Acrobat Sign Skill Builder: צעדים ראשונים עם Workflow Designer

סמל תהליך עבודה

סמינר מקוון לפי דרישה | בחינם


הפחיתו את מספר המשימות הידניות וצמצמו טעויות באמצעות יצירת תהליכי עבודה אוטומטיים ב-Acrobat Sign. עם Workflow Designer, תוכלו להשתמש בכלי עיצוב חזותיים כדי להשלים את האוטומציה של כל משימה בתהליך העבודה של מסמך, מתחילתו לסופו. הגדירו מראש את החותמים שלכם עבור מסמכים ספציפיים, נתבו את המסמכים באופן אוטומטי לאישור או להסמכה, ועוד פעולות רבות.

הצטרפו אלינו למפגש Acrobat Sign Skill Builder כדי ללמוד איך תוכלו ליצור תהליכי עבודה ואז לשתף אותם עם כל חברי הצוות שלכם, כדי שיוכלו להשתמש בהם.

דובר

ג'ונתן

ג'ונתן שרייבר
מקדם מוצר טכני ראשי, Adobe Digital Media

כתוביות סמויות זמינות עבור כל הסמינרים המקוונים של Skill Builder ועבור ההקלטות שזמינות על פי דרישה. לא תהיה אפשרות ליצירת קשר טלפוני במפגש הזה.

מלאו את הטופס המופיע להלן כדי לשמור לעצמכם מקום בסמינר המקוון הקרוב.