Alla produkter


Månad för månad
Tjänsten börjar så snart den initiala betalningen har bearbetats. Din prenumeration fortsätter utan meddelande om förnyande tills du avslutar den. Eftersom du inte har ingått något årskontrakt kan månadsavgiften ändras, men om detta sker får du ett meddelande och har möjlighet att avsluta din prenumeration i enlighet med dessa villkor. Om du säger upp din prenumeration inom 14 dagar efter den ursprungliga beställningen återbetalas avgiften i sin helhet. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar är betalningen icke-återbetalningsbar och tjänsten kommer att löpa resten av månadens faktureringsperiod. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till sidan för kontohantering* eller genom att kontakta Kundtjänsteni din region senast fem (5) dagar före ditt månatliga faktureringsdatum; i annat fall gäller uppsägningen från nästa månatliga faktureringsdatum.
* I vissa länder kan du endast säga upp din prenumeration genom att kontakta Kundtjänsten, en lista över dessa länder finns här.


Acrobat-produkter och Document Cloud


Årsplan, betalas månadsvis
Tjänsten börjar så snart den initiala betalningen har bearbetats. Du debiteras den taxa som fastställts vid inköpstillfället, plus moms, varje månad under årskontraktets giltighetstid. Om momsen ändras under året kommer priset inklusive moms att ändras i enlighet med detta. Kontraktet förnyas automatiskt på förnyelsedatumet försåvitt du inte säger upp avtalet. Månadsavgiften kan ändras, men om detta sker får du ett meddelande och har möjlighet att avsluta din prenumeration i enlighet med dessa villkor. Om du säger upp din prenumeration inom 14 dagar efter den ursprungliga beställningen återbetalas avgiften i sin helhet. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar debiteras du 50 procent av det återstående kontraktet och tjänsten kommer att löpa resten av den månadens faktureringsperiod. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå tillSidan för kontohantering* eller genom att kontaktaKundtjänsti den region där du bor.
* I vissa länder kan du endast säga upp din prenumeration genom att kontakta Kundtjänsten, en lista över dessa länder finns här.

Årsplan, förbetald
Tjänsten börjar så snart betalningen har bearbetats. Du debiteras den årstaxa som fastställts vid inköpstillfället i form av en klumpsumma plus moms. Kontraktet förnyas automatiskt på förnyelsedatumet försåvitt du inte säger upp avtalet. Månadsavgiften kan ändras, men om detta sker får du ett meddelande och har möjlighet att avsluta din prenumeration i enlighet med dessa villkor. Om du säger upp din prenumeration inom 14 dagar efter den ursprungliga beställningen återbetalas avgiften i sin helhet. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar är betalningen icke-återbetalningsbar och tjänsten kommer att löpa resten av avtalsperioden. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till Sidan för kontohantering* eller genom att kontakta Kundtjänsti den region där du bor.
* I vissa länder kan du endast säga upp din prenumeration genom att kontakta Kundtjänsten, en lista över dessa länder finns här.


