MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA

Všichni zákazníci ze sektoru vzdělávání a neziskových organizací mají nárok na 25% slevu až na tři roky, pokud si zakoupí plán Creative Cloud pro vzdělávání prostřednictvím programu VIP (Value Incentive Plan). Zákazníci z oblasti vzdělávání využívající program hromadných licencí Adobe (CLP), kteří provedou upgrade na program VIP, mají nárok na kombinovanou slevu 55 %. Nabídka platí do 2. prosince 2016. Chcete-li využít tyto skvělé úspory, volejte na číslo 800 701472.

SMLUVNÍ PODMÍNKY

Po omezenou dobu (od 15. června 2015 do 2. prosince 2016) mohou CLP zákazníci v oblasti vzdělávání a z řad neziskových organizací při zakoupení služby Creative Cloud pro vzdělávání (licence na zařízení a licence na jméno, úplné nebo roční členství s jednou aplikací) prostřednictvím programu VIP získat slevu až 25 % .

Nabídka není k dispozici online. Při prvním nákupu licence VIP pro vzdělávání a v prvním roce obnovení mohou oprávněným zákazníci nakoupit na telefonním čísle 800 701472 nebo se obrátit na autorizovaného distribučního partnera a požádat o slevu platnou pro migraci. Společnost Adobe nestanoví ceny, které distribuční partneři účtují zákazníkům, a nezaručuje zákazníkům konkrétní slevy nebo ceny. Oprávněným zákazníkům určí skutečné licenční poplatky distribuční partner. Společnost Adobe neposkytuje žádné záruky, pokud jde o ceny nabízené distribučními partnery, pokud se zákazník rozhodne využít služeb jiného partnera.

Mohou být účtovány příslušné daně a poplatky. Na nabídku se mohou vztahovat další podmínky. Oprávněnými zákazníky nejsou obyvatelé nebo osoby ze zemí, na které je uvaleno embargo nebo které podléhají americkým nebo místním exportním omezením.