CLP tilbyr høye rabattnivåer ved voluminnkjøp av programvare. Den første bestillingen bestemmer rabattnivået. Når rabattnivået er fastsatt, gjelder det for alle påfølgende bestillinger av nye lisenser, oppgraderingslisenser og Upgrade Plan i resten av medlemskapsperioden. Alle eventuelle påfølgende bestillinger i løpet av medlemskapet er med på å bidra til oppsamlede poeng, noe som kan gjøre deg kvalifisert for et høyere rabattnivå.