Měli jsme plné ruce práce

S aplikací Premiere Pro CC máte vždy přístup k novým funkcím, jakmile jsou vydány.

Premiere Pro CC

Export do formátu Apple ProRes v systému Windows

Zefektivněte produkci videa a zjednodušte výstup pomocí nových přednastavení exportu pro formát Apple ProRes, včetně formátů ProRes 4444 a ProRes 422 dostupných v systémech macOS a Windows 10.

Rozšířená podpora formátů

Importujte soubory HEIF zaznamenané na zařízeních se systémem iOS do aplikací Premiere Pro a Media Encoder v systému Mac OS 10.13 a vyšším nebo Windows 10 verze 1809 nebo vyšší.

Rychlejší dekódování záznamů ve formátu Canon Cinema RAW Light

Získejte vylepšené přehrávání na počítačích s vícejádrovými procesory a systémem Windows 10.

Podpora záznamů HDR ve formátu ProRes

Přesně importujte informace o barvách Rec202 a PG/HGL z médií HDR v kontejnerech ProRes.

Premiere Pro CC

Mobilní úpravy ve zcela nové aplikaci Premiere Rush

Rozšiřte svou platformu pro úpravu videa o Premiere Rush, zcela novou aplikaci pro všechna zařízení. Natáčejte, upravujte a publikujte videa na jakémkoli zařízení – od mobilních telefonů po počítač. Další úpravy můžete provádět v aplikaci Premiere Pro, kam můžete své dílo snadno odeslat.

Inteligentní čištění zvuku

Nové posuvníky na panelu Základy zvuku vám umožní okamžitě potlačit nebo odstranit hluk na pozadí nebo dozvuk.

Selektivní odstupňování barev

Nové inovativní nástroje Lumetri Color pro selektivní odstupňování barev vás zbaví nepřesností při úpravách křivky. Každá křivka má dvě osy se spárovanými hodnotami, což usnadňuje precizní vyladění barev.

Šablony pro pohyblivou infografiku řízené daty

Vytvářejte animované vizualizace přetažením tabulek do nových šablon pro pohyblivou infografiku. Jakékoli změny tabulek se automaticky projeví ve vaší infografice.

Komplexní podpora formátu VR 180

Vytvořte působivé video díky podpoře 180stupňové virtuální reality, včetně optimalizovaného načítání dat a efektů. Výsledné video publikujte ve formátu Google VR180 na YouTube nebo na jiných platformách.

Prostorové značky pro imerzivní média

Při kontrole médií v imerzivním prostředí Adobe nyní můžete efektivně využít náhlavní soupravu a vkládat do média prostorové značky, které následně využijete poté, co se přepnete do časové osy v počítači.

Vylepšení služby Adobe Stock

Vyhledávejte a organizujte filmové klipy a profesionálně navržené šablony pohyblivé grafiky ze služby Adobe Stock přímo na panelu Klíčová grafika.

Skupinové pozvánky pro službu Týmové projekty

Komunikujte efektivněji a odesílejte pozvánky skupinám a členům týmu z adresáře vašeho podniku – bez zadávání adres.

Správa zobrazení barev

Získejte přesné podání barev a zachovávejte věrnost barev ve vašem pracovním postupu, od Adobe After Effects až po Premiere Pro a na displejích splňujících standardy rec709, rec2020 a P3.

Vylepšení výkonu

Hardwarové kódování a dekódování videí ve formátech H264 a HEVC zvyšuje výkon na počítačích MacBook Pro. Vylepšené zpracování obrazu přináší responzivnější přehrávání, rychlejší vykreslování a vyšší výkon funkce Lumetri Color.

Rozšířená podpora formátů

Nyní jsou nově nativně podporovány formáty ARRI Alexa LF, Sony Venice v2 a formát HEIF (HEIC) používaný v iPhonu 8 a iPhonu X.

Vylepšení knihoven Creative Cloud

Nyní můžete přetahovat datové zdroje, jako jsou soubory aplikací Adobe Illustrator nebo Photoshop, do knihoven CC a mít snadno přístup k sekvencím aplikace Premiere Pro. Knihovny můžete sdílet s členy svého týmu nebo je můžete exportovat a uložit s projektem.

Australský standard skrytých titulků

Nově je podporován australský standard OP-42 pro skryté titulky.

Podpora různých jazyků pro klávesové zkratky

V nabídce rozvržení klávesových zkratek jsou nyní podporovány lokalizované jazyky.

Režim kina v imerzivním prostředí Adobe

Využívejte virtuální kino pro spolupráci s režiséry nebo producenty na 2D nebo imerzivním obsahu – nebo jejich kombinaci.

Premiere Pro CC

Rozdělení zobrazení pro lepší přehled

Rozdělte zobrazení monitoru programu vodorovně, svisle nebo zobrazte celé snímky vedle sebe, abyste porovnali snímek před a po barevném odstupňování.

Porovnání snímků a přizpůsobení barev

Porovnejte vzhled dvou různých snímků v sekvenci záběrů a jedním kliknutím přizpůsobte barvy při zachování pleťových tónů. Všechny provedené změny jsou viditelné a přístupné uživateli a lze s nimi v případě potřeby dále pracovat.

Zapnutí/vypnutí a zrušení efektu Lumetri Color

Snadno zapněte nebo vypněte aktivní barevný efekt Lumetri pro vybraný snímek přímo z panelu Lumetri Color a zrušte všechny výběry na panelu Lumetri Color pro libovolný snímek jediným kliknutím.

Automatické řízení dynamiky hudby

Hlasitost hudby se může automaticky snížit v případě, že je detekován dialog nebo zvukové efekty či další zvukové klipy. Tím se eliminuje potřeba ručního nastavení každého bodu v mixu.

Intuitivní prohlížeč šablon pohyblivé grafiky

Vylepšené prostředí pro prohlížení a správu vám umožní vyhledávat a prohlížet si náhledy šablon pohyblivé grafiky z místní složky šablon, knihoven Creative Cloud nebo služby Adobe Stock přímo z panelu Klíčová grafika a rychle tak najít vhodnou šablonu.

Lepší způsoby práce s šablonami pohyblivé grafiky

Díky vylepšenému rozhraní a novým ovládacím prvkům si nyní můžete snadněji přizpůsobit šablony pohyblivé grafiky vytvořené v aplikaci After Effects včetně úprav 2D polohy, natočení a měřítka prvků. Textové vrstvy v grafice můžete upravovat po kliknutí na vrstvu v monitoru programu.

Podpora přechodů pro tvary a textové vrstvy

Pomocí přechodů můžete vytvářet vizuálně poutavější grafiku. Na panelu Klíčová grafika klikněte na vzorník tvaru a potom vyberte typ výplně Plná, Lineární přechod nebo Kruhový přechod. Upravte úhel přechodu, zarážky barev a střední body přímo v monitoru programu.