Creative Cloud för enskilda användare


Årsplan, betalas månadsvis
Tjänsten börjar så snart den initiala betalningen har bearbetats. Du debiteras den taxa som fastställts vid inköpstillfället, plus moms, varje månad under årskontraktets giltighetstid. Om momsen ändras under året kommer priset inklusive moms att ändras i enlighet med detta. Kontraktet förnyas automatiskt på förnyelsedatumet försåvitt du inte säger upp avtalet. Månadsavgiften kan ändras, men om detta sker får du ett meddelande och har möjlighet att avsluta din prenumeration i enlighet med dessa villkor. Om du säger upp din prenumeration inom 14 dagar efter den ursprungliga beställningen återbetalas avgiften i sin helhet. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar debiteras du 50 procent av det återstående kontraktet och tjänsten kommer att löpa resten av den månadens faktureringsperiod. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till Sidan för kontohantering* eller genom att kontakta Kundtjänst.
* I vissa länder kan du endast säga upp din prenumeration genom att kontakta Kundtjänsten, en lista över dessa länder finns här.
Årsplan, förbetald
Tjänsten börjar så snart betalningen har bearbetats. Du debiteras den årstaxa som fastställts vid inköpstillfället i form av en klumpsumma plus moms. Kontraktet förnyas automatiskt på förnyelsedatumet försåvitt du inte säger upp avtalet. Månadsavgiften kan ändras, men om detta sker får du ett meddelande och har möjlighet att avsluta din prenumeration i enlighet med dessa villkor. Om du säger upp din prenumeration inom 14 dagar efter den ursprungliga beställningen återbetalas avgiften i sin helhet. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar är betalningen icke-återbetalningsbar och tjänsten kommer att löpa resten av avtalsperioden. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till Sidan för kontohantering* eller genom att kontakta Kundtjänst.
* I vissa länder kan du endast säga upp din prenumeration genom att kontakta Kundtjänsten, en lista över dessa länder finns här.
Årsplan, direktbetalning (Japan och Tyskland)
Du får tillgång till tjänsten så snart din beställning har behandlats. Full betalning av fastställd årstaxa plus moms betalas inom 30 dagar efter orderläggning. Kontraktet förnyas automatiskt på förnyelsedatumet försåvitt du inte säger upp avtalet. Månadsavgiften kan ändras, men om detta sker får du ett meddelande och har möjlighet att avsluta din prenumeration i enlighet med dessa villkor. Om du säger upp din prenumeration inom 14 dagar efter den ursprungliga beställningen återbetalas avgiften i sin helhet. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar är betalningen icke-återbetalningsbar och tjänsten kommer att löpa resten av avtalsperioden. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till Sidan för kontohantering* eller genom att kontakta Kundtjänst.
* I vissa länder kan du endast säga upp din prenumeration genom att kontakta Kundtjänsten, en lista över dessa länder finns här.


Creative Cloud for teams


Årsplan, betalas månadsvis
När din beställning har behandlats får du tillgång till tjänsten omedelbart och du (eller administratören) kan bjuda in teammedlemmar och delegera tillgång. Du debiteras den summa som fastställts vid inköpstillfället, plus moms, varje månad under årskontraktets giltighetstid. Detta belopp baseras på din initiala produkt- och licensmix som prissatts enligt taxan vid inköpstillfället. Om momsen ändras under året kommer priset inklusive moms att ändras i enlighet med detta.
Teamadministratörer kan köpa ytterligare licenser när som helst. De extra licenserna prissätts enligt taxan vid inköpstillfället. Alla teamlicenser kommer att upphöra vid samma tidpunkt och förnyas automatiskt på förnyelsedatumet försåvitt du inte säger upp avtalet. Månadsavgiften kan ändras, men om detta sker får du ett meddelande och har möjlighet att avsluta din prenumeration i enlighet med dessa villkor. Om du säger upp din prenumeration inom 14 dagar efter den ursprungliga beställningen återbetalas avgiften i sin helhet. Säger du upp avtalet efter 14 dagar debiteras 50 procent av det återstående kontraktet och tjänsten avslutas omedelbart. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att kontaktaKundtjänst.
Årsplan, förbetald
När din beställning har behandlats får du tillgång till tjänsten omedelbart och du (eller administratören) kan bjuda in teammedlemmar och delegera tillgång. Den årliga avgiften vid tidpunkten för köpet plus gällande skatter debiteras som en engångssumma.
Teamadministratörer kan köpa ytterligare licenser när som helst. De extra licenserna prissätts enligt taxan vid inköpstillfället och synkroniseras enligt det antal dagar som återstår i årsmedlemskapet. Alla teamlicenser kommer att upphöra vid samma tidpunkt och förnyas automatiskt på förnyelsedatumet försåvitt du inte säger upp avtalet. Månadsavgiften kan ändras, men om detta sker får du ett meddelande och har möjlighet att avsluta din prenumeration i enlighet med dessa villkor. Om du säger upp din prenumeration inom 14 dagar efter den ursprungliga beställningen återbetalas avgiften i sin helhet. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar är betalningen icke-återbetalningsbar och tjänsten upphör omedelbart. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att kontakta Kundtjänst.

