Tillgänglighet

iOS-enheter stöder ett antal hjälpmedelsfunktioner som inte visas här. Mer information finns på Apples supportwebbplats. Du kan också kontrollera dina tillgänglighetsinställningar genom att gå till enhetens inställningsskärm och trycka på Tillgänglighet.

Visuella funktioner

Nattläge

Acrobats nattläge inverterar svartvitt i svagt ljus och ökar kontrasten. Nattläge minskar ögonbelastningen och förlänger batteriets livslängd:

 1. Öppna ett dokument.

 2. Tryck på visningslägesikonen (varierar beroende på det aktuella läget).

 3. Aktivera Nattläge.

../_images/scrollmodes.png

Obs!

Du kan också förhindra att PDF-fönstret dämpas med funktionen Lås skärmens ljusstyrka.

Lämna skärmen på

Du kan välja att lämna skärmen på så att den inte tonas ned när du läser ett PDF-dokument. När du öppnar ett nytt dokument är funktionen inaktiverad som standard. Så här aktiverar du funktionen:

 1. Öppna ett dokument.

 2. Tryck på ikonen för visningsinställningar.

 3. Aktivera Lämna skärmen på.

../_images/viewsettings.png

Obs!

Funktionen Lämna skärmen på inaktiveras automatiskt efter 30 minuters inaktivitet. Peka någonstans på skärmen för att nollställa tiden och starta om nedräkningen.

Läsa i svagt ljus

Du kan använda enhetens nattfunktion när du vill förbättra läsbarheten i svag belysning. Det minskar belastningen på ögonen och batteritiden förlängs.

 1. Gå till enhetens inställningsskärm.

 2. Tryck på Display och ljusstyrka.

 3. Tryck på Night Shift.

../_images/nightshift.png
 1. Konfigurera inställningarna. Beroende på din OS-version kan du schemalägga Night Shift, aktivera funktionen manuellt och ställa in färgton.

../_images/nightshift1.png

Skärmens ljusstyrka

Ställ in skärmens ljusstyrka för att förbättra läsbarheten vid behov.

 1. Gå till din enhets inställningsskärm.

 2. Tryck på Display och ljusstyrka.

 3. Ställ in ljusstyrkan.

../_images/brightness.png

Invertera färger

Dina enhetsinställningar innehåller ett alternativ för att invertera färger. Så här inverterar du färger:

 1. Tryck på Inställningar.

 2. Tryck på Tillgänglighet.

 3. Tryck på Skärm och textstorlek.

 4. Välj ett:

  • Aktivera Smart invertering: Med det här alternativet inverteras de flesta färger, men bilder, media och vissa appar lämnas som de är.

  • Aktivera Klassisk invertering: Med det här alternativet inverteras allt.

../_images/invertcolor.png

Obs!

Du kan också ändra kontrast, textstorlek och andra visningsfunktioner på den här skärmen.

Mörkt läge

Oktoberversionen 2019 av Acrobat har stöd för mörkt läge för användare som har iOS 13+. Den höga kontrasten i mörkt läge kan förbättra läsbarheten i miljöer med svag belysning och förlänga batteriets livslängd. För vissa användare är mörkt läge en viktig hjälpmedelsfunktion eftersom färgernas betydelse bevaras och bilderna återges bättre än i nattläge.

 1. Gå till din enhets inställningsskärm.

 2. Tryck på Display och ljusstyrka.

 3. Välj ljust eller mörkt läge.

../_images/darkmode.png

Dynamisk typ

Funktionen Dynamiskt typsnitt i iOS låter dig ange önskad textstorlek. Acrobats stöd för Dynamic Type innebär att dess användargränssnitt automatiskt skalar teckensnitt enligt dina inställningar. För att öka eller minska Acrobats teckensnittsstorlek:

 1. Gå till din enhets inställningsskärm.

 2. Tryck på Skärm och ljusstyrka > Textstorlek.

 3. Justera reglaget till önskad inställning.

../_images/textsize.png

Ljudfunktioner

Voiceover

Appen har stöd för VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren för iOS. VoiceOver gör att personer med nedsatt syn kan använda enkla gester för att få PDF-innehåll uppläst. I och med oktoberversionen 2019 kan VoiceOver användas i Acrobats löpande läsläge. Så här aktiverar du VoiceOver:

 1. Gå till din enhets inställningsskärm.

 2. Tryck på Tillgänglighet.

 3. Aktivera funktionen genom att trycka på VoiceOver.

../_images/voiceover.png

Pekfunktioner

Appen har stöd för VoiceOver-standardgester som beskrivs i Apples dokumentation.

Det finns också egna åtgärder som hjälper dig att komma åt filer. Så visar du ett snabbfält för valfri fil i en fillista (hem, filer, delade och sök):

 1. Svep nedåt med ett finger på en fil.

 2. Dubbelklicka när du hör “Sammanhangsbräde”.

Kortkommandon

Om din enhet har ett tangentbord, har Acrobat stöd för följande genvägar:

Kortkommando

Funktion

⌘+ uppåtpil

Gå till början (den första sidan i dokumentet)

⌘ + nedåtpil

Gå till slutet (den sista sidan i dokumentet)

⌥ + uppåtpil

Rulla uppåt/föregående sida

⌥ + nedåtpil

Rulla nedåt/nästa sida

Skift + mellanslag

Rulla uppåt/föregående sida

Blanksteg

Rulla nedåt/nästa sida

PageUp

Rulla uppåt/föregående sida

PageDown

Rulla nedåt/nästa sida

Uppåtpil

Panorera uppåt

Nedåtpil

Panorera nedåt

Vänsterpil

Panorera åt vänster

Högerpil

Panorera åt höger

⌘ + +

Zooma in

⌘ + -

Zooma ut