Nahrazení klipu pro šablony pohyblivé grafiky

Chcete-li šablonu v časové ose nahradit aktualizovanou verzí z aplikace After Effects, jednoduše stiskněte klávesy „Alt“ a „+“ a přetáhněte novou šablonu na stávající šablonu. Můžete si vybrat, zda chcete aktualizovat všechny instance příslušné šablony v projektu, nebo jen jednu instanci. Pokud je to možné, budou zachovány vaše úpravy šablony.

Přepínání animací pro grafické vrstvy na panelu Klíčová grafika

Animujte rychleji díky možnosti přepínání animací pro polohu, natočení, kotevní bod, měřítko a krytí pouhým kliknutím na ikony na panelu Klíčová grafika a následnou úpravou příslušné vlastnosti na panelu. Grafickou vrstvu můžete upravovat také přímo v monitoru programu. Při posouvání přehrávací hlavy se vámi provedené změny vlastnosti zaznamenají jako klíčové snímky.

Imerzivní monitor

Tento nový panel v imerzivním prostředí Adobe poskytuje plně sférické zobrazení záznamu a umožňuje otáčet aktuální pohled zobrazený v brýlích pro virtuální realitu.

Podpora platformy Windows Mixed Reality

Náhlavní soupravy a ovladače využívající platformu Windows Mixed Reality lze nyní používat v imerzivním prostředí Adobe v systému Windows. Uživatelé tak mohou k úpravám a kontrole 360°/VR obsahu využívat širší paletu dostupného hardwaru.

Vylepšená podpora služby Týmové projekty

Byl zjednodušen proces pozvání a vylepšeno sledování spolupracovníků, správa projektů, možnost zobrazení verzí projektů pouze pro čtení a další funkce.

Panel časového kódu

Prohlédněte si další možnosti zobrazení na panelu časového kódu a zobrazte si různé informace, jako jsou vstup/výstup, doba trvání, absolutní časový kód, zbývající časový kód a zdrojový časový kód.

Omezovač videa

Omezte obsah videa tak, aby splňoval specifikace vysílání (včetně standardů SMPTE a EBU). Efekt můžete použít na jednotlivé snímky pomocí panelu Lumetri Color, nebo přidáním výstupního efektu během exportu můžete omezit celou sekvenci.

Kopírování a vkládání sekvenčních značek

Kopírujte a vkládejte sekvenční značky s úplnou věrností při přesouvání jednoho nebo více klipů. Zachovány jsou všechny informace o značkách, jako jsou barva, poznámky, doba trvání a další.

Podpora nových formátů

Mezi nově podporované formáty patří camera RAW pro Sony X-OCB (Venice) a Canon Cinema RAW Light (C200).

Premiere Pro CC

Souběžná práce na více projektech

Otevírejte více projektů najednou a pracujte s nimi současně. Přecházejte mezi epizodami nebo scénami, které jsou uspořádány jako samostatné projekty. Upravujte a kopírujte části jednoho projektu do jiného a provádějte další úpravy.
Jak to funguje ›

Sdílené projekty s funkcí uzamknutí

Týmy ve stejné budově mohou současně pracovat na jednom projektu. Díky spravovanému přístupu mohou uživatelé uzamknout projekty, které právě aktivně upravují, a udělit k nim ostatním uživatelům přístup pouze pro čtení.

Responzivní design – čas

Zachovejte integritu klíčových snímků v pohyblivé grafice, jako jsou úvodní a závěrečné animace, při změně celkové délky trvání.

Responzivní design – umístění

Připnuté grafické vrstvy se automaticky přizpůsobí změnám poměru stran nebo umístění v jiných vrstvách nebo samotném snímku videa.

Šablony pohyblivé grafiky ve službě Adobe Stock

Získejte profesionálně vytvořené šablony pro nadpisy, informační grafiku, upoutávky a závěrečné titulky, aniž byste opustili Premiere Pro. Prohledávejte službu Adobe Stock přímo v aplikaci z panelu Knihovny.

Úpravy imerzivního VR obsahu

Upravujte imerzivní virtuální realitu stejně, jako si ji prohlížíte – s nasazenými VR brýlemi, jako jsou HTC Vive nebo Oculus Rift. Prohlížejte si obsah, přehrávejte video tam a zpět, měňte orientaci – a přitom i nadále provádějte úpravy pomocí klávesnice.
Další informace ›

Úpravy imerzivního zvuku pro 360°/VR obsah

Upravujte 360°/VR obsah pomocí zvuku využívajícího orientaci a poté exportujte plně prostorový zvuk pro platformy podporující virtuální realitu, jak jsou YouTube a Facebook.
Další informace ›

Imerzivní efekty

Přidávejte efekty pro virtuální realitu do vašich 360° nebo VR videí bez nežádoucích zkreslení na pólech a bez artefaktů podél spojovacích linií. Mezi efekty patří VR rozostření, VR záře, VR zostření, VR odstranění šumu a VR chromatická aberace.

Imerzivní přechody

Přidávejte upravitelné přechody do 360°/VR videí bez nežádoucích zkreslení na pólech a bez artefaktů podél spojovacích linií. Přechody pro pohyb zahrnují vymazání clonou, přiblížení Mobius, sférická rozostření a vymazání přechodem. Stylistické přechody zahrnují náhodné bloky, světelné paprsky, světelné přepaly a přepaly chroma.

Titulky a grafika pro imerzivní videa

Okamžité úpravy grafiky, textu, obrázků nebo jiných videoklipů pro správný vzhled ve 360° videu.

Otočné sférické zobrazení VR

Tato funkce vám umožňuje snadno upravovat a otáčet vaše 360° záběry, vyrovnávat čáry horizontu, zarovnávat úhly pohledu a provádět další úpravy.

Vylepšení pracovních postupů v panelu Klíčová grafika

Přímo pracujte s více grafickými vrstvami současně. Zobrazujte náhled a vybírejte oblíbené položky v nabídce písem. Nově jsou také podporovány rolující titulky.

Podpora nových formátů

Mezi podporované formáty nyní patří i Sony X-OCN (RAW pro Sony F55) a soubory WAV větší než 4 GB.

Regionální normy pro skryté titulky

Byla přidána podpora pro skryté titulky EBU.

Podpora aktualizací ve službě Týmové projekty

Zkontrolujte, kdy došlo k automatickému uložení projektu, nebo se snadno vraťte k předchozí automaticky uložené verzi. Vylepšená oznámení a přehlednější historie verzí pomáhají všem členům týmu udržet si přehled o projektu.

Vylepšení rozhraní Začínáme pro začátečníky

Při prvním otevření aplikace můžete využít prohlídku o šesti krocích, která vám pomůže rychle se zorientovat ve způsobu práce v Premiere Pro.