Årsplan, direktbetalning (Japan och Tyskland)
När din beställning har behandlats får du tillgång till tjänsten omedelbart och du (eller administratören) kan bjuda in teammedlemmar och delegera tillgång. Full betalning av fastställd årstaxa plus moms betalas inom 30 dagar efter orderläggning.
Teamadministratörer kan köpa ytterligare licenser när som helst. De extra licenserna prissätts enligt taxan vid inköpstillfället och synkroniseras enligt det antal dagar som återstår i årsmedlemskapet. Alla teamlicenser kommer att upphöra vid samma tidpunkt och förnyas automatiskt på förnyelsedatumet försåvitt du inte säger upp avtalet. Månadsavgiften kan ändras, men om detta sker får du ett meddelande och har möjlighet att avsluta din prenumeration i enlighet med dessa villkor. Om du säger upp din prenumeration inom 14 dagar efter den ursprungliga beställningen återbetalas avgiften i sin helhet. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar är betalningen icke-återbetalningsbar och tjänsten upphör omedelbart. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att kontaktaKundtjänst.

Årsplan, beställning
När din beställning har behandlats får du tillgång till tjänsten omedelbart och du (eller administratören) kan bjuda in teammedlemmar och delegera tillgång. Full betalning av fakturan för årsplanen krävs inom 30 dagar efter fakturadatum. För förfallna fakturor utgår en månadsränta som uppgår till det mindre beloppet av 1 % per månad eller det maxbelopp som är tillåtet enligt tillämplig lag. Räntor fortsätter att ansamlas tills dess fakturan (inklusive räntor) har betalats till fullo. Du ansvarar för att ersätta rimliga inkassokostnader, inklusive advokatkostnader.
Teamadministratörer kan köpa ytterligare licenser när som helst, beställningen kan bli föremål för kreditgodkännande. De extra licenserna prissätts enligt taxan vid inköpstillfället och synkroniseras enligt det antal dagar som återstår i årsmedlemskapet. Full betalning av ytterligare licenser krävs inom 30 dagar efter fakturadatum för dessa. Alla teamlicenser kommer att upphöra vid samma tidpunkt och förnyas automatiskt på förnyelsedatumet försåvitt du inte säger upp avtalet. Förnyelse sker med reservation för kreditgodkännande. Förnyelsepriset kan komma att ändras, men vi meddelar alltid i förväg om detta. Om du säger upp prenumerationen inom 14 dagar efter beställningen kommer beloppet att återbetalas till fullo. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar är betalningen icke-återbetalningsbar och tjänsten kommer att löpa resten av avtalsperioden. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att kontakta när som helst, men beställningen kan bli föremål för kreditgodkännande. De extra licenserna prissätts enligt taxan vid inköpstillfället och synkroniseras enligt det antal dagar som återstår i årsmedlemskapet. Full betalning av ytterligare licenser krävs inom 30 dagar efter fakturadatum för dessa. Alla teamlicenser kommer att upphöra vid samma tidpunkt och förnyas automatiskt på förnyelsedatumet försåvitt du inte säger upp avtalet. Förnyelse sker med reservation för kreditgodkännande. Månadsavgiften kan ändras, men om detta sker får du ett meddelande och har möjlighet att avsluta din prenumeration i enlighet med dessa villkor. Om du säger upp din prenumeration inom 14 dagar efter den ursprungliga beställningen återbetalas avgiften i sin helhet. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar är betalningen icke-återbetalningsbar och tjänsten upphör omedelbart. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att kontakta Kundtjänst.

Återförsäljare
Kunder som köper indirekt via återförsäljare eller en Adobe-partner bör läsa villkoren för VIP-programmet.

