Acrobat Sign, Acrobat и Creative Cloud добавят мощни нови възможности към Microsoft Teams

икона на работен процес

Уеб семинар на запис  |  Безплатно


Сътрудничеството е структурата на модерното работно място, а Microsoft Teams е изборът на инструмент. Нови и актуализирани интеграции с решения за електронни подписи, работни процеси на документи и креативни приложения подсилват въздействието на Teams при насърчаване на бизнес резултатите.

Присъединете се към нас, за да научите относно Adobe и Microsoft Teams:

  • Гледайте как показваме ключови възможности, случаи на използване и кратка демонстрация
  • Вижте как електронните подписи подобряват вашите работни процеси с документи и клиентското изживяване
  • Научете как вашите членове на екип могат да си сътрудничат върху документи и креативни активи
  • Преглед на новата възможност за подписване на живо и интеграцията на Adobe Acrobat

Говорители

Garrett Schwartz
, продуктов маркетинг мениджър, Adobe Document Cloud

Michael Point
, главен мениджър на маркетинг на технически продукти, Adobe Digital Media

Попълнете формуляра, за да гледате уеб семинара на запис.