Optimalizovaná podpora Lumetri pro vzhledy kamery

Na panelu Lumetri Color máte přístup ke vzhledům kamery ARRI Amira a můžete je z něj přímo implementovat.

Šablony pohyblivé grafiky aplikace After Effects bez instalace aplikace

Pracujte se šablonami pohyblivé grafiky vytvořenými v aplikaci Adobe After Effects CC bez nutnosti instalace samotné aplikace.

A mnoho dalšího

Další vylepšení: Nové barvy popisků, možnost zavření více mezer najednou, obnovení původního stavu pracovní plochy dvojím kliknutím na táhlo pracovní plochy.
Zobrazit úplné poznámky k verzi ›

Premiere Pro CC (2017.1)

Panel Klíčová grafika

Na tomto panelu naleznete všechny ovládací prvky, které potřebujete k úpravám titulků, tvarů a šablon pohyblivé grafiky vytvořených v aplikacích Premiere Pro a After Effects. Navíc vám umožní snadno upravovat a měnit pořadí vrstev tvarů, textu a klipů.
Jak to funguje ›

Textový nástroj

Vytvářejte zcela nové titulky přímo v monitoru programu pomocí textového nástroje podobného nástrojům v aplikacích Adobe Photoshop a After Effects.

Šablony pohyblivé grafiky

Kompozice aplikace After Effects nyní můžete zabalit jako šablony pohyblivé grafiky, sdílet je pomocí knihoven Creative Cloud a pracovat s nimi v aplikaci Premiere Pro. Následně můžete změnit řadu proměnných, jako text, barvu, velikost, rozvržení nebo náladu, bez změny celkové estetiky. Můžete také vytvářet vlastní šablony s vrstvami textu, tvarů a klipů.
Jak to funguje ›

Panel Základy zvuku

Editoři nyní mohou pracovat se zvukem v profesionální kvalitě a nemusí přitom mít hudební znalosti. Panel Základy zvuku vám nabídne optimální parametry zvuku při navrhování klipu s hudbou, zvukovými efekty, dialogy nebo zvuky prostředí.
Jak to funguje ›

Publikování ve službě Adobe Stock

Vydělávejte na výhodných licenčních poplatcích za používání vašich videí a sdílejte svá díla ve službě Adobe Stock pomocí pracovních postupů pro publikování v aplikacích Premiere Pro a Adobe Media Encoder.
Jak to funguje ›

Vylepšená integrace s aplikací Audition

V aplikaci Premiere Pro jsou nyní k dispozici oblíbené efekty aplikace Adobe Audition, včetně efektu prostorové ozvěny, masteringu a rozšíření sterea. Odesílejte klíčové snímky, zvukové efekty a nastavení z panelu Základy zvuku v Premiere Pro do aplikace Audition bez vykreslování a získejte úplnou kompatibilitu mezi panely v těchto dvou aplikacích.

Vylepšené pracovní postupy pro virtuální realitu

Výstup plně prostorového zvuku pro platformy s podporou virtuální reality, jako je YouTube a Facebook.

Podpora hardwaru nové generace

Aplikace Premiere Pro nyní nativně podporuje zařízení Microsoft Surface Dial a také panel Touch Bar na počítačích MacBook Pro.

Funkce Dynamic Link pro službu Týmové projekty

Služba Týmové projekty nyní podporuje funkci Dynamic Link mezi aplikacemi Premiere Pro a After Effects. To umožňuje vynechat přechodné vykreslování a zrychlit tak iteraci.
Další informace ›

Podpora více nativních formátů

Nová podpora pro vysoký dynamický rozsah zahrnuje formáty HLG (Hybrid LOG Gamma).

A mnoho dalšího

Další vylepšení: Vylepšený výkon v rozlišení 4K/60p, lepší podpora rozhraní Apple Metal, náhled videozáznamů ze služby Stock v panelu Knihovny a mnoho dalšího.
Zobrazit úplné poznámky k verzi ›

Premiere Pro CC (2017)

Jednodušší spolupráce se službou Týmové projekty

Spolupracujte na sekvencích a kompozicích a sdílejte je v reálném čase ve službě Týmové projekty (Beta). Do aplikací Premiere Pro, After Effects a Prelude byly přidány nové funkce, například správa verzí nebo řešení konfliktů, které usnadňují týmovou spolupráci. K dispozici pro zákazníky využívající Creative Cloud pro týmy a Creative Cloud pro podniky.
Jak to funguje ›

Vylepšené titulky

Nové funkce titulků umožňují pracovat s textem, měnit dobu zobrazení a umístění a vytvářet zcela od začátku pevné i skryté titulky.

Vylepšení panelu Lumetri Color

Nové možnosti výběru barvy umožňují okamžitý výběr při práci se sekundárními barvami HSL. Navíc můžete pracovat se soubory HDR10 a využít lepší podporu pro metadata barevného prostoru.
Jak to funguje ›

Akcelerovaná funkce Dynamic Link

Rychlejší výkon omezuje přechodné vykreslování a zajišťuje vyšší kmitočet snímků během přehrávání.

Automatické rozpoznání VR

Premiere Pro automaticky rozpozná, zda je video v režimu virtuální reality monoskopické, stereoskopické vedle sebe nebo stereoskopické nad sebou a použije příslušné nastavení.

Publikování přímo na web Behance

Publikujte videa přímo do svého portfolia Behance a zbavte se potřeby samostatného exportu či nahrávání.

Funkce Dynamic Link s aplikací Character Animator

Eliminujte přechodné vykreslování a zrychlete výkon při práci s aplikacemi Adobe Character Animator CC (Beta), After Effects a Premiere Pro.
Jak to funguje ›

Vylepšení šablon s živým textem

Nový formát souborů umožňuje sdílení šablon s živým textem mezi aplikacemi Premiere Pro a After Effects bez nutnosti pořízení samostatné licence pro After Effects.

Nové rozhraní Začínáme

Nová úvodní obrazovka provede začátečníky různými možnostmi seznámení s aplikací, od zkoumání souhrnné videosekvence a sledování výukových lekcí po optimalizovanou šablonu pro rychlé zahájení projektu.

Synchronizace písem Typekit

Při práci s šablonami s živým textem není nutné hledat chybějící písma ručně. Tato písma jsou nyní automaticky synchronizována se službou Adobe Typekit a aktualizována.

Zvukové efekty Adobe Audition

Díky novým vysoce kvalitním zvukovým efektům v reálném čase můžete vytvářet lépe znějící výstup s vyšší věrností.

Mapování klávesových zkratek

Vizuální mapa umožňuje rychle vyhledat, nastavit a upravit klávesové zkratky.

Vyšší výkon

Vylepšená podpora rozhraní Apple Metal a dalších efektů GPU, včetně odsazení, výrazně zrychlí vaši práci.