Adobe Captivate, Presenter, Presenter Video Express, RoboHelp, RoboHelp Server, FrameMaker, FrameMaker XML Author, FrameMaker Publishing Server, Technical Communication Suite och Director


Årsplan, betalas månadsvis
Tjänsten börjar så snart den initiala betalningen har bearbetats. Du debiteras den taxa som fastställts vid inköpstillfället, plus moms, varje månad under årskontraktets giltighetstid. Om momsen ändras under året kommer priset inklusive moms att ändras i enlighet med detta. Kontraktet förnyas automatiskt på förnyelsedatumet försåvitt du inte säger upp avtalet. Månadsavgiften kan ändras, men om detta sker får du ett meddelande och har möjlighet att avsluta din prenumeration i enlighet med dessa villkor. Om du säger upp din prenumeration inom 14 dagar efter den ursprungliga beställningen återbetalas avgiften i sin helhet. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar debiteras du 50 procent av det återstående kontraktet och tjänsten kommer att löpa resten av den månadens faktureringsperiod. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till Sidan för kontohantering* eller genom att kontakta Kundtjänst.
* I vissa länder kan du endast säga upp din prenumeration genom att kontakta Kundtjänsten, en lista över dessa länder finns här.


Adobe Stock och Typekit Marketplace


On-demand-inköp
On-demand-inköp är inte återbetalbara. Adobe kommer att lagra din betalinformation och du kan redigera den från sidan Hantera konto.


