şi să utilizeze Conţinutul cu licenţă pe care l-aţi inclus în respectivele Publicaţii, dacă fiecare Editor se abonează la Serviciu sau încheie un contract separat cu Adobe pentru accesarea Serviciului. Sunteţi de acord să puneţi la dispoziţia clienţilor dumneavoastră Editori o copie sau o notificare cu privire la prezenţii Termeni Suplimentari (disponibili la www.adobe.com/go/terms_ro).

3.3 Revânzarea Serviciului.

3.3.1 Dacă sunteţi Agenţie (conform definiţiei din Secţiunea 7 de mai jos), aveţi un drept limitat de a revinde Serviciul (doar în legătură cu serviciile pe care le furnizaţi ca Agenţie propriilor dumneavoastră clienţi), dar Adobe poate limita numărul de Publicaţii care pot fi înregistrate cu Serviciul de către o Agenţie, sau domeniul de aplicare al serviciilor furnizate respectivei Agenţii.

3.3.2 Dacă sunteţi o Platformă de revânzare (conform definiţiei din Secţiunea 7 de mai jos), sunteţi de acord că nu veţi utiliza nicio parte a Conţinutului licenţiat fără permisiunea expresă prealabilă scrisă a Adobe. Dacă sunteţi o Platformă de revânzare care utilizează unul dintre serviciile noastre de fonturi gratuite, trebuie doar să transmiteţi o notificare scrisă prealabilă către Adobe sub forma unui email care cuprinde numele dumneavoastră şi faptul că sunteţi o Platformă de revânzare, cu subiectul „Notificare platformă de revânzare” către: support@typekit.com.

3.3.3 Platformele de revânzare vor utiliza Conţinutul licenţiat după cum permite legea, inclusiv, fără a se limita la legile privind importul sau exportul de date sau aplicaţii software şi legile privind protecţia datelor şi confidenţialitatea, precum şi regulile aplicabile informaţiilor personale şi identificabile personal.

3.4 Obligaţii, limitări, restricţii şi utilizări interzise ale Conţinutului cu licenţă.

3.4.1 Realizarea de copii ale Documentaţiei. Puteţi face copii ale Documentaţiei, dar nu mai multe decât numărul necesar în mod rezonabil pentru referinţă internă în legătură cu utilizarea Conţinutului cu licenţă de către dumneavoastră.

3.4.2 Acces continuu la Conţinutul cu licenţă. Accesul continuu la Conţinutul cu licenţă poate necesita conexiune recurentă la Internet pentru a furniza, a activa sau a sincroniza Conţinutul cu licenţă, sau a autoriza, a reînnoi sau a valida accesul dumneavoastră la Conţinutul cu licenţă. În unele cazuri, Fonturile cu licenţă pe care le includeţi în anumite Publicaţii vor fi vizibile pentru dumneavoastră şi terţe părţi care accesează sau vizualizează Publicaţii doar atât timp cât menţineţi un Plan de abonament neîntrerupt (inclusiv plata tuturor taxelor Planului de abonament, dacă este cazul).

3.4.3 Legătura înapoi la Serviciu. Planurile de abonament individuale gratuite sau perioadele de Probă pentru Planuri de abonament plătite pot include Conţinut cu licenţă prevăzut cu un ecuson care face legătura înapoi sau un alt logo, care este adăugat automat la orice pagină care încarcă Serviciul sau anumite linii directoare ale elementului mărcii sau cerinţe de afişare. Îndepărtarea sau ascunderea oricărui ecuson sau logo necesar care face legătura înapoi la Serviciu sunt interzise şi sunteţi de acord să afişaţi orice ecuson sau logo necesar şi să respectaţi orice linii directoare ale elementului mărcii care v-au fost furnizate.

3.4.4 Componente cu sursă deschisă incluse. O parte din Conţinutul cu licenţă poate utiliza sau conţine componente software şi programe software cu sursă deschisă. Utilizarea acestui Conţinut cu licenţă de către dumneavoastră va fi supusă, suplimentar, termenilor oricărei licenţe pentru surse deschise specificate în fişierele de drepturi de autor sau notificările de licenţe care însoţesc Conţinutul cu licenţă.

