Vizualizace značky ve 3D a rozšířené realitě: působivé zobrazení značky v kontextu

Prezentace vizualizací ve 3D je pro designéry účinný způsob, jak přijímat lepší rozhodnutí při tvorbě příběhů, které mají zaujmout a zlákat zákazníky. Objevte nástroje v ekosystém aplikací Adobe pro 3D a rozšířenou realitu, které vám pomohou vizualizovat jakýkoli 3D návrh, jaký si dokážete představit.

Produktový obrázek plechovek s ledovou kávou

Autor: Jon Vio, House of van Schneider. Vytvořeno pomocí aplikace Adobe Dimension, grafika značky byla původně navržena v aplikaci Photoshop.

Proč vizualizovat 2D návrhy ve 3D?

Při vývoji nových konceptů značky nebo designu produktů je velmi důležité zajistit, aby všichni účastníci projektu navzájem rozuměli tomu, čeho se snažíte dosáhnout, zejména během počáteční fáze vytváření nápadů. Nepochopení záměru návrhu nebo funkčnosti nového produktu nebo jednoduše skutečnost, že si nelze na vlastní oči prohlédnout nové návrhy identity značky, může vést k nákladným komplikacím a zpomalit časovou osu potřebnou k uvedení produktu do výroby a na trh.

 

Adobe Dimension poskytuje vysoce kvalitní vykreslování, které vám umožní vizualizovat 2D návrhy v reálném světě. Přetáhněte vektorovou grafiku nebo obrázek na 3D model téměř čehokoli – umístěte grafiku na krabičku či budovu nebo ji několika kliknutími obalte kolem šálku kávy. Aplikace Dimension je dodávána s 3D modely, které můžete využít, a služba Adobe Stock nabízí tisíce 3D objektů dokonale optimalizovaných pro aplikaci Dimension. Zdokonalte své návrhy pomocí nových 3D interpretací vašich konceptů značky přímo v aplikaci Dimension, které vytvoříte vykreslením 2D obrázků, jež pak umístíte na objekty.

Krásně aranžovaný produktový obrázek motýlku a kapesníku

Autor: John Godfrey, Harbor Crafts.

sweetland

Autor: Lukasz Drozdz, logo Sweetland

Oba tyto obrázky byly vytvořeny pomocí aplikace Adobe Dimension a dalších nástrojů Adobe. 

Scény vytvořené v aplikaci Dimension vám umožňují modelovat produkty ve 3D a v kontextu reálného světa a lépe tak vizualizovat konečný výsledek. Spoléhání se výhradně na skici a 2D ilustrace může vést k časově náročnému procesu pokusů a omylů při vývoji nákladných fyzických prototypů. Díky 3D můžete poskytnout celkově jasnější obrázek, který ostatním pomůže určit, zda chápou záměr designéra. 3D modely kombinované s grafickými vzorky, barvami a materiály lze využít několika způsoby k efektivnímu předvedení vyvíjeného produktu a urychlení fáze prototypování a výroby

 

Společnosti, které se podílejí na jakémkoli aspektu tvorby koncepce značky a návrhů produktů, mohou 3D vizualizace využít k přesnému vyjádření záměru svých návrhů.

Zlepšení procesů návrhu pro vytváření prototypů

Díky vizualizaci 2D návrhů vytvořených v aplikaci Photoshop nebo Illustrator ve 3D kontextu mají návrháři lepší možnost vizualizovat finální projekt a rychle využívat již vytvořené materiály, aby vybrali nejlepší možnosti návrhu. Vizualizace jim také umožňuje přesvědčit publikum přesnějším zobrazením jejich záměru a jeho představením v nejlepším možném světle. Dále může pomoci zefektivnit postup při provádění změn vyplývajících ze zpětné vazby od zúčastněných stran a klientů, urychlit proces uvádění nových nápadů na trh a zvýšit četnost iterací.

Motýli zdobící produkty obličejové péče

Autorka: Anna Natterová, návrh balení produktů Not Today

značka nagami

Autorka: Julia Masalska, značka Easy Sunscreen

Etikety výrobků pro jedinečné příchutě kombuchy.

Lifted Kombucha, autor: John Godfrey

Oba tyto obrázky byly vytvořeny v aplikaci Adobe Dimension. 