Podpora více nativních formátů

Premiere Pro nyní podporuje ještě více formátů, včetně možností exportu ve formátech Native QT DNxHD / DNxHR a RED Helium.

A mnoho dalšího

Další vylepšení: Nové prvky uživatelského rozhraní, globální ztlumení zvukových efektů a další.
Zobrazit úplné poznámky k verzi ›

Premiere Pro CC (2015.3)

Odlehčené verze

Díky snadnému přepínání mezi formáty v nízkém a vysokém rozlišení můžete svou práci upravovat na jakémkoli zařízení, aniž byste ho přetížili.
Jak to funguje ›

Úpravy během importu

S úpravami prakticky jakéhokoli formátu můžete začít už ve chvíli, kdy se mediální obsah teprve nahrává na pozadí. Až bude hotovo, Premiere Pro přepne na zkopírovaný obsah a uvolní kameru.

Vylepšení výkonu a stability

Díky výchozí podpoře rozhraní Apple Metal a akcelerovanému kódování H264 v systému Windows pomocí hardwarové komprese Intel Quick Sync Video můžete aplikovat více efektů v reálném čase a snížit počet vypuštěných snímků.

Jednodušší práce s barvami

Díky sekundárním barvám HSL v nástrojích Lumetri Color můžete izolovat a dolaďovat barvy, vyvažovat bílou a provádět precizní úpravy odstínů. Aplikujte nové přednastavené vzhledy SpeedLooks jediným kliknutím.
Jak to funguje ›

Klávesové zkratky šetřící čas

Práci s úpravami vám urychlí klávesové zkratky pro navigaci v klíčových snímcích nebo pro přibližování a oddalování jednotlivých snímků na časové ose. Pomocí nového příkazu Odstranit efekty můžete rychle odebrat konkrétní efekt.

Podpora videa v režimu virtuální reality

Ve videorežimu virtuální reality se můžete pomocí nástrojů pro posouvání nebo naklonění podívat, jak bude výsledek vypadat z pohledu diváka.
Jak to funguje ›

Pevné titulky

Vytvářejte titulky, které vždy zůstanou na obrazovce. Uživatelé teď mají na výběr mezi pevnými a skrytými titulky a mohou si nastavit jejich písmo, barvu, velikost a umístění.
Jak to funguje ›

Nativní podpora pro formáty ve vysokém rozlišení

Průběžná podpora nejnovějších nativních souborových formátů se nově rozšířila o formát Red Weapon.

Rozšířená podpora jazyků

Přidávejte titulky ve více jazycích a nových nativních abecedách včetně arabštiny nebo hebrejštiny.

Publikování přímo na sociální sítě

Sdílejte videa přímo na populární sociální sítě, jako jsou YouTube, Facebook, Vimeo a nově i Twitter.
Jak to funguje ›

Lepší spolupráce s knihovnami

Spravujte zdroje uložené v knihovnách Creative Cloud určených jen pro čtení, odkud si je členové týmu budou moct otevřít, aniž by je mohli měnit nebo mazat.

Aktualizovaná pracovní plocha Knihovny

Díky nové pracovní ploše Knihovny a filtrovanému hledání ve službě teď najdete požadovaný obsah rychleji než kdy dřív. Přibyly i nové ikony pro snadné rozpoznání licencovaných zdrojů z Adobe Stock. U každého videa v knihovně uvidíte jeho délku, formát a odkaz na náhled.

A mnoho dalšího

Další vylepšení: Podpora povrchů pro řízení barev a lepší rozsahy barev Lumetri umožňující větší kontrolu nad jasem, vyšší rozlišení a monitorování barevného prostoru Rec. 2020.
Zobrazit úplné poznámky k verzi ›

Premiere Pro CC (2015.1)

Dotykové ovládání a gesta

Na tabletu Microsoft Surface Pro, jiných tabletech s Windows nebo trackpadech Apple teď můžete provádět více různých úprav. Vylepšujte klipy, označujte vstupy a výstupy, přetahujte klipy na časovou osu a využívejte další možnosti.
Jak to funguje ›

Nová podpora videa ve službě Adobe Stock

Vyberte si z více než milionu videoklipů s royalty-free licencí a používejte je ve svých projektech Premiere Pro. Uložte si klip do své knihovny Creative Cloud a můžete ho hned přenést na časovou osu.

Vysoce kvalitní HDR videa

Udržte krok se stále se měnícími postupy pro práci s barvami. Premiere Pro zavádí výchozí podporu technologie HDR (High Dynamic Range), takže můžete pracovat s videi, která mají bohaté detaily i ve světlech a stínech. Nové rozsahy HDR a ovládací prvky Lumetri vám umožní provádět precizní úpravy.

Vylepšení knihoven Creative Cloud

Vyhledávání obsahu v knihovnách i službě Adobe Stock je teď rychlejší.
Jak to funguje ›

Rychlejší mapování času a převod frekvence

Vytvářejte úžasné zpomalené záběry či jiné změny rychlosti a převádějte frekvenci snímků kvalitněji díky hardwarové akceleraci optického toku a technologii odhadování obrazových bodů.

Ještě víc nativně podporovaných Ultra HD formátů

Premiere Pro, lídr na poli podpory různých formátů, nově nabízí i podporu formátů DNxHR, HEVC (H265) a OpenEXR pro úpravy a export médií s rozlišením 4K a HDR.

Rozšířená podpora cizojazyčných titulků

Vytvářejte titulky ve více nativních abecedách včetně hindštiny, tamilštiny, pandžábštiny a dalších.

A mnoho dalšího

Další vylepšení: Hardwarová akcelerace efektu Transformace, vylepšené pracovní postupy sloučených klipů a mřížka v křivkách na panelu Lumetri Color.
Další informace ›

Premiere Pro CC (2015)

Vyhledání dokonalých obrázků ve službě Adobe Stock

Ušetřete čas při vyhledávání, licencování a správě obrázků a grafiky s royalty-free licencemi – to vše díky integraci aplikace Premiere Pro CC s novou službou Adobe Stock. Po uložení obrázku do knihoven Creative Cloud je obrázek hned k dispozici pro použití ve vašich videích a ostatních kreativních projektech.
Jak to funguje ›

Snazší práce s barvami na panelu Lumetri Color

Upravte barvu a světlo pomocí integrovaných nástrojů, které kombinují technologie Adobe SpeedGrade CC a Lightroom CC. Aplikujte vše od jednoduchých korekcí barvy až ke komplexním vzhledům Lumetri pomocí intuitivních posuvníků a ovládacích prvků, a odesílejte projekty do aplikace SpeedGrade pomocí funkce Direct Link, pokud je chcete dále zdokonalovat.
Jak to funguje ›

Plynulé přechody mezi zvukovými částmi u mluvících postav

Odeberte nehezké přeskakování mezi zvukovými částmi během interview dvou mluvících osob. Přechod Morph Cut využívá sledování tváře a interpolaci snímků využívající technologii Adobe Sensei k vytvoření plynulých přechodů – již není nutné používat prostřihy.
Jak to funguje ›

