Vyťažte zo všetkých svojich fotografií, videí a spomienok maximum.

Ktorý produkt Elements je pre vás najvhodnejší?  Porovnať ›

Zachyťte okamih. Fotografie a videá zdokonaľujte potom.

Čo je skupina produktov Elements? Ide o výkonný a jednoduchý softvér, vďaka ktorému je vytváranie úžasných fotografií a videí skutočne zábavné. Upravujte, vylepšujte, zdieľajte a usporadúvajte v okamihu a získajte podrobnú pomoc, keď budete chcieť skúsiť niečo nové.


   
Plán Creative Cloud na prácu s fotografiami

 

 
 
* Tento produkt sa môže integrovaÅ¥ s určitými online službami hosÅ¥ovanými spoločnosÅ¥ou Adobe alebo treÅ¥ou stranou („online služby“), prípadne môže k týmto službám umožňovaÅ¥ prístup. Online služby sú dostupné iba pre používateľov vo veku minimálne 13 rokov a vyžadujú vyjadrenie súhlasu s dodatočnými podmienkami používania a so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Adobe (navÅ¡tívte lokalitu www.adobe.com/go/terms_sk ). Online služby nie sú dostupné vo vÅ¡etkých krajinách alebo jazykoch, môžu vyžadovaÅ¥ registráciu používateľa a môžu byÅ¥ bez predoÅ¡lého upozornenia čiastočne či úplne zruÅ¡ené alebo zmenené. Môžu sa na ne vzÅ¥ahovaÅ¥ ďalÅ¡ie poplatky alebo predplatné.
Medzi podporované kamery s rozlíšením 4k patria kamery v zariadeniach GoProHero 4 Black, Sony XperiaZ3V, SONY FDR-AX100 4K HANDYCAM, Panasonic DMC-GH4 (MP4 a MOV), Motorola Moto X (2014) a Xiaomi Mi4.