3.4.5 Menţinerea notificărilor existente. Conţinutul cu licenţă vă poate fi oferit cu anumite notificări ale dreptului de proprietate intelectuală, inclusiv notificări privind brevetele, drepturile de autor şi drepturile asupra mărcilor comerciale. Trebuie să păstraţi exact aşa cum v-au fost furnizate (şi să nu îndepărtaţi sau alteraţi) toate aceste notificări ale dreptului de proprietate intelectuală afişate în sau pe Conţinutul cu licenţă.

3.4.6 Utilizări interzise ale Conţinutului cu licenţă. Cu excepţia permisiunilor acordate prin termenii licenţei cu surse deschise aplicabili unui anumit tip de componente cu surse deschise care pot fi incluse ori distribuite împreună cu Conţinutul cu licenţă, următoarele sunt interzise în mod expres:

(a) Găzduirea Conţinutului cu licenţă pe propriul server sau folosind o altă opţiune sau un alt serviciu de auto-găzduire;

(b) Includerea, gruparea, încorporarea sau distribuirea în alt mod a oricărui Conţinut cu licenţă în Publicaţiile dumneavoastră, sau sublicenţierea accesului dumneavoastră la utilizarea oricărei părţi din Conţinutul cu licenţă către o altă persoană, cu excepţia celor descrise în Secţiunea 3.1 din prezenţii Termeni Suplimentari;

(c) Permiterea ieşirii externe a Conţinutului cu licenţă din Publicaţiile dumneavoastră, sau distribuirea oricărei părţi din Conţinutul cu licenţă în mod autonom sau în orice mod care i-ar permite unei alte persoane să utilizeze Conţinutul cu licenţă pentru a crea conţinut nou în afara Publicaţiilor dumneavoastră;

(d) Adăugarea oricărei funcţionalităţi sau modificarea, schimbarea, adaptarea, traducerea, convertirea, crearea sau realizarea în prezent sau în trecut a oricăror Opere derivate pe baza oricărei părţi a Conţinutului cu licenţă;

(e) Dezasamblarea, decompilarea, ingineria reversibilă sau orice altă încercare de descoperire a codului sursă al Serviciului sau al Conţinutului cu licenţă, precum şi spargerea, eludarea sau orice alt tip de evitare a oricărui mecanism de protecţie software al Serviciului sau al Conţinutului cu licenţă, cu excepţia măsurii în care legea aplicabilă din jurisdicţia dumneavoastră de domiciliu interzice expres astfel de restricţii, situaţie în care, mai întâi, trebuie să solicitaţi aceste informaţii de la Adobe, iar noi, la propria discreţie, putem fie să vă furnizăm aceste informaţii, fie să impunem condiţii justificate, inclusiv taxe rezonabile, pentru utilizarea Software-ului sau a Conţinutului cu licenţă, astfel încât să ne asigurăm că Drepturile de proprietate intelectuală ale Adobe şi/sau ale Proprietarilor licenţelor asupra Serviciului sau asupra Conţinutului licenţiat sunt protejate;

(f) Cesionarea, constituirea drept garanţie sau transferul de orice alt tip al oricărei părţi a drepturilor dumneavoastră de utilizare a Conţinutului cu licenţă;

(g) Încercarea de a copia, a muta sau a îndepărta Conţinutul cu licenţă din locurile sau folderele de pe computerul dumneavoastră unde aţi instalat acest Conţinut cu licenţă, sau încercarea de accesa sa a utiliza Conţinutul cu licenţă în alt mod decât prin abonare direct la Serviciu, utilizând mijloacele pe care le punem la dispoziţie în acest sens; şi

(h) Copierea sau distribuirea Conţinutului cu licenţă (cu excepţia cazului în care acest lucru este permis în mod expres pentru Fonturile cu licenţă încorporate în anumite tipuri de Publicaţii în conformitate cu secţiunea 3.1.1 din prezenţii Termeni Suplimentari) pentru utilizare în cadrul unui acord cu un birou de servicii, de exemplu, cu un furnizor de servicii de tipărire comercială.

3.4.7 Conformitate cu prezenţii Termeni Suplimentari. Pe baza unei notificări rezonabile, Adobe vă poate solicita evidenţe care să demonstreze conformarea dumneavoastră cu prezenţii Termeni Suplimentari şi sunteţi de acord să puneţi la dispoziţia Adobe aceste evidenţe în termen de treizeci (30) de zile de la primirea solicitării noastre.