Adobe Stock


Årsplan med första månaden gratis, betalas månadsvis, med förlängning
Detta erbjudande gäller endast för Adobe Stock-kunder och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Planen berättigar enbart till Standard-licenser. Ett erbjudande per Adobe Stock-kund. Tjänsten påbörjas från det ögonblick du aktiverar provperioden genom att skicka in din betalningsinformation. Du debiteras inte för den första månaden. Du debiteras den taxa som fastställts ovan, plus moms, varje månad med början den andra månaden under det första årskontraktets giltighetstid. Om momsen ändras under året kommer priset inklusive moms att ändras i enlighet med detta. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till Sidan för kontohantering* eller genom att kontakta Kundtjänst i den region där du bor. Om du säger upp avtalet under den första månaden kommer kreditkortet inte att debiteras och tjänsten fortsätter hela månaden ut. Om du säger upp avtalet inom 14 dagar efter att den andra månaden inletts kommer du att återbetalas till fullo. Om du säger upp avtalet efter 14 dagar efter att den andra månaden inletts kommer du att debiteras 50 % av det återstående kontraktet och tjänsten kommer att löpa resten av den månadens faktureringsperiod. Efter det första året kommer avtalet att förnyas automatiskt på förnyelsedatumet till dess det sägs upp och du debiteras den taxa som fastställts vid inköpstillfället varje månad under förnyelseperioden med reservation för de uppsägningsvillkor som framgår ovan. Vi kommer alltid att meddela i förväg när det är dags att förnya samt eventuella taxeändringar. Outnyttjade nedladdningar från en månadskvot enligt årsplanen ackumuleras och överförs i upp till 12 faktureringsperioder i följd enbart om du har förnyat prenumerationen på Adobe Stock utan att låta den förfalla och utan att ändra den till en billigare prenumeration. Outnyttjade nedladdningar (A) har ett tak på max tolv gånger månadskvoten och (B) upphör automatiskt 12 faktureringsperioder efter det datum då de först avsattes. När prenumerationen upphör går du miste om alla eventuella outnyttjade nedladdningar.
* I vissa länder kan du endast säga upp din prenumeration genom att kontakta Kundtjänsten, en lista över dessa länder finns här.
Månad för månad, med förlängning
Planen berättigar enbart till Standard-licenser. Tjänsten börjar så snart den initiala betalningen har bearbetats. Du debiteras månatligen den taxa som fastställts vid inköpstillfället till dess du säger upp prenumerationen. Eftersom det inte finns något årskontrakt kan taxan komma att ändras, men vi meddelar alltid dig om detta i förväg. Om du säger upp prenumerationen inom 14 dagar efter den initiala ordern kommer beloppet att återbetalas till fullo. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar är betalningen icke-återbetalningsbar och tjänsten kommer att löpa resten av månadens faktureringsperiod. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till Sidan för kontohantering* eller genom att kontakta Kundtjänst i den region där du bor. Outnyttjade nedladdningar ackumuleras och överförs i upp till 12 faktureringsperioder i följd enbart om du har förnyat prenumerationen på Adobe Stock utan att låta den förfalla och utan att ändra den till en billigare prenumeration. Outnyttjade nedladdningar (A) har ett tak på max tolv gånger månadskvoten och (B) upphör automatiskt 12 rullande faktureringsperioder efter det datum då de först avsattes. När prenumerationen upphör går du miste om alla eventuella outnyttjade nedladdningar.
* I vissa länder kan du endast säga upp din prenumeration genom att kontakta Kundtjänsten, en lista över dessa länder finns här.
Månad för månad, utan förlängning
Planen berättigar enbart till Standard-licenser. Tjänsten börjar så snart den initiala betalningen har bearbetats. Du debiteras månatligen den taxa som fastställts vid inköpstillfället till dess du säger upp prenumerationen. Eftersom du inte har ingått något årskontrakt kan avgiften ändras, men om detta sker får du ett meddelande och har möjlighet att avsluta din prenumeration i enlighet med dessa villkor. Om du säger upp prenumerationen inom 14 dagar efter den initiala ordern kommer beloppet att återbetalas till fullo. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar är betalningen icke-återbetalningsbar och tjänsten kommer att löpa resten av månadens faktureringsperiod. Du kan säga upp avtalet när som helst genom att gå till Sidan för kontohantering* eller genom att kontakta Kundtjänst i den region där du bor. Outnyttjade nedladdningar från en månadskvot enligt årsplanen överförs inte till följande månad och upphör automatiskt efter en faktureringsperiod. När prenumerationen upphör går du miste om alla eventuella outnyttjade nedladdningar.
* I vissa länder kan du endast säga upp din prenumeration genom att kontakta Kundtjänsten, en lista över dessa länder finns här.
Årsplan, betalas månadsvis, med förlängning
