ADOBEN SUOMI 100 -KILPAILU

(Taitokilpailu)

Viralliset säännöt

 

 

ALUSTAVAT HUOMIOT

1. kilpailuun osallistuminen tai sen voittaminen ei vaadi minkäänlaista ostosta tai maksua. sinun täytyy olla 18-vuotias (tai alueesi lain mukaisen täysi-ikäisyyden saavuttanut) tai vanhempi sekä sinun tulee asua laillisesti suomessa osallistuaksesi kilpailuun. osallistumisoikeutta ei ole alueilla, joilla kilpailun järjestäminen tai siihen osallistuminen ei ole lain mukaan mahdollista.

 

 

PROMOOTTORIT

2. PROMOOTION ALKUUN PANIJA; OIKEUTETUT OSALLISTUJAT; EI-OIKEUTETUT OSALLISTUJAT

2.1 Promootion alkuun panija. Adoben Suomi 100 -kilpailu (jäljempänä ”Kilpailu” tai ”Promootio”) on Adobe Systems Europe Limitedin (Market House, 34–38 Market Street, Maidenhead, Berkshire, SL6 8AD, Yhdistynyt kuningaskunta) sekä siihen kytkeytyvien toimijoiden ja tytäryhtiöiden (yhteisesti ”Adobe”) alulle panema hanke.

2.2 Oikeutetut osallistujat. Promootio on avoin vain henkilöille, jotka täyttävät kaikki Kohdassa 1 (”Osallistuja(t), ”Sinä”, ”Sinun”) mainitut kriteerit. Osallistumalla promootioon osallistujat myöntyvät sitoutumaan näihin virallisiin sääntöihin (”Viralliset säännöt”).

2.3 Ei-oikeutetut osallistujat. Kukaan Adoben työntekijöistä, itsenäisistä alihankkijoista, toimi- tai johtohenkilöistä eikä kukaan Adoben toimijoista, edustajista, mainos-, promootio-, julkaisu- tai toteutustoimistoista, lakineuvonantajista, seuraajista tai valtuutetuista eikä kukaan yhtiö tai henkilö, joka osallistuu tämän Promootion tuotantoon, suunnitteluun, toteutukseen, hallintaan tai jakeluun (yhteisesti ”Vapautetut osapuolet”) ei ole oikeutettu osallistumaan tai voittamaan. Lisäksi kukaan heidän kanssaan asuvista (oli sukulaisuussuhdetta tai ei), heidän lähiperheensä jäsenistä (esim. vanhemmat, sisarukset, lapset, puolisot, huolimatta heidän asuinpaikastaan) eivät ole oikeutettuja osallistumaan kilpailuun. Promootio on kaikkien sovellettavien alueellisten, maakunnallisten, kunnallisten ja paikallisten lakien ja säännösten määräysvallan alainen. Kilpailu on pätemätön alueilla, joilla se on kielletty tai sitä rajoittaa laki.

 

 

PROMOOTION AIKATAULU

3. PROMOOTION VAIHEET; AIKATAULU; AJOITUS

3.1 Promootion vaiheet. Promootio kattaa aloitus- ja lopetusajat, erillisen osallistumisvaiheen (”Osallistumisvaihe”), Adoben tuomarointivaiheen (”Adoben tuomarointivaihe”) ja voittajan valintavaiheen (”Voittajan valintavaihe”). Kaikki vaiheet muodostavat ”Promootiokauden”, joka esitellään alla olevassa aikataulussa:

3.2 Aikataulu

  Promootiokausi
Aloitus Adoben tuomarointi Voittajan valinta
Aukeaa 9.00 Suomen aikaa 16.8.2017 20.11.2017 Suunnilleen
Sulkeutuu 17.00 Suomen aikaa 17.11.2017 23.11.2017 23.11.2017

 

3.3 Ajoitus. JOKAINEN OSALLISTUJA VASTAA TARVITTAVISTA SOPEUTUVISTA TOIMENPITEISTÄ KOHDASSA 3.2. KUVATTUJEN ERI VAIHEIDEN AJOITUSTA VARTEN PERUSTUEN OSALLISTUJAN SIJAINTIIN JA AIKAVYÖHYKKEESEEN. Adoben tietokone on Kilpailun virallinen ajanottoväline.

 

 

PROMOOTION EHDOT

4. OSALLISTUMINEN; OSALLISTUMISKERTOJEN MÄÄRÄN RAJOITUKSET; TIIMITÖILLÄ OSALLISTUMINEN; ADOBEN LUOVAN OHJELMISTON KÄYTTÖ

4.1 Osallistuminen (”Osallistumisvaatimukset”). Kilpailutyön jättäminen Osallistumisvaiheen aikana:

(A) Ensin: Vieraile kilpailun verkkosivulla osoitteessa www.adobe.com/fi/events/Finland100 (”Verkkosivu”) ja noudata ohjeita lähettääksesi osallistumistyösi sekä nimesi, ikäsi tai syntymävuotesi, osoitteesi tai sähköpostisi, muut tarvittavat ei-henkilötiedot sekä Adobe ID -tunnuksesi (Jos osallistujilla ei ole olemassa olevaa Adobe ID:tä, he voivat hankkia sen ilmaiseksi osoitteessa Adobe.com ja/tai Stock.adobe.com) ja ilmoita hyväksyväsi nämä Viralliset säännöt ohjeiden mukaan (kaikki elementit muodostavat yhdessä ”Kilpailutyön” tai ”Kilpailutyöt”).