3.5 Drepturi pe care le acordaţi Adobe pentru Fonturile Clientului puse la dispoziţie de dumneavoastră prin intermediul Serviciului. Există posibilitatea să aveţi ocazia să furnizaţi Fonturi ale Clientului către Adobe spre găzduire prin utilizarea sau în legătură cu Serviciul, Conţinutul cu licenţă sau Publicaţiile. Deşi Adobe nu pretinde proprietatea asupra Fonturilor dumneavoastră de Client, avem nevoie de anumite drepturi din partea dumneavoastră pentru a putea răspunde solicitărilor dumneavoastră şi a facilita utilizarea Serviciului de către dumneavoastră şi de alţii. Drept urmare:

3.5.1 În ceea ce priveşte Fonturile clientului pe care le transmiteţi către Adobe spre găzduire prin intermediul Serviciului, acordaţi prin prezenta către Adobe o licenţă neexclusivă, transferabilă, gratuită şi integral vărsată pentru accesarea, utilizarea, copierea, editarea, adaptarea, traducerea, reformatarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, distribuirea, efectuarea în mod public şi afişarea în mod public a Fonturilor clientului, inclusiv un drept şi o licenţă neexclusive şi ce pot fi sublicenţiate pentru toate Drepturile de proprietate intelectuală în şi asupra Fonturilor Clientului şi a conceptelor integrate în acestea, pentru a aplica particularizările exclusive ale Adobe pentru ajustarea şi netezirea contururilor, regulile şi instrucţiunile de codare programatică, tehnici de umbrire, segmentare şi sub-setare, algoritmi, şi alte procese, precum şi toate resursele şi documentaţia aferentă (denumite, în mod colectiv, „Optimizări de Font Adobe”) necesare pentru modificarea şi convertirea Fonturilor clientului în formate multiple astfel încât acestea să poată fi utilizate, reproduse, afişate, publicate, găzduite şi distribuite de Adobe prin intermediul Serviciului în legătură cu Publicaţii; şi

3.5.2 Declaraţi şi garantaţi faptul că nu aţi încheiat niciun contract sau alte aranjamente care să vă împiedice să acordaţi drepturile acordate prin prezenta Secţiune.

3.5.3 Deşi păstraţi drepturile asupra Fonturilor clientului pe care le transmiteţi către Adobe spre găzduire în sau prin intermediul Serviciului, confirmaţi şi sunteţi de acord cu faptul că toate Optimizările de Font Adobe aplicate de Adobe Fonturilor Clientului sunt în proprietatea Adobe. Pentru a se evita orice dubiu, Adobe deţine toate Drepturile de proprietate intelectuală care sunt integrate în Optimizările de Font Adobe, modificările şi alte lucrări realizate de Adobe pentru convertirea Fonturilor Clientului în formate multiple astfel încât acestea să poată fi distribuite în şi prin intermediul Serviciului şi utilizate în multiple medii.

3.5.4 În ciuda licenţelor care vă sunt acordate de Adobe prin prezenta Secţiune, confirmaţi şi sunteţi de acord cu faptul că Adobe are libertatea de a utiliza orice idei, concepte, know-how sau tehnici furnizate de dumneavoastră către Adobe, în orice scop, fără a vă datora vreo compensaţie, iar Adobe poate promova faptul că sunteţi client Adobe în materialele sale promoţionale şi pe propriile site-uri web.

4. Alte drepturi şi obligaţii.

4.1 Asistenţă. Asistenţa tehnică este asigurată doar participanţilor la un Plan de abonament plătit în conformitate cu nivelul serviciului contractat pe bază de abonament. În legătură cu asigurarea asistenţei tehnice, putem fi nevoiţi să comunicăm cu dumneavoastră sau cu personalul dumneavoastră şi să solicităm acces la sistemele sau reţelele dumneavoastră. Dacă nu cooperaţi cu noi, acest lucru poate limita amploarea asistenţei pe care v-o putem oferi.

