Creative Cloud + Slack

Mas madaling makipagtulungan sa team mo sa tulong ng real time na collaboration.
At agad na makakatanggap ng feedback ang lahat.

Creative Cloud + Slack Integration

I-share ang pinakamagagandang asset mo.

I-share kaagad ang mga file sa Creative Cloud sa mga channel mo sa Slack o sa bawat isa sa mga miyembro ng team mo.

Manatiling updated.

Makakuha ng feedback sa pamamagitan ng feature ng Slack na pagpapalitan ng komento at aabisuhan ka sa tuwing mag-iiwan ng komento ang collaborator, sasagot sa isa sa mga ito, o magse-send ng bagong file.


Creative Cloud + Slack

Mas magtulungan.