(B) Sitten: Tapahtuu osallistuminen sitten yksin tai yhteistyössä toisesta tai useammasta henkilöstä (joista jokainen on ”Avustaja”) koostuvan tiimin kanssa, tulee osallistujien ladata Adobe Stockiin Suomessa otettuja valokuvia ja lisätä niihin tunniste ”Finland”. Jos osallistujat eivät ole Adobe Contributor -käyttäjiä, he voivat rekisteröityä ilmaiseksi osoitteessa https://contributor.stock.adobe.com. Osallistumalla kilpailuun osallistujat hyväksyvät Adobe Stock Contributor -ehdot. Osallistujien tulee myös noudattaa Adobe Stockin sisällönjättöohjeita koskien heidän Adobe Stock -tiliään, lähetettyä sisältöä, sisällön teknisiä vaatimuksia ja vaadittavia luovutuksia. Tutustu lisätietoihin osoitteessa https://helpx.adobe.com/stock/contributor/legal/submission-guidelines.html (noudattaen kilpailutyön lähetysohjeita kohdassa 5.1, yhteisesti ”Kilpailutyön lähetys”).

4.2 Osallistumiskertojen rajoitukset. Jokainen Osallistuja voi lähettää (itsensä tai keiden tahansa häneen liittyvien Avustajien puolesta) Promootion Osallistumisvaiheen aikana niin monta kilpailutyötä kuin hän haluaa, ja huolimatta lähetettyjen kilpailutöiden määrästä jokainen Osallistuja on oikeutettu voittamaan vain yhden palkinnon Promootiossa. Jokaisen Kilpailutyön tulee vastata yhtä sähköpostiosoitetta käyttävää yhtä Osallistujaa. Osallistujat eivät saa käyttää useita sähköpostiosoitteita tai vaihtoehtoisia käyttäjäidentiteettejä tarkoituksenaan lähettää enemmän Kilpailutöitä, kuin mitä yksi Osallistuja saa lähettää. Valmiit Kilpailutyöt tulee lähettää ja vastaanottaa sähköisesti Osallistumisvaiheen aikana ollakseen oikeutettuja palkintoihin. Jos Promootio koostuu useasta erillisestä osallistumisvaiheesta, tietyn Osallistumisvaiheen aikana vastaanotetut Kilpailutyöt otetaan huomioon vain tuossa Osallistumisvaiheessa ja kyseessä olevan palkinnon osalta eikä niitä sisällytetä, siirretä tai huomioida seuraaviin Osallistumisvaiheisiin tai palkintoihin. Muilla tavoin vastaanotettuja Kilpailutöitä ei hyväksytä, eikä kilpailutöitä oteta huomioon tai palauteta. Adobe ei voi taata, että kaikki henkilöt, jotka yrittävät osallistua, voivat osallistua.

4.3 Tiimiosallistumiset. Jos Osallistuminen on Osallistujan ja toisen tai useamman Avustajan kehittämä ennen kilpailuun osallistumista, Osallistujien tulee hankkia jokaiselta Avustajalta kirjallinen suostumus (mukaan lukien 13–18-vuotiaiden alaikäisten tai lainkäyttöalueellaan alaikäisten vanhemmat tai huoltajat). Osallistujien tulee pystyä osoittamaan todisteita tällaisista suostumuksista Adoben hyväksymässä muodossa, jos niitä pyydetään.

4.4 Adoben luovan ohjelmiston käyttö. Jos ne ovat tarpeen Osallistumisen kehittämisessä, useat Adoben pöytäkoneohjelmistosovellukset, palvelut ja kosketusnäyttösovellukset ovat saatavilla koekäyttöön Adobe Creative Cloud -jäsenyyden kautta (molemmat ILMAISIA) osoitteessa http://www.adobe.com/downloads.html. Kaikki sovellukset, palvelut ja ominaisuudet eivät ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.

 

 

5. SISÄLLÖNJÄTTÖOHJEET

5.1 Kaikkien Kilpailutöiden on noudatettava jäljempänä esitettyjä ohjeita (”Sisällönjättöohjeet”), oltava hyvän maun mukaisia ja oltava sopusoinnussa Adoben imagon kanssa, kuten Adobe oman harkintansa mukaan määrittelee. Lähettämällä Kilpailutyön tähän Promootioon, kukin Osallistuja takaa ja edustaa sitä, että hänellä on (i) laillinen oikeus ja tarvittava lupa/luvat osallistua (mukaan lukien mahdolliset Avustajat) ja (ii) hänen Kilpailutyönsä (mukaan lukien Kilpailutyön kaikki luova sisältö ja muu sisältö) täyttää Sisällönjättöohjeet:

(A) Kilpailutöiden on täytettävä kohdassa 4.1 mainitut Osallistumisvaatimukset ja osoitettava kohdassa 6.1 määritellyt Arvosteluperusteet; 

