Tillgänglighet*

Kampanjen mot piratkopiering

Anmälan om piratkopiering

Hur kan jag förhindra piratkopiering?

Anmäl den

Det bästa sättet att förhindra piratkopiering är att anmäla den. I USA använder du endera av de två blanketterna nedan.

Blankett för företag

Använd blanketten om du vill anmäla ett företag som du tror använder programvara utan licens.

Blankett för privatpersoner

Använd blanketten om du är privatperson som råkat ut för piratkopierad programvara och har köpt vad du misstänker vara olagliga kopior av Adobe-program, eller om du vill anmäla en person eller ett företag som olagligen erbjuder programvara eller misstänkt olaglig programvara.

Upplys andra

De som tror att de tjänar pengar på att piratkopiera program kan inte ha mer fel. Böter, högre administrationskostnader och lägre produktivitet gör piratkopiering mycket kostsam. Så här upplyser du anställda och användare om vad som gäller för programlicenser.

Din integritet

Den information du lämnar Adobe kommer att användas av dess dotterbolag och vissa utvalda leverantörer för utredningsändamål samt för att vidta åtgärder för Adobes och andras räkning. Dina personuppgifter som du lämnar på dessa blanketter och i utredningen kommer inte att användas till något annat ändamål utan ditt tillstånd; inte heller kommer de att förmedlas till någon annan part förutom polismyndigheten eller enligt lag. Se även Adobe integritetspolicy.

Nästa steg