Acrobat Sign Skill Builder:

ניהול משתמשים מתקדם עם קבוצות

סמל תהליך עבודה

סמינר מקוון לפי דרישה | בחינם


סיכום

אפשרו ניהול יעיל של מספר רב של משתמשים ב-Acrobat Sign באמצעות יצירת קבוצות שישקפו בצורה טובה יותר את המבנה של הארגון שלכם. תנו למשתמשים גישה לכל הנכסים, לתבניות הזמינות בספרייה ולתהליכי העבודה שהם צריכים, ובמקביל אפשרו למנהלי חשבונות לשלוט במספר קבוצות, לנהל אותן ולדווח עליהן.

הצטרפו אלינו לסמינר המקוון של Acrobat Sign Skill Builder כדי ללמוד איך להקצות משתמשים למספר קבוצות ולקבל טיפים לגבי שיטות עבודה מומלצות להרחבת הפיקוח על חשבונות.

דובר

ג'ונתן

ג'ונתן שרייבר
מקדם מוצר טכני ראשי, Adobe Digital Media

כתוביות סמויות זמינות עבור כל הסמינרים המקוונים של Skill Builder ועבור ההקלטות שזמינות על פי דרישה. לא תהיה אפשרות ליצירת קשר טלפוני במפגש הזה.

מלאו את הטופס כדי לצפות בסמינר המקוון שזמין לפי דרישה.