Trình dựng kỹ năng Acrobat Sign: Bắt đầu với trình thiết kế quy trình làm việc

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Cắt giảm các tác vụ thủ công và giảm lỗi bằng cách tạo quy trình làm việc tự động trong Acrobat Sign. Với Workflow Designer, bạn có thể sử dụng các công cụ thiết kế trực quan để tự động hóa mọi tác vụ trong quy trình làm việc với tài liệu từ đầu đến cuối. Thiết lập sẵn cho người ký của bạn trên các tài liệu cụ thể, tự động chuyển xin phê duyệt hoặc chứng nhận, v.v.

Cùng chúng tôi tìm hiểu về Trình dựng kỹ năng Acrobat Sign để tìm hiểu cách bạn có thể tạo quy trình làm việc và chia sẻ cho cả nhóm sử dụng.

Diễn giả

jonathan

Jonathan Schreiber
Chuyên viên phụ trách sản phẩm kỹ thuật, Adobe Digital Media

 

Có sẵn phụ đề cho tất cả các hội thảo trực tuyến về Trình dựng kỹ năng và bản ghi theo yêu cầu. Sẽ không có tùy chọn quay số vào cho buổi hội thảo này.

Hoàn thành biểu mẫu bên dưới để đăng ký và giữ chỗ cho buổi hội thảo trực tuyến sắp tới.