Photoshop

Photoshop
 

настолен компютър
уеб среда
Photoshop


Photoshop Lightroom

настолен компютър
мобилно
web
Photoshop


Photoshop Express

мобилно

ОСНОВНО РЕДАКТИРАНЕ НА СНИМКИ

Изрязвайте, обръщайте и изправяйте изображения
Регулирайте светлината и цвета
Премахвайте нежелани обекти

РАЗШИРЕНО РЕДАКТИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СНИМКИ

Редактирайте RAW изображения
Направете подобрения на цветовете и регулирайте осветлението
Използвайте подобрени възможности за ретуширане
Премахвайте нежелани обекти с прецизност до най-малкия детайл
Запазете и приложете предварително зададени настройки към няколко снимки едновременно
Съхранявайте и организирайте пълната си библиотека със снимки
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТВОРЧЕСКИ ДИЗАЙН

Изрязвайте обекти и правете селекции
Комбинирайте изображения в нов творчески проект
Скицирайте и рисувайте
 
 
 
 

ТРАНСФОРМАЦИИ С ЕДНО ДОКОСВАНЕ

Добавяйте стикери, рамки и текст
Създавайте моментни колажи
Прилагайте предварително подготвени творчески ефекти или наслагвания