#F5F5F5

FOTO

Raster og vektor.

Når du arbeider med digitale bilder, grafisk design, logoer og andre digitale bilder, er raster og vektor de to vanligste filtypene du vil møte. Finn ut mer om nøkkelfunksjonene, likhetene og forskjellene mellom de to for å bestemme når og hvor du skal bruke dem.

Utforsk Creative Cloud

RASTER vs Vector marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Hva er en rasterfil?

Rasterfiler er bilder laget av piksler – små fargefirkanter som i store mengder kan danne svært detaljerte bilder, for eksempel fotografier. Jo flere piksler et bilde har, desto høyere kvalitet har det – og omvendt. Antallet piksler i et bilde avhenger av filtypen (for eksempel JPEG, GIF eller PNG).

Mer informasjon om rasterfiltyper

Hva er en vektorfil?

Vektorfiler bruker matematiske ligninger, linjer og kurver med faste punkter på et rutenett for å produsere et bilde. Det er ingen piksler i en vektorfil. En vektorfils matematiske formler fanger inn form, kantlinje og fyllfarge for å bygge et bilde. Den matematiske formelen rekalibreres til en hvilken som helst størrelse, og derfor kan du skalere et vektorbilde opp eller ned uten å påvirke kvaliteten.

Mer informasjon om vektorfiltyper

Hva er forskjellen mellom raster- og vektorfiler?

Raster- og vektorfiler er de to mest populære formatene som brukes for visuelt innhold. De fremstiller bilder på svært ulike måter, så det er mye du må vurdere når du skal bestemme deg for hvilket format du skal bruke. Her er noen av hovedforskjellene mellom raster- og vektorfiler:

Oppløsning.

En av hovedforskjellene mellom raster- og vektorfiler er oppløsningen. Oppløsningen til en rasterfil angis i DPI (dots per inch) eller PPI (pixels per inch). Hvis du zoomer inn eller utvider størrelsen på et rasterbilde, begynner du å se de individuelle pikslene.

Rasterfiler viser et bredere utvalg farger, gir mulighet for mer fargeredigering og viser finere lys og skyggelegging enn vektorfiler – men de mister bildekvaliteten når størrelsen endres. En enkel måte å finne ut om et bilde er raster eller vektor på, er å øke størrelsen. Hvis bildet blir uskarpt eller pikselert, er det mest sannsynlig en rasterfil.

Med vektorbildefiler er ikke oppløsning et problem. Du kan endre størrelse, skalere og omforme vektorfiler i det uendelige uten å miste bildekvaliteten. Vektorfiler er populære for bilder som må vises i mange ulike størrelser, for eksempel en logo som må passe på både et visittkort og en reklametavle.

Bruk.

Digitale bilder er vanligvis rasterfiler. Mange digitalkameraer tar og lagrer bilder som rasterfiler automatisk – og bildene du ser på nettet, er også ofte rasterbilder. Rasterfiler brukes også ofte til redigering av bilder, fotografier og grafikk.

Vektorfiler fungerer bedre for digitale illustrasjoner, kompleks grafikk og logoer. Det er fordi oppløsningen til vektorfiler forblir den samme når størrelsen endres, noe som gjør dem egnet for et bredt utvalg av trykte formater.

Noen prosjekter kombinerer både raster- og vektorbilder. En brosjyre kan for eksempel bruke vektorgrafikk for bedriftslogoen, men rasterfiler for bildene.

Filstørrelser.

Rasterfiler er vanligvis større enn vektorfiler. De kan inneholde millioner av piksler og utrolig høye detaljnivåer. Den store størrelsen kan påvirke enhetens lagringsplass og redusere hastigheten for sideinnlasting på nettet. Du kan imidlertid komprimere rasterfiler for lagring og nettoptimalisering for å gjøre deling raskere og enklere.

Vektorfiler er mye lettere enn rasterfiler og inneholder kun de matematiske formlene som bestemmer utformingen.

Kompatibilitet og konvertering.

Du kan åpne rasterfiler i mange ulike applikasjoner og nettlesere, noe som gjør dem enkle å vise, redigere og dele. Vektorfiler er ikke like tilgjengelige – mange vektorfiltyper krever spesialisert programvare for å åpne og redigere filene. Selv om det kan by på noen utfordringer, er det mulig å konvertere vektorfiler til rasterfiler eller rasterfiler til vektorfiler ved behov.

Filtyper.

Programvaren bestemmer vanligvis filtypen, enten det er raster eller vektor. Det finnes flere typer av både raster- og vektorfiler, hver med sine egne funksjoner. Finn ut mer om noen av de vanlige:

Raster- og vektorfiler: vanlige spørsmål.

Hvordan vet du om et bilde er et vektorbilde?
Du kan se om et bilde er et vektorbilde ved å se etter en vektorfiltype som de oppført ovenfor. En annen metode er å endre størrelsen på bildet. Hvis det beholder samme oppløsning når du øker størrelsen, er det mest sannsynlig en vektorfil. Hvis bildet blir pikselert, er det mest sannsynlig en rasterfil.

Er en PDF-fil en raster- eller vektorfil?

De fleste PDF-filer er vektorfiler. Det avhenger imidlertid av programmet som brukes til å opprette dokumentet, siden PDF-filer også kan lagres som rasterfiler. For eksempel blir alle PDF-filer som opprettes med Adobe Photoshop, lagret som rasterfiler.

Kan jeg konvertere en JPEG-fil til en vektorfil?

Du kan bruke Adobe Illustrator til å konvertere en JPEG-fil til en vektorfil:

  1. Åpne JPEG-bildet i Adobe Illustrator.
  2. Velg JPEG-filen og klikk på Image Trace på den øverste linjen.
  3. Velg deretter Expand for å konvertere den til et vektorbilde.
  4. Du kan høyreklikke og velge Ungroup for å skille det nye vektorbildet fra bakgrunnen hvis ønskelig.
  5. Rediger bildet, lagre det og eksporter det som en vektorfil.

Mer informasjon om JPEG-filer

Er Photoshop vektorbasert?

Nei, Adobe Photoshop er et rasterbasert program, noe som betyr at det bruker piksler til å lage detaljerte bilder. Et av de primære bruksområdene for Photoshop er med digitale bilder, som vanligvis er rasterfiler. Du kan imidlertid åpne og redigere vektorfiler i Photoshop – enten som et smartobjekt eller en rasterisert fil.

Kom i gang med Adobe Photoshop

Er Illustrator raster- eller vektorbasert?

Adobe Illustrator er et vektorbasert program. Mens Photoshop utmerker seg som et bilderedigeringsprogram og grafikkdesignprogram, spesialiserer Illustrator seg på å opprette skalerbar vektorgrafikk, logoer og designelementer. Du kan åpne rasterfiler i Illustrator og bruke bildesporingsverktøyet til å gjøre bildet om til en vektorfil.

Kom i gang med Adobe Illustrator

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-photoshop-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade