Aplikacja Adobe Scan dla systemów iOS i Android jest mobilnym asystentem skanowania z pakietu aplikacji Acrobat DC firmy Adobe. Adobe Scan zapewnia funkcje skanowania klasy biznesowej, takie jak:

../_images/mainscreen.png

Pierwsze kroki

Aplikacja Adobe Scan wymaga zalogowania się za pomocą obsługiwanego identyfikatora, ponieważ funkcje aplikacji, jak np. konwersja tekstu na obrazach do rzeczywistego tekstu (optyczne rozpoznawanie znaków), wykorzystują usługi w Adobe Cloud. Użyj istniejącego identyfikatora Adobe ID, identyfikatora w serwisie Google lub Facebook albo utwórz nowy identyfikator Adobe ID.

Logowanie

Aby aplikacja Scan mogła konwertować skany do formatu PDF, zapisywać je w chmurze i synchronizować między urządzeniami, należy zalogować się do usługi Document Cloud. Możesz zalogować się za pomocą identyfikatora Adobe ID lub identyfikatora w serwisie Facebook lub Google. Pamiętaj, że zalogowanie się powoduje również zalogowanie w programie Acrobat Reader.

 1. Otwórz aplikację.

 2. Wybierz sposób logowania:

  • Dotknij opcji Zaloguj się lub zarejestruj.

   • Jeśli masz już identyfikator Adobe ID, wprowadź adres e-mail i hasło.
   • Dotknij opcji Uzyskaj nowy identyfikator Adobe ID, aby utworzyć nowy.
  • Dotknij pozycji Facebook lub Google, a następnie wprowadź adres e-mail i hasło.

../_images/signinmain.png

Logowanie za pomocą firmowych poświadczeń

Większość użytkowników posiada jedno poświadczenie logowania. Dla nich widoczny jest tylko jeden zestaw ekranów. Jeśli jesteś członkiem organizacji, która podała Ci inne dane logowania, może zostać wyświetlony monit o wybór identyfikatora Adobe ID lub Enterprise ID. Zaloguj się za pomocą firmowych poświadczeń logowania, aby połączyć się z kontem firmowym.

../_images/chooseid.png

Wylogowywanie

Aby się wylogować, dotknij ikony hamburgericon, a następnie dotknij opcji Wyloguj się.

Uwaga

Wylogowanie wyłącza dostęp do dokumentów i obiegów pracy w trybie online oraz usuwa wszelkie pliki z urządzenia, które nie zostały przesłane do usługi Document Cloud.