3D-tuotesuunnittelu ja -mallinnus Substance 3D:n avulla.

Tuotesuunnittelubanneri

Nykyään analogiset suunnittelutyökalut ovat nostalginen harvinaisuus. Lähes kaikki näinä päivinä tehty suunnittelu on luotu digitaalisella suunnitteluohjelmistolla.

 

Kuitenkin realistinen pintakuviointi ja digitaalinen visualisointi ovat olleet pitkän aikaa prosessin heikko lenkki. Muotoilukonseptien visualisointi valokuvarealistisella tavalla on nykyäänkin haastava ja aikaa vievä tehtävä teollisuussuunnittelijoille.

 

Miksi tuotesuunnittelussa pitäisi käyttää 3D-ohjelmistoa?

 

Tarkka visualisointi parantaa eritoten kaikkien muotoiluominaisuuksien tarkkuutta, kun ne toistetaan tuotantoprosessin myöhemmissä vaiheissa. Liian usein tuotantoketjussa myöhemmin luodut suunnitteluelementit eivät siirry alaspäin digitaalisille suunnittelijoille ja 3D-taiteilijoille, joiden on usein luotava nämä elementit uudelleen tyhjästä. Tuotteen yleinen laatu ja alkuperäisen vision noudattaminen hyötyvät suuresti tarkasta digitaalisesta visualisoinnista.

 

Lisäksi 3D-keskeinen työnkulku voi vähentää huomattavasti muotoilun iterointiin ja prototyyppien luontiin liittyviä kustannuksia samalla, kun nämä vaiheet voidaan tehdä nopeammin. Monipuolisten materiaalien ja huippuluokan 3D-näköistyksen avulla suunnittelijat voivat visualisoida tarkasti tuotteiden ulkonäön ja nähdä ne asiayhteydessä paljon aikaisemmin prosessin aikana – ja iteroida vapaammin. 

 

 Kun kaikki sidosryhmät voivat tarkastella suunnitteluprojektia kolmiulotteisena, on mahdollista välttää monia kustannuksia ja viivästyksiä, joita liittyy perinteisesti peräkkäisten prototyyppien tekoon ja niiden toimitukseen useille alueille. Kun tarvitaan fyysistä prototyyppien kehitystä, virtuaalivalokuvauksen ja 3D-tulostuksen yhdistelmän hyödyntäminen voi lähes synkronoida virtuaalisen ja fyysisen maailman. Tämän tuloksena luovista iterointisilmukoista tulee helppoja ja nopeita.

 

Parempi sisäinen viestintä voi toimia liikkeellepanevana voimana suunnitteluprosessin aikana. Prosessin kriittisissä vaiheissa konseptin ilmaisuun tarvittavien yksinkertaisten ja tehokkaiden työkalujen puute voi vaarantaa koko projektin. Mitä tarkemmin ja realistisemmin suunnittelukonsepti voidaan havainnollistaa, sitä helpommin projektin kumppanit omaksuvat tuotteen, toimivat he sitten suunnittelu-, markkinointi tai myyntitehtävissä.

 

3D-keskeisen työnkulun nopeus ja kustannustehokkuus ulottuvat suunnitteluvaiheen yli. Tällainen prosessi on ihanteellinen huippurealististen markkinointikuvien luontiin heti lopullisen tuotesuunnittelun hyväksynnän jälkeen ja samanaikaisesti tuotantotyökalujen julkistuksen kanssa. Fyysisten prototyyppien odotus ei ole enää välttämätöntä, mikä saattaa antaa pidentää markkinoille tuontiaikaa viikoilla tai kuukausilla. 

 

3D-mallien sovellukset eivät rajoitu markkinointikuvien luontiin. Verkkokaupan alustat edellyttävät suuren määrän grafiikkaa — joskus jo ennen kuin tuote on edes siirtynyt valmistusvaiheeseen. Onneksi 3D-keskeinen työnkulku johtaa tyypillisesti monikäyttöisiin resursseihin. Samoja malleja, joita käytetään esimerkiksi tuotesuunnittelussa, voidaan käyttää 360 asteen näkymien tai vuorovaikutteisten lisätyn todellisuuden kokemusten tuottamisessa.

