Alla produkter


Månadsplan
Tjänsten börjar så snart den initiala betalningen har bearbetats. Du debiteras månatligen den taxa som fastställts vid inköpstillfället till dess du säger upp prenumerationen. Eftersom det inte finns något årskontrakt kan taxan komma att ändras, men vi meddelar alltid dig om detta i förväg. Om du säger upp prenumerationen inom 14 dagar efter beställningen kommer beloppet att återbetalas till fullo. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar är betalningen icke-återbetalningsbar och tjänsten kommer att löpa resten av månadens faktureringsperiod. Betalningar för företagstjänster som Behance ProSite eller Adobe Talent är inte återbetalningsbara. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till Hantera konto eller genom att kontakta Kundtjänsti den region där du bor.


Acrobat-produkter och Document Cloud


Årsplan, betalas månadsvis
Tjänsten börjar så snart den initiala betalningen har bearbetats. Du debiteras den taxa som fastställts vid inköpstillfället, plus moms, varje månad under årskontraktets giltighetstid. Om momsen ändras under året kommer priset inklusive moms att ändras i enlighet med detta. Kontraktet förnyas automatiskt på förnyelsedatumet försåvitt du inte säger upp avtalet. Förnyelsepriset kan komma att ändras, men vi meddelar alltid i förväg om detta. Om du säger upp prenumerationen inom 14 dagar efter beställningen kommer beloppet att återbetalas till fullo. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar debiteras du 50 procent av det återstående kontraktet och tjänsten kommer att löpa resten av den månadens faktureringsperiod. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till Hantera konto eller genom att kontakta Kundtjänsti den region där du bor.

Årsplan, förbetald
Tjänsten börjar så snart betalningen har bearbetats. Du debiteras den årstaxa som fastställts vid inköpstillfället i form av en klumpsumma plus moms. Kontraktet förnyas automatiskt på förnyelsedatumet försåvitt du inte säger upp avtalet. Förnyelsepriset kan komma att ändras, men vi meddelar alltid i förväg om detta. Om du säger upp prenumerationen inom 14 dagar efter beställningen kommer beloppet att återbetalas till fullo. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar är betalningen icke-återbetalningsbar och tjänsten kommer att löpa resten av avtalsperioden. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till Hantera konto eller genom att kontakta Kundtjänsti den region där du bor.


Creative Cloud för enskilda användare


Årsplan, betalas månadsvis
Tjänsten börjar så snart den initiala betalningen har bearbetats. Du debiteras den taxa som fastställts vid inköpstillfället, plus moms, varje månad under årskontraktets giltighetstid. Om momsen ändras under året kommer priset inklusive moms att ändras i enlighet med detta. Kontraktet förnyas automatiskt på förnyelsedatumet försåvitt du inte säger upp avtalet. Förnyelsepriset kan komma att ändras, men vi meddelar alltid i förväg om detta. Om du säger upp prenumerationen inom 14 dagar efter beställningen kommer beloppet att återbetalas till fullo. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar debiteras du 50 procent av det återstående kontraktet och tjänsten kommer att löpa resten av den månadens faktureringsperiod. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till Hantera konto eller genom att kontakta Kundtjänst.
Årsplan, förbetald
Tjänsten börjar så snart betalningen har bearbetats. Du debiteras den årstaxa som fastställts vid inköpstillfället i form av en klumpsumma plus moms. Kontraktet förnyas automatiskt på förnyelsedatumet försåvitt du inte säger upp avtalet. Förnyelsepriset kan komma att ändras, men vi meddelar alltid i förväg om detta. Om du säger upp prenumerationen inom 14 dagar efter beställningen kommer beloppet att återbetalas till fullo. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar är betalningen icke-återbetalningsbar och tjänsten kommer att löpa resten av avtalsperioden. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till Hantera konto eller genom att kontakta Kundtjänst.
Årsplan, direktdebitering (Japan och Tyskland)
Tjänsten börjar så snart ordern har bearbetats. Full betalning av fastställd årstaxa plus moms betalas inom 30 dagar efter orderläggning. Kontraktet förnyas automatiskt på förnyelsedatumet försåvitt du inte säger upp avtalet. Förnyelsepriset kan komma att ändras, men vi meddelar alltid i förväg om detta. Om du säger upp prenumerationen inom 14 dagar efter beställningen kommer beloppet att återbetalas till fullo. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar är betalningen icke-återbetalningsbar och tjänsten kommer att löpa resten av avtalsperioden. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till Hantera konto eller genom att kontakta Kundtjänst.


