Επιταχυνση πωλήσεων: Adobe Document Cloud για το Microsoft Dynamics 365

εικονίδιο ροής εργασίας

Διαδικτυακό σεμινάριο κατόπιν παραγγελίσς | Δωρεάν


Σύνοψη

Καθώς όλο και λιγότερες συμφωνίες κλείνουν αυτοπροσώπως, οι εταιρείες επικεντρώνονται στο να δώσουν τη δυνατότητα στις ομάδες τους να στέλνουν ηλεκτρονικά συμβάσεις, συμφωνίες και άλλα ευαίσθητα χρονικά έγγραφα για υπογραφές οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Το Acrobat Sign λειτουργεί απρόσκοπτα μέσα στο Microsoft Dynamics CRM, διευκολύνοντας τη γρήγορη υπογραφή εγγράφων απευθείας από κινητές συσκευές.

Παρακολουθήστε το διαδικτυακό σεμινάριο κατόπιν παραγγελίας για να μάθετε πώς το Acrobat Sign εντός του Microsoft Dynamics CRM απλοποιεί τις διαδικασίες έγκρισης και επιταχύνει το χρόνο απόδοσης εσόδων — με την ασφάλεια και τη συμμόρφωση που περιμένετε από την Adobe.

Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο θα σας δείξει πώς μπορείτε:

  • Να πλοηγηθείτε στον πίνακα ελέγχου Acrobat Sign μέσα στο Dynamics CRM
  • Να δημιουργείτε συμβάσεις έτοιμες για υπογραφές μέσα από το Dynamics CRM
  • Να στέλνετε έγγραφα από την προβολή ευκαιριών του Dynamics CRM
  • Να χρησιμοποποιείτε την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και την κατάσταση των συμβάσεων από οποιεσδήποτε εφαρμογές του Microsoft 365
Συμπληρώστε τη φόρμα για να παρακολουθήσετε το διαδικτυακό σεμινάριο κατόπιν παραγγελίας.