4.2 Reziliere.

4.2.1 Confirmaţi şi sunteţi de acord cu faptul că dreptul şi licenţa dumneavoastră de a utiliza un anumit Conţinut licenţiat şi de a integra Conţinutul licenţiat în Publicaţii sunt sublicenţe acordate dumneavoastră de Adobe, din postura de utilizator al licenţelor diferiţilor Proprietari de conţinut licenţiat, şi, în plus, faptul că drepturile dumneavoastră asupra acestui Conţinut licenţiat depind de continuitatea derulării şi aplicabilităţii oricăror contracte încheiate între Adobe şi Proprietarii conţinutului licenţiat. Dacă aceste contracte între Adobe şi Proprietarii licenţelor sale expiră sau sunt reziliate, înţelegeţi faptul că nu veţi mai avea dreptul de a utiliza respectivul Conţinut cu licenţă al Proprietarilor licenţelor în niciun fel care să difere de felul în care era folosit anterior expirării sau rezilierii respectivelor contracte.

4.2.2 Ne rezervăm dreptul, în orice moment, cu sau fără preaviz şi din orice motiv, să limităm temporar sau permanent, să modificăm, să suspendăm sau să încetăm Serviciul sau preţurile acestuia (sau orice parte din acestea), accesul dumneavoastră la Serviciu sau la orice Conţinut cu licenţă sau la Interfeţele de Serviciu. Adobe nu va fi responsabil faţă de dumneavoastră sau un terţ pentru orice astfel de limitare, modificare, suspendare sau întrerupere a Serviciului, a Conţinutului cu licenţă sau a accesului dumneavoastră la acestea.

4.2.3 Putem suspenda sau rezilia Contul şi dreptul dumneavoastră de a utiliza Serviciul şi/sau Conţinutul cu licenţă dacă în orice moment încălcaţi aceşti Termeni Suplimentari, nu menţineţi un Cont valabil în bune condiţii sau nu achitaţi taxele datorate aferente planului de abonament contractat.

4.2.4 La propria noastră discreţia, putem suspenda temporar sau permanent accesul Contului dumneavoastră la Interfeţele de Servicii dacă Adobe constată situaţii de abuz, solicitări excesiv de frecvente ale Serviciului sau altă utilizare excesivă prin intermediului unei Interfeţe de Servicii.

4.2.5 Orice tentativă de interferare cu funcţionarea Serviciului sau a Conţinutului cu licenţă în orice mod poate fi pasibilă de sancţiuni penale şi va fi supusă investigaţiei şi urmăririi penale.

4.3 Anulare şi rambursări.

4.3.1 Dacă doriţi să vă anulaţi Contul la Serviciu, aveţi responsabilitatea de a face acest lucru în mod corespunzător. Puteţi să vă anulaţi Contul la Serviciu în orice moment autentificându-vă în profilul Contului şi făcând clic pe link-ul de anulare, fără justificări, „anulează contul”. Solicitarea anulării Contului prin email sau telefon nu este considerată anulare.

4.3.2 Dacă vă abonaţi la un Plan de abonament plătit şi vă anulaţi Contul sau Planul de abonament înainte de scadenţa următoarei plăţi, atunci anularea va produce efecte imediat şi nu vi se vor mai percepe taxe.

4.3.3 Dacă vă abonaţi la orice Plan de abonament gratuit sau plătit care include o perioadă de probă gratuită şi ulterior vă anulaţi Contul în perioada de probă gratuită, nu vi se vor percepe taxe.

4.3.4 În cazul anulării, trecerii la un nivel inferior de abonament sau alte modificări aduse la abonamente cu plată în avans, nu vor fi acordate rambursări. Pentru a trata pe toată lumea în mod egal, nu se vor face excepţii de la politica privind rambursarea şi/sau anularea Serviciului.

4.4 Efectul rezilierii sau anulării.

4.4.1 La rezilierea Contului dumneavoastră, fie de către dumneavoastră, fie de către noi în urma unei încălcări de către dumneavoastră a acestor Termeni Suplimentari, Adobe vă va închide Contul fără preaviz.

4.4.2 Rezilierea sau anularea Contului dumneavoastră sau a utilizării sau accesării de către dumneavoastră a Serviciului vor duce la dezactivarea sau ştergerea imediată a Contului dumneavoastră şi la pierderea drepturilor asupra şi ştergerea întregului conţinut al Contului dumneavoastră, inclusiv întreaga configuraţie a Serviciului şi datele de design ale paginii web, iar odată şterse, aceste informaţii nu mai pot fi recuperate.

