Tillgänglighet*

Kampanjen mot piratkopiering

Vilka är påföljderna?

Vilka är påföljderna?

Piratkopiering kan ge allvarliga ekonomiska och straffrättsliga påföljder. Olaglig distribution och användning av programvara kan ge fängelse i upp till 5 år och böter på upp till 250 000 dollar i USA. I ett civilmål mot den som olagligt använder programvara från Adobe kan Adobe erhålla ersättning för förlorade intäkter, svarandens vinst eller skadestånd på upp till 150 000 dollar per missbrukad produkt samt ersättning för sina advokatkostnader.

Men kostnaderna räknas inte bara i pengar. Den som fälls för piratkopiering får också sitt anseende allvarligt skadat.

Nästa steg