Trình dựng kỹ năng Acrobat Sign:

Quản lý người dùng nâng cao bằng nhóm

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Tóm tắt

Cho phép quản lý người dùng trên quy mô lớn một cách hiệu quả trong Acrobat Sign bằng cách tạo nhóm để phản ánh tốt hơn cấu trúc tổ chức của bạn. Cấp cho người dùng quyền truy cập vào tất cả nội dung, mẫu thư viện và quy trình công việc mà họ cần, đồng thời cho phép quản trị viên tài khoản kiểm soát, quản lý và báo cáo theo nhiều nhóm.

Cùng chúng tôi tìm hiểu về Trình dựng kỹ năng Acrobat Sign để học cách chỉ định người dùng vào nhóm và xem các mẹo và phương pháp hay nhất để mở rộng quản trị tài khoản.

Diễn giả

jonathan

Jonathan Schreiber
Chuyên viên phụ trách sản phẩm kỹ thuật, Adobe Digital Media

Có sẵn phụ đề cho tất cả các hội thảo trực tuyến về Trình dựng kỹ năng và bản ghi theo yêu cầu. Sẽ không có tùy chọn quay số vào cho buổi hội thảo này.

Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.