Vaše datové zdroje dostupné odkudkoli

Díky knihovnám Creative Cloud, které jsou dostupné v Premiere Pro, After Effects a dalších počítačových a mobilních aplikacích Creative Cloud, budete mít vždy přístup ke svým vzhledům, grafice a souborům ze služby Adobe Stock. Sdílejte datové zdroje mezi projekty, členy týmu a napříč aplikacemi Adobe – ať jste kdekoliv.
Jak to funguje ›

Hlubší integrace aplikace Premiere Clip

Jednoduše převádějte a otevírejte projekty, které vytvoříte v mobilní aplikaci Premiere Clip. Všechny úpravy, hudební úseky a vzhledy se objeví přímo v časové ose aplikace Premiere Pro.
Jak to funguje ›

Automatická úprava doby trvání videa

Jednoduše upravte délku videa podle specifických požadavků. Časový tuner v aplikaci Adobe Media Encoder automaticky přidá nebo odebere snímky při změnách scény, během tichých zvukových pasáží a v sekcích se statickými snímky nebo nízkou vizuální aktivitou.
Jak to funguje ›

Optimalizované pracovní plochy

Přepínejte mezi pracovními plochami optimalizovanými tak, aby vám pomáhaly spravovat sady nástrojů pro úlohy, které musíte zpracovat – nebo vytvořte vlastní verze. Přecházejte mezi pracovními plochami na dotykových zařízeních klepnutím.

Mimořádně rychlá doba odezvy na externích displejích

Vylepšený výkon nástroje Adobe Mercury Transmit urychluje dobu odezvy a zvyšuje spolehlivost přehrávání na externích displejích s vysokým rozlišením.

Převod skrytých titulků na titulky

Vypalte skryté titulky jako titulky pomocí dodaného nástroje Adobe Media Encoder.

Podpora pro více nativních formátů

Získejte nativní podporu formátů Canon XF-AVC a Panasonic 4K444. Aplikace Premiere Pro je nejlepší ve svém oboru, pokud jde o podporu nativního formátu.
Zobrazit všechny nativně podporované formáty ›

Lepší možnosti úprav dotykem

Editoři používající hybridní zařízení nyní mohou pohybovat klipy na časové ose, posouvat přehrávací hlavu a upravovat barevné parametry přímo dotykem na obrazovku.

Jednodušší práce se zvukem

Pracujte ještě efektivněji díky rychlejší konfiguraci nahrávání hlasového komentáře, jednoduššímu mapování zvukových kanálů, vylepšenému vícekanálovému exportu, možnosti odesílat video do aplikace Adobe Audition CC pomocí funkce Dynamic Link a konzistentnějšímu nastavení hardwaru.

A mnoho dalšího

Další vylepšení: Nový kompozitní náhled přístupný během oříznutí, jednoduché klávesové zkratky jako možnost úprav aktivních textových hodnot posunutím nahoru nebo dolů pomocí kláves se šipkami, nová funkce exportu AAF a další možnosti.
Další informace ›

Premiere Pro CC (2014.1)

Vyhledávací koše

Vytvářejte koše médií na základě kritérií vyhledávání metadat projektu. Vyhledávací koše se automaticky aktualizují při přidání relevantního obsahu do projektu.

Konsolidace a překódování

Konsolidujte obsah přesunutím všech relevantních souborů v projektu nebo sekvenci podle definovaných předvoleb. Převeďte soubory do jednoho kodeku pro potřeby předání ostatním týmům a do jiných systémů nebo pro účely archivace – a zachovejte možnost projekt znovu později upravit.
Jak to funguje ›

Práce s více projekty najednou

Prohlížejte si média a sekvence z ostatních projektů a importujte je přímo do aktuálního projektu. Upravujte nebo znovu používejte klipy, střihy a přechody z předchozích projektů. Procházejte ostatní projekty na tolika panelech prohlížeče médií, na kolika chcete.
Jak to funguje ›

Podpora přechodného kodeku GoPro CineForm

Kódujte nebo dekódujte média ve formátu GoPro CineForm, čímž získáte možnost efektivně pracovat na úpravách obsahu s rozlišením 4K a vyšším a získejte podporu pro inteligentní vykreslení.
Jak to funguje ›

Vylepšené uživatelské rozhraní s podporou HiDPI

Zjednodušené moderní uživatelské rozhraní se zaměřuje na váš obsah a zajišťuje konzistentnější možnosti práce na různých zařízení včetně displejů HiDPI ve Windows 8.1.

Zobrazení časové osy správce zdrojů

Otevřený správce zdrojů vytváří sekvence na časové ose, takže do svého aktuálního projektu můžete snadno přenášet klipy, efekty a střihy z ostatních projektů.

Přehrávání optimalizované pro GPU

Získejte plynulý výkon při přehrávání díky použití filtru debayer záznamů Phantom Cine a Canon RAW optimalizovaného pro GPU a pracujte rychleji díky vylepšenému výkonu při maskování a sledování.

Vylepšený export AAF do systémů DAW

Robustnější program AAF Exporter zajišťuje plynulejší pracovní postupy mezi systémy Premiere Pro a DAW.

Vykreslování a nahrazování v kompozicích After Effects

Zrychlete přehrávání sekvencí s velkým množstvím vizuálních efektů tím, že tyto kompozice After Effects necháte vykreslit do sloučených videoklipů. Funkce Dynamic Link zajišťuje, že se můžete v případě potřeby vrátit k původním kompozicím.

Vylepšené maskování a sledování

Upravte proměnlivé prolnutí masky přímo v monitoru programu. Pomocí nového nástroje Mnohoúhelníkové pero můžete vytvářet složité tvary masky kolem obsahu a jediním kliknutím převést jakýkoli ovládací bod masky na ovládací bod Bézierovy křivky.

Vylepšené vyhledávání na časové ose

Vyhledávejte a vybírejte klipy v sekvenci na základě konkrétních kritérií, jako je název klipu nebo popisek značky.

Automatická aktualizace názvů a popisků klipů

Názvy klipů a barvy popisků se nyní aktualizují automaticky. Navíc se změny provedené v klipu na panelu Projekt rozšíří do všech instancí použitých v sekvencích a naopak.

Vylepšený pracovní postup odeslání do aplikace Audition

Když nyní odešlete klip k úpravám do aplikace Adobe Audition CC, vykreslená kopie se automaticky uloží vedle původního souboru na disk, což výrazně usnadňuje správu médií.

Vylepšené efekty předlohy

Nové indikátory časové osy ukazují, zda byl u klipu v sekvenci použit efekt předlohy. Ovládací panel Efekty umožňuje se jednoduše vrátit zpět k efektu předlohy a upravit ho.