(B) Kilpailutöiden on sisällettävä vain alkuperäistä sisältöä (teksti, kuvat, taideteokset, filmiaineisto, ääni, musiikki, performanssi ja muut alkuperäiset materiaalit), jotka Osallistuja ja mahdolliset häneen liittyvät Avustajat ovat luoneet, ja Osallistujan jättämän idean tai kysymyksen tai vastaavanlaisen toteamuksen tulee edustaa yhtenäistä ja kokonaista ajatusta, mikäli tätä vaaditaan osallistumista varten;

(C) Kilpailutöitä ei saa olla aiemmin valittu voittajaksi minkäänlaisessa aiemmassa promootiossa, eikä sitä saa olla käytetty muuhun kaupalliseen tai ei-henkilökohtaiseen julkiseen tarkoitukseen; 

(D) Jos Kilpailutyössä näkyy henkilö, sen tulisi esittää vain Osallistujaa tai häneen liittyviä Avustajia. Jos Kilpailutyössä näkyy muita henkilöitä kuin Osallistuja ja häneen liittyviä Avustajia, lähettämällä Kilpailutyön Osallistuja ilmaisee, että hänellä on kaikkien Kilpailutyössä näkyvien tunnistettavien henkilöiden (mukaan lukien kaikki Avustajat tai alaikäisen lapsen vanhempi tai huoltaja) lupa käyttää henkilön nimeä ja/tai muotokuvaa sekä antaa Adobelle näissä Virallisissa säännöissä kuvatut oikeudet;

(E) Kilpailutyöt eivät saa sisältää kuvia tai kuvauksia historiallisista maamerkeistä, tai muuta sisältöä, jota Osallistuja ja mahdolliset häneen liittyvät Avustajat eivät ole luoneet, eivätkä ne saa loukata, häväistä tai luvatta käyttää kolmannen osapuolen oikeuksia, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta kauppanimet, tavaramerkit, logot, yksityis- tai julkisoikeudet tai muut immateriaalioikeudet; 

(F) Kilpailutöiden on sovittava julkaistavaksi ja katsottavaksi kaiken ikäisille, eivätkä ne saa sisältää materiaalia, joka on sopimatonta, säädytöntä, rikkomusperäistä, halventavaa, häiritsevää, haitallista, panettelevaa, kunniaa loukkaavaa, halveksivaa, paheksuttavaa, tai joka kannattaa kiihkoilua, rasismia, vihaa, vahinkoa tai syrjintää mitä tahansa ryhmää, yksilöä tai yhteisöä (kuten Adobe ne määrittää) kohtaan, tai mitä tahansa muuta materiaalia, joka on laitonta tai loukkaa tai on vastoin lakeja ja säännöksiä siellä, missä Kilpailutyö on hankittu tai jätetty; ja 

(G) Kilpailutyöt eivät saa rikkoa Adoben tai Promootion Kilpailutyön sisällönjättöön käytettävän verkkosivun online-käyttöehtoja tai tietosuojakäytäntöä. 

5.2 Todiste Kilpailutyön jättämisestä ei ole todiste siitä, että Kilpailutyö on toimitettu tai vastaanotettu Adoben toimesta. Väärän sähköpostitilin käyttö johtaa Kilpailutyön hylkäämiseen. Mikäli Kilpailutyöstä tai Osallistujan henkilöllisyydestä seuraa kiista, Adobe katsoo, että kyseisen Kilpailutyön on luonut luonnollinen henkilö, joka on Kilpailutyöhön liittyvän sähköpostiosoitetilin valtuutettu haltija, ja tämän henkilön on noudatettava näitä Virallisia sääntöjä. Osallistujia voidaan vaatia näyttämään todisteet siitä, että hän on valtuutettu tilinhaltija. 

5.3 Osallistumalla Promootioon jokainen Osallistuja hyväksyy ja suostuu siihen, että Adobe harkintansa mukaan voi hylätä Osallistujan, joka (tosiasiallisesti tai yrittää) horjuttaa, petkuttaa, tai peukaloi sisällönjättöprosessia, tai tämän Promootion laillista toimintaa tai Sivustoa, tai jonka Adobe katsoo toimivan epäurheilijamaisella tai häiritsevällä tavalla, tai tavalla joka muutoin loukkaa näitä Virallisia Sääntöjä.

 

 

6. TIETOSUOJA

6.1 Osallistujien suostumus henkilötietojen käyttöön Adoben toimesta. Osallistumalla tähän Promootioon ja jättämällä Kilpailutyönsä jokainen Osallistuja antaa suostumuksensa sille, että Adobe kerää ja siirtää hänen henkilötietojaan, joita Adobe ja sen valtuuttamat edustajat käyttävät ja julkaisevat Promootion hallinnoimisen ja palkinnon toteuttamisen tarkoituksissa. Osallistumalla jokainen Osallistuja suostuu henkilötietojensa keräämiseen, käyttöön ja julkaisemiseen kuten näissä Virallisissa säännöissä on kuvailtu. Minkään näissä Virallisissa säännöissä ei katsota rajoittavan tai poissulkevan mitään Osallistujan lakisääteisiä kuluttajaoikeuksia henkilötietoihin liittyen. Ellei näissä Virallisissa säännöissä tai Verkkosivulla toisin mainita, Adoben osallistujilta keräämät henkilötiedot ovat Adoben tietosuojakäytännön alaisia osoitteessa http://www.adobe.com/privacy/policy.html (saatavana alueittain). 