Planen berättigar enbart till Standard-licenser. Tjänsten börjar så snart den initiala betalningen har bearbetats. Du debiteras den taxa som fastställts ovan, plus moms, varje månad under årskontraktets giltighetstid. Om momsen ändras under året kommer priset inklusive moms att ändras i enlighet med detta. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till Sidan för kontohantering* eller genom att kontakta Kundtjänst i den region där du bor. Om du säger upp din prenumeration inom 14 dagar efter den ursprungliga beställningen återbetalas avgiften i sin helhet. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar debiteras du 50 procent av det återstående kontraktet och tjänsten kommer att löpa resten av den månadens faktureringsperiod. Kontraktet förnyas automatiskt på förnyelsedatumet försåvitt du inte säger upp avtalet. Vi meddelar dig alltid i förväg när din prenumeration förnyas och ifall priserna förändras, och du har möjlighet att avsluta din prenumeration i enlighet med dessa villkor. Outnyttjade nedladdningar från en månadskvot enligt årsplanen ackumuleras och överförs i upp till 12 faktureringsperioder i följd enbart om du har förnyat prenumerationen på Adobe Stock utan att låta den förfalla och utan att ändra den till en billigare prenumeration. Outnyttjade nedladdningar (A) har ett tak på max tolv gånger månadskvoten och (B) upphör automatiskt 12 rullande faktureringsperioder efter det datum då de först avsattes. När prenumerationen upphör går du miste om alla eventuella outnyttjade nedladdningar.
* I vissa länder kan du endast säga upp din prenumeration genom att kontakta Kundtjänsten, en lista över dessa länder finns här.
Årsplan, betalas månadsvis, utan förlängning
Planen berättigar enbart till Standard-licenser. Tjänsten börjar så snart den initiala betalningen har bearbetats. Du debiteras den taxa som fastställts ovan, plus moms, varje månad under årskontraktets giltighetstid. Om momsen ändras under året kommer priset inklusive moms att ändras i enlighet med detta. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till Sidan för kontohantering* eller genom att kontakta Kundtjänst i den region där du bor. Om du säger upp din prenumeration inom 14 dagar efter den ursprungliga beställningen återbetalas avgiften i sin helhet. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar debiteras du 50 procent av det återstående kontraktet och tjänsten kommer att löpa resten av den månadens faktureringsperiod. Kontraktet förnyas automatiskt på förnyelsedatumet försåvitt du inte säger upp avtalet. Vi meddelar dig alltid i förväg när din prenumeration förnyas och ifall priserna förändras, och du har möjlighet att avsluta din prenumeration i enlighet med dessa villkor. Outnyttjade nedladdningar från en månadskvot enligt årsplanen överförs inte till följande månad och upphör automatiskt efter en faktureringsperiod. När prenumerationen upphör går du miste om alla eventuella outnyttjade nedladdningar.
* I vissa länder kan du endast säga upp din prenumeration genom att kontakta Kundtjänsten, en lista över dessa länder finns här.
Årsplan, förbetald, med förlängning
Planen berättigar enbart till Standard-licenser. Tjänsten börjar så snart betalningen har bearbetats. Du debiteras den årstaxa som fastställts ovan i form av en klumpsumma plus moms. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till Sidan för kontohantering* eller genom att kontakta Kundtjänst i den region där du bor. Om du säger upp din prenumeration inom 14 dagar efter den ursprungliga beställningen återbetalas avgiften i sin helhet. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar är betalningen icke-återbetalningsbar och tjänsten kommer att löpa resten av avtalsperioden. Kontraktet förnyas automatiskt på förnyelsedatumet försåvitt du inte säger upp avtalet. Vi meddelar dig alltid i förväg när din prenumeration förnyas och ifall priserna förändras, och du har möjlighet att avsluta din prenumeration i enlighet med dessa villkor. Outnyttjade nedladdningar från en månadskvot enligt årsplanen ackumuleras och överförs i upp till 12 faktureringsperioder i följd enbart om du har förnyat prenumerationen på Adobe Stock utan att låta den förfalla och utan att ändra den till en billigare prenumeration. Outnyttjade nedladdningar (A) har ett tak på max tolv gånger månadskvoten och (B) upphör automatiskt 12 rullande faktureringsperioder efter det datum då de först avsattes. När prenumerationen upphör går du miste om alla eventuella outnyttjade nedladdningar.
* I vissa länder kan du endast säga upp din prenumeration genom att kontakta Kundtjänsten, en lista över dessa länder finns här.
Årsplan, förbetald, utan förlängning
Planen berättigar enbart till Standard-licenser. Tjänsten börjar så snart den initiala betalningen har bearbetats. Du debiteras den taxa som fastställts ovan i form av en klumpsumma plus moms. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till Sidan för kontohantering* eller genom att kontakta Kundtjänst i den region där du bor. Om du säger upp din prenumeration inom 14 dagar efter den ursprungliga beställningen återbetalas avgiften i sin helhet. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar är betalningen icke-återbetalningsbar och tjänsten kommer att löpa resten av avtalsperioden. Kontraktet förnyas automatiskt på förnyelsedatumet försåvitt du inte säger upp avtalet. Vi meddelar dig alltid i förväg när din prenumeration förnyas och ifall priserna förändras, och du har möjlighet att avsluta din prenumeration i enlighet med dessa villkor. Outnyttjade nedladdningar från en månadskvot enligt årsplanen överförs inte till följande månad och upphör automatiskt efter en faktureringsperiod. När prenumerationen upphör går du miste om alla eventuella outnyttjade nedladdningar.
* I vissa länder kan du endast säga upp din prenumeration genom att kontakta Kundtjänsten, en lista över dessa länder finns här.