Premiere Pro CC (2014)

Šablony se živým textem

Text můžete upravit v kompozicích aplikace After Effects, aniž byste museli přepínat z aplikace Premiere Pro. (Vyžaduje aplikaci After Effects ve verzi 2014.)
Jak to funguje ›

Maskování a sledování

Vytvářejte prolnuté masky, které zakryjí nebo zvýrazní objekty tím, že budou následovat jejich pohyb v různých snímcích. Masky můžete odeslat do aplikace After Effects pomocí funkce Dynamic Link, a mít tak k dispozici přístup k pokročilejším funkcím sledování.
Jak to funguje ›

Efekty předlohy

Když použijete efekty předlohy, změny se odrazí v každé části klipu v sekvenci.
Jak to funguje ›

Zvýšená grafická výkonnost v modulu Mercury Playback Engine

Pracujte rychleji díky vylepšení pracovních postupů standardu OpenCL, filtru debayer grafického procesoru pro média RED a nové podpoře pro Intel Iris.

Rychlejší proces úprav

Lepší zpracování velkých projektů a rychlejší řazení a vyhledávání v panelu Projekt. Řada nových funkcí pro úpravu, které jsou odpovědí na hlavní požadavky zákazníků, například zjišťování, zda je snímek součástí sekvence, a posun klíčového zvukového snímku.

Nové výstupní formáty

Export do standardního formátu AS11 pro vysílání a formátu DCP (Digital Cinema Package) pro kina. Oba formáty obsahují přidružená metadata. Můžete také exportovat stereofonní zvuk do formátu Dolby Digital a Dolby Digital Plus.

Integrace písem Typekit

Procházejte písma ve službě Adobe Typekit v hlavní nabídce a stáhněte si je pro své projekty.
Jak to funguje ›

Automatické ukládání do služby Creative Cloud

Automaticky zálohujte svoje projekty Premiere Pro do služby Adobe Creative Cloud.

Podpora nových nativních formátů

Získejte integrovanou podporu pro kameru ARRI AMIRA s příslušnými vyhledávacími tabulkami barev, které se použijí při importu jako předloha. Získejte také nativní podporu pro formáty Sony SStP a Canon RAW a vylepšenou podporu pro formát CinemaDNG.
Jak to funguje ›

Zjednodušený záznam komentáře

Na panelu Časová osa máte přístup k nastavení zvukového vstupu, předvolbám pro nahrávání a sledování signálu. Po nastavení můžete komentář nahrávat přímo v časové ose jedním kliknutím.

Zachování výšky

Výšku zvuku můžete zachovat při přesouvání nebo přehrávání při vyšších i nižších rychlostech, takže snadno uslyšíte hlasové a hudební úseky, které hledáte.

A mnoho dalšího

Další vylepšení: Příkaz pro zjištění, zda je snímek součástí sekvence; nástroj pro zpětný výběr stopy; vylepšená podpora hledání na panelu projektu a časů řazení a další funkce.
Zobrazit úplné poznámky k verzi ›

Premiere Pro CC (7.2)

Vylepšení záznamu komentáře

Nový pracovní postup při nahrávání komentářů vám umožňuje nastavit a nahrát komentáře na zvukovou stopu přímo z časové osy bez nutnosti míchat zvukové stopy.

Více panelů prohlížeče mediálních souborů

Najednou může být otevřeno více panelů prohlížeče mediálních souborů, takže můžete procházet zároveň více projektů nebo umístění.

Přepis výběru klipu

Výběr klipu potlačí sledování stopy u více příkazů úprav, jako je odpovídající snímek, označení klipu, zvednutí/extrakce, přidání úpravy aj.
Jak to funguje ›

Vylepšení vícekamerového zobrazení jedné kamery

V monitorech zdroje a programu je ve vícekamerovém zobrazení zobrazena pouze jedna kamera.

Přetažení sekvence

Sekvenci lze vytvořit přetažením média na prázdný panel časové osy.

Začátek/konec odstranění s posunutím

Příkaz odstranění s posunutím lze použít s rozsahem začátku a konce nastaveným v sekvenci.

Výstup Dolby E

Mercury Transmit dokáže vytvořit stream Dolby E pro externí hardwarové dekódování zvuku.

Vylepšení inteligentního vykreslování

Soubory AVCi100 .mov lze inteligentně vykreslovat do souborů AVCi100 zabalených do formátu MXF.

Aktivní zdroj pro vícekamerové zobrazení

Název klipu aktivního zdroje se zobrazí na vícekamerových klipech použitých v sekvenci.

Nový projekt ze sekvence

Pokud na panelu projektu vyberete jednu nebo více sekvencí, lze z nich vytvořit nový projekt kliknutím na Soubor > Export > Výběr jako projekt aplikace Premiere Pro.

Export značek s miniaturami

Značky se dají exportovat z jakéhokoli datového zdroje nebo sekvence do souboru ve formátu CSV nebo HTML s miniaturami.

Vylepšení značek klipu

Značky klipu můžete přidat do vybraných klipů na časové ose, aniž byste je museli nahrávat do správce zdrojů.

Přednastavení pro přepnutý zvuk u vícekamerového zobrazení

Vícekamerové sekvence lze vytvořit s vlastním přednastavením pro přepnutý zvuk.

A mnoho dalšího

Další vylepšení: Podpora nových grafických karet, vylepšený výkon OpenCL a Ultra HD, vylepšená podpora AVC-Ultra, vylepšení exportu OMF a mnoho dalšího.
Zobrazit úplné poznámky k verzi ›

Premiere Pro CC (7.1)

Zjednodušené úpravy

Nové a vylepšené funkce úprav vám umožní držet krok s neustále se měnícími požadavky trhu s videem. Pracujte rychleji díky překrytí monitoru, které na první pohled poskytuje klíčové informace, vylepšeným úpravám záznamu z více kamer a dalším funkcím.

Rozšířená podpora nativních formátů

Pracujte s úžasným obsahem ve formátech 4K, 5K, 6K, Pro Res, DNxHD a RAW bez starostí a zdržování s překódováváním nebo přebalováním.

Přímý odkaz na SpeedGrade

Otevírejte projekty aplikace Premiere Pro v nástroji SpeedGrade, upravte stupňování barev a odešlete projekt k dalším úpravám zpět do aplikace Premiere Pro s opravenými barvami a aplikovanými vzhledy.
Jak to funguje ›

Vylepšená funkce Vytvořit odkaz a najít

Nastavení sekvencí lze nyní upravovat, když povolíte možnost používat funkci Vytvořit odkaz a najít, kterou se připojíte zpět k médiu v plném rozlišení online, i když jste původně stříhali s verzemi, které byly náhledy.
Jak to funguje ›

Nové možnosti pro efekt Název klipu

Efekt Název klipu teď nabízí různé možnosti označování a zobrazování klipů. Výběrem jedné z těchto možností můžete zobrazit název sekvence, název projektu nebo název souboru: Název položky sekvence, Název položky projektu, Název souboru.