4.4.3 La rezilierea sau expirarea Contului sau a abonamentului dumneavoastră. obligaţia dumneavoastră de a achita toate sumele datorate către Adobe va fi accelerată, iar aceste sume vor deveni scadente şi de plată imediat.

4.4.4 Dacă aveţi întrebări cu privire la Serviciu sau la prezenţii Termeni Suplimentari, vă rugăm să consultaţi pagina de asistenţă pentru Serviciu la adresa https://typekit.com/help.

5. Planurile Business.

Dacă sunteţi abonat la Serviciu pe baza unui Plan de abonament Business (aşa cum este definit sau descris la adresa https://typekit.com/plans şi dacă respectiva caracteristică, funcţionalitate sau categorie de Serviciu a Conţinutului cu licenţă descris este disponibilă în cadrul Planului dumneavoastră de abonament), termenii dumneavoastră de utilizare sunt cei stipulaţi în Secţiunile de la 1 la 4 de mai sus şi în prezenta Secţiune 5, cu excepţia situaţiei în care încheiaţi un contract separat pentru planurile business, enterprise sau de publicare şi licenţiere fonturi sau un document similar cu Adobe, atunci termenii oricărui astfel de contract şi ai oricăror comenzi de vânzare aferente sau alte formulare de comandă vor prevala asupra prezenţilor Termeni Suplimentari.

5.1 Contractul privind nivelul garantat al Serviciului sau SLA. Următorii termeni şi condiţii se aplică separat fiecărui Plan de abonament business:

5.1.1 Disponibilitatea Serviciului. „Disponibilitatea Serviciului” este definită drept timpul în care Serviciul este capabil să recepţioneze, să proceseze şi să răspundă la cereri (calculat ca procent prin împărţirea numărului de minute în care Serviciul este disponibil pe durata unei luni calendaristice la numărul total de minute din luna calendaristică respectivă), aşa cum este acesta măsurat lunar prin intermediul serviciului de monitorizare Pingdom şi excluzând toate situaţiile de întreţinere programată a Adobe şi forţă majoră, definite drept calamităţi naturale, terorism, acţiuni sindicale, incendii, inundaţii, cutremure, acte, ordine sau restricţii guvernamentale, atacuri de tip blocarea accesului la servicii, şi alte comportament maliţioase, defecţiuni ale utilităţilor sau orice alte cauze ale indisponibilităţii Serviciului dincolo de controlul rezonabil al Adobe.

5.1.2 Obiectivul de disponibilitate a Serviciului. Adobe va depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că Serviciul este funcţional cel puţin 99,9% din timp, măsurat lunar.

5.1.3 Garanţie privind disponibilitatea Serviciului. În eventualitatea în care Adobe nu atinge Obiectivul de disponibilitate a Serviciului descris în Secţiunea 5.1.2 într-o anumită lună, şi cu condiţia ca dumneavoastră să continuaţi să vă duceţi la îndeplinire obligaţiile prevăzute de prezenţii Termeni Suplimentari, atunci, pentru fiecare zi din luna respectivă în care perioada de indisponibilitate a Serviciului depăşeşte patru (4) ore continue, aveţi dreptul de a primi un credit de una (1) zi de Serviciu, sub rezerva aplicării cerinţelor prezentei Secţiuni 5. Contului dumneavoastră la încheierea perioadei de abonament la Serviciu în derulare la momentul respectiv.

(a) În scopul calculării Obiectivului de disponibilitate a Serviciului, Adobe va considera Serviciul ca fiind „indisponibil” doar dacă aţi lansat o notă de probleme către echipa de asistenţă a Serviciului în termen de trei zile lucrătoare de la indisponibilitatea Serviciului.

(b) Pentru a obţine un credit pentru neîndeplinirea de către Adobe a Obiectivului de disponibilitate a Serviciului, trebuie să solicitaţi în scris acest credit nu mai târziu de luna calendaristică care urmează lunii în care evenimentul de indisponibilitate a Serviciului a dat naştere solicitării creditului de către dumneavoastră.

(c) În eventualitatea unui conflict între datele din evidenţele dumneavoastră şi evidenţele Adobe, datele din evidenţele Adobe vor prevala.

