KUJUNEMISJÄRGUS TEHNOLOOGIA

Metaversumid ja teised jagatud kaasahaaravad kogemused.

„Tänapäeval kasutame aina rohkem digitaalset maailma, et teha asju, mida varem tegime füüsilises maailmas. Aina kasvav arutelu metaversumi teemal peegeldab selgelt, et piirid füüsilise ja virtuaalse maailma vahel on hägustumas.“

Shantanu Narayen

Adobe tegevdirektor

„Tänapäeval kasutame aina rohkem digitaalset maailma, et teha asju, mida varem tegime füüsilises maailmas. Aina kasvav arutelu metaversumi teemal peegeldab selgelt, et piirid füüsilise ja virtuaalse maailma vahel on hägustumas.“

Shantanu Narayen

Adobe tegevdirektor

Kokkuvõte.

Metaversumid ja teised jagatud kaasahaaravad kogemused on digitaalse suhtluse uus laine. Need kaasahaaravad kogemused sisaldavad metaversumeid – rikkalikke, püsivaid, interaktiivseid kogemusi, koostööd ja koos loomisi ning täielikult toimivaid jagatud majandusi – koos muude kogemustega, mis on suunatud poodlemisele, tööalastele koolitustele, mängimisele ja mängudele, haridusele, kaugkohtumistele, kultuurilistele kogemustele jpm.

Metaversumi „struktuuris“ on mitu astet ning hulk ettevõtteid mängib selles olulist rolli.

Tänasel päeval võimendavad Adobe tooted neid kaasahaaravaid kogemusi ning meie roll saab tulevikus olema veelgi suurem. Meie 3D-lahendusi pakkuvad ja koostööna valmiva sisu loomiseks mõeldud tooted, nagu Adobe Substance 3D ja Adobe Aero, on kaasahaaravate kogemuste, sh mängude, kaubanduse ja liitreaalsusega seotud kogemuste loomisel oma ala liidrid. Meie uuenduslik lähenemine võimaldab sisuloojatel ja tootemarkidel teha rohkem ning muuta 3D-lahendused ja kaasahaarav loomingulisus kõigile kättesaadavaks.

Jagatud kogemused vajavad uuenduslikke meetodeid kaubanduses, turunduses, kogemuste edastamises, analüütikas ja isikupärastamises – Adobe digitaalse kogemuse tööriistad suudavad kõiki neid teenuseid pakkuda.

Praegu on ettevõtete jaoks parim aeg olla „metaversumiks valmis“.Metaversumi jaoks valmistumine tähendab nii sisuloome, teekonna arendamise, kui ka kättetoimetamise demokratiseerumist. Adobe saab koolitada tootemarke ja sisuloojaid, kuidas määratleda ja selgelt sõnastada nende ühist metaversumiga seotud visiooni. Nutikad ettevõtted peaksid kasutusele võtma 3D-lahendused ja kaasahaarava sisu loomise. See aitab neid ette valmistada homseteks kaasahaaravateks kogemusteks ning muuta nende toodete disainimise, turundamise ja e-kaubanduse töövood odavamaks, kiiremaks ja paremaks.

Virtuaalne loome ja kaubad, alates kunstist kuni riiete ja lisatarvikuteni, saavad tulevikus olema oluliseks osaks kaasahaaravatest ühistest kogemustest. Nende autentsuse tagamine on äärmiselt oluline. Adobe koostöö sisu autentsuse algatusega (Content Authenticity Initiative, CAI) tagab, et tarbijad saavad jälgida virtuaalse sisuloome päritolu, seahulgas seda, kuidas sisuloomet on muudetud. Sisu autentsuse algatus (CAI) aitab tagada ka olukorra, kus digikunstnikud saavad oma tööde eest tunnustust.

ESIMENE OSA

Mis on kaasahaaravad kogemused?