Creative Cloud for teams


Årsplan, betalas månadsvis
Så snart ordern har bearbetats påbörjas tjänsten omgående och du (eller er Admin) kan bjuda in teammedlemmar och delegera åtkomster. Du
debiteras den summa som fastställts vid inköpstillfället, plus moms, varje månad under årskontraktets giltighetstid. Detta belopp baseras på din initiala produkt- och licensmix som prissatts enligt taxan vid inköpstillfället. Om momsen ändras under året kommer priset inklusive moms att ändras i enlighet med detta.
Teamadministratörer kan köpa ytterligare licenser när som helst. De extra licenserna prissätts enligt taxan vid inköpstillfället. Alla teamlicenser kommer att upphöra vid samma tidpunkt och förnyas automatiskt på förnyelsedatumet försåvitt du inte säger upp avtalet. Förnyelsepriset kan komma att ändras, men vi meddelar alltid i förväg om detta. Om du säger upp prenumerationen inom 14 dagar efter beställningen kommer beloppet att återbetalas till fullo. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar debiteras du 50 procent av det återstående kontraktet och tjänsten kommer att löpa resten av den månadens faktureringsperiod. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att kontakta Kundtjänst.
Årsplan, förbetald
Så snart ordern har bearbetats påbörjas tjänsten omgående och du (eller er Admin) kan bjuda in teammedlemmar och delegera åtkomster. Du
debiteras den årstaxa som fastställts vid inköpstillfället i form av en klumpsumma plus moms. Teamadministratörer kan köpa ytterligare licenser när som helst. De extra licenserna prissätts enligt taxan vid inköpstillfället och synkroniseras enligt det antal dagar som återstår i årsmedlemskapet. Alla teamlicenser
kommer att upphöra vid samma tidpunkt och förnyas automatiskt på förnyelsedatumet försåvitt du inte säger upp avtalet. Förnyelsepriset kan komma att ändras, men vi meddelar alltid i förväg om detta. Om du säger upp prenumerationen inom 14 dagar efter beställningen kommer beloppet att återbetalas till fullo. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar är betalningen icke-återbetalningsbar och tjänsten kommer att löpa resten av avtalsperioden. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att kontakta Kundtjänst.

Årsplan, direktdebitering (Japan och Tyskland)

Så snart ordern har bearbetats påbörjas tjänsten omgående och du (eller er Admin) kan bjuda in teammedlemmar och delegera åtkomster. Full betalning av fastställd årstaxa plus moms betalas inom 30 dagar efter orderläggning.
Teamadministratörer kan köpa ytterligare licenser när som helst. De extra licenserna prissätts enligt taxan vid inköpstillfället och synkroniseras enligt det antal dagar som återstår i årsmedlemskapet. Alla teamlicenser kommer att upphöra vid samma tidpunkt och förnyas automatiskt på förnyelsedatumet försåvitt du inte säger upp avtalet. Förnyelsepriset kan komma att ändras, men vi meddelar alltid i förväg om detta. Om du säger upp prenumerationen inom 14 dagar efter beställningen kommer beloppet att återbetalas till fullo. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar är betalningen icke-återbetalningsbar och tjänsten kommer att löpa resten av avtalsperioden. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att kontakta Kundtjänst.