(d) Creditul pentru Serviciu oferit prin prezenta Secţiune este despăgubirea dumneavoastră unică şi exclusivă pentru orice nefuncţionare a Serviciului sau orice neîndeplinire de către Adobe a Obiectivului de disponibilitate a Serviciului. Toate creditele pentru Serviciu neutilizate vor expira la încetarea Serviciului sau a contractului privind Planul dumneavoastră de abonament.

(e) Pentru a raporta un eveniment de indisponibilitate a Serviciului, întrerupere sau alte probleme, trimiteţi un mesaj la adresa de email pentru asistenţă pentru Serviciu care v-a fost furnizată în Planul dumneavoastră specific de abonament sau trimiteţi un email la adresa: support@typekit.com. Mesajul dumneavoastră trebuie să includă o descriere a problemei şi să specifice data şi perioada de întrerupere sau indisponibilitate, şi poate include URL-ul către raportul relevant de monitorizare pe pagina Pingdom, dacă există.

6. Planurile Typekit Enterprise.

Dacă sunteţi abonat la Serviciu pe baza Planului de abonament Typekit Enterprise Plan (aşa cum este definit sau descris la adresa https://typekit.com/plans/enterprise şi dacă respectiva caracteristică, funcţionalitate sau categorie de Serviciu a Conţinutului cu licenţă descris vă este oferită în cadrul Planului dumneavoastră de abonament), termenii dumneavoastră de utilizare sunt cei stipulaţi în Secţiunile de la 1 la 5 de mai sus şi în prezenta Secţiune 6, cu excepţia situaţiei în care încheiaţi un contract separat pentru planurile business, enterprise sau de publicare şi licenţiere fonturi sau un document similar cu Adobe, atunci termenii oricărui astfel de contract, inclusiv ai oricăror comenzi de vânzare aferente sau alte formulare de comandă, vor prevala asupra prezenţilor Termeni Suplimentari. Pentru mai multă claritate, Planurile de abonament Typekit Enterprise sunt separate şi distincte de alte oferte de planuri enterprise, inclusiv orice plan Creative Cloud Enterprise, care vă poate fi oferit sau pus la dispoziţie în termeni suplimentari sau diferiţi de licenţiere sau stabilire a preţurilor.

6.1 Adobe declară, garantează şi se obligă ca, după cunoştinţele sale (a) deţine sau are drepturi asupra Fonturilor cu licenţă şi a Conţinutului cu licenţă, şi (b) furnizarea Serviciului nu (i) încalcă niciun contract încheiat cu niciun terţ, (ii) încalcă Drepturile de proprietate intelectuală sau drepturile brevetate sau drepturile de înregistrare sau la confidenţialitate ale niciunui terţ, (iii) încalcă nicio lege, statut, ordonanţă sau reglementare aplicabilă, sau (iv) rezultă în distribuirea niciunui virus pentru aplicaţii software sau orice alte coduri, fişiere sau programe de computer care pot să întrerupă, distrugă sau limiteze funcţionalitatea oricăror aplicaţii software sau componente hardware sau echipamente de telecomunicaţii.

6.2 Adobe va acorda asistenţă VIP la nivel enterprise, care include tratarea cu prioritate a problemelor în timpul orelor de program, prin email sau telefon.

6.3 Fără a aduce atingere termenilor stipulaţi în Secţiunea 3.5.4 de mai sus cu privire la publicitate, Adobe nu va promova faptul că sunteţi client al Adobe în materialele sale promoţionale sau publicitare sau pe propriile pagini web fără aprobarea dumneavoastră prealabilă.

7. Definiţii.

Termenii cu majusculă utilizaţi în prezenţii Termeni Suplimentari vor avea înţelesurile definite mai jos. Termenii cu majuscule care nu sunt definiţi în conţinutul prezentului document vor avea înţelesul atribuit acestora în definiţiile din Termenii generali de la www.adobe.com/go/terms_ro.

7.1Cont” înseamnă contul (inclusiv orice ID şi profil de utilizator Adobe) pe care îl creaţi când vă înregistraţi prima oară în Serviciu, inclusiv orice chei sau coduri de identificare unice pe care Adobe vi le furnizează sau le utilizează în alt mod pentru a vă asocia cu contul dumneavoastră.