Kaasahaarav keskkond tõmbab teid digitaalselt loodud ja sageli kolmemõõtmelisse maailma. Paljud jagatud kaasahaaravad kogemused annavad teile võimaluse manipuleerida virtuaalseid objekte ja suhelda teiste külastajatega. Kuigi metaversum on saanud palju tähelepanu ja pakkunud kõneainet, usume, et lisaks mitmetele metaversumitele saab tulevikus olema ka mitmeid teisi sarnaseid jagatud kaasahaaravaid kogemusi.

Mõned kaasahaaravad kogemused edastatakse virtuaalreaalsuse abil ja need keerlevad täielikult külastaja ümber. Teised aga edastatakse liitreaalsuse abil, ühendades virtuaalsed kogemused füüsilise maailma kogemustega. Siiski edastatakse kogemusi ka veebi ja muude platvormide kaudu.

Metaversumid on unikaalset tüüpi kaasahaaravad kogemused, mis on püsivad ja mida saab jagada. Need esitlevad laiaulatuslikku virtuaalmaailma, kus saate suhelda teiste inimestega, kes on teist miilide kaugusel. Metaversumites olevad majandused on samuti reaalajas toimuvad, püsivad ja jagatavad.

Metaversumid ja jagatud kaasahaaravad kogemused võimaldavad täiesti uut tüüpi koostööd ja ühisloomist ning avavad tootemarkide ja klientide vahel uusi suhtlusviise. See võib kajastuda mitmel eri viisil, kaugühenduses olevatest töökaaslastest, kes disainivad virtuaalses stuudios uut toodet, kuni klientideni, kes muudavad jaki või püksid isikupäraseks, kasutades selleks avatari, mis jäljendab täpselt nende kuju ja suurust.

Lisaks metaversumitele saab tulevikus olema eri tüüpi kaasahaaravaid kogemusi. Mõningad näited.

 • Liitreaalsuses ostlemise kogemus, mis aitab tarbijatel teha valikuid, näidates virtuaalsete kaupade 3D-kujutisi füüsilises maailmas.
 • Liitreaalsuses koolitused, mis aitavad uutel töötajatel keerulisi ülesandeid selgeks õppida.
 • Kaasahaarav virtuaalne muuseum, kus on muuseumieksponaate palju rohkem, kui füüsiliselt välja panna saab.

Mõnede kaasahaaravate kogemuste juures mängib suurt rolli digitaalne kunst ja virtuaalsed valdused, aidates inimestel väljendada selles uues ruumis oma isikupära ja tundlikkust. Lisaks sellele kujundab metaversum külaliste jaoks ümber tekstuuri ja kombatavuse. Digitaalvarade aina kasvav turg on loojamajanduse liikmetele raha teenimiseks uus tähtis võimalus.

TEINE OSA

Adobe väärtused.

Kaasahaaravate keskkondadega seotud töös rakendab Adobe meie pikaaegseid väärtusi, sealhulgas meie pühendumust avatud standarditele, nagu PDF-vorming, et hõlbustada ideede vaba liikumist; meie missiooniks on pakkuda kõigile võimalust olla loov ja muuta maailma digitaalsete kogemuste kaudu; meie eesmärk on suurendada loovkunstnike võimalusi oma tööde kaudu tuntust koguda.

Niimoodi rakendame neid väärtusi kaasahaaravate kogemuste juures.

Me toetame avatud standardeid ja platvorme. Me usume, et kaasahaaravad kogemused sobivad külastajate, loojate ja tootemarkide jaoks kõige paremini siis, kui kogemustel on ühised avatud standardid, mis annavad kõigile teada, mida oodata. Toetame kaasahaaravate kogemuste jaoks mõeldud juhtivate standardite arendamist, sealhulgas Universal Scene Description (USD) raamistikku, mis on üks peamisi 3D-/haaravaid failivorminguid loomise jaoks, ja vormingut Graphics Language Transmission Format (glTF), mis on standardne failivorming kolmemõõtmeliste stseenide ning mudelite jaoks. Loojad ja tootemargid peaks saama vara ühe korraga luua ning kaasluua ja seda kõikjale jagada.

