CLP ger avsevärda rabatter vid volymköp av programvara. Den första beställningen bestämmer rabattnivån. När rabattnivån fastställts får alla påföljande order denna rabattnivå, vare sig det gäller nya licenser, uppgraderingar eller beställning av Adobe Upgrade Plan för medlemskapets löptid. Alla påföljande order under medlemskapet ger ytterligare poäng vilket kan leda till ännu bättre rabatt.