Các sự kiện nổi bật của Adobe

Nền kinh tế số phù hợp cho bạn hơn.
Do chính bạn tạo ra.

Tham gia sự kiện Experiences Makers từ khắp nơi trên thế giới để củng cố kỹ năng, tìm hiểu xu hướng và kết nối lẫn nhau.

Adobe Summit diễn ra suốt cả năm.

Học hỏi, lấy cảm hứng và biến nền kinh tế số dành riêng cho bạn với hơn 200 phiên sự kiện theo yêu cầu.

DIỄN ĐÀN EXPERIENCE MAKERS GOVERNMENT

Theo yêu cầu

Trải nghiệm kỹ thuật số - nơi mọi người là ưu tiên hàng đầu

Tham gia cùng chúng tôi để học hỏi về cách cải thiện trải nghiệm khách hàng cho công dân và nhân viên từ các chuyên gia trong ngành, cũng như các nhà lãnh đạo chính phủ liên bang, tiểu bang và địa phương.

99U

Các phiên sự kiện năm 2020
Nhận thông tin chuyên sâu thực dụng, đời thực vượt xa các lĩnh vực sáng tạo và học hỏi từ một nhóm các nhà tư tưởng đa dạng về ý nghĩa của sáng tạo.

Xem các buổi hội thảo trên web và các tài nguyên theo yêu cầu

Hội thảo trên web về Adobe Document Cloud

Tìm hiểu về mẹo và thủ thuật cho các sản phẩm Document Cloud của chúng tôi trong các hội thảo trên web trực tiếp và theo yêu cầu này.

Hội thảo trên web về Adobe Experience Cloud

Nhận thông tin chi tiết về Experience Cloud từ các video theo yêu cầu trong trung tâm tài nguyên của chúng tôi.

Học tập trực tuyến và thông báo về kỹ thuật

Luôn cập nhật thông tin về mọi thứ đang diễn ra trong xuất bản kỹ thuật và học tập trực tuyến.