6.2 Osallistujien lupa ja suostumus Adoben Kilpailutöiden käyttöön

(A) Adobe ei vaadi Kilpailutöiden omistusoikeutta, mutta osallistumalla Promootioon ja jättämällä Osallistumisen (i) jokainen Osallistuja hyväksyy ja myöntää Adobelle ja sen edustajille maailmanlaajuisen, päättymättömän, rojaltittoman, rajoittamattoman, siirrettävän oikeuden ja kokonaan maksetun, täysin alilisensioitavan luvan kaikkien ja minkä tahansa oikeuksien mukaan käyttää, muokata, toistaa, jakaa, julkistaa ja julkisesti näyttää, julkaista (tai olla julkaisematta), kokonaan tai osin, ei-henkilökohtaisia ja ei-tunnistettavia tietoja ja luovia elementtejä, jotka muodostavat hänen Kilpailutyönsä (yhdessä tai ilman hänen nimeään, ääntään ja/tai yhdennäköisyyttään ja kotikaupunkiaan, yhteisesti, “Persoona”, mihin Persoonaan kukin Osallistuja myöntyy ja hyväksyy, että Adobe saattaa käyttää sitä näiden Virallisten sääntöjen mukaan vuoden ajan Promootion alkamispäivämäärästä Promootion aloittamista tai hallintaa varten, palkintojen toteuttamiseksi ja voittajien julkistamiseksi, jollei lailla toisin kielletä, missä tahansa mediamuodossa tai mediassa (nyt tai jäljempänä) ja minkä tahansa mediakanavien kautta, mukaan lukien Verkkosivusto ja julkinen katselugalleria, ja muut verkkosivut ja Adobe-tuotemerkin sosiaalisen median kanavat, jotka Adobe omistaa tai joita se hallinnoi, ja jotka liittyvät Promootion promootioon, julkisuuteen tai mainontaan ilman, että Osallistuja, hänen seuraajansa tai valtuutettunsa ovat oikeutettuja lisähuomioon, -tiedonantoon, tai -korvaukseen, ja (ii) jokainen osallistuja hyväksyy ja myöntää Verkkosivuston käyttäjille maailmanlaajuisen, rojaltittoman lisenssin hakea, jakaa ja näyttää hänen Kilpailutyönsä Sivustolla, sekä arvioida, arvostella, kommentoida tai merkitä Kilpailutyö tai jakaa Kilpailutyö käyttämällä kaupallisesti saatavilla olevia keinoja. 

(B) Lain sallimissa rajoissa Kilpailutyönsä jättämällä jokainen Osallistuja ehdoitta ja peruuttamattomasti luopuu kaikista moraalisista oikeuksia, joihin Osallistujalla on sovellettavan lain mukainen oikeus, ja luovuttaa ja vapauttaa Vapautetut osapuolet kaikista ”moraalisiin oikeuksiin” perustuvista vaatimuksista, joita hänellä (tai kenellä tahansa hänen kauttaan tai hänen toimeksiannostaan) voi nyt tai tulevaisuudessa olla millä tahansa hallintoalueella suhteessa hänen Kilpailutyönsä käyttöön Adoben toimesta ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta Osallistujalle. ”Moraaliset oikeudet” tarkoittavat mitä tahansa oikeutta (a) saattaa Kilpailutyö julkisuuteen; (b) vetää Kilpailutyö julkisuudesta; (c) mihin tahansa Kilpailutyön muokkauksiin; tai (d) kaikkiin minkä tahansa maan tai hallintoalueen oikeudellisessa tai lakisääteisessä laissa määriteltyihin moraalisten oikeuksien kaltaisiin oikeuksiin, tai minkä tahansa sopimuksen alaisia oikeuksia riippumatta siitä, onko tällaista oikeutta yleisesti kutsuttu tai viitataanko siihen oikeuteen moraalisena oikeutena. Mikäli tämä moraalisista oikeuksista luopuminen on täytäntöönpanokelvoton tai pätemätön, ja mahdollisten epäilysten välttämiseksi, jokainen Osallistuja myöntää ja hyväksyy sen, että Adobe on oikeutettu käyttämään kaikkia moraalisia oikeuksia hänen Kilpailutyöhönsä.

(C) Osallistuminen Promootioon ei luo Adobelle velvollisuutta (suoraa tai epäsuoraa) käyttää, kaupallistaa tai muutoin hyödyntää Osallistujan Kilpailutyötä tai Persoonaa, eikä yksikään Osallistuja ole oikeutettu vahingonkorvauksiin tai muuhun korvaukseen Kilpailutyön käytöstä tai käyttämättä jättämisestä Adoben toimesta. Jokainen Osallistuja luopuu kaikista oikeuksista, joita hänellä saattaa olla Kilpailutyön tekijänä tai luojana mainitsemiseen.

6.3 Osallistujien oikeus jättäytyä pois (Opt-Out) henkilötietojen käytöstä Adoben toimesta. Jokainen Osallistuja voi kieltäytyä henkilötietojensa keräämisestä, luovuttamisesta, käytöstä tai julkaisemisesta Adoben toimesta näissä Virallisissa säännöissä kuvatulla tavalla (”Poisjättäytyminen”) valitsemalla olla osallistumatta Promootioon. 