 

Tuotesuunnittelijat kaikilla toimialoilla ja kaikissa toiminnoissa voivat selkeyttää suunnittelutyönkulkuja ja kehittää tuotteiden visualisoinnin uusille realismin ja yksityiskohtien tasoille Adobe Substance 3D työkalusarjan avulla.

Digitaalisen materiaalimatkan ensivaiheet

Ensimmäinen vaihe

”Olemme odottaneet ratkaisua, kuten [Substance 3D Sampler] pitkän aikaa.…Työkaluissa, kuten [Substance 3D Sampler] ja Material Exchange, toimittajat saavat resurssit, joita he tarvitsevat digitaalisen vallankumouksen aloitukseen.”

— CHRIS HILLYER, DECKERS

Substance 3D -työkalusarjalla on ratkaisu kaikenlaisiin pintakuviointitarpeisiin. Voit luoda laadukkaita materiaaleja täysin alusta alkaen Substance 3D Designerilla. Voit luoda limittyviä materiaaleja, joiden tarkkuus on enintään 8K, luoda esiasetuksia tarpeen mukaan ja viedä Painteriin tai mihin tahansa merkittävään 3D-työkaluun.

 

Voit vaihtoehtoisesti käyttää Substance 3D Sampleria minkä tahansa todellisen materiaalin jäljennykseen 3D-muodossa. Syötä vain referenssikuvat Sampleriin, niin se luo vastaavan 3D-materiaalin muutamassa sekunnissa. Voit jättää nämä tulokset täsmälleen sellaisiksi kuin ne ovat tai jatkaa luodun materiaalin muokkausta — voit esimerkiksi muuttaa materiaalin väriä tai heijastavuutta tai lisätä kokonaan uusia ominaisuuksia, kuten kuvioita tai logoja.

 

Lisäksi on yksinkertaista tuoda sovelluksissasi, kuten Adobe Illustratorissa tai Photoshopissa, luotuja 2D-resursseja Substance 3D -työkalusarjaan, jolloin voit hyödyntää 2D-luomuksia 3D-suunnitelmien komponentteina.

 

Jos haluat hyödyntää olemassa olevia resursseja, voit tuoda 3D-materiaaleja tarpeen mukaan joko kolmannen osapuolen lähteistä tai Substance 3D -resurssikirjastosta. Substance-kirjasto sisältää tuhansia valmiita 3D-malleja, laadukkaita mukautettavia materiaaleja, valoja, karttoja ja tarroja. Kokoamme sisältöä säännöllisesti joidenkin inspiroivimpien ominaisuuksien korostamiseksi.

Pintakuvioinnin ja 3D-mallinnuksen reunojen sekoitus

Reunojen sekoitus

Totuus on yksityiskohdissa. Tämän vuoksi valokuvarealistinen visualisointi on niin tärkeää teollisille suunnittelijoille. Esimerkiksi nahka, joka ei näytä oikealta nahalta, ei herätä tunteita, jotka haluat asiakkaan tuntevan tuotteen käsityötaidosta. Se ei vain ole vakuuttava.

 

Tämä pätee kohteen kaikkiin yksityiskohtiin. Pienimmät yksityiskohdat — kuten kuvakkeen sijainti tai se, onko se painettu, upotettu vai kohokuvioitu — ovat erittäin tärkeitä tuotesuunnittelun maailmassa. Niillä on sama painoarvo kuin perussuunnittelun asioilla, kuten esimerkiksi rohkaiseeko tartuntakuvion valinta käyttäjää nostamaan jonkin ja pitämään sitä kädessään. 

”Substance on auttanut optimoimaan Shopifyn mallinnustyönkulun säästämällä lukemattomia tunteja. Näin voimme käyttää enemmän aikaa keskittymällä kauppiaidemme todella tärkeisiin ongelmiin.”

