Najczęściej zadawane pytania


Logowanie się

Zalogowanie się pozwala korzystać z funkcji subskrypcji i umożliwia:

 • Dostęp do bezpłatnych funkcji, które wykorzystują usługi internetowe.

 • Dostęp do zaawansowanych funkcji, które stanowią część usług subskrypcji.

 • Pobieranie plików automatycznie zapisanych w pamięci masowej Adobe w chmurze, co pozwala chronić swoją pracę i uzyskać dostęp do plików z dowolnego urządzenia.

 • Automatyczne logowanie do programów Acrobat i Adobe Scan.

Możesz zalogować się do pamięci masowej Adobe w chmurze za pomocą identyfikatora Adobe ID, Google, Apple lub Facebooka albo za pomocą obsługiwanych firmowych poświadczeń.

 1. Otwórz aplikację.

 2. Wybierz jedną z następujących opcji logowania:

  • Dotknij opcji logowania przez dostawcę zewnętrznego: Google, Facebook lub Apple.

  • Dotknij pozycji Zaloguj się, aby użyć identyfikatora Adobe ID, a następnie wprowadź adres e-mail i hasło.

  • Dotknij pozycji Zarejestruj się, aby utworzyć nowy identyfikator Adobe ID.

../_images/signinmain.png

Logowanie za pomocą identyfikatora firmy lub szkoły

Jeśli masz jedno poświadczenie logowania, zobaczysz jeden zestaw ekranów. Jeśli jesteś członkiem organizacji i posiadasz inny identyfikator, może zostać wyświetlony monit o wybór osobistego identyfikatora lub identyfikatora firmowego. Jeśli tak, wybierz konto i zaloguj się przy użyciu danych powiązanych z tym kontem.

../_images/chooseid.png

Wylogowywanie

Po wylogowaniu nie można uzyskać dostępu do usług subskrypcji, ani dokumentów i obiegów pracy w trybie online.

Aby się wylogować, dotknij kolejno profileicon > Wyloguj.