Tillgänglighet*

Kampanjen mot piratkopiering

Vilka drabbas av piratkopieringen?

Alla drabbas av piratkopiering: köpare, tillverkare, anställda med flera. Här följer en sammanfattning av följderna.

Världsekonomin

Illegal distribution av programvara påverkar världsekonomin. Man beräknar att piratkopieringen globalt uppgår till 36 % vilket ger avsevärda ekonomiska konsekvenser. Enligt Business Software Alliance innebar piratkopieringen år 2001 över 13 miljarder dollar i förlorade skatteintäkter som kunde ha kommit samhället till godo. Hundratusentals jobb i programvarubranschen och besläktade branscher gick också förlorade.

Legitima programanvändare

Piratkopieringen hämmar innovationen. Kostnaderna för kampen mot piratkopieringen, plus alla förlorade intäkter, kunde istället ha gått till forskning och utveckling till gagn för användarna.

Användare av piratkopior

Piratprogramvara kan innehålla virus eller vara oanvändbar. Användare utan licens får ingen kvalificerad dokumentation, och är inte heller berättigade till teknisk support, uppgraderingar, patchar och uppdateringar. Företagets produktivitet blir också lidande om personalen använder piratkopior. Piratkopior leder ofta till versionsproblem som förhindrar filutbyte vilket i sin tur ökar IT-kostnaderna.

Nästa steg