Právne informácie a prostriedky

Získajte všetky potrebné informácie týkajúce sa vašich zákonných práv na používanie produktov a služieb spoločnosti Adobe, ako aj informácie o našich metódach ochrany osobných údajov.

Licencie a podmienky používania

 

Služby

Pozrite si podmienky a požiadavky týkajúce sa online služieb spoločnosti Adobe, ako sú Creative Cloud a Acrobat.com.

Ďalšie informácie ›

Softvér

Získajte používateľské zmluvy a podmienky pre Acrobat, Photoshop a ďalší softvér značky Adobe.

Ďalšie informácie ›

Mobilné aplikácie

Získajte používateľské zmluvy pre Adobe Photoshop Touch, Flash Player, Acrobat Reader a ďalšie mobilné produkty a moduly runtime.

Ďalšie informácie ›

Serverové produkty

Pozrite si používateľské zmluvy pre serverové produkty spoločnosti Adobe.

Ďalšie informácie ›

Vyskúšajte produkty a služby Experience Cloud

Pozrite si zmluvné podmienky pre produkty a služby Experience Cloud.
Ďalšie informácie ›

Písma

Pozrite si používateľské zmluvy pre produkty súvisiace s písmom a tlačovými typmi spoločnosti Adobe.

Ďalšie informácie ›

Zmluvy o podpore

Pozrite si podmienky a požiadavky pre programy podpory spoločnosti Adobe. Máte otázky týkajúce sa sťahovaných súborov a inštalácie?
Ďalšie informácie ›

 

Povolenia a dodržiavanie predpisov

Autorské práva, ochranné známky a povolenia

Získajte pokyny a povolenia na používanie ochranných známok, obrázkov, ikon a webových log spoločnosti Adobe.

Ďalšie informácie ›

 

 

Pokyny na dodržiavanie predpisov

Pozrite si naše pravidlá na zaistenie súladu s predpismi pre exportované produkty, hromadné licencie a vymožiteľnosť práva.

Ďalšie informácie ›

 

Centrum ochrany osobných údajov

Získajte informácie o bežných témach ochrany osobných údajov
a upravte si svoje nastavenia ochrany osobných údajov.

Ďalšie informácie ›

Dobrá povesť a etické princípy

Na základe hodnotení inštitútu Ethispehre.com je spoločnosť Adobe už roky považovaná za jednu z firiem s najlepším etickým správaním na svete.  
Ďalšie informácie ›

Adobe Value Incentive Plan (VIP) – podmienky a požiadavky

Prečítajte si informácie o podmienkach nákupného programu VIP od spoločnosti Adobe

Ďalšie informácie ›

Už žiadny právnický žargón

Zjednodušili sme všetky naše právne dokumenty a teraz chceme pomôcť ostatným právnym oddeleniam, aby tiež obmedzili žargón.

Stiahnite si našu štylistickú príručku ›