6.4 Suostumus (Opt-In) Adoben tuleviin yhteydenottoihin osallistumisen ehtona. Promootioajan aikana Osallistujille voidaan esittää vaihtoehto ”Pysyä ajan tasalla Adoben tuotteista ja palveluista sähköpostitse.” (“Opt-in”-suostumus tulevaan markkinointiin), mutta Opt-In-suostumus tulevaan markkinointiin ei ole edellytys osallistua Promootioon eikä lisää tai paranna Osallistujan mahdollisuutta voittaa palkinto.

 

 

7. ADOBEN TUOMAROINTIVAIHE; MENETTELY TASAPELIN SELVITTÄMISEKSI

7.1 Adoben tuomarointivaihe: Adoben arvosteluvaiheen aikana Adoben nimeämistä, pätevistä tuomareista koostuva paneeli (”Tuomarit”) arvioi ja pisteyttää, harkintansa mukaan, kaikki soveliaat Kilpailutyöt, ja valitsee Osallistujat, joiden Kilpailutyöt sijoittuivat korkeimmalle (mahdolliset ”voittaja(t)”) perustuen kunkin Osallistumisen kumulatiiviseen pistemäärään seuraavien painotettujen kriteerien perusteella (”Arvostelukriteerit”):  

(A) 25 % Taiteellinen sommittelu

(B) 25 % Taiteellinen ilmaisu

(C) 25 % Luovuus

(D) 25 % Omaleimaisuus

7.2 Menettelyt tasapelien selvittämiseksi. Epätodennäköisessä tasapelitilanteessa Adoben Arvosteluvaiheen jälkeen, tasapeliin päätyneistä Osallistumisista valitaan voittaja sillä perusteella, mikä Kilpailutyö on saanut korkeimmat pisteet Luovuus-kategoriassa. Tuomarit pidättävät oikeuden oman harkintansa mukaan valita vähemmän kuin ilmoitetun määrän voittajia, jos soveliaita Kilpailutöitä ei ole riittävästi, tai jos riittämätön määrä soveliaita Kilpailutöitä täyttää Arvostelukriteerien vähimmäisvaatimukset.  

 

 

8. VOITTAJAN VALINTA JA ILMOITUS; VOITTAMISEN TODENNÄKÖISYYS 

8.1 Voittajan valinta ja ilmoitus. Mahdolliset voittajat päätetään 23.11.2017 tai noin 23.11.2017 ja hänelle ilmoitetaan voitosta sähköpostitse 24.11.2017 osallistumisajankohtana määritettyyn sähköpostiosoitteeseen. 

(A) Mahdollisia voittajia voidaan vaatia täyttämään ja palauttamaan kelpoisuustodistus ja, paitsi tapauksissa, joissa se on kielletty, korvausvastuuvapautus tai muita dokumentteja Adoben toimittamalla lomakkeella 4.12.2017 mennessä palkinnon saamiseksi. Jos potentiaalinen voittaja on 18-vuotias, kuten vaadittua, mutta häntä pidetään hallintoalueellaan alaikäisenä, palkinto myönnetään alaikäisen vanhemman tai laillisen huoltajan nimissä, joka on vastuussa kaikkien tarvittavien asiakirjojen allekirjoittamisesta. 

(B) Jos mahdolliseen voittajaan ei voida ottaa yhteyttä tai häneen otetaan yhteyttä eikä hän vastaa oikeaan aikaan kaikin vaadituin tiedoin, tai hän epäonnistuu palkinnon vastaanottamisessa yhteydenottoon reagoimiseen varatussa ajassa, kieltäytyy palkinnosta, on kelpaamaton vastaanottamaan palkinnon tai ei muutoin ole näiden Virallisten sääntöjen mukainen, tai jos yritetty palkintoilmoitus palautuu toimituskelvottomana, hän joutuu luopumaan kyseisestä palkinnosta ja kyseinen palkinto myönnetään tai ei myönnetä Adoben harkinnan mukaan vaihtoehtoiselle voittajalle, jonka Kilpailutyö on saanut seuraavaksi korkeimmat arviot.

(C) Osallistuja ei ole voittaja, vaikka palkintoilmoitus vastaanotettaisiin, ellei ja ennen kuin Osallistujan kelpoisuus ja mahdollinen voittava Kilpailutyö on varmistettu ja Osallistujalle on ilmoitettu varmennuksen olevan valmis. Mahdollisten voittajien on jatkettava näiden Virallisten sääntöjen noudattamista.

8.2 Voittamisen todennäköisyys. Tämä on taitokilpailu eikä sattumalla ole mitään sijaa voittajan tai voittajien valinnassa. Palkinnon voittamisen todennäköisyys riippuu soveliaiden Kilpailutöiden määrästä ja laadusta, ja kunkin Osallistujan suhteellisesta taidosta.

