420% návratnost investic díky službě Acrobat Sign

pracovní postup – ikona

Webinář na vyžádání | Zdarma


Podívejte se, jak používáním elektronických podpisů pomocí služby Acrobat Sign můžete rychleji realizovat tržby a uvolnit cenné zdroje pro práci s vyšší hodnotou.

Společnost Adobe pověřila společnost Forrester Consulting provedením studie celkového ekonomického dopadu (TEI) služby Acrobat Sign na podniky při digitalizaci pracovních postupů.

Připojte se k přednášejícím, kterými jsou Sára Musto, senior konzultantka ve společnosti Forrester Consulting, a Craig Peasley, ředitel produktového marketingu společnosti Adobe, a sledujte, jak probírají metodiku TEI použitou společností Forrester a diskutují o výhodách, úsporách nákladů a potenciálním dopadu služby Acrobat Sign na vaše podnikání.

Podívejte se na tento webinář a zjistěte, jak služba Acrobat Sign pomáhá organizacím dosáhnout:

  • o 28 % kratší doby zpracování smluv,
  • úspor ve výši 6 USD na podepsaný dokument,
  • zefektivnění podnikových procesů v každém oddělení firmy,
  • větší efektivity a úspor času při podepisování důležitých dokumentů.
Vyplňte formulář a sledujte webinář na vyžádání