Đạt 420% ROI với Acrobat Sign

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Xem việc sử dụng chữ ký điện tử với Acrobat Sign có thể tăng doanh thu của bạn đồng thời giải phóng được tài nguyên quý giá để xử lý công việc có giá trị cao hơn như thế nào.

Adobe đã ủy quyền cho Forrester Consulting thực hiện một nghiên cứu về Tổng Tác động Kinh tế (TEI) để khám phá tác động có thể có của Acrobat Sign đối với các doanh nghiệp khi họ số hóa các quy trình.

Tham gia cùng các diễn giả khách mời là Sara Musto, Chuyên viên tư vấn cấp cao tại Forrester Consulting và Craig Peasley, Giám đốc tiếp thị sản phẩm tại Adobe, khi họ giải thích kỹ phương pháp luận của Forrester TEI và thảo luận về lợi ích, tiết kiệm chi phí và tác động có thể có của Acrobat Sign đối với doanh nghiệp của bạn.

Xem hội thảo trực tuyến này và khám phá xem làm thế nào Acrobat Sign giúp các tổ chức hiện thực được:

  • thời gian chu kỳ nhanh hơn 28%.
  • tiết kiệm $6 cho mỗi tài liệu đã ký.
  • Các quá trình làm việc được hợp lý hóa ở mọi bộ phận của doanh nghiệp.
  • Hiệu quả hơn và tiết kiệm thời gian hơn khi ký các tài liệu quan trọng.
Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.