 

 

9. MYÖNNETTÄVÄT PALKINNOT; PALKINTOKUVAUS; VÄHITTÄISMYYNTIARVO (OVH); PALKINTOJEN JAKAMINEN TIIMIOSALLISTUMISILLE

9.1 Myönnettävät palkinnot, kuvaukset ja kokonais-ovh. Tässä promootiossa myönnetään yhteensä 6 palkintoa, joiden yhteenlaskettu vähittäismyyntiarvo on 3 844 € (EURO). Yksittäisten palkintojen kuvaukset ja kaikkien palkintojen vähittäismyyntiarvo ovat alla: 

Palkinto 1: 1.
palkintoTätä palkintoa saatavilla: 2
Sisältää 1 vuoden Adobe Creative Cloud Full -jäsenyyden; ovh. yht. 1 487 € (EURO) 
 
Palkinto 2: Best in Class - palkinto 
Tätä palkintoa saatavilla: 1
Sisältää tablet-tietokoneen ja Adobe Creative Cloud Full –jäsenyyden; ovh. yht. 1 913 € (EURO)
 
Palkinto 3: Kunniamaininta 
Tätä palkintoa saatavilla: 3
Sisältää 1 vuoden Adobe Creative Cloud Photography Plan -jäsenyyden; ovh. yht. 444 € (EURO) 
 

(A) Mainitut vähittäismyyntihinnat (ovh) edustavat korkeinta vähittäismyyntihintaa tai korkeimman vähittäismyyntihinnan puutteessa vallitsevaa markkinahintaa Adoben parhaan tiedon mukaan. Eroja ilmoitetun hinnan ja todellisen palkinnon arvon (mukaan lukien erot minkä tahansa ilmoitetun hinnan ja sen hinnan, jonka voittaja joutuisi maksamaan vastaavasta tuotteesta millä tahansa hallintoalueella) välillä, ei myönnetä. Palkintoja ei voi siirtää ja kaikki palkinnon yksityiskohdat, mukaan lukien, tyyppi, väri, koko jne. ovat Adoben oman harkinnan mukaisia. KAIKKI PALKINNOT MYÖNNETÄÄN SELLAISINA KUIN NE OVAT ILMAN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi ja Adobe pidättää oikeuden korvata palkinnon (tai sen osan) samanarvoisella tai arvokkaammalla palkinnolla. Osallistujat ovat vastuussa kaikista liittovaltion, valtion, alueellisten, maakunnallisten, kunnallisten tai paikallisten verojen, valuutanvaihtokustannusten, tai muista palkkion vastaanottamisesta, hyväksymisestä tai käytöstä aiheutuvista kustannuksista ja kuluista. Käyttöehdollisten palkinnon/palkintojen, kuten lahjakortit, ohjelmisto, verkkopalvelut tai tilaustuotteet, käyttöön pätee niihin mahdollisesti liittyvät ehdot palvelun tai tuotteen tarjoaman määräämällä tavalla. Vain ilmoitettu palkintomäärä ja näiden Virallisten sääntöjen mukaisesti haetut palkinnot myönnetään. Voittajia voidaan vaatia toimittamaan postiosoite ja oleskelutodistus palkinnon saamiseksi. Adobe järjestää ja päättää palkintojen toimitustavasta voittajille. Palkintojen toimittamiselle sallitaan 1 viikko.

(B) Palkintojen jakaminen, jos Kilpailutyön on toimittanut tiimi. Palkinto toimitetaan ainoastaan voittajalle, joka on jättänyt Kilpailutyön sisältävän Osallistumisen ja palkinnon jako (Kilpailutyön kehittämiseen osallistuneiden Avustajien kesken) on ainoastaan voittajan vastuulla. 