Årsplan, inköpsorder
Så snart ordern har bearbetats påbörjas tjänsten omgående och du (eller er Admin) kan bjuda in teammedlemmar och delegera åtkomster. Full betalning av fakturan för årsplanen krävs inom 30 dagar efter fakturadatum. För förfallna fakturor utgår en månadsränta som uppgår till det mindre beloppet av 1 % per månad eller det maxbelopp som är tillåtet enligt tillämplig lag. Räntor fortsätter att ansamlas tills dess fakturan (inklusive räntor) har betalats till fullo. Du ansvarar för att ersätta rimliga kostnader för vår indrivning, inklusive advokatkostnader. Teamadministratörer kan köpa ytterligare licenser när som helst, men med reservation för kreditgodkännande. De extra licenserna prissätts enligt taxan vid inköpstillfället och synkroniseras enligt det antal dagar som återstår i årsmedlemskapet. Full betalning av ytterligare licenser krävs inom 30 dagar efter fakturadatum för dessa. Alla teamlicenser kommer att upphöra vid samma tidpunkt och förnyas automatiskt på förnyelsedatumet försåvitt du inte säger upp avtalet. Förnyelse sker med reservation för kreditgodkännande. Förnyelsepriset kan komma att ändras, men vi meddelar alltid i förväg om detta. Om du säger upp prenumerationen inom 14 dagar efter beställningen kommer beloppet att återbetalas till fullo. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar är betalningen icke-återbetalningsbar och tjänsten kommer att löpa resten av avtalsperioden. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att kontakta Kundtjänst.

Återförsäljare
Kunder som köper indirekt genom återförsäljare eller en Adobe-partner ombeds läsa sina villkor för VIP-program.

Adobe Captivate, Presenter, Presenter Video Express, RoboHelp, RoboHelp Server, FrameMaker, FrameMaker XML Author, FrameMaker Publishing Server, Technical Communication Suite och Director


Årsplan, betalas månadsvis
Tjänsten börjar så snart den initiala betalningen har bearbetats. Du debiteras den taxa som fastställts vid inköpstillfället, plus moms, varje månad under årskontraktets giltighetstid. Om momsen ändras under året kommer priset inklusive moms att ändras i enlighet med detta. Kontraktet förnyas automatiskt på förnyelsedatumet försåvitt du inte säger upp avtalet. Förnyelsepriset kan komma att ändras, men vi meddelar alltid i förväg om detta. Om du säger upp prenumerationen inom 14 dagar efter beställningen kommer beloppet att återbetalas till fullo. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar debiteras du 50 procent av det återstående kontraktet och tjänsten kommer att löpa resten av den månadens faktureringsperiod. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till Hantera konto eller genom att kontakta Kundtjänst.


Adobe Stock och Typekit Marketplace


On-demand-inköp
On-demand-inköp är inte återbetalbara. Adobe kommer att lagra din betalinformation och du kan redigera den från sidan Hantera konto.


