Правна информация и ресурси

Намерете цялата информация, от която се нуждаете относно законовите си права за употреба на продуктите и услугите на Adobe, както и относно нашите практики за поверителност.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензи и условия за употреба

 

Услуги
Намерете правила и условия за онлайн услугите на Adobe, като например Creative Cloud и Acrobat.com.
Софтуер
Намерете потребителски споразумения и условия за Acrobat, Photoshop и друг софтуер на Adobe.
Мобилни приложения
Изтеглете потребителски споразумения за Adobe Photoshop Touch, Flash Player, Acrobat Reader и други мобилни продукти и среди за изпълнение.
Шрифтове
Намерете потребителски споразумения за шрифтове и печатарски продукти на Adobe.
Сървърни продукти
Намерете потребителски споразумения за сървърни продукти на Adobe.
Контакти на поддръжката
Вижте правилата и условията на плановете за поддръжка на Adobe. Имате въпроси относно изтеглянето и инсталирането на продукти?
Научете повече ›

 

 

Разрешения и съвместимост

Авторски права, търговски марки и разрешения
Получете насоки и разрешения за използване на търговски марки, изображения, икони и уеб емблеми на Adobe.
 
 
Насоки за съвместимост
Намерете нашите насоки за съвместимост за износ на продукти, корпоративно лицензиране и правоприлагане.
 

Център за поверителност

Получете информация за общи теми, отнасящи се до поверителността,
и управлявайте вашите настройки за поверителност.

 

Репутация за етика.

Няколко поредни години Adobe e призната за една от най-етичните фирми от Ethisphere.com.  
Научете повече ›

 

Правила и условия за Value Incentive Plan (VIP) на Adobe

Получете информация относно условията на програмата за закупуване VIP на Adobe.
 
 

 

Без повече правна терминология.

Опростихме цялата ни правна документация и сега искаме да помогнем на други правни отдели също да намалят жаргона.