7.2Adobe”, „Noi”, sau „Nouă” se referă la societatea Adobe Systems Incorporated, o companie din Delaware, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, dacă acest contract este încheiat în timp ce vă aflaţi în Statele Unite, Canada sau Mexic; în caz contrar, se referă la Adobe Systems Software Ireland Limited, 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlanda.

7.3Agenţie” înseamnă o persoană fizică sau un agent economic care furnizează servicii de design web sau concepţie grafică, publicitate, marketing sau alte servicii similare propriilor clienţi, servicii care includ crearea şi/sau întreţinerea de Publicaţii.

7.4Fonturile Clientului” înseamnă fonturile şi/sau familiile de fonturi licenţiate separat către dumneavoastră direct de la un terţ pentru a le utiliza în Servicii conform prezentului Contract.

7.5Computer” desemnează un dispozitiv virtual sau fizic sau o Reţea internă (de exemplu, o reţea privată, exclusivă, accesibilă doar angajaţilor sau contractorilor dumneavoastră individuali şi care exclude în mod specific Internetul sau orice altă comunitate de reţea deschisă publicului) cu sistemul de operare recomandat, hardware, sau o altă configuraţie care acceptă informaţii şi le manipulează pentru un anumit rezultat bazat pe o secvenţă de instrucţiuni, incluzând fără limitări calculatoare tip desktop, laptopuri, tablete, dispozitive de telecomunicaţie, dispozitive conectate la Internet şi produse hardware capabile să opereze o gamă largă de aplicaţii software de producţie, divertisment şi alte tipuri de aplicaţii software.

7.6Lucrare(i) derivată(e)” înseamnă date binare bazate pe sau derivate din Conţinutul cu licenţă (inclusiv orice parte din Software-ul cu licenţă) în orice formă în care astfel de date binare pot fi refăcute, transformate sau adaptate, inclusiv dar fără limitare la date binare în orice format în care poate fi convertit Conţinutul cu licenţă.

7.7Documentaţie” înseamnă materialele scrise şi fişierele explicative şi/sau alte documentaţii de utilizare care însoţesc Conţinutul cu licenţă, sau sunt publicate, puse la dispoziţie sau furnizate dumneavoastră în alt mod de către Adobe, în legătură cu utilizarea Serviciului de către dumneavoastră.

7.8Kit” înseamnă pachetul de software pentru computer, web sau compatibil cu alt mediu creat de dumneavoastră prin intermediul Serviciului, care cuprinde setările preferate de dumneavoastră, alegerile de Fonturi cu licenţă, şi formate, foi de stiluri şi alte coduri software, precum şi orice JavaScript care poate fi pusă la dispoziţie prin intermediul Serviciului pentru încadrarea şi identificarea fiecărui Kit şi a Editorului corespunzător şi pentru gestionarea şi urmărirea utilizării Fonturilor cu licenţă în legătură cu Publicaţii.

7.9Proprietarul(ii) Licenţei” înseamnă o terţă parte care a acordat Adobe o licenţă asupra oricărui Conţinut cu licenţă pe care Adobe îl pune la dispoziţie spre utilizare de către dumneavoastră.

7.10Conţinut cu licenţă” înseamnă Fonturile cu licenţă, aplicaţiile Software cu licenţă şi Serviciul, Interfeţele de Serviciu şi simbolurile Interfeţei de Serviciu.

7.11Fonturile licenţiate” înseamnă fonturile şi/sau familiile de fonturi pe care Adobe le licenţiază către dumneavoastră prin intermediul Serviciului, pentru utilizare conform prezenţilor Termeni Suplimentari.

7.12Software cu licenţă” înseamnă Serviciul şi orice software care însoţeşte prezentul Contract, inclusiv, fără a se limita la fişierele software care conţin Fonturile licenţiate şi orice scripturi, logică de realizare a scripturilor sau alt cod utilizat în cadrul Serviciului sau la pachet cu Typekit Desktop sau încorporat în formatele de fişiere exportate (precum şi orice Actualizări şi Upgrade-uri sau Documentaţii legate de oricare din cele de mai sus), pe care Adobe le pune la dispoziţia dumneavoastră prin intermediul Serviciului, pentru a vă permite accesul la Conţinutul cu licenţă şi primirea acestuia.

7.13Numărul de calculatoare permis” înseamnă numărul maxim de Calculatoare la care sau pe care poate fi instalat Typekit Desktop (inclusiv numărul sau cazurile de utilizare simultană permise de Planul dumneavoastră de abonament specific) şi de la care pot fi accesate Serviciile.