— BYRON DELGADO, SHOPIFY

Tämä on alue, jossa Substance 3D -työkalusarja loistaa, koska se pystyy ylittämään 2D- ja 3D-työnkulkujen eron. Voit luonnostella suunnitelmat 2D-muodossa sovelluksilla, kuten Illustrator ja Photoshop, ja sitten tehdä prototyypin luomuksista virtuaalitodellisuudessa — tämän mahdollistaa Substance 3D Modeler. Voit myös tuoda malleja, logoja, tekstiä tai muita 2D-muodossa luotuja visuaalisia komponentteja Substance 3D -työnkulkuun. Näiden 2D-luomusten lisäys tuotesuunnittelun kokonaisuuteen on yksinkertaista Substance 3D Painterillä. Voit luoda tehosteita, kohokuvioida malleja, tuoda esiin logoja ja paljon muuta, kun pintakuvioit resursseja. Voit tarkastella jokaista muutosta sitä tehdessäsi tosiaikaisen Painterin näkymän avulla, mikä mahdollistaa nopean, joustavan työskentelytavan.

Sujuvoita 3D-tuotteita koskevia ehdotuksia, arvioita ja hyväksyntöjä.

Tarjousten selkeytys

3D-keskeinen työnkulku mahdollistaa rajattoman joustavuuden suunnitteluvaihtoehtojen testaukseen.

 

Sen avulla ja helppo ehdottaa koko tuotevalikoimaa verrattuna perinteisempiin suunnittelumenetelmiin. Tuotteita voidaan pintakuvioida parametrisilla materiaaleilla, joilla on mahdollista luoda tarvittava määrä CMF-muunnelmia yksinkertaisen säätämisen avulla. Substance 3D Stager mahdollistaa laadukkaan visualisoinnin ja helpon näkymän luonnin, minkä avulla suunnittelijat voivat nähdä tarkasti, miltä heidän ehdottamansa tuotteet näyttävät asiayhteydessä. Suunnittelijat voivat sitten iteroida värivalintojaan ja -suunnitelmiaan Stagerilla sekä Photoshopilla tai Illustratorilla. 

”En pitänyt ennen pintakuvioinnista, mutta Substancen jälkeen tämä on muuttunut. Voit tehdä eri versioita hyvin nopeasti. Se on täysin vuorovaikutteinen — sen avulla on helppo hallita projekteja.”

— PETER KOHLUS, FREELANCE ARTIST

Tuote-ehdotukset voidaan jakaa kaikkien hankkeen tärkeimpien sidosryhmien tarkasteltavaksi käyttämättä lisäresursseja prototyyppien valmistamiseen ja odottamatta fyysiseen toimitukseen liittyviä viivästyksiä. Tarkan ja laadukkaan visualisoinnin avulla iterointi ja validointi voidaan suorittaa paljon nopeammin kuin perinteisillä suunnittelukäytännöillä. 

 

Tähän validointiprosessiin on olemassa useita mahdollisuuksia. Luotuja tiedostoja voidaan viedä monissa eri muodoissa, ja sidosryhmät voivat tarkastella tuote-ehdotuksia interaktiivisena verkkosisältönä, vuorovaikutteisina kokemuksina tai immersiivisinä suunnittelukatselmuksina. Ehdotukset voidaan jopa tulostaa 3D-muodossa "tosielämän" tarkastelua varten tai tarkastella asiayhteydessä esimerkiksi lisätyn todellisuuden työkaluilla, kuten Adobe Aero

Helppokäyttöisyys tuotesuunnittelun työnkulussa

Tuotesuunnittelun työnkulku

Substance 3D -työkalusarjassa eri sovellukset toimivat yhteen kätevästi. Se myös integroituu saumattomasti tärkeimpiin 3D-työkaluihin. Substance 3D -laajennusten avulla voit tuoda, muokata ja visualisoida materiaaleja suoraan mallinnustyökaluissa, kuten 3ds Max, Maya, Rhino, Cinema 4D ja Modo. Voit myös visualisoida nämä materiaalit suoraan missä tahansa näköistysmoduulissa, kuten V-Ray tai Corona. Voit käyttää Substance 3D-materiaaleja myös tärkeimmissä pelimoduuleissa, kuten Unreal Engine tai Unity. 

 

Oletko kiinnostunut saamaan yrityksesi käyttämään Substance 3D:tä? Lisätietoja