3D ja kaasahaarav loovus peaks olema kättesaadav kõigile.Kaasahaaravad kogemused muutuvad tõenäoliselt peamiseks suhtlusviisiks, mistõttu ei tohiks kedagi selle muutuse käigus kõrvale jätta. Adobe on pühendunud 3D- ja haaravate loometööriistade pakkumisele, mis võimaldavad igaühel oma vaatepunkti väljendada. Samuti anname inimestele tööriistad, mis aitavad neil teha koostööd ja olla sisuloomise juures kaasloojad metaversumite ja teiste kaasahaaravate kogemuste jaoks ja nende sees.

Meie eesmärk on aidata loojaid, suhtlejaid, üksikettevõtjaid ja mistahes suuruses ettevõtteid kaasahaaravaid kogemusi täies ulatuses ära kasutada.Adobe missiooniks on muuta maailma digitaalsete kogemuste kaudu, ja me usume, et kaasahaaravad tehnoloogiad pakuvad üksikisikutele ja ettevõtetele rikkalikke uusi suhtlusviise. Meie eesmärk on aidata neid uusi kogemusi edastada ja optimeerida.

Kõik kasutajad võiksid teada virtuaalse loomingu päritolu ja mõista, kuidas digivarasid luuakse. Virtuaalse loomingu turg esindab uut olulist viisi, kuidas kunstnikud oma töö eest tasu saavad ning tarbijad enda jaoks meelepäraseid loojaid toetavad. Turg saab jõudsalt areneda ainult siis, kui kaubeldava toote päritolus saab kindel olla.

KOLMAS OSA

Adobe roll.

Sisu loomisel.

 • Peagi toome turule Modeleri tarkvara, mis võimaldab teil kujundada 3D-objekte, kasutades liidest, mis ühendab loomulikud, sujuvad žestid virtuaalreaalsuses ja lauaarvuti liidese täpsuse.
 • Meie uuendusmeelne lähenemine muudab 3D-kunstnike jaoks koostöö tegemise lihtsamaks. 
 • Arendame välja uusi kõrgetasemelisi 3D-sisuloome võimekusi, mis aitavad loomeinimestel näha täiesti uues valguses 3D- ja kaasahaaravate maailmade loomist ning teha asju, mida ei peetud varem võimalikuks. 
 • Aero aitab loovtöötajatel ja tootemarkidel luua ja levitada interaktiivseid liitreaalsuse kogemusi kõigil mobiiliplatvormidel.
 • Töötame selle kallal, et demokratiseerida 3D-looming, arendades välja ligipääsetavad tööriistad, mida kõik saavad kasutada väljendamaks oma ideid ja teha teistega koostööd, sh jagada kaasahaaravaid kogemusi ja keskkondi.

Adobe on juhtiv ettevõte digitaalsete kogemuste edastamisel eri kanalite kaudu, ning kanalite arenedes oleme ka edaspidi usaldusväärseks partneriks. Tagame jagatud kaasahaaravate kogemuste edastamiseks vajalikud põhivõimekused.

Kaubanduse alal.

 • Adobe pakub usaldusväärset kaubanduse ja turunduse kogemust ettevõtetele kogu maailmas. 
 • Veebi arenedes hakatakse kaasama rohkem kaasahaaravaid keskkondi ja kaubandusest saab selle põhiosa. Artefaktide, avataride ja isegi päris kinnisvara omandiõigus saab olema rohkem jaotunud. Nende esemete ostmisel, müümisel, kauplemisel ja väljapanekul on abiks Adobe Experience Cloud, sealhulgas Adobe Commerce'i võimekus.

Kogemuse edastamise alal.