7.14Editor” înseamnă persoana fizică sau juridică (dumneavoastră sau clientul dumneavoastră, în numele căruia acţionaţi) care deţine sau controlează conţinutul, altul decât Conţinutul cu licenţă, vizibil pe sau în Publicaţii.

7.15Document(e) publicat(e)” înseamnă orice formă de document digital distribuită public (de exemplu, Word, PDF, EPUB, etc) care utilizează Fonturi cu licenţă, încorporate sau nu, inclusiv pentru afişare, vizualizare sau consum de către orice persoană care accesează Documentul publicat.

7.16Publicaţii” înseamnă, în mod individual sau colectiv, orice Document publicat sau Site web publicat.

7.17Site(uri) web public(e)” înseamnă site-uri web, pagini web sau conţinut de pagini web concepute, dezvoltate sau create de dumneavoastră, care sunt publice şi care integrează, accesează, utilizează şi afişează public Fonturi cu licenţă utilizând Typekit Web.

7.18Platforma de revânzare” este orice serviciu care permite clienţilor săi să aleagă fonturile pentru site-uri web sau alte produse pe care le furnizează în numele acestora (de exemplu platforme de blogging, profiluri pe reţele de socializare, etc.)

7.19Serviciu(i)” înseamnă site-ul web al serviciului Typekit, accesibil la adresa www.typekit.com, inclusiv Typekit Desktop, Typekit Web şi toate celelalte servicii, caracteristici sau conţinut puse la dispoziţie din, în, sau prin intermediul site-ului web al serviciului Typekit.

7.20Interfaţa (Interfeţele) de Serviciu” înseamnă orice insert sau interfaţă de aplicaţie furnizată de sau prin intermediul Serviciului, care vă acordă acces, în scopul programării, la funcţiile Serviciului şi vă permite să previzualizaţi Conţinutul licenţiat sau să creaţi, să configuraţi, să modificaţi şi să publicaţi Kituri şi să obţineţi metadate despre fonturile din biblioteca de fonturi a Serviciului.

7.21Plan(uri) de abonament” înseamnă fiecare opţiune de plan de abonament pentru Serviciul respectiv, inclusiv Probele, precum şi orice termeni şi condiţii de utilizare, autorizări, limite, restricţii şi grile tarifare aferente descrise pentru fiecare plan de abonament la https://typekit.com/plans, care sunt incluse în prezenţii Termeni Suplimentari prin referinţă.

7.22Typekit Desktop” înseamnă acele caracteristici ale Serviciului puse la dispoziţie prin descărcarea sau instalarea software-ului Adobe pe Computerul dumneavoastră, care vă facilitează accesul la şi utilizarea Serviciilor sau a Conţinutului cu licenţă în scopuri de desktop publishing (de exemplu, pentru crearea de Documente publicate).

7.23Typekit Web” înseamnă acele caracteristici ale Serviciului care vă facilitează accesul la şi utilizarea Serviciilor sau a Conţinutului cu licenţă (inclusiv versiuni formatate web ale Fonturilor cu licenţă) pentru crearea de Site-uri web publicate).

7.24Actualizări şi Upgrade-uri” înseamnă orice actualizări, revizii, modificări sau adăugiri efectuate şi implementate sau puse la dispoziţia dumneavoastră de Adobe în orice moment pentru upgrade-ul, extinderea sau îmbunătăţirea Serviciului, în măsura în care acestea nu fac obiectul unor termeni separaţi. Adobe nu este răspunzătoare faţă de dumneavoastră în niciun fel pentru astfel de modificări.

7.25Utilizare(ări)”, „Utilizând” sau „Uz” înseamnă orice utilizare de către dumneavoastră a Serviciului, în legătură cu descărcarea, integrarea, accesul, sincronizarea, utilizarea sau afişarea Conţinutului cu licenţă de către dumneavoastră.

7.26Dumneavoastră” şi “Al dumneavoastră” înseamnă orice persoană fizică, juridică sau Agenţie ce creează şi utilizează Serviciile în nume propriu sau în numele clienţilor săi, în legătură cu Publicaţiile.

Typekit Desktop EULA and SaaS TOU-ro_RO-20141806