Creative Cloud + Slack

שיתוף פעולה בזמן אמת יעזור לכם לעבוד בצורה יצירתית עם כל חברי הצוות.
וכולם יכולים ליהנות מהסיפוק המיידי בתהליך העבודה.

שילוב בין Creative Cloud ו-Slack

שתפו את הנכסים הטובים ביותר שלכם.

שתפו באופן מיידי את הקבצים מ-Creative Cloud בערוצים שלכם ב-Slack או באופן אישי בין חברי הצוות.

הישארו מעודכנים.

כאשר תקבלו משוב דרך כלי התגובות של Slack, תשלח אליכם הודעה בכל פעם שאחד ממשתפי הפעולה משאיר תגובה, עונה על תגובה או שולח קובץ חדש.


Creative Cloud + Slack

שתפו פעולה בצורה טובה יותר.