V aplikaci Dimension můžete 2D vektorovou grafiku a obrázky umisťovat na vysoce kvalitní detailní 3D modely, které pak lze předvádět v ideálních scénářích. Bohaté osvětlení a realistické rekvizity a prostředí mohou návrhy oživit a poskytnout přesný kontext a jasný dojem, jak bude produkt vypadat v reálném světě. Díky možnosti jednoduše měnit 2D obtisky, materiály, obrázky na pozadí, prostředí, osvětlení a uspořádání objektů a grafiky můžete snadno a rychle experimentovat a zkoušet různé varianty. Zároveň lze výrazně redukovat náklady na vývoj snížením potřeby fyzické výroby prototypů a souvisejících focení, které by mohly být potřebné ke sdílení nových nebo aktualizovaných návrhů se zúčastněnými stranami a klienty. Volnost, s jakou designéři mohou experimentovat a zkoumat návrhy v 3D prostředí, jim může pomoci zaměřit se na výběr těch nejlepších snímků, které použijí k prezentaci své práce. Snadněji také mohou objevit varianty designu, které by jinak mohly uniknout jejich pozornosti.

Návrhy vytvořené v aplikaci Dimension lze dále přizpůsobit a vylepšit pomocí možností vytváření 3D obsahu dostupných ve službě Substance, což vám umožní snadno přizpůsobit vzhled modelů pomocí různých materiálů. Ve službě Substance si můžete vytvořit své vlastní materiály nebo můžete procházet 3D obsah dostupný v knihovně Substance Source nebo ve službě Adobe Stock a vylepšit své modely až na fotorealistickou úroveň, která vám umožní přesně předvést úplný záměr návrhu.

Substance Source

Vyberte si ze stovek materiálů dostupných v knihovně Substance Source.

Kožené pouzdro na telefon

Modely produktů s materiály ze služby Substance

Návrhy lze také snadněji předvést ve trojrozměrném provedení, nejen jako pouhé 2D výkresy. Z aplikace Dimension můžete 3D modely sdílet online pomocí 360stupňového webového prohlížeče. Můžete je také exportovat do aplikace Adobe Aero, která je zobrazí v reálném prostředí a umožní uživatelům, aby je prozkoumali živě z libovolného úhlu. Jak webový prohlížeč, tak rozšířená realita poskytují poutavé prostředí, které mohou uživatelé ovládat a zaměřit se na to, co je pro ně nejdůležitější. Interaktivní obsah pro rozšířenou realitu, který lze snadno aktualizovat a zpřístupnit zúčastněným stranám a klientům, může přispět k dalšímu zefektivnění procesů kontroly tím, že poskytne nový pohled na nejnovější návrhy.

 

Zlepšení procesů návrhu pro vytváření finálních souborů v kvalitě pro produkční prostředí

Když je na čase uvést na trh značku nebo produkt s konečnými datovými zdroji, může využití 3D modelů k vytvoření vysoce kvalitních obrázků celý proces výrazně zrychlit a poskytnout celou řadu možností, jak produkt prezentovat potenciálním zákazníkům.

Neonová sluchátka na pozadí mřížky

Vytvořeno v aplikaci Adobe Dimension

Vytvoření vlastních fotorealistických obrázků


1. Vytvořte 2D prvky v aplikaci Adobe Illustrator nebo Photoshop.

K vytváření 2D komponent, které budete potřebovat, použijte libovolnou aplikaci, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Aplikace Illustrator je skvělá k vytváření grafiky a log, které lze umisťovat na 3D objekty, zatímco Photoshop lze použít k tvorbě obrázků prezentujících značku nebo k úpravám existujících fotografií.

Navrhování různých štítků produktů

2.  Vytvořte prvky z 3D materiálů pomocí sady Substance. 

Díky rozšířeným možnostem pro 3D můžete přidat v aplikaci Substance Painter 3D modelům další materiály a textury a dokonale tak vyobrazit produkty, které prezentujete. Vyberte si z nabídky obrovské knihovny Substance Source nebo si přizpůsobte vlastní textury.

