תוכנית CLP מציעה רמות הנחה משמעותיות ברכישת תוכנות בהיקף גדול. ההזמנה הראשונה קובעת את רמת ההנחה. לאחר קביעת רמת ההנחה, היא תוחל על כל הזמנה נוספת של רישיונות חדשים, רישיונות שדרוג ותוכנית שדרוג במשך כל תקופת החברות. כל ההזמנות הנוספות שיבוצעו במהלך תקופת החברות יסייעו בצבירת נקודות, שעשויות לזכות ברמת הנחה גבוהה יותר.