 • Adobe Experience Manager (AEM) sisuhaldussüsteem on igat tüüpi digitaalmeedia kogemuse edastamise ja varade haldamise lahendus. Adobe Experience Manager (AEM) sisuhaldussüsteem saab olema igat tüüpi digitaalmeedia kogemuse edastamise ja varade haldamise lahenduse keskpunkt. Adobe Experience Manager (AEM) sisuhaldussüsteem saab olema varade haldamise, suhtluse, koostöö ja koos loomise keskpunkt. 
 • Koostöös ettevõttega Adobe Workfront võimaldame loojatele siduda loovuse maailma, varade haldamist ja turustamist Adobe Experience Manageri (AEM) sisuhaldussüsteemiga. 
 • AEM ja Workfront pakuvad võimekusi, mis saavad olema meie klientide tuleviku saavutuste lahutamatuks osaks ning aitavad saavutada skaleeritavaid kaasahaaravaid kogemusi, mis võimendavad 3D-varasid ja artefakte, sh neid, mis on välja arendatud ettevõtte sees ja sellest väljaspool. Nende tootemarkide jaoks, kes sisenevad metaversumi majandusruumi, on Workfront uus kaasahaarav „kontor“, kus viiakse läbi erinevad koostööprojekte.

Virtuaalsete varade turul.

Adobe koostöö meie tööstusharu partneritega, kes toetavad sisu autentsuse algatust, aitab tagada virtuaalse loominguga ümber käimisel suurenenud läbipaistvuse. See partneritevaheline koostöö seoses loometöö haldamisega on kriitilise tähtsusega. Kaasahaaravate kogemuste keskkonnas soovivad inimesed väljendada on isikupära läbi digitaalvarade, mida nad kannavad ja esitlevad. Paljudel juhtudel soovivad nad, et neil oleks isiklik side oma virtuaalsete valdustega ning võimalus siduda loometöö selle teinud autoriga.

Meie koostöö sisu autentsuse algatusega annab aimu, kuidas virtuaalne looming sünnib, sealhulgas teave digikunstnikest autorite kohta. 

Meie tööriistad annavad ettevõtetele ja üksikisikutele võimaluse siseneda digitaalvarade turule. Nii mõnedki neist varadest on loodud, kasutades Adobe tooteid, sh Photoshopi, Illustratorit ja Substance 3D-d. Behance aitab loojatel esitleda digitaalvarasid oma Behance platvormi profiilides. Ja meie Experience Cloudi rakendused aitavad ettevõtetel kehtestada varade jaoks õiged heakskiitmise ja töövoo protsessid ning jagada neid varasid kogu maailmaga.

NELJAS OSA

Kuidas valmistada tootemargid metaversumiks ette.

Metaversumi jaoks valmis olemiseks soovitame hakata 3D- ja kaasahaaravat sisu looma juba praegu, et vältida hiljem uuenduste rongist maha jäämist. See aitab tootemarke kaasahaarava keskkonnaga tuleviku jaoks ette valmistada ning maksta olulisel määral dividende. Kaubamärgid saavad hakata arendama selget strateegiat selle kohta, kuidas nad tahavad metaversumis osaleda, sealhulgas seda, milliseid kaasahaaravaid keskkondi ja sisu nad soovivad luua. Kasutage oma põhjalikke teadmisi kliendi ja turu kohta ning otsige viise, kuidas klientidele selles kiiresti arenevas digitaalses ruumis väärtust luua. 

Saate neid oskusi kohe kasutada, et muuta tootekujunduse ja turunduse töövood märkimisväärselt tõhusamaks – peale selle omandate tehnilise vilumuse, mida on vaja metaversumi maksimaalseks kasutamiseks, kui see aina enam igapäevase reaalsuse osaks saab.

Tänased hüved.

Tänapäeva nutikad ettevõtted kasutavad 3D-disaini tootedisaini kiirendamiseks ning turunduse ja e-kaubanduse varade arendamiseks.

Toote disain: 3D-looming võib toodete arendamiseks kuluvast ajast kärpida nädalaid või isegi kuid, kuna kaotab vajaduse ehitada ja tarnida füüsilisi prototüüpe, võimaldades ettevõtetel eelnevalt sotsiaalmeedias testida, kas toote järele on nõudlust, veel enne, kui on toote füüsilisel kujul valmis teinud.

