Правна информация и ресурси

Намерете цялата информация, от която се нуждаете относно законовите си права за употреба на продуктите и услугите на Adobe, както и относно нашите практики за поверителност.

Лицензи и условия за използване

 

Услуги

Намерете правила и условия за онлайн услугите на Adobe, като например Creative Cloud и Acrobat.com.

Научете повече ›

Софтуер

Намерете потребителски споразумения и условия за Acrobat, Photoshop и друг софтуер на Adobe.

Научете повече ›

Мобилни приложения

Изтеглете потребителски споразумения за Adobe Photoshop Touch, Flash Player, Acrobat Reader и други мобилни продукти и среди за изпълнение.

Научете повече ›

Шрифтове

Намерете потребителски споразумения за шрифтове и печатарски продукти на Adobe.

Научете повече ›

Сървърни продукти

Намерете потребителски споразумения за сървърни продукти на Adobe.

Научете повече ›

Продукти и услуги на Experience Cloud

Вижте правилата и условията за продуктите и услугите на Experience Cloud.
Научете повече ›

Контакти на поддръжката

Вижте правилата и условията на плановете за поддръжка на Adobe. Имате въпроси относно изтеглянето на продукти и инсталацията?
Научете повече ›

 

Разрешения и съвместимост

Авторски права, търговски марки и разрешения

Получете насоки и разрешения за използване на търговски марки, изображения, икони и уеб емблеми на Adobe.

Научете повече ›

 

 

Насоки за съвместимост

Намерете нашите насоки за съвместимост за износ на продукти, корпоративно лицензиране и правоприлагане.

Научете повече ›

 

Център за поверителност

Получете информация за общи теми, отнасящи се до поверителността,
и управлявайте вашите настройки за поверителност.

Научете повече ›

Репутация за етика

Няколко поредни години Adobe e призната за една от най-етичните фирми от Ethisphere.com.  
Научете повече ›

Правила и условия за Value Incentive Plan (VIP) на Adobe

Получете информация относно условията на програмата за закупуване VIP на Adobe.

Научете повече ›

Без повече правна терминология

Опростихме цялата ни правна документация и сега искаме да помогнем на други правни отдели също да намалят жаргона.

Изтеглете нашето стилово ръководство ›