Adobe Stock


Årsplan med första månaden utan kostnad, betalas månadsvis, med överföring
Erbjudandet är avsett enbart för nya Adobe Stock-kunder och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Planen berättigar enbart till Standard-licenser. Ett erbjudande per Adobe Stock-kund. Tjänsten påbörjas från det ögonblick du aktiverar provperioden genom att skicka in din betalningsinformation. Du debiteras inte för den första månaden. Du debiteras den taxa som fastställts ovan, plus moms, varje månad med början den andra månaden under det första årskontraktets giltighetstid. Om momsen ändras
under året kommer priset inklusive moms att ändras i enlighet med detta. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till Hantera konto eller genom att kontakta Kundtjänst i den region där du bor. Om du säger upp avtalet under den första månaden kommer kreditkortet inte att debiteras och tjänsten fortsätter hela månaden ut. Om du säger upp avtalet inom 14 dagar efter att den andra månaden inletts kommer du att återbetalas till fullo. Om du säger upp avtalet efter 14 dagar efter att den andra månaden inletts kommer du att debiteras 50 % av det återstående kontraktet och tjänsten kommer att löpa resten av den månadens faktureringsperiod. Efter det första året
kommer avtalet att förnyas automatiskt på förnyelsedatumet till dess det sägs upp och du debiteras den taxa som fastställts vid inköpstillfället varje månad under förnyelseperioden med reservation för de uppsägningsvillkor som framgår ovan. Vi kommer alltid att meddela i förväg när det är dags att förnya samt eventuella taxeändringar. Outnyttjade nedladdningar från en månadskvot enligt årsplanen ackumuleras och överförs i upp till 12 faktureringsperioder i följd enbart om du har förnyat prenumerationen på Adobe Stock utan att låta den förfalla och utan att ändra den till en billigare prenumeration. Outnyttjade nedladdningar (A) har ett tak på max tolv gånger månadskvoten och (B) upphör automatiskt 12 faktureringsperioder efter det datum då de först avsattes. När prenumerationen upphör går du miste om alla eventuella outnyttjade nedladdningar.
En månad i taget, med överföring
Planen berättigar enbart till Standard-licenser. Tjänsten börjar så snart den initiala betalningen har bearbetats. Du debiteras månatligen den taxa som fastställts vid inköpstillfället till dess du säger upp prenumerationen. Eftersom det inte finns något årskontrakt kan taxan komma att ändras, men vi meddelar alltid dig om detta i förväg. Om du säger upp prenumerationen inom 14 dagar efter den initiala ordern kommer beloppet att återbetalas till fullo. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar är betalningen icke-återbetalningsbar och tjänsten
kommer att löpa resten av månadens faktureringsperiod. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till Hantera konto eller genom att kontakta Kundtjänst i den region där du bor. Outnyttjade nedladdningar ackumuleras och överförs i upp till 12 faktureringsperioder i följd enbart om du har förnyat prenumerationen på Adobe Stock utan att låta den förfalla och utan att ändra den till en billigare prenumeration. Outnyttjade nedladdningar (A) har ett tak på
max tolv gånger månadskvoten och (B) upphör automatiskt 12 rullande faktureringsperioder efter det datum då de först avsattes. När prenumerationen upphör går du miste om alla eventuella outnyttjade nedladdningar.
En månad i taget, utan överföring
Planen berättigar enbart till Standard-licenser. Tjänsten börjar så snart den initiala betalningen har bearbetats. Du debiteras månatligen den taxa som fastställts vid inköpstillfället till dess du säger upp prenumerationen. Eftersom det inte finns något årskontrakt kan taxan komma att ändras, men vi meddelar alltid dig om detta i förväg. Om du säger upp prenumerationen inom 14 dagar efter den initiala ordern kommer beloppet att återbetalas till fullo. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar är betalningen icke-återbetalningsbar och tjänsten
kommer att löpa resten av månadens faktureringsperiod. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till Hantera konto eller genom att kontakta Kundtjänst i den region där du bor. Outnyttjade nedladdningar från en månadskvot enligt årsplanen överförs inte till följande månad och upphör automatiskt efter en faktureringsperiod. När prenumerationen upphör går du miste om alla eventuella outnyttjade nedladdningar.
Årsplan, betalas månadsvis, med överföring