(C) Tässä kohdassa 9.1 (C) esitetyt ehdot koskevat lisäksi palkinto(j)a, joihin sisältyy matka tai matkakohde (”Matka”). Matka sisältää edestakaisen economy-/säästö-luokan lentomatkan (tai muun matkajärjestelyn riippuen voittajan läheisyydestä Matkan kohdesijaintiin nähden) voittajalle (ja hänen vieraalleen, soveltuvin osin) voittajan asuinpaikkaa läheisimmältä kaupalliselta lentokentältä Matkan kohteeseen; edestakaiset lentokenttäkuljetukset; majoituksen Adoben valitsemassa hotellissa (1 kahden hengen huone). Voittaja (ja mahdollinen matkavieras) on yksin vastuussa mahdollisista matkaan liittyvistä kuluista ja kustannuksista, jotka ylittävät Matkan ovh:n, mukaan lukien mahdolliset ylimääräiset yöpymiset tai muut lisäkustannukset pidennettyyn oleskeluun liittyen, sekä mitkä tahansa Matkaan liittyvät kustannukset liittyen satunnaiskuluihin, hotellin tai lentoyhtiön palvelu- tai käsittelymaksuihin, aterioihin, juomarahoihin, puheluihin, faksimaksuihin, internet-maksuihin, lahjatavaraliikeostoksiin, matkamuistoihin, kylpylöihin, kauneushoitoloihin, pesuloihin tai muihin vieraspalvelukuluihin, kustannuksiin ja kuluihin, jotka liittyvät muihin kuin Adoben nimeämiin aktiviteetteihin, valtion sisäisiin matkakuluihin tai muihin aktiviteetteihin, matkoihin tai retkiin, mihin tahansa tai muihin kuluihin ja kustannuksiin, joita Adobe ei tarjoa osana palkintoa. Matka ja majoitus on tehtävä Adoben nimeämän ja valitseman toimijan ja palveluntarjoajien kautta. Voittaja (ja muu matkavieras) on vastuussa hotellin vaatimusten noudattamisesta, mukaan lukien mutta ei rajoittuen luottokortin esittämiseen sisäänkirjautumisessa. Kaikki lentoyhtiön ja majoittajien ehdot, edellytykset ja rajoitukset pätevät. Adobe yrittää ilmoittaa voittajalle matkan reitistä ja ehdotetuista matkapäivistä viimeistään 2 viikkoa ennen odotettua lähtöpäivää, ja voittajan (ja hänen mahdollisen vieraansa) on voitava matkustaa Adoben määrittäminä päivinä. Kaikki varaukset, matkat ja majoitukset riippuvat saatavuudesta, rajoituksista ja päivistä, jolloin lentoyhtiön alennukset, palkinnot ja muut promootiot eivät ole voimassa, joten Adobe ei voi taata Matkan tai siihen liittyvän kuljetuksen saatavuudesta juuri näinä Virallisissa säännöissä määritettyinä päivinä. Adobe pidättää oikeuden muuttaa matkapäiviä ja -reittiä jos se on ennakoimattomien olosuhteiden vuoksi välttämätöntä. Jos suunniteltuna matkan aloituspäivänä voittaja on jo Matkan lopullisessa päämäärässä, tai jos mikään Matkaan liittyvä aktiviteetti peruuntuu tai siirtyy Adoben vaikutusvallan ulkopuolisesta syystä, Palkinnon muodostavien osien kokonaisuus jaetaan uudestaan voittajalle Palkintoa vastaavalla tavalla. Voittaja (ja mahdollinen matkavieras) on vastuussa kaikkien soveltuvien kansainvälisten ja kotimaisten matkustusmenettelyjen ja -rajoitusten noudattamisesta sekä kaikkien vaadittujen matkustusasiakirjojen (hyväksyttävä ja voimassaoleva valokuvallinen henkilöllisyystodistus, passi, viisumi, rokotukset jne.) sekä kaikkien vaadittavien tai vapaaehtoisten vakuutusten hankkimisesta ennen matkaa. Palkintomatkapaketin Matka-osa saatetaan menettää jos joko (a) asianmukaisia matkustusdokumetteja ei ole saatavilla mistä tahansa syystä Adoben määrittämässä ajassa tai (b) voittajan saapumiselle tai uudestaan saapumiselle kohdealueelle, tai Yhdysvaltoihin, tai hänen kotimaahansa ilmenee komplikaatioita (missä tapauksessa voittaja, tai hänen vanhempansa tai laillinen huoltajansa mikäli voittaja on alaikäinen, on yksin vastuussa paluumatkan järjestämisestä hänen asuinpaikkansa lainkäyttövaltaan, sisältäen kaikki mahdolliset tähän liittyvät kustannukset).

 

 

10. OSALLISTUJIEN MYÖNTYMINEN VIRALLISIIN SÄÄNTÖIHIN SEKÄ ADOBEN JA TUOMAREIDEN PÄÄTÖKSIIN. Osallistuminen Promootioon tai minkä tahansa palkinnon vastaanottaminen merkitsee sitä, että jokainen Osallistuja ja voittajan täydellisesti ja ehdoitta suostuu ja hyväksyy nämä Viralliset säännöt, Adoben online-käyttöehdot, tietosuojakäytännön (saatavilla aluettain ja sisällytetty Virallisiin sääntöihin tällä viitteellä, sekä Adoben ja Tuomareiden päätökset, jotka ovat lopullisia ja sitovia kaikissa Promootioon liittyvissä asioissa. Palkinnon voittaminen riippuu osallistujasta, joka täyttää kaikki näissä Virallisissa säännöissä asetetut vaatimukset.

 

 

11. YLEISTÄ

11.1 Adoben oikeus peruuttaa, lopettaa tai muuttaa Promootiota. Adobe pidättää oikeuden peruuttaa, lopettaa tai muuttaa Promootiota, tai mitä tahansa sen osaa, mikäli Adoben mielestä Promootio on vaarantunut, vioittunut tai sitä ei voida päättää suunnitellulla tavalla tietokoneviruksen, vikojen, peukaloinnin, luvattoman väliintulon, teknisten vikojen tai muiden Adoben kohtuullisen hallinnan saavuttamattomissa olevien olosuhteiden vuoksi, rajoituksetta mukaan lukien riittämätön osallistumisen volyymi tai soveliaiden Kilpailutöiden määrä, ja valita mahdollinen voittaja(t) sellaisten soveliaiden, epäilyksestä vapaiden Kilpailutöiden joukosta, jotka on vastaanotettu päättymispäivänä tai sen jälkeen. Vaikka Adobe voi ryhtyä toimenpiteisiin Osallistujien vilpillistä toimintaa vastaan, Adobe ei ota vastuuta tai velvoitetta proaktiivisesti valvoa Osallistujien toimintaa, tai tutkia mitään tai kaikkia väitteitä vilpillisestä toiminnasta. Vaikka Adobe ei valvoisi näissä Virallisissa säännöissä olevaa mitä tahansa ehtoa, se ei tarkoita, että ehdosta luovutaan.