Vylepšení efektu Časový kód

Efekt Časový kód automaticky přiřadí parametr Zobrazení času (nebo časovou základnu) ke zdrojovému klipu.

Přidání přechodů zkopírováním a vložením

Přechod můžete do více bodů úprav v sekvenci přidat rychle jeho zkopírováním a vložením. Tato funkce je užitečná, pokud jste změnili výchozí nastavení přechodu a chcete znovu použít upravený přechod.

Jednotlivá tlačítka resetování pro parametry efektu

Konkrétní hodnoty parametrů efektu můžete nyní resetovat, aniž byste resetovali jiné hodnoty parametrů.

Zobrazení metadat v překrytích monitoru

V Premiere Pro si můžete zobrazovat zvolená metadata jako překrytí v monitoru programu nebo správci zdrojů.

Vylepšení skrytých titulků

Nově byla přidána podpora titulků v médiích ve formátu MXF a kódování v titulkovacích standardech CEA-708.
Jak to funguje ›

Vylepšení práce s více kamerami

Vylepšené pracovní postupy při práci s více kamerami vám umožňují zobrazení změn ve výstupu kompozice v zobrazení úprav záběrů z více kamer. Editoři mohou snadno zapínat nebo vypínat úhly a měnit jejich uspořádání.
Jak to funguje ›

Podpora nových formátů kamer

Byla přidána podpora nových nativních formátů CinemaDNG, Sony RAW, Phantom Cine, Canon RAW, vylepšeného formátu MJPG z kamery Canon 1DC, Sony XAVC Long GOP, Panasonic AVC Ultra (Long GOP), 64bitového dekódování ProRes (pouze Mac OS X 10.8 a novější) a podpora exportu XAVC až do 4K a AVCi200. U formátů Phantom Cine, Canon RAW a CinemaDNG můžete na podporovaných grafických procesorech zlepšit výkon použitím filtru debayer.

A mnoho dalšího

Další vylepšení: Nové klávesové zkratky, možnost změnit typ oříznutí dříve vybraného bodu úprav a možnost úpravy vícekanálové zvukové stopy na stereo pro účely sledování.
Zobrazit úplné poznámky k verzi ›

Premiere Pro CC (7.0.1)

Jedinečné názvy

Pomocí klávesové zkratky na časové ose rychle vytvoříte nový název sekvence založený na současném názvu. V časové ose stačí stisknout Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a přetáhnout současný název.

Vylepšení funkcí zvednutí nebo extrahování

Funkce Vynechání a Vyjmutí vám umožňují snadno přesouvat části vybraných klipů z jedné sekvence do jiné. V předchozích verzích bylo nutné nastavit jak počáteční, tak koncový bod a definovat rozsah, který se má vynechat nebo vyjmout. Nově to funguje, i když je vybrán jen jeden z těchto bodů.

Kopírování, vyjímání a mazání stop s počátečními a koncovými body

Funkce kopírování, vyjmutí a vymazání teď fungují i na vybraných stopách, které mají v tomto rozsahu nastavené počáteční nebo koncové body. Tyto funkce můžete použít, aniž byste vybírali konkrétní klipy v sekvenci.

Příkaz Povolit klip

Nyní můžete rychle přepínat mezi stavy povolených klipů. Při náhledu úprav vám tato funkce pomůže přepínat mezi dvěma rozdílnými výsledky přehrávání.

Přiřazování snímků pomocí výběru klipu

Když vyberete klip, funkce přiřazování snímků odignoruje sledování stopy a použije snímek, který se nachází ve vybraném klipu pod přehrávací hlavou.

Změna odkazů na offline sekvence

Příkaz Připojit médium je nyní k dispozici pro offline sekvence. Tento příkaz vám umožní změnit odkaz na všechna média použitá v konkrétní sekvenci, aniž byste museli měnit odkazy na všechna média v projektu.
Jak to funguje ›

Vylepšený export do formátu EDL

V předchozích verzích aplikace Premiere Pro jste pro vytvoření souborů EDL (Edit Decision List) museli ručně odstranit klíčové stopy a přechody. Klíčové stopy a přechody nyní můžete vyloučit přímo v dialogovém okně exportu do formátu EDL.

Správce zdrojů nově podporuje funkci Najít v projektu

Nahrajte klip do správce zdrojů, klikněte na něj v sekvenci pravým tlačítkem (Windows) nebo s podrženou klávesou Ctrl (Mac OS) a vyberte Najít v projektu. Aplikace Premiere Pro poté vyhledá zdrojový klip v panelu projektu a vybere ho.

Přepínací tlačítko pro výběr s odkazem k dispozici v časové ose

Aplikace Premiere Pro přináší příkaz pro výběr s odkazem, který lze použít na všechny otevřené sekvence v panelech časové osy. Tento příkaz můžete použít jako tlačítko, které vypínáte a zapínáte.

Zobrazení ve Finderu z časové osy

Vyberte klip v sekvenci a nalezněte jeho připojený mediální soubor na disku.

Předvolba výchozího počátečního časového kódu

Počáteční čas sekvencí můžete změnit z 00:00:00:00 na libovolný počáteční čas. Zadaný počáteční čas můžete zadat jako výchozí počáteční čas.

Jednodušší náhled souboru ve správci zdrojů

Náhled souborů nyní můžete snadněji zobrazit tak, že soubory jednoduše přetáhnete z Finderu (Mac OS) nebo Průzkumníka (Windows) přímo do správce zdrojů.

Vylepšení přiřazování snímků

Snímky ze správce zdrojů teď můžete přiřazovat ke zdrojovým souborům sekvence, aniž byste sekvenci museli předtím otevírat na časové ose.

Jednoduchá identifikace offline klipů

V předchozích verzích aplikace Premiere Pro se offline klip zobrazoval červenou barvou v časové ose pouze při rozbalení stopy. Nyní se červeně zobrazují všechny offline klipy i bez rozbalování stopy.

Dialogové okno Nastavení tónu

Nové dialogové okno Nastavení tónu vám umožní vytvářet klipy s takty a tóny při amplitudě -20 dB.

Prohlížení klipů se skrytými titulky z panelu Titulky

Nyní můžete zobrazit obsah klipu dvojitým kliknutím na klip s titulky na panelu Titulky.

Nastavení zdroje přístupné z časové osy

U klipů, které nabízejí nastavení zdroje, například RED a ARRIRAW, můžete dialogové okno Nastavení zdroje otevřít přímo z časové osy.

