Tillgänglighet*

Om Adobe

Produktlicensavtal

Juridisk information:

Adobes produkter säljs inte, utan Adobe ger licens för kopior på produkter – genom hela distributionskanalen till slutanvändaren. SÅVIDA NI INTE HAR ETT ANNAT AVTAL DIREKT MED ADOBE SOM STYR OCH REVIDERAR ER ANVÄNDNING ELLER DISTRIBUTION AV ADOBES PRODUKTER GÄLLER VILLKOREN I TILLÄMPLIGA PROGRAMLICENSAVTAL FÖR ER. Läs avtalen för de produkter ni vill använda. Vissa programvaror distributeras tillsammans i programpaket. Läs noggrant igenom avtalet för den programvara ni vill använda.

Licensavtalen finns i Adobe® PDF-format. Klicka på versionsnumret för respektive produkt. I vissa fall finns licenserna även på andra språk än engelska. Du behöver Adobe Reader® för att läsa licensavtalen.

Runtime-produkter för mobila lösningar

Produkter Version
Adobe Flash Player 10.1