Kvalifikacije za obrazovne ustanove

Sljedeće vrste ustanova mogu nabaviti proizvode tvrtke Adobe po sniženim cijenama:
• registrirane javne ili privatne osnovne i srednje škole koje pružaju cijelu nastavnu satnicu za razrede osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja*
• registrirana javna ili privatna sveučilišta i fakulteti (uključujući veleučilišta, visoke škole i strukovna učilišta) koja dodjeljuju diplome za čije su stjecanje potrebne najmanje dvije godine studiranja po punoj satnici*
• administrativni uredi u školama ili obrazovni odbori
• školovanje kod kuće s odobrenjem tvrtke Adobe
• javne škole na teritoriju SAD-a ili Kanade
• registrirani obrazovni entiteti koje je pisanim putem odobrila tvrtka Adobe
• bolnice u SAD-u koje su u cijelosti u vlasništvu obrazovnih ustanova koje njima i upravljaju, što znači da obrazovna ustanova mora biti jedini vlasnik bolnice i jedini entitet koji ima kontrolu nad svakodnevnim radom
• istraživački laboratoriji visokog obrazovanja koji su javne ustanove priznate od američkog ministarstva obrazovanja ili kanadskog/pokrajinskog ministarstva obrazovanja, koji obučavaju studente i mogu pribaviti kopiju akata kojima se dokazuje odnos s nadređenim sveučilištem
• ostali kvalificirani primjeri povremeno se navode na web-mjestu tvrtke Adobe
Ustanove koje se ne mogu kvalificirati
Sljedeće vrste ustanova ne mogu se kvalificirati:
• neregistrirane škole i vjerske organizacije
• muzeji
• crkve
• knjižnice
• kanadske bolnice
• centri za obuku ili škole koje dodjeljuju certifikate za tečajeve kao što su obuka za računalni softver, što bez ograničenja uključuje: Ziff Davis University, Learning Tree University, New Horizon Computer Learning Center, Teacher Training Centers
• vojne škole koje ne dodjeljuju akademske diplome
• istraživački laboratoriji koje ne priznaje američko ministarstvo obrazovanja ili kanadsko/pokrajinsko ministarstvo obrazovanja; na primjer, ustanove koje priznaje američko ministarstvo obrane, američko ministarstvo energije ili kanadski nacionalni istraživački odbor; nadalje, laboratoriji u SAD-u definirani kao centri za istraživanje i razvoj sa saveznim financiranjem (FFRDC) i istraživački centri povezani sa sveučilištima (UARC) ne mogu se kvalificirati Primjeri obuhvaćaju: Los Alamos National Laboratory, Sandia National Laboratory i Lawrence Livermore National Laboratory.
• ostali nekvalificirani primjeri koje Adobe povremeno navodi
Dokaz kvalifikacija
Adobe zahtijeva da distributeri provjere kvalifikaciju obrazovnih ustanova prema sljedećim pravilima. Ti podaci dio su ugovora koji je potpisan između tvrtke Adobe i distributera. Adobe zahtijeva i identifikaciju prilikom kupnje putem trgovine za obrazovne ustanove.
Odgovarajuća identifikacija znači pribavljanje jednog od sljedećeg:
• valjane službene narudžbenice koju je izdao obrazovni entitet
• podatke o valjanoj kreditnoj kartici s ispravnim nazivom, adresom za naplatu i adresom za isporuku obrazovnog entiteta
• valjanu osobnu kreditnu karticu ili plaćanje čekom nastavnika ili člana osoblja s adresom isporuke obrazovnog entiteta
• ostale prihvatljive načine identifikacije koje dopušta Adobe povremenom objavom popisa tih načina identifikacije na web-mjestu* Registrirane škole one su škole koje priznaje američko ministarstvo obrazovanja / državni odbor za obrazovanje ili kanadsko/pokrajinsko ministarstvo obrazovanja i koje se u prvom redu bave obrazovanjem učenika i studenata. U SAD-u takve udruge uključuju: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.