Đẩy nhanh việc bán hàng: Adobe Document Cloud cho Microsoft Dynamics 365

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Tóm tắt

Với số lượng giao dịch chốt trực tiếp ít hơn, các công ty tập trung vào việc cho phép nhóm của họ gửi hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu nhạy cảm về thời gian khác dưới hình thức điện tử để lấy chữ ký mọi lúc, mọi nơi. Acrobat Sign hoạt động trơn tru bên trong Microsoft Dynamics CRM, giúp bạn dễ dàng ký tài liệu một cách nhanh chóng ngay từ thiết bị di động.

Xem sự kiện theo yêu cầu này để tìm hiểu cách đơn giản hóa các quá trình phê duyệt và đẩy nhanh thời gian đạt doanh thu với sự bảo mật và tuân thủ mà bạn mong đợi từ Adobe.

Hội thảo trực tuyến này sẽ chỉ cho bạn cách:

  • Điều hướng Bảng điều khiển Acrobat Sign trong Dynamics CRM
  • Tạo hợp đồng sẵn sàng lấy chữ ký từ bên trong Dynamics CRM
  • Gửi tài liệu từ Chế độ xem Cơ hội của Dynamics CRM
  • Sử dụng theo dõi thời gian thực và trạng thái hợp đồng từ bên trong bất kỳ ứng dụng Microsoft 365 nào
Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.