Turunduse ja e-kaubanduse varad: 3D-loometarkvaraga turunduse ja e-kaubanduse piltide renderdamine on odavam, kiirem, jätkusuutlikum ning loomingulisem kui fotostuudios piltide tegemine. Ühe renderdatud tootepiltide seeriaga saate lihtsasti muuta tausta, et muuta pildid erinevate kultuuride ja platvormide jaoks sobilikuks. Toote disaini viimistledes saate tarkvara abil need muudatused oma piltide juures läbi viia vaid minutitega ega pea kulutama päevi või nädalaid kunstnike ja tehnikute meeskonna uuesti fotostuudiosse kokku kutsumiseks.

Tulevased hüved.

3D- ja kaasahaarava sisu loomine aitab ettevõtetel tuleviku jaoks mitmel eri viisil ette valmistuda.

Katsetamise vabadus: tulevased kaasahaaravad kogemused saavad alguse tuhandetest lühieksperimentidest ja tootemarkidevahelistest partnerlustest. Paljud neist võimalustest kerkivad esile kiiresti, ja kui on olemas võimekus tooteid kiiresti ja korduvalt kolmemõõtmelisena testida, on tootemarkidel palju lihtsam koostööd teha ja välja uurida, mis töötab ja mis mitte.

Varade teek: kui kaasahaaravad kogemused muutuvad tavapärasemaks nähtuseks, suudavad tootemargid, kes on rajanud rikkaliku 3D-varade teegi, mis peegeldab kõiki nende tooteid, kohe erinevatest projektidest osa võtta ning saavad seega esimese turuletulija eelise.

Oskuste suurendamine: 3D- ja kaasahaaravate platvormide jaoks loomine nõuab uusi oskusi, talente, tööriistu ja töövoogusid. Kui alustate kolmemõõtmelist loomist juba praegu, suurendate ka oma oskusi ja saate õppetunde, mida vajate 3D- ja kaasahaaravate keskkondade turul läbi löömiseks.

Samuti on praegu hea aeg tootemarkidel mõelda, kuidas metaversumid ja kaasahaaravad ühisplatvormid võivad süvendada suhteid oma klientidega. Kuidas saate teie kasutada metaversumite ümbritsevat loomust, et meelitada kliente oma toodete maailma – ning aidata neil näha, kuidas need tooted nende maailma rikastaks? Kuidas kaasata kliente, pakkudes neile võimalust teha koostööd nende jaoks ideaalse ja unikaalse toote loomisel? Metaversum muudab täielikult viisi, kuidas tootemargid kliente meelitavad ja kaasavad – ja nüüd on parim aeg planeerida, kuidas see meedium saab muuta klientide kogemust paremaks.

adobe logo

Metaversum on teie luua.

Kui soovite metaversumiks valmistuda, mõelge juba praegu läbi, kuidas soovite kaasahaaravas reaalsuses osaleda – seejärel omandage oskusi ja arendage digivarasid, mis viivad teid kiiremini eesmärgini.

Esimese asjana vaadake meie metaversumi ressursse.

Kui soovite metaversumiks valmistuda, mõelge juba praegu läbi, kuidas soovite kaasahaaravas reaalsuses osaleda – seejärel omandage oskusi ja arendage digivarasid, mis viivad teid kiiremini eesmärgini. Esimese asjana vaadake meie metaversumi ressursse.

lühiülevaade

Vaadake, kuidas Adobe loob tööriistad, mis aitavad metaversumit luua, ja kuidas saate ise metaversumiks valmistuda.

video

Vaadake Adobe juhtide ülevaateid ja perspektiive seoses metaversumiga.

toode

Tutvuge Adobe 3D- ja liitreaalsuse tööriistadega, mida saab kasutada kaasahaaravate keskkondade loomiseks.