A mnoho dalšího

Další vylepšení: Vylepšení automatického ukládání, lepší podpora časosběrného režimu při přidávání klipů do sekvence a nové předvolby a klávesové zkratky.
Zobrazit úplné poznámky k verzi ›

Premiere Pro CC (7)

Jemné úpravy

Provádějte úpravy efektivněji s nově koncipovanou časovou osou, intuitivním sledováním stop a desítkami nových klávesových zkratek. Prohlédněte si důležité informace, jako jsou zdvojené snímky a střihy, při nichž nedošlo k vypuštění snímků. Pomocí atributů vložení můžete mezi jednotlivými klipy kopírovat a vkládat konkrétní efekty, které potřebujete.
Jak to funguje ›

Funkce Vytvořit odkaz a najít

Moderní produkce mohou zahrnovat tisíce klipů a datových zdrojů, takže je snadné ztratit přehled o souborech a zálohách uložených na různých discích. Díky vylepšené funkci Vytvořit odkaz a najít najdete klipy rychle. Pracujte se zástupnými soubory a odkazy na média v plném rozlišení.
Jak to funguje ›

Lumetri Deep Color Engine

Modul Lumetri Deep Color Engine vám umožní rychle používat krásně bohaté barevné odstíny v aplikaci Premiere Pro. V prohlížeči vzhledů si můžete prohlížet a přidávat vzhledy ze SpeedGrade stejně snadno, jako přidáváte efekt rozplynutí. Můžete také importovat vyhledávací tabulky z jiných systémů.
Jak to funguje ›

Přesné ovládání a sledování zvukové stopy

Ovládejte audio s novým směšovačem zvukových klipů. Klipy si upravíte odděleně a ideálně namícháte. Vyzkoušejte si v praxi prostředí ovládání zvuku a pracujte s větší přesností. Vylaďte zvuk měřičem TC Electronic Radar Loudness a používejte zásuvné moduly s efekty, jako je VST3 a Audio Units (pouze Mac OS).
Jak to funguje ›

Integrace s Adobe Anywhere

Premiere Pro lze integrovat s Adobe Anywhere pro video. Členové týmu mohou pracovat se soubory na sdíleném serveru, aniž by je museli stahovat. Vyhnete se tak problémům s různými verzemi. Změny můžete provádět nebo kontrolovat odkudkoli. Sestavte ten nejlepší tým – bez územních omezení.
Jak to funguje ›

Kodeky Mezzanine, nativní formáty

Součástí aplikace jsou standardní kodeky Mezzanine. Úpravy můžete provádět na různých platformách díky Apple ProRes (kódování pouze v Mac OS). Pro soubory Avid DNxHD zabalené do formátu MXF budete mít podporu na různých platformách. Díky nové podpoře pro formáty XAVC společnosti Sony a AVC-Intra 200 společnosti Panasonic nyní můžete nativně upravovat ještě více formátů.

Skryté titulky

Polohu skrytých titulků můžete importovat, zobrazovat a upravovat – včetně těch v médiích ve formátu MXF. Kódovat můžete do standardů CEA-708. Titulky můžete integrovat do svých médií nebo je uložit jako samostatné soubory.
Jak to funguje ›

Vylepšený modul Mercury Playback Engine

Díky podpoře širší řady GPU nyní může více editorů při práci na komplexních sekvencích využít výkonu v reálném čase. Získejte vylepšenou podporu různých platforem pro OpenCL a CUDA. Vykreslujte méně často, pracujte rychleji s efekty vytvořenými vývojáři z jiných společností a stavte se k termínům odevzdání s větší sebejistotou.

Vysoká kompatibilita mezi programy

Při importování nebo exportování projektů aplikací Avid nebo Final Cut Pro získejte větší přesnost a plynulejší pracovní postup. Import formátu AAF nabízí rozšířenou podporu pro média DNxHD. Kromě toho při exportu do vylepšeného formátu XML nebo AAF můžete vybrat jen ty sekvence, o které stojíte.

Vylepšené úpravy z více kamerových zdrojů

Vytvářejte sekvence z více kamerových zdrojů přímo ze zásobníku, používejte automatickou synchronizaci podle časového průběhu zvuku, mějte větší kontrolu nad správou zvukových stop a přepínejte mezi kamerami pomocí klávesových zkratek. Přímo v monitoru programu si teď můžete zobrazit více kamer najednou.
Jak to funguje ›

Synchronizace nastavení

Nyní můžete vejít do jakéhokoli grafického studia na světě, synchronizovat svoje nastavení se službou Creative Cloud a všechna vaše vlastní nastavení, včetně pracovních prostorů a klávesových zkratek, budou přesně tam, kde je chcete.
Jak to funguje ›

Procházení projektů

Věnujte méně času hledání a více času úpravám. S vylepšeným prohlížečem mediálních souborů obsah najdete a načtete rychleji. Můžete procházet již hotové projekty, najít v nich konkrétní sekvence a média, které potřebujete, a importovat je přímo do svého aktuálního projektu.

Podpora exportu s více GPU

Aplikace Premiere Pro nyní dokáže naplno využít počítačů s několika kartami GPU, což významně zrychluje čas exportu. Vykreslování a komprese jsou nyní daleko rychlejší.

Podpora široké řady formátů

Získejte skutečnou nativní podporu pro řadu zdrojových formátů bez nutnosti překódování nebo přebalení. Importujte soubory a ihned je přehrávejte bez vykreslování. U páskových pracovních postupů teď nový panel pro práci s páskou umožňuje jednodušší přehrávání (vyžaduje hardware jiných výrobců).

Panel Adobe Story

Adobe Story Plus, který je součástí členství ve službě Creative Cloud, je robustní nástroj pro psaní scénářů. Importujte scénáře a přidružená metadata pomocí nového panelu Příběh v Premiere Pro. Při úpravách rychle přejdete ke konkrétním scénám, místům, dialogům a postavám.
Jak to funguje ›

Vylepšené sledování

Podívejte se na podrobnosti, které vás zajímají, přímo na panelech monitoru zdroje a monitoru programu. Přepínejte mezi časovými průběhy videa a zvuku jedním kliknutím. Podívejte se na vylepšená bezpečnostní vodítka pro titulky a akci. Kromě toho je celá aplikace aktualizována podporou HiDPI, která přináší vyšší kvalitu zobrazení na nejnovějších monitorech.

Panel Adobe Exchange

Maximalizujte svůj systém pro úpravy nejnovějšími zásuvnými moduly a rozšířeními. Panel Adobe Exchange je praktický způsob jak vyhledat a nainstalovat bezplatné i placené doplňky a najít k nim podporu.

A mnoho dalšího

Další vylepšení: Nové klávesové zkratky, změny ve zpracovávání GPU, podpora kodeků Mezzanine a nativních formátů, vylepšené pracovní postupy při importu/exportu pro projekty aplikací Avid a Final Cut Pro, rozšířená podpora formátů a mnoho dalšího.
Zobrazit úplné poznámky k verzi ›