3D návrh nádoby na džus

3. Vytvořte scénu v aplikaci Dimension.

a) Umístěte 3D modely objektů, které potřebujete, do své scény. Pokud je vaše scéna například umístěna v obývacím pokoji, budete potřebovat základní vybavení, jako je gauč, stůl, lampa atd. Aplikace Dimension je dodávána s knihovnou modelů, materiálů a světel, kterou najdete na panelu výchozích datových zdrojů. Ještě větší výběr najdete ve službě Adobe Stock, nebo můžete importovat modely z jiných zdrojů. Aplikace Dimension podporuje formáty souborů OBJ, Autodesk FBX, STL a SketchUp SKP.

b) Umístěte grafiku, loga a další 2D obrázky vytvořené v aplikacích Photoshop nebo Illustrator na 3D modely, buď jako obtisk nebo výplň, a pak upravte vlastnosti materiálu vrstvy tak, abyste získali požadovaný vzhled.

Použití štítku produktu na nádobu na džus

c) Uspořádejte objekty na scéně podle svých potřeb. Experimentujte s různými úhly pohledu, upravte osvětlení a materiály, abyste zjistili, co je pro scénu nejvhodnější, a pak přidejte do scény pozadí. Zvolte obrázek pozadí z panelu výchozích datových zdrojů nebo ze služby Adobe Stock, případně importujte vlastní obrázek. Pomocí funkce přizpůsobení obrázku nechte aplikaci automaticky vytvořit realistické osvětlení podle pozadí obrázku, nebo upravte nastavení prostředí a světla sami. 

Vykreslení produktu umístěného na polici obchodu

4. Exportujte a sdílejte 2D a 3D soubory z aplikace Dimension.

a) Předvádějte rychlé iterace a variace podle potřeby. Můžete například prezentovat různé úhly kamery, upravovat barvy, grafiku, osvětlení, materiály a mnoho dalšího.
 

b) Sdílejte a publikujte tradiční 2D obrázky nebo 3D návrhy ve 360stupňovém zobrazení (pomocí předem připravených úhlů pohledu) prostřednictvím webových odkazů nebo vložením na váš vlastní web.
 

c) Vytvořte konečné datové zdroje pro zákaznická prostředí, jako jsou virtuální produktové showroomy na webu a aplikace pro rozšířenou realitu.

Virtuální příklad nádoby na džus na kuchyňské lince vedle sklenice džusu

5. Exportujte datové zdroje a pokračujte v práci v dalších aplikacích.

a) Importujte hotové obrazové soubory do aplikace Photoshop, provádějte drobné změny, retušujte obrázky na úrovni obrazových bodů a ještě více tak vylepšujte fotorealistický dojem.
 

b) Importujte datové zdroje do aplikace Adobe XD, kde je můžete použít jako 3D vizualizace značky v rámci návrhů mobilních aplikací.
 

c) Importujte datové zdroje do aplikace Adobe Aero a prohlédněte si je v reálném světě

Chcete-li znát pracovní postup k tomuto produktu podrobněji, podívejte se zde na celou výukovou lekci.

Využijte naplno možnosti aplikace Adobe Dimension

Zjistěte, co je možné vytvořit ve 3D, ať jde o projekty tvorby značky nebo design obalů.

Mohlo by vás také zajímat…

Ultramoderní krb v lesní chatě

Umělá fotografie: dokonale působící snímky bez nákladného focení
Zjistěte, jak 3D technologie přetváří tradiční komerční focení pomocí umělé fotografie.

3D kresba digitálních květin

Kreativní umění ve 3D a rozšířené realitě: prozkoumejte nové styly a vytvořte mistrovské dílo
Nástroje v ekosystému aplikací Adobe pro 3D a rozšířenou realitu mají vše, co potřebujete, abyste popustili uzdu své představivosti a připravili se na příští generaci designu..

Moderní prostorové uspořádání obývacího pokoje

Environmentální design: prezentace prostorových konceptů pomocí 3D
Vytvářejte prototypy a vizualizace různých prostorů, jako jsou architektonické interiéry, značení, půdorysy, průčelí obchodů a další.

Vektorové grafika geparda v měsíčním světle.

Co je vektorové umění?

Další informace o vytváření uměleckých děl a ilustrací s tímto všestranným typem souboru.

Pořiďte si Adobe Dimension

Vytvářejte 3D fotorealistickou grafiku pro podporu značky, produktové fotografie a návrhy obalů.

Zdarma na 7 dní, poté 24,19€/měsíc včetně DPH.