Planen berättigar enbart till Standard-licenser. Tjänsten börjar så snart den initiala betalningen har bearbetats. Du debiteras den taxa som fastställts ovan, plus moms, varje månad under årskontraktets giltighetstid. Om momsen ändras under året kommer priset inklusive moms att ändras i enlighet med detta. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till Hantera konto eller genom att kontakta Kundtjänst i den region där du bor. Om du säger upp prenumerationen inom 14 dagar efter beställningen kommer beloppet att återbetalas till fullo. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar debiteras du 50 procent av det återstående kontraktet och tjänsten kommer att löpa resten av den månadens faktureringsperiod. Kontraktet förnyas automatiskt på förnyelsedatumet försåvitt du inte säger upp avtalet. Vi kommer alltid att meddela i förväg när det är dags att förnya samt eventuella taxeändringar. Outnyttjade nedladdningar från en månadskvot enligt årsplanen ackumuleras och överförs i upp till 12 faktureringsperioder i följd enbart om du har förnyat prenumerationen på Adobe Stock utan att låta den förfalla och utan att ändra den till en billigare prenumeration. Outnyttjade nedladdningar (A) har ett tak på max tolv gånger månadskvoten och (B) upphör automatiskt 12 rullande faktureringsperioder efter det datum då de först avsattes. När prenumerationen upphör går du miste om alla eventuella outnyttjade nedladdningar.
Årsplan, betalas månadsvis, utan överföring
Planen berättigar enbart till Standard-licenser. Tjänsten börjar så snart den initiala betalningen har bearbetats. Du debiteras den taxa som fastställts ovan, plus moms, varje månad under årskontraktets giltighetstid. Om momsen ändras under året kommer priset inklusive moms att ändras i enlighet med detta. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till Hantera konto eller genom att kontakta Kundtjänst i den region där du bor. Om du säger upp prenumerationen inom 14 dagar efter beställningen kommer beloppet att återbetalas till fullo. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar debiteras du 50 procent av det återstående kontraktet och tjänsten kommer att löpa resten av den månadens faktureringsperiod. Kontraktet förnyas automatiskt på förnyelsedatumet försåvitt du inte säger upp avtalet. Vi kommer alltid att meddela i förväg när det är dags att förnya samt eventuella taxeändringar. Outnyttjade nedladdningar från en månadskvot enligt årsplanen överförs inte till följande månad och upphör automatiskt efter en faktureringsperiod. När prenumerationen upphör går du miste om alla eventuella outnyttjade nedladdningar.
Årsplan, betalas förbetald, med överföring
Planen berättigar enbart till Standard-licenser. Tjänsten börjar så snart betalningen har bearbetats. Du debiteras den årstaxa som fastställts ovan i form av en klumpsumma plus moms. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till Hantera konto eller genom att kontakta Kundtjänst i den region där du bor. Om du säger upp prenumerationen inom 14 dagar efter beställningen kommer beloppet att återbetalas till fullo. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar är betalningen icke-återbetalningsbar och tjänsten kommer att löpa resten av avtalsperioden. Kontraktet förnyas automatiskt på förnyelsedatumet försåvitt du inte säger upp avtalet. Vi kommer alltid att meddela i förväg när det är dags att förnya samt eventuella taxeändringar. Outnyttjade nedladdningar från en månadskvot enligt årsplanen ackumuleras och överförs i upp till 12 faktureringsperioder i följd enbart om du har förnyat prenumerationen på Adobe Stock utan att låta den förfalla och utan att ändra den till en billigare prenumeration. Outnyttjade nedladdningar (A) har ett tak på max tolv gånger månadskvoten och (B) upphör automatiskt 12 rullande faktureringsperioder efter det datum då de först avsattes. När prenumerationen upphör går du miste om alla eventuella outnyttjade nedladdningar.
Årsplan, betalas förbetald, utan överföring
Planen berättigar enbart till Standard-licenser. Tjänsten börjar så snart den initiala betalningen har bearbetats. Du debiteras den taxa som fastställts ovan i form av en klumpsumma plus moms. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till Hantera konto eller genom att kontakta Kundtjänst i den region där du bor. Om du säger upp prenumerationen inom 14 dagar efter beställningen kommer beloppet att återbetalas till fullo. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar är betalningen icke-återbetalningsbar och tjänsten kommer att löpa resten av avtalsperioden. Kontraktet förnyas automatiskt på förnyelsedatumet försåvitt du inte säger upp avtalet. Vi kommer alltid att meddela i förväg när det är dags att förnya samt eventuella taxeändringar. Outnyttjade nedladdningar från en månadskvot enligt årsplanen överförs inte till följande månad och upphör automatiskt efter en faktureringsperiod. När prenumerationen upphör går du miste om alla eventuella outnyttjade nedladdningar.