По-добри заедно: Acrobat Sign + Microsoft Dynamics 365

икона на работен процес

На запис | Безплатно


Обобщение

С помощта на нови и актуализирани интеграции с Dynamics 365 Sales, Customer Service и Field Service, Acrobat Sign позволява на екипа ускоряване на цикъла на продажби и подобряване на работните процеси за документи, които включват клиенти и полеви работници.

Гледайте уеб семинара на запис, за да научите относно Adobe и Microsoft Dynamics 365:

  • Вижте как електронните подписи подобряват вашите работни процеси с документи и клиентското изживяване
  • Гледайте как новите възможности отключват нови случаи на използване в здравеопазването и личното подписване
  • Научете как да създавате и изпращате договори, готови за подписи от Dynamics 365
  • Гледайте проследяване в реално време и състояние на договорите в другите ви приложения на Microsoft 365

 

Говорители

Garrett Schwartz
, продуктов маркетинг мениджър, Adobe Document Cloud
 
Michael Point
, ръководител на технически маркетинг и информационно-разяснителна дейност, Adobe

Kranthi Basu
, софтуерен инженер, Microsoft

Попълнете формуляра, за да гледате уеб семинара на запис.