11.2 Korvausvastuun rajaaminen. Vapautetut osapuolet (määritelty Kohdassa 2.3) eivät takaa Kilpailutyön tai Äänen käsittelyä tai julkaisua tai Verkkosivun toimimista. Vapautetut osapuolet eivät ole millään tavalla vastuussa tai korvausvelvollisia mistään Osallistujien teosta, tekemättä jättämisestä, sopimusrikosta tai takuusta, tai julkaisu-, yksityisyys, immateriaali- tai omistusoikeuden loukkaamisesta tai rikkomisesta tai mistään menetyksestä (mukaan lukien mahdollisuuden menetyksestä) tai muusta Promootiosta, lähetetystä Kilpailutyöstä tai Äänestä johtuvasta tai siihen liittyvästä muusta vaateesta tai Osallistujien tai muiden kolmansien osapuolien valtuutetuista tai luvattomista toimista. Vapautetut osapuolet eivät ole vastuussa tapahtumista, jotka vaativat Promootion perumista tai siirtämistä tai Kilpailutöistä tai Äänistä, jotka ovat vaillinaisia, epäselviä, kadonneet, siepattu, virheellisiä tai joita Adobe ei muutoin ole ottanut vastaan tai laitteiston tai ohjelmiston toimintahäiriöistä, myöhästyneistä tai ei saatavilla olevista tai toimimattomista verkkoyhteyksistä tai viestinnästä, tai minkäänlaisista muista virheistä tai esteistä, ovat ne sitten teknisiä tai ei, liittyen Promootioon tai sen hallintaan, Kilpailutöiden tai Äänten käsittelyyn tai voittajien julkaisemiseen.

11.3 Vapautus vaateista. Osallistumalla Promootioon jokainen Osallistuja myöntyy lain sallimissa rajoissa vapauttamaan Vapautetut osapuolet kaikista vaateista ja pitämään Vapautettuja osallistujia vastuuvapaina kaikista Promootioon osallistumisesta tai Promootion liittyvistä aktiviteeteista tai lähetetystä Kilpailutyöstä, tai annetun palkinnon lähetyksestä ja käsittelystä, vastaanottamisesta, menetyksestä, käytöstä tai väärinkäytöstä aiheutuvista tai niihin liittyvistä loukkaantumisista, menetyksistä tai vahingoista.  Tässä kohdassa kuvailtu korvausvastuun rajaaminen ei päde vaateisiin Adoben tai yhtiön toimijoiden aiheuttamasta henkilövahingosta tai kuolemasta tai Adoben ja sen toimijoiden korvausvastuuseen tahallisesta laiminlyönnistä tai törkeästä huolimattomuudesta tai muista korvausvastuista, joita laki ei välttämättä rajaa pois. Osallistujat hyväksyvät, että Adoben ainoa velvollisuus on hyväksyä oikeutettuja Kilpailutöitä ja lähettää ne Promootion Tuomareille (ja viime kädessä jakaa palkinnot) näissä Virallisissa säännöissä asetettujen toimintatapojen ja kriteereiden mukaan, ja että nämä velvoitteet ovat oikeudenmukaisia ja ottavat lähetetyn Kilpailutyön huomioon riittävällä tavalla eikä Osallistuja ole oikeutettu hakemaan eikä Osallistuja hae lisäkorvausta. 

11.4 Ei työtarjous tai -sopimus. Tämä on vain palkintopromootio EIKÄ TYÖTARJOUS TAI -SOPIMUS. Tähän Promootion osallistumista, Osallistumisen jättämistä, palkinnon voittamista tai mikään näissä Virallisissa Säännöissä ei missään olosuhteissa tule tulkita Adoben työtarjoukseksi tai -sopimukseksi. Kukin Osallistuja tunnustaa ja hyväksyy, ettei hänen ja Adoben välillä ole luottamuksellista tai muuta erityistä suhdetta tai oletettua sopimusta, eikä mitään tällaista suhdetta muodostu Osallistujan päätöksellä jättää Kilpailutyö tähän Promootioon. 

11.5 Sovellettava laki; alueellinen toimialta; kiistat. Kaikkiin näihin Virallisten sääntöjen rakentumista, pätevyyttä, tulkintaa ja täytäntöönpanokelpoisuutta koskevia asioita ja kysymyksiä tai Adoben ja Osallistujien oikeuksia ja velvollisuuksia sovelletaan ja niitä tulkitaan Irlannin tasavallan lakien mukaan antamatta vaikutusvaltaa millekään lakivalinnalle tai lakien ristiriidalle tai ehdoille (tai millekään muulle lainkäyttöalueelle), jotka voisivat aiheuttaa muun kuin Irlannin tasavallan lain käytön. Kaikki vaateet tulee ratkaista asianmukaisessa tuomioistuimessa Dublinissa, Irlannissa.

11.6 Voittajalista. Kun kaikki voittajat on päätetty ja vahvistettu, ja viimeistään 45 päivää 17.11.2017 jälkeen, voittajalista on nähtävillä Verkkosivulla vähintään 1 viikon ajan.